کارآموزی توربین رشته برق و قدرت

توربین گازی یک موتور احتراق داخلی چرخشی از خانواده توربوماشین ها است. که در ذهن عموم موتور جهت هواپیما به عنوان پر مصرف ترین کاربرد دآن شناخته شده است. اساساً این نوع موتور با احتراق اختلاف هوای فشرده و سوخت و عبور ماحصل آن از یک سری دیسک های چرخنده توربین کار می کند. که موجب بروز قدرت چرخشی یک شافت و با ایجاد نیروی عکس العمل رانشی و با ترکیبی از این دو پدیده می شود.کارآموزی توربین رشته برق و قدرت در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

کارآموزی توربین رشته برق و قدرت را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

دستگاه گردش روغن THE OIL CIRCULATION SYSTEM:

در دستگاه روغن کاری روغن با فشار برای یاطاقان ها تأمین می ش ود، هرگاه فشار روغن کم شود یاطاقان  ها روغن کاری نمی شوند.اغلب دستگاه های کنترل سرعت و حرارت تور بین از دستگاه های تقویتی هیدرولیکی استفاده می کنند.دستگاه گاورنر احتیاج به روغن پر فشار برای حرکت گاورنر ولو دارد.پس روغن در تور بین ها به دو منظور به کار می رود:

  • روغن کاری یاطاقان ها
  • برای کنترل توربین

روغن در مخزن بزرگی ذخیره می شود و به وسیله ی پمپ اصلی روغن ( MAIN OIL PUMP )  از مخزن کشیده شده و با فشار به یاطاقان ها و دستگاه های کنترل هیدرولیکی می رود.هرگاه حرارت روغن زیاد شود، خاصیت روغن کاریش از بین می رود ( تجزیه می شود )  و دیگر قشری از روغن بین قطعات فلزی تشکیل نمی شود، بنابراین روغن باید خنک باشد تا بتواند یاطاقان ها را خنک کند، برای سرد کردن روغن آن را از دستگاه خنک کننده COOLER   عبور می دهند، هم چنین هرگاه روغن خیلی سرد باشد غلیظ شده و روغن به خوبی در یاطاقان ها جریان پیدا نمی کند و یاطاقان ها کاملاً روغن کاری نمی شوند.روغن پس از عبور از دستگاه خنک کننده از یک صافی گذشته و ذرات کثیف و ناخالصی های آن گرفته می شود، هرگاه دستگاه روغن کاری نتواند به یاطاقان ها برساند آسیب شدید در اثر اصطکاک و حرارت به آن ها وارد شده و ممکن است ذوب یا سوخته شوند، بنابراین تا وقتی که توربین کار می کند باید روغن در یاطاقان ها با فشار معین جریان داشته باشد، اگر فیلتر یا دستگاه خنک کننده روغن گرفته شود یا تلمبه روغن خراب شود و جریان روغن قطع گردد، توربین به احتمال قوی باید بسته شود، پس در چنین وضع اضطراری یک صافی و دستگاه خنک کننده روغن تلمبه کمکی باید وجود داشته باشند تا جریان روغن را در این حالت برقرار کنند.

از آن جایی که هرگاه دستگاه روغن دچار اشکال شود باید تور بین بسته شود. اغلب توربین های گازی دارای دو عدد تلمبه روغن می باشند.پمپ اصلی روغن در وقتی که تور بین کار می کند روغن مورد لزوم را تأمین می کند و در مواقع اضطراری تلمبه کمکی روغن به کار افتاده و جریان روغن را در دستگاه برقرار می کند.تلمبه اصلی روغن به وسیله ی محور توربین می چرخد، در وقت به کار انداختن توربین چون محور توربین سرعت ندارد.پمپ اصلی روغن کار نمی کند، در چنین وقتی، تلمبه کمکی روغن به وسیله ی دستگاه جداگانه دیگری مستقل از توربین کار می افتد.در وقت به کار انداختن  روغن مورد لزوم برای یاطاقان ها به وسیله­ی تلمبه کمکی روغن تأمین می شود تا زمانی که سرعت توربین به اندازه عادی برسد و هم چنین وقتی که توربین از کار می افتد، تلمبه اصلی روغن هم کار نمی کند در این هنگام دوباره تلمبه کمیک روغن به کار افتاده و روغن به یاطاقان های جریان پیدا می کند.هم چنین دو عدد صافی روغن ( فیلتر )  و دستگاه خنک کننده روغن در دستگاه گردش روغن وجود دارند.هرگاه فشار روغن روغن کاری کم شود بعضی از تور بین ها ممکن است به وسیله ی دستگاه هیدرولیکی از کار بیفتند و دستگاه خودکار به وسیله ی شیر تخلیه، روغن هیدرولیک را به مخزن تخلیه کرده و سبب از کار افتادن توربین می گردد. بعضی از توربین ها مجهز به دستگاه اعلام خطر فشار کم روغن کاری می باشند و هم چنین دستگاه اطلاع دهنده که حرارت زیاد روغن را نشان داده یا به وسیله سوت مسئول مربوطه خبر می شود، بنابراین دستگاه خبر کننده هرگاه فشار روغن کم شده یا حرارت روغن زیاد شود مسئول دستگاه را مطلع می سازد.

یاطاقان ها BEARINGS:

محورهای چرخنده کمپرسور و توربین باید در حین چرخش در محل و وضع معینی قرار بگیرند محور برای چرخیدن باید آزاد بوده و به راحتی بچرخد ولی به آن قدر که حرکت افقی زیر داشته باشد.غیر از حرکت دورانی، محور به حالت دیگر می تواند حرکت کند . زمانی که گاز داغ به تیغه های توربین برخورد می کند. نیرویی افقی بر آن وارد شده و آن را به یک سمت می کشد و این نوع حرکت را محوری یا افقی نامند ( AXIAL MOVEMENT )  محور ممکن است خارج از خط مرکزی دور بزند. این نوع حرکت را شعاعی ( RADIAL MOVEMENT )  نامند.یاطاقان ها ( BEARNGS )  محور را نگهداشته و باعث می شوند که محورها با حداقل اصطکاک بچرخد و حرکات شعائی یا افقی محور را کنترل می کنند.یک قشر مایع روغنکاری بین محور و یاطاقان قرار می گیرد . یاطاقان شعاعی ( JOUNAL BEARING )  حرکت شعاعی محور را کنترل کرده و هم چنین وزن محو را تحمل می کند یاطاقان صفحه گرد محوری ( THRUST BEARNG ) حرکت افقی محور را محدودمی کند در توربین های کوچک گازی از یاطاقان های ساچمه ای برای کنترل حرکت شعاعی و محوری استفاده می شود.یاطاقان های ساچمه ای روغنکاری شده و غالباً اصطکاکی بین گلوله ها ودیگر قسمت ها نمی باشد و محور که می چرخد یا طاقان های ساچمه ای هم به راحتی دور می زنند.یک یاطاقان ساچمه ای را در محلی که بار آن زیاد باشد می توان به عنوان یاطاقان شعاعی یا محوری به کار برد یاطاقان های ساچمه ای در توربین های کوچک به کار می روند.تور بین ها و کمپرسورهای بزرگ از یاطاقان های استوانه ای یا بوشی ( SELEEVE BEARING )  که برای تحمل بار سنگین ساخته شده اند استفاده می کنند. یاطاقان های استوانه ای می توانند محورهای خیلی سنگین و بزرگ را نگهدارند.

توربین
توربین

انشت بندهای بدنه  CASING SEAL   :

محور چرخنده کمپرسور و دستگاه از میان بدنه ثابت عبور می کنند. بنابراین باید فاصله کمی بین محور چرخنده و بدنه ثابت و تیغه ها وجود داشته باشد تا به هم سائیده نشوند ، هرگاه این فاصله زیاد شود هوا با فشار زیاد از آن خارج می شود.هرگاه هوای زیاد از توربین به فضای اطراف خارج شود، قدرت توربین کم شده و راندمان آن کاهش می یابد و نیز اگر فاصله کم باشد، محور چرخنده و بدنه ثابت یا تیغه ها با هم تماس پیدا کرده و حرارت زیاد تولید می شود این حرارت ممکن است باعث کجی یا خوردگی محور، تیغه های ثابت و بدنه ثابت گردد.نشت بند نسوز در یک توربین کوچک بخار آب که سرعتش کم است طوری قرار می گیرد که از خروج بخار آب بین محور چرخنده و بدنه ثابت جلوگیری می کندو از تعدادی حلقه های نخی نسوز نرم که در تماس با محور به آن صدمه نمی زنند تشکیل شده است توربین های احتراقی با سرعت زیاد می چرخند و اگر نشت بند نخی نسوز در آن ها به کار می رود در مدت کوتاهی نشت بندها خورده می شوند بنابراین در توربین های احتراقی نشت بندهای نرم نمی توانند به طور موثر از خروج گاز به بیرون جلوگیری کنند.

دستگاه از کار انداختن توربین در دور بیش از حد  NECHANISM OVER SPEED TRIP   :

گاورنر در وضع عادی سرعت توربین را تنظیم می کند. اگر به طور ناگهانی بار تور بین برداشته شود سرعت توربین زیاد می شود. بعضی اوقات گاورنر بکندی عمل کرده و یا اصلاً در این حالت ناگهانی عملی انجام نمی دهد، هرگاه گاورنر سوخت ورودی به توربین را قطع نکند، ممکن است سرعت توربین به حدی رسد که قطعات چرخنده آن متلاشی و از هم جدا گردند.در حالت اضطراری میله از کار انداختن توربین در دوره بیش از حد، جریان سوخت به محفظه احتراق را قطع کرده تا از خطرات سرعت بیش از حد، توربین محافظت شود میله از کار انداختن توربین در دور بیش از حد وزنه ایست که در محور گاورنر  قرار گرفته است.در سرعت عادی میله از کار انداختن توربین در داخل محور گاورنر یا تور بین باقی می ماند. وقتی که محور می چرخاند نیروی گریز از مرکز به طرف بیرون کشیده می شود ولی نیروی کشش  فنر تا اندازه ای از این حرکت جلوگیری می کند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی توربین رشته برق و قدرت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداختتعداد صفحه: 33
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *