کارآموزی بررسی سیستم حسابداری بانک مهر

هر نوع واریز نقد به حساب جاری اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم نمونه (فیش نقدی دو نسخه ای)و یا نمونه ۳۳۹(فیش نقدی سه نسخه ای)انجام می پذیرد (نمونه های پیوست…)استفاده از فیشهای نقدی بمنظور ثبت عملیات انتقالی مانند وصول چک بمنظور صدور حواله،چک بانکی ،چک رمزدار بین بانکی و…مجاز نبوده و اینگونه اسناد الزاماً میبایست بصورت انتقالی عمل شوند.کارآموزی بررسی سیستم حسابداری بانک مهر در ۲۷ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پرداخت از حساب بستانکاران:

چنانچه وجوهی در حسابداری مربوط به مشتریان بعلت عدم شناسائی حساب و یا عدم افتتاح حساب به حساب بستانکاران موقت واریز شده باشد کاربران راساً مجاز به پرداخت وجوه مذکور نمی باشند در اینگونه موارد لازم است ضمن شناسائی دقیق صاحب وجه ، اسناد مربوطه صادر و به امضاء رئیس شعبه(یا جانشین وی ) و رئیس صندوق (یا جانشین وی ) و یا عضو ارشد شعبه رسیده و پس از تکمیل امضاء اسناد فوق قابل پرداخت خواهند بود.درخصوص پرداخت وجوه واریزی حسابداری به حساب بستانکاران بابت فزونی صندوق، ضروری است درخواست مشتری توسط رئیس شعبه بررسی و ضمن تائید مراتب ، مدارک ارائه شده ضمیمه سند صادر شده و با دستور پرداخت توسط رئیس شعبه نسبت به پرداخت آن ذینفع اقدام نمود.

پرداخت از حسابهای راکد و مانده های مطالبه نشده:

چنانچه مانده حسابهای مشتری نزد شعبه به علت عدم مراجعه به حساب مانده های مطالبه نشده یا راکد منتقل شده باشد ، کاربران مجاز به پرداخت وجوه مذکور نبوده و می بایست شناسائی مشتری ، تائید امضاء و دستور پرداخت مستقیماً توسط رئیس شعبه یا جانشین وی صورت پذیرد .

حسابداری
حسابداری

فروش مهر چک:

ابمنظور فروش مهر چک به مشتریان لازم است در ابتدای شروع به کار صندوق ، با توجه به میزان متعارف مصرف شعبه ، مهر چکهای مورد نیاز ، ضمن درج مهر و کد شعبه و امضاء مسئولین به انضمام نام و شماره امضاء در محل مشخص شده با اخذ رسید تحویل کاربران گردد.همزمان با مراجعه مشتری فرم تقاضای خرید مهر چک به مشتری تحویل تا نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نموده و سپس وجه مهر چک از مشتری دریافت و پس از شمارش وجوه نقدی ، مهر چکهای مورد درخواست در قبال اخذ رسید به مشتری تحویل می گردد . کلیه مهر چکهای تحویلی می بایست در مقابل متصدی مربوطه در محل پیش بینی شده توسط خریدار امضاء می گرددشماره سریال مهر چکهای تحویلی (فروخته شده)در فرم تقاضا درج و فرم های مذکور به ترتیب تاریخ در کلاسور مخصوصی نگهداری خواهد شد .همزمان با عملیات فوق رفاه چکهای فروخته شده با توجه به شماره سریال مربوطه از حسابداری انتظامی خارج و با صدور سند به حساب چکهای صادره فروخته شده مهر چک ،منظور و در معینهای مربوطه بشرح بند”و” ثبت می گردد.فروش مهر چکهای بازخرید شده از مشتریان به هیچ وجه مجاز نبوده و مهر چکهای باز خریدی پس از پرفراژ مبلغ در ظهر آن و درج مهر”پرداخت شد” می بایست بعنوان سند حسابداری در کلاسور اسناد شعبه نگهداری گردد.

وصول اقساط سایر شعب :

الف)در صورت مراجعه مشتری بمنظور پرداخت اقساط حسابداری سایر شعب ، ضروری است دقت کافی در مندرجات دفترچه قسط بعمل آمده بنحویکه در آن نام و کد شعب پرداخت کننده تسهیلات ،شماره تسهیلات ،نام و نام خانوادگی تسهیلات گیرنده،سررسید و مبلغ قسط بطور خوانا در برگه قسط قید شده باشد ، در صورت خوانا نبودن لازم است با توجه به اطلاعات مندرج در ظهر جلد دفترچه،مندرجات برگه قسط تکمیل گردد .بدیهی است صرفاً کاربران نسبت به دریافت اقساطی که اطلاعات آن بطور کامل قابل شناسائی باشد اقدام خواهد نمود.(نمونه پیوست)همزمان با وصول قسط سایر شعب،لازم است جریمه تاخیر متعلقه با توجه به سررسید قسط محاسبه و همراه با مبلغ آن وصول گردد . در صورت عدم پرداخت جریمه لازم است مبلغ جریمه از اصل مبلغ قسط کسر و مراتب در سند صادره و رسید مشتری به صراحت قید گردد.

تحقیق بررسی سیستم حسابداری بانک مهر :

 • فهرست مطالب
 • دریافت وجوه نقد
 • پرداخت وجوه نقد
 • فروش و باز خرید مهر چک
 • عملیات حساب همراه
 • افتتاح و انسداد حساب
 • دوبار شمار اسکناس
 • بستن حساب صندوق
 • صدور و پرداخت چک بانکی
 • صدور و پرداخت چک رمزدار بین بانکها
 • عملیات مشترک حساب ها
 • شمارش وجوه نقد
 • واریز وجه به حساب جاری
 • واریز وجه به حساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده کوتاه مدت
 • وصول اقساط تسهیلات شعبه
 • وصول اقساط تسهیلات وجوه اداره شده
 • وصول قبوض آب،برق،گاز،تلفن و حق بیمه کارفرمایان
 • سایر دریافتی ها
 • عملیات مشترک حسابها
 • پرداخت از حساب جاری
 • برگشت چک
 • برگشت قسمتی از وجه چک
 • صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد
 • انسداد وجه چک حسابداری بانک
 • فقدان چک مصرف نشده
 • سایر پرداختها
 • فروش مهر چک
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری بانک مهر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 27
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *