کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره امور عشاير

بعد از انجام بررسيهاي اداره امور عشاير ايذه به اين نتيجه رسيديم كه اگر حسابداری اداره با سيستم كامپيوتر انجام مي شد ، كارها با سهولت و بدون اشتباه انجام مي شد ، و يكي ديگر از معايب اداره فوق كمبود نيروي متخصص و آشنا با اين فن است.  اگر اداره يك بايگاني مرتب داشته باشد ، كه همچنين چيزي كه وجود  ندارد كارهاي آن بهتر انجام مي شود.کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره امور عشاير در 38 صفحه با فرمت ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بررسي تغييرات ريالي و نسبتها در ادوار مالي مختلف:

به منظور تجزيه و تحليل كامل و دقيق صورتحسابها ي يك مؤسسه در  پايان يك دوره مالي بايد صورتحسابها و نسبتها در سالهاي گذشته نيز مقايسه كرد .تهيه و بررسي صورتحسابهاي مقايسه اي يكي از مراحل مهم تجزيه و تحليل و تفسير وضع مالي و نتائج فعاليتهاي مؤسسات به شمار مي رود.

سرمايه جاري و نسبت جاري:

چون وجوه لازم براي واريز بدهي جاري در آغاز دوره مالي آينده  معمولا از محل داراي جاري تامين مي شود ، لذا نسبت بين دارايي جاري از نظر مديران مؤسسات و بستانكاران داراي اهميت بسياري است ، اين نسبت را نسبت جاري مينامند.  نسبت مذكور از تقسيم دارايي جاري بر بدهي جاري بدست مي آيد و بايد حداقل معادل دو باشد.

تجزيه و تحليل:

نتيجه فعاليتهاي مالي حسابداری مؤسسات و شركتها ممكنست مورد توجه و علاقه طبقات و افراد مختلفي قرار گيرد كه هر يك از طبقات و اشخاص مذكور به قيمت خاصي از اين فعاليتها توجه بيشتري دارند  دنياي حسابداري كار حسابدار با تهيه صورتحسابها در پايان دوره مالي خاتمه نمي يابد در تجزيه و تحليل و تفسير صورتحسابها نيز تبحر كافي داشته و بتواند در انجام اين مهم تسهيلاتي فراهم آورد. بدين ترتيب در غالب مؤسسات حسابداری علاوه بر تهيه و تنظيم صورت سود و زيان و ترازنامه و ساير صورتحسابها، صورتحسابهاي مقايسه اي  و صورتحسابهاي تفصيلي يا ساده اي نيز كه براي غير حسابداری و عامه مردم قابل فهم باشد تهيه مي كند.

حسابداری
حسابداری

اداره امور عشاير ايذه داراي واحدهاي ذيل مي باشد:

مديريت : كه هماهنگي لازم را بين واحدها بوجود مي آورد و تقسيم  وظايف منمايد و برنامه تدوين شده اي جهت انجام امور بايد داشته باشد. با پيشرفت تكنولوژي مي بينيم كه دسترسي به اطلاعات براحتي امكانپذير است ، اما به موقع بودن و صحيح بودن اطلاعات براي مدير از اهميت والايي برخوردار ميباشد.مدير براي حل مسائل بايد اين نكات را مورد توجه قرار دهد:

 1. تعريف و شناسائي مسئله و يا مشكل
 2. شناسائي و تجزيه و تحليل كليه عوامل مؤثر در كار
 3. اندازه گيري عوامل قابل سنجش در كار

امور اداري:  وظايف امور اداري تهيه ليست حقوق پرسنل و نامه نگاري داخل و خارج اداره بعهده واحد اداري مي باشد نفرات موجود دراور اداري 2 نفر ميباشد و واحد حراست كار واحد حراست نگهباني از اموال اداره و ورود و خروج پرسنل را كنترل مي نمايند.نفرات موجود در واحد حراست 6 نفر مي باشد.واحد عمران اين واحد داراي يك نفر بعنوان كارشناس مي باشد، كار آن تهيه نقشه محل اسكان عشاير و جاده هاي ارتباطي با آنها است.وظايف انباردار در اداره امور عشاير ايذه بشرح ذيل مي باشد:برنامه ريزي جهت حفظ مقدار موجودي هريك از اقلام كالا,همكاري در خريد و تهيه كالاي مورد نياز و كنترل و دريافت كالاي خريداري شده,نگهداري كالا در انبار بنحو احسن.

فهرست مطالب کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره امور عشاير:

 • فصل اول – كليات
 • ماهيت و موارد استفاده از سيستم حسابداری
 • تعريف حسابداری
 • مراحل حسابداری
 • پروژه هاي كشاورزي
 • پروژه هاي آبرساني
 • تاريخچه تاسيس اداره امور عشاير
 • فصل دوم –مباني تئوري
 • واحد حراست
 • انواع انبار در امور عشاير ايذه
 • مراحل سفارش اجناس از انبار
 • كارت انبار
 • برگ حواله انبار
 • برگ سفارش اجناس
 • انواع رسيد انبار
 • فرايند خروج اجناس از انبار
 • واحد حسابداری
 • سند حسابداری
 • تخصيص انبار حسابداری
 • تامين اعتبار
 • مزاياي پايان خدمت پرسنل
 • دفتر روزنامه
 • علل موجبات استفاده از دفتر روزنامه
 • دفتر كل
 • تراز آزمايشي
 • فصل سوم – تجزيه و تحليل
 • تجزيه و تحليل
 • مهمترين روشهاي تجزيه و تحليل نتايج حاصله از فعاليتهاي مالي
 • تجزيه و تحليل اعداد مندرج در سود و زيان
 • نسبت قيمت تمام شده كالاي فروش رفته به فروش خالص
 • تجزيه و تحليل اعداد مندرج در تراز نامه
 • بررسي تغييرات ريالي و نسبتها در ادوار مالي مختلف
 • فصل چهارم – نتيجه گيري
 • نتيجه گيري و پيشنهادات
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره امور عشاير:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *