مقاله بررسی چاپ مقاوم رنگی روی کالای سلولزی

با توجه به مقطع زمانی بعد از جنگ و شروع مرحله باز سازی کشور بر آن شدیم که در باز سازی کشور  سهیم شویم و تمام تلاش خود را بر قطع زنجیرهای وابستگی معطوف داریم .    یکی از  علل وابستگی ‘ در زمینه صنعت نساجی ‘ در دست نبودن تکنیکهای ویژه و دقیق چاپ کالا های نساجی و پارچه می باشد که به طبع  آن  امکان رقابت با کالا های خارجی را در داخل و خارج از کشور از ما صلب کرده و مانع رشد اقتصادی میگردد .

مقاله بررسی چاپ مقاوم رنگی روی کالای سلولزی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و دانلود میباشد.

مقاله بررسی چاپ مقاوم رنگی روی کالای سلولزی

لذا در راستای نیل به شکوفائی اقتصادی ‘ تصمیم گرفتیم که روشهای عملی دستیبای به تکنیک چاپ مقاوم را  متناسب با شرایط و امکانات داخل کشور و کارخانجات و دستگاههای موجود  و بصورتی قابل  – ارائه به صنعت نساجی بررسی کرده و نتایج حاصل را ارائه نمائیم ‘ باشد که سرمنشاء تحولاتی عمیق و شگرف در صنعت چاپ کالای  نساجی کشور گردد و به این ترتیب دین خود را به ملت و کشورمان ادا نمائیم .

ساختمان و خواص فیزیکی الیاف سلولزی(پنبه)

شکل ظاهری پنبه بصورت یک نوار باریک تابدار با سطح مقطع لوبیائی شکل میباشد. در یک پنبه کاملا” رسیده و بالغ ‘الیاف بین ۳۰۰-۴۰۰ تاب در اینچ دارندو بسته به کیفیت پنبه ‘ این عدد فرق میکند .

در لیف پنبه ‘ نقاطی وجود دارد که دارای تاب کمتری از سایر نقاط آن میباشد. این نقاط میتوانند قسمت نارس یا مرده پنبه باشند. قسمت نارس ‘قسمتی از

پنبه است که همراه با سایر الیاف رشد نکرده باشد و یا رشدکمتری داشته باشد و الیاف مرده الیافی هستند که قبل از آنکه رسیده شوند ‘ رشدشان متوقف شده است.

 • زنجیرهای مولکولی پنبه دارای وزن مولکولی ۸۰۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰۰

میباشد.

 • طول متوسط الیاف طبیعی پنبه حدود ۳۶ – ۱۴ میلیمتر و قطر آن بین ۱۵ تا ۲۰ میکرون است .
 • مقاومت لیف پنبه حدود ۶-۳ گرم بر تکس بوده و ازدیاد طول تا حد پارگی آن حدود ۷-۵ درصد و جذب رطوبت آن در شرایط استاندارد
 • (۲۲درجه سانتیگراد و ۷۶ در صد رطوبت نسبی ) برابر با ۸ درصد

میباشد.

 • دانسیته الیاف پنبه برابر ۵۳/۱ میباشد.

دیواره اولیه از پوسته ای به ضخامت  ۱/۰ با فیبرهای متقاطع و تحت زاویه خطی نسبت به محور لیف تشکیل شده است . وقتیکه لیف متورم میشود‘ توده سلولز یعنی دیواره ثانویه و فیبریلهای آنها تحت زاویه ۲۵-۲۰ نسبت به محور لیف قرار میگیرند و به دیواره اولیه و مغز لیف لومن فشار وارد میسازند . دیواره ثانویه از لایه های متعددی تشکیل شده است که این لایه ها را میتوان به روش تورمی از یکدیگر جدا کرد . د یواره ثانویه متراکمتر از د یواره اولیه بوده و دسته فیبریلهای آن در طول لیف جهت آرایش ‘ زاویه فیبریلهای خود را نسبت به محور لیف عوض می کنند و این تغییر جهت تابدار شدن لیف پنبه میگردد.

چاپ
چاپ مقاوم رنگی

 ساختمان و خواص شیمیائی الیاف سلولزی

مولکول سلولز که بفرم  کلی (C6H1206) نشان داده میشود عبارتست

از یک پلیمر خطی که از متراکم شدن مولکولهای بتا گلوکز در محلهای ۱و۴ بدست می آید.

از پیوند دو مولکول بتا گلوکز‘ یک واحد سلوبیوز با زنجیر خطی مستقیم بدست می آید.تکراراین واحد خطی مستقیم نشان دهنده زنجیر و درجه پلیمریزاسیون سلولز خواهد بود.

حلالیت سلولز

سلولز در محلول غلیظ برخی نمکهای خنثی مثلLIl      Zn Cl2 , Ca(CNS)2, Li(CNS) متورم میشودکه اگر کم کم به آن حرارت داده شود‘ ابتدابصورت ژله ای در آمده و سپس حل میگردد.

محلول آمونیاکی اکسید مس و کوپر آمینوهیدرات حلال مخصوصی برای سلولز است .

چاپ پارچه های بافته شده

پارچه های بافته شده ‘ بیشتر از پارچه های دیگر چاپ میگردند. به هر حال پارچه های کشباف (تریکو) به مقدار کمتر و بدون بافت به مقداری به مراتب کمتر‘ جهت  چاپ مورد استفاده قرار میگیرند. چاپ پارچه های تریکو به علت تمایل کناره های آن به لوله شدن ‘ مشکلتر از پار چه های بافته شده است . امروزه چاپ پارچه ‘ معمولا با ماشین های اسکرین تخت و روتاری انجام میگردد. جهت مقاصد

رنگینه های مناسب جهت چاپ

رنگینه هائی که در چاپ مورد استفاده قرارمیگیرند باید دارای مشخصات خاصی باشند. از این رو تمام رنگینه هائی که در رنگرزی بکار گرفته میشوند  برای چاپ مناسب نمی باشند.

رنگینه محلول در آب که برای چاپ در نظر گرفته می شود باید دارای حلالیت  بالائی باشد زیرا مقدار آب موجود در خمیر چاپ درمقایسه با رنگرزی بمراتب کمتر است . همچنین رنگینه های  نامحلول در آب باید بتوانند در چنین محیطی پراکندگی یکنواختی داشته باشند . با توجه به موارد فوق است که برایچاپ ‘ ترجیحا رنگینه را بصورت محلول غلیظ و یا خمیر ‘ مورد مصرف قرارمیدهند .

چاپ تک مرحله ای مستقیم با رنگینه های راکتیو:

برای آماده سازی خمیر چاپ راکتیو، بدین سان عمل میشود که ابتدا محلول غلظت دهنده تهیه میگردد سپس رنگینه راکتیو، همراه با اوره، به غلظت دهنده اضافه میشود نهایتاً بعنوان قلیا از بی کربنات سدیم استفاده میشود.

مقدار و نوع قلیا مصرفی به نوع رنگینه بستگی دارد در مواردی که رنگینه راکتیو بسرعت وارد واکنش گردد خمیر چاپ، حاوی کربنات سدیم (سودا) و یا بی کربنات سدیم دارای زمان پایداری کوتاهی میباشد و از این رو لازم است از موادی مثل “تری کلرواستات سدیم” که در بخار تجزیه شده و محیط را قلیایی میکند استفاده گردد به این ترتیب خمیر چاپ، قبل از بخار دادن خنثی بوده و بهنگام بخار دادن قلیائی می گردد.

 

فهرست عناوین مقاله بررسی چاپ مقاوم رنگی روی کالای سلولزی

 • چکیده                                                                                  ۱
 • پیشگفتار                                                                               ۲
 • فصل اول:
 • ۱- مقدمه:                                                                             ۴
 • ۱-۱ الیاف سلولزی                                                                   ۵
 • ۱-۱-۱- ساختمان و خواص فیزیکی الیاف سلولزی                                ۶
 • ۲-۱-۱- ساختمان و خوص شیمیایی الیاف سلولزی                                ۷
 • ۳-۱-۱- حلالیت سلولز                                                               ۸
 • ۳-۱- چاپ                                                                            ۱۱
 • ۱-۳-۱- چاپ پارچه های بافته شده                                                 ۱۲
 • ۲-۳-۱- رنگینه های مناسب جهت چاپ                                            ۱۴
 • ۳-۳-۱- روش های چاپ
 • ۴-۳-۱- موارد استفاده از روش چاپ برداشت و یا مقاوم                         ۱۵
 • ۴-۱- چاپ کالای سلولزی با رنگینه های راکتیو                                  ۱۶
 • ۱-۴-۱- چاپ تک مرحله ای مستقیم با رنگینه های راکتیو                        ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *