پروژه کنترل تطبیقی شناسایی سیستم های دینامیکی

پروژه و تحقیقی که آماده شده پروژه و تحقیق کنترل تطبیقی شناسایی سیستم های دینامیکی میباشد که در قالب word تهیه شده یه خلاصه هایی از عناوین اصلی پروژه کنترل تطبیقی شناسایی سیستم های دینامیکی میپردازیم تا در صورت نیاز مقاله را دانلود نمایید.

عناوین اصلی و چکیده ای از پروژه شناسایی سیستم های دینامیکی:

تعریف سیستم:

همانطور که درپروژه کنترل تطبیقی شناسایی سیستم های دینامیکی مشاهده می­شود سیستم دارای سه قطب در:

-۰٫۶۷+۱٫۷i
-۰٫۶۷-۱٫۷i
-۰٫۲۵

و یک صفر پایدار در ۰٫۵- می­باشد. بنابراین سیستم پایدار و مینیمم فاز است.

پاسخ پله سیستم در شکل زیر نشان داده شده است:

سیستم پایدار و مینیمم فاز
سیستم پایدار و مینیمم فاز کنترل تطبیقی سیستم های دینامیکی

گسسته ­سازی سیستم های دینامیکی:

انتخاب زمان نمونه ­برداری بر روی پایداری سیستم دینامیکی گسسته تاثیرگذار است و از ای ن­رو انتخاب آن حائز اهمیت است. زمان نمونه­ برداری باید طوری انتخاب گردد که پایدار بوده و صفرها و قطب­های آن در داخل دایره واحد قرار بگیرند به طوریکه زیاد نزدیک به دایره نیز نباشند زیرا اگر زیاد به دایره نزدیک باشد ممکن است که در حین شناسایی آن را بر روی دایره واحد شناسایی کند و سیستم شناسایی شده در مرز پایداری و یا ناپایدار باشد و از کنترل خارج گردد.

اثر مرتبه­ ی PE ورودی بر نحوه شناسایی سیستم دینامیکی و تخمین پارامترها:

برای داشتن شناسایی مناسب و کنترل ورودی باید دارای غنای مناسب باشد. در این مسئله برای بررسی اثر این موضوع ورودی­های با مرتبه­های مختلف PE را اعمال کرده و به بررسی نحوه شناسایی می­پردازیم. در این مسئله با توجه به اینکه تعداد پارامترهای سیستم ۶ عدد است، ورودی باید دارای PE از مرتبه ۶ باشدابتدا ورودی پله  با مرتبه PEی ۱ را به سیستم اعمال می­کنیم خروجی­ شکل زیر نمونه ای از شناسایی سیستم دینامیکی و تخمین پارامتری میباشد:

نحوه شناسایی و تخمین پارامتر
نحوه شناسایی و تخمین پارامتر سیستم های دینامیکی

اثر نویز سفید و نویز رنگی بر شناسایی:

در این قسمت شناسایی سیستم دینامیکی با روش LS بر مبنای وجود نویز مورد بررسی قرار می­گیرد که در آن  و  نویز سفید با واریانس ۰٫۱ و  فیلتر نویز است وجود نویز در سیستم خطای تخمین را افزایش می دهد. در کنترل صورتیکه نویز سیستم سفید باشد یعنی شناسایی به روش LS بدون بایاس است و نتایج تخمین قابل قبولند. اما چنانچه نویز رنگی باشد در این صورت شناسایی بایاس دار خواهد بود و پارامترهای تخمین زده شده از مقدار واقعی فاصله خواهند داشت و بنابراین خطای تخمین افزایش خواهد واز جمله مواردی که بر روی تخمین صحیح پارامترها تاثیرگذار است نسبت سیگنال به نویز است، از این رو برای اینکه شناسایی بهتر صورت گیرد، این نسبت باید قابل ملاحظه باشد. در این قسمت برای شناسایی برای ورودی از نویز سفید با واریانس ۱ استفاده شده است.

بررسی اثر فیدبک بر روی شناسایی:

اگر سیستم دینامیکی را تحت فیدبک قرار دهیم،ورودی سیستم به کنترل خروجی آن مربوط خواهد شداگر مرتبه فیدبک پایین باشد در ماتریس رگرسورها وابستگی رخ خواهد داد و ماتریس  ϕTϕ  ویژه خواهد شد و تخمین به خوبی صورت نمی گیرد. اما اگر از مرتبه بالاتر برای فیدبک استفاده کنیم پارامترها به درستی شناسایی می شوند. برای بررسی این موضوع فیدبک زیر را در نظر می گیریم نتایج انجام شناسایی در زیر آورده شده است. نتایج در شکل زیر آورده شده است:

اثر فیدبک بر روی شناسایی
اثر فیدبک بر روی شناسایی سیستم های دینامیکی

بررسی اثر مرتبه مدل بر شناسایی سیستم:

در تعیین مرتبه مدل، اگر دچار Under estimate شویم، یعنی مرتبه مدل را از مدا واقعی کمتر تخمین بزنیم، در این صورت به دلیل حذف شدن بخشی از دینامیک سیستم تط، خطای بین رفتار سیستم واقعی و تخمین زده شده زیاد می­شود. در صورت داشتن Over estimate، ستون­های ماتریس  به هم وابسته شده و در این صورت این ماتریس ویژه شده و شناسایی به درستی صورت نمی­گیرد

عناوین اصلی پروژه کنترل تطبیقی شناسایی سیستم های دینامیکی:

  • بررسی روند شناسایی در حالت ناپایداری و کنترل تطبیقی
  • شناسایی سیستم در حضور تغییرات ناگهانی و آهسته
  • شناسایی سیستم و پارامترهای نویز رنگی با استفاده از روش ELS
  • اثر مرتبه مدل بر نحوه شناسایی در روش RLS
  • شناسایی روی خط
  • بررسی تمام مراحل با تابع فرمولی و نمودار

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه کنترل تطبیقی شناسایی سیستم های دینامیکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 33
قالب: فایل Word