پروژه پرورش گلخانه موز رشته کشاورزی

این پروژه در چهار فصل آماده شده است و مناسب برای دانشجویان رشته کشاورزی میباشد,پراکنش و پرورش وسیعی در مناطق موز خیز جهان داشته و جزء آفات اصلی موز گلخانه در و مخصوصا تمام ارقام و گونه های موز است. این آفت در پایه شبه ساقه تخمگذاری نموده و لارو آن پس از خروج از تخم به تغذیه و حفر تونل در ریزوم گیاه می پردازد. این آفت نیمه گرمسیری در فصل زمستان کاهش می یابد.

نماتد مولد زخم:

نماتدهای زخم Meloidogen javanica ، Helicotylenchus multicenctus و Radopholus similes پراکش وسیع داشته و با حمله به موزها و پلانتین ها صدماتی به آنها وارد می کنند. نماتدها از طریق آبدوی سطحی، ذرات چسبنده خاک و یا پاجوش های جدا شده از پایه مادری آلوده انتقال می یابند. نماتدهای مولد زخم معمولا به نوک ریشه نفوذ کرده و علائم اولیه ناشی از صدمات آنها بصورت بافت های تیره و کشیده در پوشش اپیدرمی است. زمانیکه ریشه ها بطور طولی برش داده می شوند بافتهای کشیده با رنگ متمایل به قرمز در موازات آوندهای چوبی قابل مشاهده است.

گلخانه
گلخانه

کنترل آفات و بیماریهای مهم موز:

مناطقی که آلودگی نماتدی دارند، نماتد آفت اصلی بوده و تولید را دچار اشکال می نماید. زمانی که هجوم نماتد زیاد باشد. پاجوش های مورد استفاده باید با نماتدکش تیمار شوند. از طرف دیگر کاربرد خاکی نماتدکش های ارگا نوفسفات مثل نماکور(Bayer) و موکاب(BASF) یا کاربامایت ها(Furadan) می تواند به مدت ۱ تا ۳ جمعیت نماتد را کاهش دهد. برای احداث مزارع جدید در مناطقی که فاقد آلودگی نماتدی است راه موثر در کنترول و جلوگیری از فعالیت نماتدها کاربرد پاجوش های عاری از نماتد است که از طریق کشت بافت تهیه می شوند.
کاربرد خاکی نماتدکش ها امروزه روشی معمول است. در شرایط گلخانه ای تابش آفتاب قبل از کشت بطور وسیعی در کاهش آلودگی خاک موثر بوده و بخار دادن خاک یا متیل بروماید بعنوان عامل ضد عفونی کننده خاک احداث مزارع جدید می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مبارزه با بیماریهای قارچی و نماتدی می توان گیاه را قبل از کشت در قارچ کش و نماتدکش قرار داد. بیماری اصلی قارچی در شرایط گلخانه ای می تواند بیماری سیگاری موز باشد که از طریق کاربرد قارچ کش ها قابل کنترل است. بیماری ویروسی مثل پوسیدگی انتهای خوشه، ویروس نواری موز و ویروس موزائیک خیار در صورت استفاده از پاجوش های آلوده مشکل آفرین بوده و جهت پیشگیری می توان از پاجوش های حاصل از کشت بافت استفاده نمود.

آفات برگ موز:

کرم برگخوار Antichloris viridis در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی صدمات زیادی را در سطح برگ ایجاد می نماید. حفرات حاصل از تغذیه کرم که بین رگبرگها بوجود می آید Shot hole می نامند که بنظر نمی رسد فرآیند فتوسنتز را دچار مشکل کرده و کاهش محصول را موجب شود.شته موز Pentalonia nitronervosa بطور وسیعی در مناطق کشت موز گسترش داشته و بدلیل انتقال ویروس خوشه موز از گیاهی به گیاه دیگر اهمیت پیدا می کند. بطور مشابه حشراتی که با گلهای موز در تماس بوده و سطح براکته، پاجوش و یا شبه ساقه را قطع می کنند می توانند بطور مکانیکی بیماری موکو را از گیاهی به گیاه دیگر انتقال دهند. شپشک آرد آلود از طریق حمله به برگهای جوان مشکل ساز بوده و می توانند باعث زرد و نگروزه شدن آن شود.

دیگر عناوین مقاله پرورش گلخانه موز رشته کشاورزی:

 • انواع گلخانه از نظر شکل
 • گلخانه مورد نیاز از نظر دما
 • پوشش گلخانه
 • زمان برداشت موز
 • آفات خوشه موز
 • بررسی بیماریهای موز
 • نیاز و عناصر غذائی
 • سیستم آبیاری موز
 • شرایط گلخانه استاندارد
 • روش های خنک کردن گلخانه
 • روش های گرم کردن گلخانه
 • تهویه گلخانه و انواع سیستم تهویه
 • ضد عفونی کردن بستر کشت
 • بسترهای کشت گیاه
 • مواد پوشش دهنده سخت
 • تامین نور تکمیلی در گلخانه موز و نقطه موازنه نوری(Light Compensation Point)
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه پرورش گلخانه موز رشته کشاورزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 41
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *