پروژه کندانسور ها رشته مکانیک

در طی ۵۰ سال گذشته چگالنده های سطحی خنک شونده با جریان هوای سرد در صنایع شیمایی مورد استفاده قرار می گیرند. از سال ۱۹۵۵ باتوجه به کمبود آبهای تازه و نیز محدودیت مکان های ساحلی مناسب برای ایجاد کارخانه های جدید و همین طور به خاطر نیاز نسبتا زیاد این قبیل کارخانه های چگالش سطحی با جریان آب سرد، و مطابق ملاحظات اقتصادی به تدریج توجه جامعه جهانی به بکار نبردن جریان آب سرد و به جای آن استفاده از جریان هوای سرد کندانسور برای چگالش بخار در داخل کارخانه های تولید نیرو جلب شد.

روش های حرارتی:

این روش ها برای کنترل رشد صدف در آب گذر لوله های سرد کننده  نیروگاه‌هایی که با آب دریا کار می کنند و تمیز کردن لوله های کندانسور، بوسیله خشک کردن رسوبات درونی، قبل از آب شوری استفاده می شود.کاربرد اولی، رسوبات دریایی را با افزایش دما تا oC40 برای یک ساعت در هر شش هفته کنترل می کند. اینکار رشد صدفها را تا اندازه ای که در لوله های کندانسور ساکن نشوند، محدود می کند. گرما یا بوسیله یک منبع بخار کمکی در آب گذر لوله های سردکننده و یا بوسیله معکوس کردن جریان آب سردکننده از درون کندانسور، تأمین می‌شود.در ضمن، خشک کردن رسوبات درون لوله های کندانسور قبل از باز کردن آب، موفقیت آمیز بوده است. گرم‌کن‌های پنکه ای، برای دمیدن هوای گرم از درهای ورودی بسته آب کندانسور، استفاده می‌شوند.

تمیز کردن کندانسور در حالت بدون بار:

تمیز کردن کندانسور در حالت بدون بار برای جلوگیری از توقف پر هزینه و غیر لازم دستگاه کندانسور در حالت با بار و بمنظور دستیابی به قیمت های مناسب دو روش اصلی رسوب زدایی روز مورد استفاده قرار می گیرد.کلراسیون متناوب آب سرد ورودی کندانسور، در همه نیروگاه‌های بریتانیا انجام می شود، و تکنیک رسوب‌زدایی مورد قبول در حالت با بار تشکیل می دهد. که اینکار در کنترل رشد صدف ها در سیستم های آب دریایی و تشکیل لجن در سیستم های با آب تازه مؤثر است.در نیروگاه‌های ساحلی ، رسوب دریایی بطور موثری با کلراسیون پیوسته آب سرد کننده کاهش پیدا می کند. درجه کلراسیون لازم، بطور معکوس متناسب با میزان جریان آب سردکننده است، m/s5/1 غلظتی از کلر بمیزان mg/kg5/0 برای آب سردکننده لازم می باشد.در نیروگاه های درون مرزی، میزان لجن با دادن متناوب کلر ( چند دقیقه در هر چهار یا هشت ساعت) در سطحی که با قیمانده کلر بمیزان mg/kg2 در خروجی آب سرد کننده، کندانسور را ترک کند کنترل می شود.بهرحال تصفیه خوب باضافه تمیز کردن لوله، تقریباً در ۱۰% همه محل ها صورت می‌گیرد و براساس تجربه بطور خیلی وسیع در نیروگاه های با سیستم جریان مجدد استفاده می‌شود. گزارش جزء به جزء این روش در بخش ۶ این فصل ارائه خواهد شد. از این روش بسته به کاربرد آن آب، در فشار بالا یا پائین مورد استفاده قرار می گیرد.جهت زدایش رسوبات از سطح، یک ضربه در فشار بالا به سمت جلو و با جت های کناری از هر لوله اعمال می شود، آب در فشار ۷۰۰ بار جاری می شود. این روش بر روش تمیزکاری اسیدی مزیت دارد، چرا که این روش اثر زیان باری بر سطح لوله ندارد. اجرای اینکار برای بسته‌های آب غیرماهرانه است بنابراین بطور معمول استفاده نمی شود.آب شستشودهنده  در فشار پایین، بطور مؤثری برای زدایش لجن شل و سست و رسوبات دوده قبل از ترک کندانسور خشک در خلال تعمیر استفاده می شود. اغلب ترکیبی از آب / تفنگ هوای فشرده (شبیه به نوع استفاده شده در گلوله باران ) با اعمال فشار خروجی ۷ بار مورد استفاده قرار می گیرد.

کندانسور
کندانسور

روش فلوئورسین:

سمت بخار کندانسور تا بالا با محلول حاوی mg/kg 10 نمک فلوئورسین پر می شود و جستجو در بسته آب با استفاده از پرتو مافوق بنفش برای ردیابی فلوئورسین انجام شده و باین ترتیب بنابراین لوله ای که نشت می کند، مشخص می شود. معایب این روش بدین شرح است.

 • این روش به کندانسورهای under slung در حالت بدون بار محدود می شود.
 • نقش معکوس فشار آب در لوله ها در مقایسه با عملکرد معمولی، در بعضی از موارد دلیل بستن نشتی شناخته شده است.
 • فشار آب در بالای کندانسور کم بوده و نشتی های کوچ، ممکن است مشخص نشوند.
 • فلوئورسین با قیمانده می تواند بر آنالیز آب تغذیه و آب بویلر تأثیر گذارده و نمی توان قضاوت کرد که آیا نشت یابی موفق بوده است یا نه
 • این روش به یک اپراتور جهت انجام آن نیاز دارد.

  محل های نشت هوا:

  نشت هوا در هر قسمتی از سیستم چگالش که نردیک یا زیر فشار اتمسفر کار می‌کند، می‌تواند اتفاق افتاده و اغلب باعث شکست اتصالات می شود. وقتی که توربین بدون بار است. کشف نشت هوا در بعضی از قسمت های سیستم با فرو بردن در آب انجام می شود. طبیعتاً تراوش آب از بخش هایی که تحت خلأ هستند نواحی نشتی را معین می کنند.بهر حال وقتی که توربین با بار است، تکنیک های مختلفی بایستی بکار برده شود. این تکنیک‌ها شامل روش های سمعی است (اگر نشت باندازه کافی زیاد و سرو صدای زمینه پائین باشد )، بعلاوه مشاهده یک نور وقتی که هوا به سمت یک نقطه نشت پیدا می کند و پاشش ذراتی از گاز ردیاب به نواحی مشکوک که به آسانی توسط وسیله ای با حرکت دقیق هوا کشف می‌شود. آخرین روش، عمومی ترین تکنیکی است که امروزه به کار برده می شود.بطور کلی گازهای ردیابی که در نیروگاه ها استفاده می شود، انواع AEI , RILO و LEYGOLD  هستند. اینها بعنوان نشت یاب هالوژنه شناخته می شوند چرا که به تنهایی توانایی شناخت غلظت کمی از بخار اجزاء هالوژنه در هوا را دارند، برای اعمال حداقل حساسیت از اجزاء هالوژنه کلروفلوئورکربن و دی کلرفلوئورکربن و با نام های تجاری فرئون ۱۲، Arcton12 , lsccan12 ) استفاده می شود.

  توربین بررسی شده فوق نشت یابی های با تجهیزات LEYBOLD و یک پراب کاشف را دارد که می تواند گاز معلق آزمایش شود. از این وسیله با نصب پروب در لوله خروجی هوای کندانسور استفاده می شود در حالیکه نشت یاب های نمونه دیگر از سیستم خروجی هوا تخلیه می شوند.بیشتر نقاط نشت در فلانج ها و اتصالات کشف شده که معمولاً ترک ها یا سوراخ های ریزی هستند. اینها بطور عادی می توانند با تعدادی از اجزاء صمغ فلزی مخصوص و یا ترکیبات آب بند لاستیکی آب بندی شوند.

  مقایسه کندانسور هوایی با آبی:

  باتوجه به نتایج بدست آمده به این نتیجه می رسیم که هرگاه از آب به عنوان مبرد استفاده شود حجم دستگاه کندانس کننده ما نسبت به کندانسوری که با هوا خنک می گردد بسیار کمتر می باشد. بنابراین از نقطه نظر اقتصادی بکار گیری کندانسور آبی (در مکانیک که آب در دسترس باشد) بسیار مقرون به صرفه می باشد همینطور نگهداری از کندانسور های آبی به مراتب سهل تر است زیرا در اثر عبور آب یا بخار از داخل لوله های کندانسور قطعا به مرور زمان مشکل رسوب گذاری و ته نشین مواد محلول در آب به وقوع می پیوندد که در نتیجه بازرسی و از بین بردن این رسوبات و تعمیر نگهداری کندانسورهای آبی آسانتر است شایان ذکر است که با توجه به پارامترهای در نظر گرفته شده در طراحی به نتیجه قابل ملاحظه ای بر می خوریم که تعداد لوله های استفاده شده در کندانسور های هوایی است و لذا منطقی به نظر می رسد که در ساخت نیروگاه های بخار این مسئله لحاظ گردد و این نیروگاه ها در مکان هایی ساخته شود در نزدیکی آنها رودخانه یا دریا باشد.

  دیگر عناوینی از پروژه کندانسورها رشته مکانیک:

 • روش های مافوق صوت (اولتراسونیک )

 

 • انتقال و طراحی حرارت
 • روش های شعله و دود
 • طبقه بندی برای کاربردها صنعتی
 • انتخاب کندانسور
 • بررسی برج ها
 •  تاثیر گازهای بی اثر در چگالنده های توربینی بخار
 • روش های فوم یا فیلم
 •   روش های گاز ردیاب
 • وسایل حباب ساز
 • تمیز کردن شبکه
 • نشت آب سردکننده به کندانسورها
 • رسوب کندانسور
 • اندازه گیری میزان نشت هوا
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه کندانسور ها رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 54
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *