پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق

پروژه و تحقیق حفاظت ژنراتورها در قالب فایل ورد ۹۳ صفحه ای آماده ویرایش و پرینت بوده و مناسب دانشجویان رشته مهندسی برق میباشد. و در ۹ فصل تهیه شده است در ادامه به چکیده هایی از متون و مباحث اصلی و عناوین فصول میپردازیم تا در صورت نیاز پروژه را دانلود نمایید.

چکیده هایی از پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق:

یک سیستم الکتریکی به طور دائمی در معرض حوادث و اتفاقات مختلف قرار دارد. این حوادث ممکن است حوادث طبیعی باشد و یا حوادثی که در اثر مرور  زمان و فرسوده شدن تجهیزات و یا کار غیرنرمال یکی از المانهای سیستم و یا اشتباهات افراد به وجود  می آید.بدیهی است هرچه در بالابردن کیفیت تجهیزات سعی شود امکان جلوگیری از حوادث ذکر شده وجود ندارد و در بعضی اوقات ملاحظات اقتصادی تولید تجهیزاتی را که در برابر این حوادث مقاوم باشد غیرممکن می سازد. حوادثی که به هر علت در یک قسمت از یک سیستم الکتریکی به وجود آید منجر به از بین رفتن عایق تجهیزات و اتصال قسمتهای تحت ولتاژ به همدیگر و به بدنه تجهیزات و زمین می شود.در نتیجه به علت نبودن امپدانس بین قسمتهای تحت ولتاژ فازهای مختلف با همدیگر و یا زمین، جریانهای بسیار بزرگی از تجهیزات آسیب دیده بلکه سایر تجهیزات سیستم دچار انهدام خواهند شد و حوادثی همچون آتش سوزی های بزرگ را که ممکن است یک قسمت از شبکه را از بین ببرد به وجود خواهد آورد بنابراین از آنجایی که وقوع فالتها در سیستم های الکتریکی امری اجتناب ناپذیر است نیاز به یک سیستم حفاظتی در مقابل این گونه حوادث (فالتها) نیز اجتناب ناپذیر است و وظیفه یک سیستم حفاظتی تشخیص به موقع فالت و جداکردن قسمت آسیب دیده از سایر سیستم به منظور جلوگیری از توسعه حادثه در آن قسمت و سایر قسمتهای سیستم می باشد.

عیوب روی داده در ژنراتور:

عیوب روی داده در ژنراتورها عیوب ناشی از اختلال در ایزولاسیون هادی ها و سیستم سیم پیچی ها و شرایط غیرعادی به صورت کار اسنکرون، برقراری جریان عیب خارجی به عنوان through fault تولید و جذب قابل ملاحظه قدرت رآکتیو و غیره را شامل می شوند. شرایط کار غیر عادی ژنراتورها عمر و دوام ژنراتور و ایزولاسیون آن را تقلیل داده احتمال بروز عیب را فزونی می بخشد.با توجه به خصوصیات فوق رله های حفاظتی در ژنراتورها محدود به رله های تشخیص عیب در ایزولاسیون نبوده رله های تشخیص کار غیرعادی را نیز شامل می شود.

حفاظت ژنراتورها
حفاظت ژنراتورها

اتصال حلقه و رله حفاظتی آن :

اتصال حلقه عبارت است از اتصالی چندحلقه  مربوط به کلاف یک فاز در ژنراتورهایی که دارای دو سیم پیچی موازی به ازای هر فاز می باشند اتصال کوتاه بین حلقه های موازی یک فاز نیز ایجاد یک اتصال حلقه می کند.در تمام ژنراتورهای بزرگ که حلقه های آن از تسمیه های مسی ایزوله  و پیش فرم گرفته تشکیل شده است. خطر اتصال حلقه بسیار کم است. زیرا اولا تسمه ها نسبتا به هم دارای  عایق دوبل می باشند و در ثانی هیچ وقت دو تسمه ی مربوط به یک فاز در یک شیار قرار نمی گیرد. بلکه اغلب تسمه های مربوط به کلافهای مختلف در یک شیار جای می گیرد.به این جهت فقط در کله سیمهاست که امکان برخورد تماس دو تسمه با دو حلقه مربوط به یک فاز وجود دارد و در همین جا است که ممکن است در اثر نقص عایقی اتصال حلقه پیش آید.اما به علت اینکه تسمه ها نسبت به بدنه آهن استاتور فقط یک لایه عایق پیچی شده اند در موقع خراب شدن عایق اول مرتبه ژنراتور مواجه با خطر اتصال بدنه می شود و در ژنراتورهایی که استاتور آنها دارای سیم پیچی معمولی و مفتولی می باشند اغلب اتصال حلقه در اثر جرقه اتصال بدنه که توسط رله ی اتصال زمین حفاظت و مشخص می شود به وجود می آید.

حفاظت ژنراتور در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه:

در صورتی که در شبکه اتصال کوتاهی رخ دهد ژنراتور شبکه را در محل اتصالی شده تغذیه می کند. شدت این جریان اتصال کوتاه علاوه بر امپدانس مدار اتصالی شده بستگی به شدت جریان تحریک ژنراتور در موقع اتصال کوتاه شدن دارد. به طوریکه اگر ژنراتور در موقع اتصالی شدن دارای تحریک بدون بار باشد و در ثانی مجهز به دستگاه تنظیم سریع ولتاژ نیز نباشد. جریان اتصال کوتاه دائمی ژنراتور حتی کمتر از جریان نامی ژنراتور می شود ولی اگر ژنراتور مجهز به دستگاه تنظیم سریع ولتاژ باشد در حالت تحریک  بدون بار و یا در موقع تحریک بار نامی جریان اتصال کوتاه بر حسب نوع ماشین و در صورتی که در مدار ژنراتور وسیله ی محدود کننده ی جریان نصب نشده باشد بین ۲/۱  تا ۶/۱  جریان نامی ژنراتور خواهد بود. در ضمن اتصالی شدن شبکه سبب افت ولتاژ ژنراتور می شود که خود یکی از عوامل شناسایی اتصالی در شبکه است.

حفاظت لغزش قطب و خروج از سنکرونیسم:

اگر انرژی تولید شده از توربین یک نیروگاه کاهش یابد و اگر این کاهش از یک مقدار بحرانی تجاوز کند ماشین مزبور از حالت سنکرون خارج شده ولی اگر این کاهش در زمان کوتاهی رخ دهد ممکن است ماشین به حالت پایدار برگردد (مثلا چک کردن والوهای توربین برای چند ثانیه ) . به بیانی دیگر توان ضربه ای که سبب نوسانی شدن رتور ژنراتور می شود می تواند در نتیجه تغییرات جریان ولتاژ و ضریب قدرت باشد. برای جلوگیری از خارج شدن کامل سیستم از حالت پایدار در حالتی که ژنراتور نوسان کرده و دوباره به حالت پایدار برگردد باید از عمل رله های حفاظتی جلوگیری گردد. اگر ژنراتوری از حالت  پایدار برگردد باید از عمل رله های حفاظتی جلوگیری گردد. اگر ژنراتوری  از حالت پایدار خارج شود یعنی جابه جایی زاویه ای روتور بیشتر از مقدرا محدود شده پایدار آن باشد روتور دچار لغزش قطب می شود( قطب روتور دچار پیچ خوردگی می گردد) و خطر آن وجود دارد که سیستم را مختل سازد باید آن ژنراتور از مدار خارج گردد و بقیه سیستم در حالت سرویس دهی باقی بماند در صورتی که آشفتگی  در زمان وقوع آن به اندازه کافی کنار زده شود و ماشین به ناحیه پایداری برگردد نباید حفاظت لغزش  قطب عمل نموده و ماشین را از سیستم  جدا نماید . رله قطع تحریک می تواند وضعیت ناپایدار  را تشخیص  داده ودر قبال آن عمل نماید در قبل این موضوع یک عملکرد مطلوب در نظر گرفته می شد. در وقایعی که منجر به ناپایداری شبکه می گردد با توجه به اینکه تعداد زیادی از حفاظت های موجود در ژنراتورهای نصب شده ایران، دارای حفاظت از دست رفتن حالت سنکرون نمی باشد جهت جلوگیری از صدمه دیدن ماشین ها، رله های قطع تحریک  این نقش حفاظتی  را به عهده دارند .

عناوین پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق:

 • خصوصیات عیوب روی داده در محدوده ژنراتورها
 • بررسی حفاظت از انواع ژنراتورها
 • رله دیفرانسیل و دیستانس
 • اتصال دو فاز و رله محافظ آن
 • اتصال بدنه در سیم پیجی تحریک و رله محافظ آن
 • اتصال زمین و رله حفاظت آن
 • حفاظت ژنراتور در اثر بار زیاد و بار نا متعادل
 • روشهای مختلف برای تشخیص اتصال دو فاز داخلی
 • مقابله با بروز عیب در ژنراتورها و مراحل shut down  ژنراتورها
 • حفاظت سیم پیچی های استاتور در قبال عیوب فاز
 • حفاظت در قبال اضافه جریان  و مولفه معکوس
 • پدیده اضافه فوران یا Over Flux(OF) در هسته سیم پیچی های استاتور
 • لغزش قطب
 • اثرات خروج از وضعیت سنکرون بر روی ژنراتورهای در حال کار
 • بررسی انواع رله های حفاظتی لغزش قطب
 • بهره برداری نیروگاه بخاری در فرکانس غیر نرمال
 •  رفتار واحدهای بخار در تغییرات فرکانس شبکه
 • حفاظت ولتاژ زیاد / ولتاژ کم
 • حفاظت ژنراتور ها در قبال اتصالی های فاز- زمین و کمینه بار ( توان تولیدی پایین )  ژنراتور
 • قطع تحریک وکارآسنکرون ژنراتورها
 • حفاظت برگشت توان (موتوری شدن) ژنراتور
 • حفاظت ژنراتورها در طول مدت راه اندازی و توقف
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 93
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *