پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق

پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق در قالب فایل ورد  ۶۴ صفحه آماده ی ویرایش و پرینت میباشد .این تحقیق بر روی حفاظت از ژنراتورها در مقابل انواع عیوب احتمالی تمرکز نموده انواع عیوب از جمله سیم پیچی و فاز های ژنراتور و ….را مورد بررسی قرار داده است این پروژه دارای عناوین بسیار میباشد که در در ادامه به خلاصه هایی از متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

خلاصه هایی از متون پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق:

به طور خلاصه در پی بروز عیب در ژنراتور نظیر انواع مختلف اتصالی ها که وارد گشتن صدمه و از کار افتادن ژنراتور قطعی خواهد بود لازم است کلیه مراحل فوق شامل قطع مدار تحریک، وصل سیم پیچی تحریک به مقاومت تخلیه، بسته شدن دریچه سوخت و قطع انرژی مکانیکی توربین همزمان با قطع کلید خروجی ژنراتور صورت گیرند. اجرای مراحل فوق به عنوان sd َژنراتور مرسوم می باشند. شات دون ژنراتور تنها در قبال عیوب و صدمه قطعی به ژنراتور پیش بینی می شود عیوب و اشکالاتی که shut down ژنراتور را ضروری می سازند در استانداردها آورده شده اند شامل عیوب الکتریکی و مکانیکی در ژنراتور و تجهیزات جنبی آن بوده است.

تنظیم ر له های قطع بار در شبکه قدرت:

وظیفه سیستم قطع بار اتوماتیک این است که مقداری از بار سیستم را با در نظر گر فتن افت فرکانس قطع کند، به طوری که یک تعادل جدید ما بین تولید و مصرف برقرار شود و فرکانس به مقدار نرمال برسد. رله هایی که برای قطع بار به کار می روند. به مقدار فرکانس شبکه حساس هستند و در فرکانس تعیین شده مقدار مشخصی از بار، مثلاً ۱۰ درصد کل بار سیستم را قطع می کنند.

حفاظت برگشت توان (موتوری شدن) ژنراتور:

در شرایط عادی ژنراتور انرژی مکانیکی را از توربین دریافت کرده و به صورت انرژی مکانیکی به شبکه تحویل می دهد به عنوان مثال در نیروگاه بخاری در صورتی که بخار ورودی به توربین (محرکه اولیه ژنراتور) قطع شود یا حجم آن به نحوی کاهش یابد که انرژی آن برای گرداندن محور توربین و ژنراتور کافی نباشد ژنراتور همچنان همگامی خود را با شبکه  حفظ کرده  و با دور سنکرون به گردش خود ادامه می دهد  و برای گرداندن محرک اولیه خود (توربین) انرژی لازم را از شبکه دریافت می کند. بدین ترتیب ژنراتور سنکرون متصل به شبکه به صورت یک موتور سنکرون درآمده و قدرت مورد نیاز جهت به حرکت درآوردن توربین را از شبکه تامین می نماید. به هنگام موتوری شدن ژنراتور فقط جهت توان اکتیو تغییر می کند و در صورتی که جریان تحریک در همان مقدار قبلی خود ثابت بماند توان راکتیو تغییر محسوسی نکرده و در همان مقدار قبلی خود ثابت می ماند.

با توجه به شرایط کار دشوار ژنراتور به صورت موتور به عنوان شرایط کار غیرعادی و پیش بینی نشده احتمال صدمه به ژنراتور و افزایش درجه حرارت قسمتهای مختلف و سیم پیچها موجود می باشد مشکلات مشابه در توربین های بخار و در دیزل نیز موجود می باشد. با توجه به خطرناک بودن کار ژنراتور ها به صورت موتور، رله های مختلف مکانیکی و الکتریکی به منظور تشخیص کار ژنراتور به صورت موتور همزمان با تبدیل آن به موتورپیش بینی شده اند.با موتور شدن ژنراتور قدرت اکتیو توسط ژنراتوردریافت شده ژنراتور به صورت موتور عمل نموده قدرت اکتیو به سمت ژنراتور برقرار می شود. معمولی ترین رله الکتریکی مناسب را رله تشخیص جهت برقراری قدرت قدرت به ژنراتور تشکیل می دهد رله در محل ترمینالهای ژنراتور نصب شده قدرت اکتیو دریافت شده توسط ژنراتور را مشخص می نماید. به همین علت رله برگشت قدرت یا  REVERSE POWER   نامیده می شود  در صورت عدم پیش بینی رله فوق با توجه به انرژی حرارتی اضافی تولید شده در ژنراتور رله های حرارتی آن از جمله رله اندازه گر امپدانس رله مولفه معکوس، رله های حرارتی ژنراتور شرایط موتور شدن را تشخیص داده عمل می نماید. با این همه کار آنان با تاخیر زمانی همراه بوده مستلزم افزایش درجه حرارت و یاتغییر دو ژنراتور خواهد بود.

حفاظت
حفاظت

 افزایش درجه حرارت ژنراتور:

براثر قطع تحریک و هجوم جریان اکتیو به استاتور ژنراتور باعث over heat شدن شین های استاتور می گردد که با ترموکوپلهایی که در جوار این شین ها قرار دارد و با مقایسه این سیگنال با سیگنال مرجع، ماکزیمم درجه حرارت مجاز توسط رله حرارتی فرمان تریپ ژنراتور را می توان صادر نمود. عوامل مختلفی باعث افزایش درجه حرارت ژنراتور می گردد که یکی از آنها عوامل قطع تحریک می باشد و در ضمن به علت اینکه پاسخ پروسس های حرارتی کند می باشد اینگونه حفاظت را می توان به عنوان حفاظت های پشتیبان استفاده کرد.

قطع تحریک و کارآ سنکرون ژنراتورها:

منظور از کار سنکرون ژنراتورها دور متفاوت روتور و چرخ توربین از دور سنکرون می باشد. در حالی که ژنراتور سالم بوده هیچ گونه عیب و اختلال در ایزولاسیون در محدوده ژنراتور موجود نمی باشد ژنراتور دور متفاوت از دور سنکرون را دارا شده شرایط بهره برداری آن از نظر تولید مصرف  قدرتهای اکتیو و راکتیو و کنترل ولتاژ در ترمینالها مختل شده ،به ازاء مقادیر عادی انجام نمی شود.کاهش یا افزایش دور ژنراتور نسبت به دور سنکرون به علل مختلف در شبکه و یا عیب در ژنراتور روی می دهد. از جمله کارآ سنکرون شبکه اختلالات روی داده در فرکانس شبکه، تغییرات قابل ملاحظه بار های اکتیو  و راکتیو و یا عیب در ژنراتور و قطع ناگهانی جریان مدار تحریک ژنراتور به صورت دستی و یا ناشی از کار رله های حفاظتی . برقراری کار و شرایط کارآ سنکرون ژنراتور و ادامه آن با صدمات و خسارات فراوان در ژنراتور همراه بوده ادامه بهره برداری ژنراتور و تولید قدرت اکتیو را غیرممکن می نماید.

  اضافه ولتاژ لحظه ای و اثرات آن:

اضافه ولتاژهای لحظه ای که یک ژنراتور ممکن است با آن مواجه گردد، به طرق مختلفی می تواند ایجاد شود. یک نوع اضافه ولتاژ ناشی از امواج سیار ( امواج ناشی از کلید زنی، صاعقه، اتصال کوتاه لحظه ای و گذرا )  می باشد که در خارج ژنراتور به وجود آمده و به سمت ژنراتور حرکت می نماید. این اضافه ولتاژ به صورت یک موج گذرا ظاهر گردیده و جهت حفاظت در مقابل آن از برق گیر استفاده می گردد.

دیگر عناوین پروژه برق:

 • عیوب روی داده در ژنراتور
 • حفاظت در قبال اضافه جریان  و مولفه معکوس
 • پدیده اضافه فوران یا  Over Flux(OF)  در هسته سیم پیچی های استاتور
 • حفاظت لغزش قطب و خروج از سنکرونیسم
 • حفاظت دیفرانسیل عرضی در ژنراتورها
 • کنترل بار واحد و بررسی روش موهو (Mho)
 • انواع رله های حفاظتی لغزش قطب
 • بهره برداری نیروگاه بخاری در فرکانس غیر نرمال
 • مشخصه حفاظت فوق فرکانس و ریز فرکانس
 • انواع رله های فرکانسی و تنظیم آن
 • حفاظت ژنراتور و ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژها
 • حفاظت اضافه دور یا overspeed
 • موثر رله امپدانی و آسنکرونیزم
 •  روشهای تشخیص قطع و یا نقص میدان تحریک ژنراتور و حفاظت مربوطه
 • اشکال کلید قدرت ژنراتور و حفاظت از آن
 • حفاظت جرقه کلید قدرت باز –   ژنراتور و حفاظت ولتاژ کم ژنراتور
 • تداخل حفاظت ولتاژ زیاد ژنراتور با شبکه
 • اثر قطع تحریک ژنراتور بر روی سیستم قدرت
 • مشکلات حاصله از قطع تحریک
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه حفاظت ژنراتورها رشته برق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 64
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *