پروژه اصول تراشکاری رشته مکانیک

در اصول تراشکاری برای تراشیدن لنگ باید توجه داشت که لنگ مورد نظر دارای چند محور است و برای تراشیدن آن بایستی روی قطعه خام هر دو سر محل محورهای موجود را مشخص نموده و با مته مرغک اثر گذاشته و سپس هر محور را درامتداد دو مرغک روی ماشین قرار داده و پس از تراشکاری تا رسیدن به قطر مورد نظر میتوان از محور بعدی استفاده گردد. برای روشن شدن این مطلب تراشیدن یک لنگ دو محور مکانیک را مورد بررسی قرار می دهیم.قطعه کار لنگی مطابق نقشه کار باید تراشیده شود.مراحل انجام کار – قطعه کار را به سه نظام دستگاه بسته – رنده را مرکز نموده  پس از تراشکاری پیشانی و روتراشی قبل از باز کردن قطعه کار توسط نوک رنده خط قطری روی کف کار و در ادامه خطی طولی روی کار اثر گذارده شود- قطعه را باز نموده پس از این سر و آن سر نمودن قطعه کار آنرا به سه نظام دستگاه بسته و پس از کف تراشی و رو تراشی دنباله اثر خط کشی شده را توسط نوک رنده ادامه دهید تا سطح روی کار و پیشانی دیگر کار اثر گذاری شود اکنون می توان مطمئن شد که دو خط قطری در دو سر قطعه کار بموازات هم کشیده شده که توسط یک خط از روی قطعه کار بهم وصل شده اند.

مراحل تیز کردن رنده های تراشکاری:

زمانیکه سن کار می کند به تمامی نقاط آن باید توجه داشت داشتن حفاظ- داشت ظرف- مایع خنک کننده- صاف بودن و تمیز بودن تکیه گاه سنگ- یکنواخت بودن صفحه سنگ و نداشتن شکستگی یا لب پریدگیزمانیکه رنده تراشکاری تیز می شود- باید رنده را تحت زوایای مورد نیاز در دست قرار داد تا سطح مورد نظر توسط ماشین سنگ سائیده شود.جهت سایش و طریقه حرکت دادن رنده در زمان تیز کردن در اشکال زیر مشخص شده استزوایای رنده در تراشکاری a وو زوایایی هستند که باید توسط زاویه سنج کنترل شود و برای این منظور می توان از گونیای متحرک مدرج نیز استفاده نمود.طرز نگهداشتن رنده به روی سنگ و نوع حرکت در سایش در اشکال داده شده مشخص گردیده شده اند.

چگونه مته ها را تیز کنیم :

با توجه به اینکه مته دارای دوبال و یک راس می باشد باید مته را طوری در دست قرار دهیم که سطح مماس آن با سنگ سطح مورد نیاز را سایش دهد و ضمن سایش باید دست را تا حدودی بچرخانیم برای بدست آوردن یک مته تیز شده بدون اشتباه که در پایین جدول نشان داده شده باید مته را طروی سنگ بزنیم که وقتی به آن نگاه می کنیم. اگر مته را عمودی مقابل چشم قرار دهیم و سر آن بطرف بالا باشد باید لبه برنده بالاتر از انتهای سطح قرار گیرد و هر دو بال با هم مساوب و سطح شیب آنها نیز  باهم برابر باشند.البته همانطور که ملاحظه می شود تیز کردن نوک مته یک کار هنرمندانه می باشد. و برای بدست آوردن یک مته آماده نیاز به تمرین و تجربه زیاد است که این کار پس از مدتها تمرین بدرجه قابل قبولی خواهد رسید.مته ها را نیز بتوان توسط ماشین مخصوص مته تیز کنی تیز کرد در زمان تیز کردن مته باید به نکات مهم اشاره شده در فصول قبل توجه کامل نمود.

تیز کردن ابزارهای تراشکاری:

همانطور که ملاحظه می شود قلم را به تکیه گاه سنگ چسبانیده و تحت زاویه سنگ زده می شود بایستی دست را طوری قرار دهید که روی سطح سنگ خورده کاملاً حالت یکنواختی مشاهده شود در شکل زیر مراحل کنترل و تیز کردن یک عدد قلم صنعتی را ملاحظه می کنید

تراشکاری
تراشکاری

طریقه استفاده و بستن سنگ سمباده :

قبل از بستن بر روی ماشین باید سنگ را بحالتی که نشان داده شده نگهداشت و توسط چکش چوبی ضرباتی آهسته به آن کوبید در این موقعیت سنگ باید صدای کاملاً واضحی داشته باشد، اگر صدا خفه باشد و دارای یکنواختی نباشد دلیل برداشتن ترک و یا ایراد خوهد بود. پس از  پیدا کردن اطمینان سنگ را به ماشین بسته و پس از بستن نیز چند بار با ضربات آهسته امتحان می کنیم تا از داشتن ترک بطور ناگهانی تا فواصل طولانی پرتاپ خواهد شد.در صورت بد کار کردن با سنگ ناصافی روی آن ایجاد خواهد شد و یا ممکن است لنگ شده باشد که در این صورت از وسایلی ( بنام الماس سنگ تیز کنی) استفاده می گردد و در حالیکه ماشین سنگ روشت است و می چرخد الماس را با آن مماس کرده و در اثر یاسیش ناصافی هایی سنگ از بین خواهد رفت، سرعت محیطی سنگ در حدود /m/s 25 یا ۲۵ متر در ثانیه خواهد بود. در شکل زیر چرخهای الماسه فولادی نشان داده شده است.نکات مهمی که در سنگ زنی باید رعایت کرد:

۱- قبل از بستن سنگ باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمود.

۲- باید امتحان نمود که سنگ لنگ بسته نشده باشد.

۳- سنگ باید در محدوده سرعت محیطی کار کند و از حد مجاز تجاوز نکند

۴- بدون عینک کار نشود.

۵- تکیه گاه جلوی سنگ نباید دارای فاصله زیاد شود زیرا احتمال قاپیدن قطعه و یا پرتاب به اطراف را خواهد داشت.

۶- ماشین سنگ باید شیشه دید و حفاظ قاب بغل داشته باشند.

۷- تا توقف کامل سنگ نباید آنرا لمس کرد.

ترکیبات سنگ های سمباده:

سنگهای سمباده در تراشکاری از ذرات ریز و با گوشه های تیز و از جنس سخت تشکیل شده اند که ضمن کنار هم قرار گرفتن توسط چسب مخصوص بهم متصل شده اند.مواد سنگ زنی : این مواد از نوع طبیعی و مصنوعی میباشند که در مجموع با نام سنگ سمباده در دسترس قرار می گیرند. مواد طبیعی آنها عبارتند از – الکتروکروند- سیلیسیوم کاربید- و مواد مصنوعی آنها از سنگهای مخصوص سمباده ای تشکیل شده اند که توسط چسب های معدنی و یا گیاهی بهم  چسبیده شده اند و به نسبت دانه بندی مواد آنها که ریز و درشت از انواع مختلف مواد می باشند برای مصارف مختلف قرار می گیرند.برای آنکه بتوان کارایی بیشتری از سنگها بدست آورد، آنها را به شکل فرم دار و بصورتهای مناسبی می سازند تا بتوان با توجه به شکل مخصوص آنها در کارهای مختلف استفاده کرد.در تراشکاری بیشتر از سنگهای سمباده  تراشکاری رومیزی یا پایه دار جهت تیز کردن ابزار استفاده می گردد این نوع سنگها به شکل تخت و با سطح قاعده دایره ای بوده که در مرکز استوانه آن سوراخی دارد این سوراخ برای قرار گرفتن در محور ماشین سنگ می باشند.بنابراین ساعت را به بازوی پایه وصل نموده و در حالیکه با کار مماس شده است عقربه آنرا از طریق صفحه گردان روی صفر قرار داده و در این زمان نیز ماشین یا سیستم تراشکاری دیگر حرکتی ماشین را جابجا نموده و تغییرات نوسانی در دقت ۱% تا ۰۰۱/۰ میلی متر روی عقربه ساعت از ابتدا تا انتهای طول کار نشان داده خواهد شدمعمولاً پایه های ساعت اندازه گیری دارای مغناطیس بوده که توسط جابجایی اهرمی بحالت آزاد یا مغناطیسی تبدیل می گردد، اشکار زیر نمایانگر حالات مختلف برای استفاده از ساعت اندازه گیری در تراشکاری می باشد.معمولاً ابزار تراشکاری که از جمله مته – برقوها- رنده ها که در انواع مختلفند در اثر از کارکرد و اصطکاک بتدریج نوک و یا لبه برنده آنها کنده شده و غیر قابل استفاده می گردد در این زمان برای استفاده مجدد از آن باید توسط ماشینی بنام ( سنگ) آنها را تیز کرد تا باز قابل استفاده گردند.

کولیس :

این ابزار که در بخشهای قبل نیز معرفی شده دارای انواع مختلفی می باشد و بیشتر برای اندازه گیری ضخامتهای خارجی و قطرهای داخلی و عمق شیارها مورد استفاده قرار می گیرد که معمولاً از طولهای ۱۵ سانتی تا طول بیش از یک متر در کارگاههای تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد این وسایل اندازه گیری دارای دقت ۱/۰ میلی متر تا ۰۲/۰میلی متر می باشد که نمنه هایی از آنها که برای مصارف گوناگون قرار می گیرند نشان داده شده اند. که عبارتند از ارتفاع سنج و کولیس های دیجیتالی محاسب نواری در اندازه گیری برای بدست آوردن مقادیر نشان داده شده  توجه داشت که صفر ورنیه روی چه عددی قرار گرفته- اگر روی درجات و یا علائم دقیق قرار گرفته باشد مقدار ثابت همان عدد خوانده می شود ولی اگر صفر ورنیه از عددی گذشته و یا به علامت بعدی نرسیده باشد مقدار تقریب آنرا مطابق با توضیحات قبل که بستگی به دقت کولیس دارد خونده شده در جدول زیر مقدار دقت کولیس ها با تقسیمات انجام شده مشخص گردیده شده است.قسمت نمایشگر بعضی از کولیس ها بصورتی مدرج شده و مطابق جدول فوق می باشند، وی بعضی دیگر از کولیس ها دارای نمایشگر صفحه دیجیتالی بوده که هر مقدار دهانه آن تغییر کند بلافاصله توسط ( اعداد نمایشگر) مقدار اندازه گرفته شده خوانده خواهد شد.روی بعضی دیگر از کولیس های بجای صفحه نمایشگر- ساعت اندازه گیری نصب گردیده که مقادیر اندازه گرفته شده توسط شاخص های ساعت قابل رویت بوده و خوانده می شوند.

میکرومتر:

میکرومتر در بخش های قبل بعنوان یک وسیله اندازه گیری دقیق معرفی گردید و معلوم شد که در چه زمانی باید از آن استفاده نمود، همانطور که گفته شد، ساختمان میکرومتر از یک کمان و یک غلاف و شاخص وسندان تشکیل شدهشکل زیر یک میکرومتر را نشان می دهد که شماره ۱- کمان یا Frame و شماره ۲ سندان ثابت و شماره ۳ محور متحرک Spindle و شماره ۴ – قفل و شماره ۵- غلاف مدرج طولی و شماره ۶- غلاف گردنده و شماره ۷- پیچ تنظیم جغجغه ای توقف کننده و شماره ۸- بازوی کمکی استاندارد می باشد و در نتیجه این میکرومتر می تواند در دو سایر صفر تا ۲۵ و از ۲۵ تا ۵۰ میلی متر را با دقت ۰۱/۰ میلی متر اندازه گیری نماید.وقتی صفر ورنیه روی خط شاخص قرار گیرد عدد روند خوانده می شود و در غیر اینصورت مقدار اندازه گیری شده با تقریبی که روی غلاف نشان می دهد خوانده می شود.توجه باید داشت که این وسیله بسیار حساس و ظریف بوده و نبایستی و با بی احتیاطی با آنک کارکرد همانطور که ملاحظه می شود کمانهای میکرومتر در کارهای مختلف متفاوت بوده که نمونه هایی از آنها با نمایشگر مدرج و یا دیجیتالی می باشد در شکل بعد تعدادی از این نمونه ها نشان داده شده است که با استفاده از بازوهای کمکی می توان در سایزهای مختلف از آن استفاده نمود.

شابلون قوس :

این وسایل اندازه گیری در تراشکاری زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که قوس های خاص را در فرم تراشی و یا کره تراشی و یا قوس زنی داخل و خارجی بخواهند کنمترل کنند، برای شناسایی قوسهای  مختلف که بصورت نرگی یا مادگی ایجاد می شوند بکار یم رود، شابلون قوس سنج وسیله ایست مشابه چاقوی دو سرکه در هر طرف دارای چند تیغه باشد، هر کدام از تیغه ها دارای کمان خاصی است که معرف قطرهای متفاوت می باشند. که البته روی هر تیغه مقدار شعاع کمان مربوطه نوشته شده و در تراشکاری برای کنترل قوسهای مورد مصرف قرار می گیرد.

Lathe
Lathe

فرمان کنترل  Go-NOTGO:

این فرامین اندازه گیری در شکلهای مختلف  تراشکاری مشاهده می شود که برای کنترل سوراخها و یا کنترل قطعات رزوه شده به کار می رود.این وسایل اندازه گیری دارای دو سر جهت کنترل می باشد که یک سر آن مطابق اندازه استاندارد و سر دیگر دارای خطا با اندازه بیشتر و یا اندازه کمتر خواهد بود که مقدار اختلاف این وضعیت در سوراخها و یا سوراخهای رزوه شده با عنوان Go-NOTGO  که در کارهای سری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند بکار برده می شود و اوپراتور بدون آنکه بخواهد قطر کار مورد نظر را با سایر وسایل اندازه گیری کنترل کند می تواند با امتحان کردن فرمان متوجه شود سوراخ ایجاد شده بزرگتر یا کوچکتر و یا مطابق استاندارد ایجاد گردیده.

فرم تراشی:

فرم تراشی توسط ماشین تراشکاری نیاز به مهارت تراشکار دارد که بتواند در زمان پیشروی طولی چنان بار عرضی را تنظیم کند که با پس و پیش رفتن رنده توسط سوپرت عرضی شکل مورد نظر بدست آید. فرم تراشی توسط دستگاه تراش به چند طرق قابل اجراء خواهد بود حالت اول توسط مهارت دست است که دستگاه حرکت طولی را توسط دست یا اتوبات انجام می دهد و در همین حال توسط دست در مواقع لزوم بار عرضی کم یا زیاد خواهد شد و در نتیجه فرمی مثل دستگیره سوهان و یا کره یا هرشکل دیگری بدست خواهد آمد.بدیهی است که قبلاً شکل ماده ای از کار بعنوان شابلون تهیه گردیده تا درلحظات بخصوص برای نزدیک شدن به شکل واقعی توسط آن کنترل می گردد. فرم تراشی توسط شابلون ثابت در این روش شابلونی مطابق شکل مورد نظر ساخته و در امتداد محور طولی قرار می دهند و در موازات نوک رنده در طرف دیگر قلم گیر سوپرت شاخصی را نصب می کنند که در زمان مماس شدن رنده با کار نوک شاخص نیز با شابلون مماس گردد. بنابراین حرکت عرضی و طولی دستگاه را با نگاه کردن به شابلون و تحت کنترل قرار دادن نوک شاخص با شابلون دستگاه قطعه ای شبیه به شابلون تولید خواهد نمود که این نوع عملیات نیاز به سرعت عمل و قدرت و مهارت دانشجویی مسلط به کار خواهد داشت.

طرز کار و عمل میله هادی و مهره قفل کن:

وقتی دستگاه تراشکاری را آماده پیچ بری می کنید یعنی اهرمهای مربوطه رامطابق با جدول ماشین تنظیم می کنید. چرخ دنده های داخل گیربکس ماشین طوری نسبت به هم درگیر خواهند شد که میل  هدایت پیچ بری با سرعت خاص دوران خواهد نمود که این سرعت مطابق سرعت پیشروی در پیچ بری خواهد بود و زمانیکه اهرم قفل کن پیچ بری در سوپرت را می زنید در حقیقت مهره خاصی جمع می شود و رزوه های آن در شیار پیچ هادی قرار می گیرد که در نتیجه دستگاه حماله ماشین تابع حرکت میله هادی خواهد شد.مثال باری اجرای یک عمل پیچ بری : پیچی مطابق نقشه باید توسط دستگاه تراش تراشیده شده به مراحل تکمیلی آن توجه شود.

عناوینی دیگر از مباحث پروژه اصول تراشکاری رشته مکانیک:

 • ماشین سنگ زنی
 • راپورتورها در تراشکاری
 • فرمان میله یا اندازه گیر دهان اژدر
 • محاسبه چرخ دنده های تعویضی برای پیچ بری
 • وسایل اندازه گیری مورد نیاز در تراشکاری
 • شکل مقاطع رنده پیچ بری
 • خط کش پایه دار
 • ساعت اندازه گیر
 • تراشکاری خارج از محور
 • انواع ماشینهای تراش
 • رنده های تراشکاری
 • افزارهای تراشکاری – رنده تراش
 • نکات مهم در بستن رنده های تراشکاری
 • سرعت برش
 • تعیین تعداد دوران
 • استفاده از دیاگرام سرعت برش
 • محاسبات زمان در تراشکاری
 • طرز استفاده کردن از میکرو متر
 • نکات مهم در نگهداری از میکرومتر
 • معرفی قطعاتی از ماشین تراش
 • فرم تراشی و آج زنی
 • طریقه بستن و تراشیدن یک درپوش مربع در چهار نظام
 • ساختمان سه نظام
 • شابلون دنده
 • مشخصات یک مته در تراشکاری
 • مخروط تراشی
 • سوراخهای مخروطی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه اصول تراشکاری رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *