پایان نامه کمال گرایی و خودکارآمدی

هر چند رفتار جرأت‌ورزانه در حدّ زیادی موقعیتی است و متناسب با موقعیت‌ها و وضعیت‌های مختلف تغییر می‌کند و به این معنا رفتاری نسبی تلقّی می‌شود اما مجموعه‌ای از این رفتارها به تدریج می‌تواند موجب شکل‌گیری نوعی صفت شخصیتی نیز باشد. به این ترتیب می‌توانیم در کنار رفتار جرأت‌ورز و غیر جرأت‌ورز، شخصیت جرأت‌ورز و غیر جرأت‌ورز هم داشته باشیم. توجه پژوهشگران علاوه بر وجود و بروز رفتار جرأت‌ورز و عدم وجود و عدم بروز رفتار جرأت‌ورز، به وجود و عدم وجود شخصیت جرأت‌ورز نیز، معطوف گردیده است. پایان نامه کمال گرایی و خودکارآمدی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

ویژگی‌های شخصیتی جرأت‌ورزانه و کمال گرایی:

با این وصف در ارتباط‌های میان فردی، رفتار جرأت‌ورزانه کمال گرایی موقعیتی و نسبی است. ممکن است از شخصیت جرأت‌ورز در موقعیت‌هایی رفتار غیر جرأت‌ورزانه سر زند و از شخصیت غیرجرأت‌ورزی در موقعیت‌هایی، رفتار جرأت‌ورزانه. اما همان طور که نسبیّت این مفهوم مغایر تصور شخصیت جرأت‌ورز و غیر‌جرأت‌ورز نیست، حضور کلیّتی از ویژگی‌های رفتاری جرأت‌ورزی، نیز مغایرتی با نسبی بودن آن به تناسب موقعیت مخاطب، محیط و مهارت ندارد.

مؤلفه‌های خودکارآمدی:

مطابق گفته‌های بندورا (۱۹۹۷) باورهای خودکارآمدی دارای سه مؤلفه (بعد) می‌باشد: اندازه (سطح، عمومیت, نیرومندی

الف) سطح: اولین بعد باورهای خودکارآمدی می‌باشد. کارآمدی یک فرد در یک قلمرو ممکن است در حد کارهای ساده، متوسط و یا شامل سطوح سخت گردد، اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد، انجام آن کار ساده بوده و هر کس ممکن است احساس خودکارآمدی بالا در مورد انجام آن داشته باشد.

ب) عمومیت: دومین تفاوت باورهای خودکارآمدی در بعد تعمیم‌پذیری است. افراد ممکن است در یک قلمرو و یا بخش کوچکی از آن خود را کارآمد بدانند. عمومیت خودکارآمدی از چند عامل تأثیر
می پذیرد: شباهت فعالیت‌ها، حیطه بروز آن، کیفیت شرایط و خصوصیات اشخاصی که آن رفتار یا فعالیت به آن‌ها مربوط است.

ج) نیرومندی: باورهای خودکارآمدی ضعیف دراثر تجارب ناموفق به آسانی بی‌اعتبار می‌شوند. اما کسانی که اعتقاد محکمی به قابلیت‌های خود دارند، در برابر موانع آن را حفظ می‌نمایند. باورهای خودکارآمدی هر چه قدر نیرومندتر باشد دوام بیشتری می‌یابد و رابطه بیشتری با رفتار پیدا می‌نماید.

کمال گرایی
کمال گرایی و خودکارآمدی

محدودیت‌های تحقیق کمال گرایی:

هر تحقیقی، خصوصاً در حوزه علوم انسانی دارای محدودیت‌هایی است. توجه به این محدودیت‌ها محقق را در دفاع از یافته‌هایش مجهزتر می‌سازد. (نادری و سیف‌نراقی، ۱۳۸۳).

الف) محدودیت‌های خارج از کنترل محقق عبارتند از:

  • صداقت پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌ها دخالت تعصب شخصی در پاسخ به پرسشنامه‌ها
  • عدم کنترل متغیرها به جز متغیرهای تحت کنترل که احتمالاً خودکارآمدی، جرأت‌ورزی و عزت‌نفس نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  • عدم توانایی در کنترل همه متغیرهای بازیگر در حوزه تحقیقی
  • شرایط اجتماعی- اقتصادی خانواده دانش‌آموزان.

پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور:

وردی، مهرابی‌زاده، هنرمند و نجاریان (۱۳۸۰) براساس پژوهشی که بر روی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی انجام دادند بیان می‌دارند که کمال‌گرایی با افسردگی، اضطراب، ترس مرضی و پرخاشگری در ارتباط است.

هرمزی‌نژاد (۱۳۸۰) در پژوهشی روی دانشجویان دانشگاه نشان داد که میان کمال‌گرایی و ابراز وجود در دانشجویان رابطه منفی وجود دارد یعنی هر چه دانشجویان کمال‌گراتر باشند از نظر ابراز وجود که همانا توانایی گرفتن حق مسلم است، ناتوان‌تر هستند.

در پژوهشی تشکر (۱۳۷۷) رابطه نگرش‌های فرزندپروری، الگوی شخصیتی تیپ A، جزم‌گرایی و کمال‌گرایی والدین را با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی فرزندانشان در یک نمونه ۱۰۵ نفری از دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین کمال‌گرایی والدین و اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود ندارد.

بحث و جمع‌بندی:

در فرضیه اول پیش‌بینی شده بود که «بین کمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس فرزندان رابطه وجود دارد». آنچه از نتایج به دست آمده از این پژوهش بر می‌آید حاکی از این است که بین کمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس فرزندان رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر رابطه بین کمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس فرزندان منفی و معنادار بود. یافته فوق به طور غیرمستقیم با یافته‌های پژوهش‌های یونک، کلاپتون و بلاک‌لی (۲۰۰۴)، یروسر، ریس واشبی (۱۹۹۶)، وانیر (۱۹۹۴)، هیویت (۱۹۹۱)، هالندر (۱۹۵۶) همسو است.

خلاصه و نتیجه‌گیری:

خانواده‌ها نخستین کانون‌های زندگی جمعی، جلوه‌گاه‌های عش‌آفرینی و نهادهای تربیتی هستند. بنابراین تمدن انسانی از دل خانواده به عنوان هسته‌های اولیه تعلیم و تربیت سر برآورده است.

دیوید آبراهیمن(۱۹۹۸) بیان می‌کند که خانواده می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده و یا منفی و مخرب در کودکان به وجود آورد. تمامی حالات و رفتارهای دوران بلوغ، چه اجتماعی و چه ضد اجتماعی ریشه در تجربیات گذشته کودک در خانواده دارد.

خانواده از آن جا که بهترین امکان طبیعی برای پیدایش و رشد کودک است، واحد زیستی به شمار می‌رود  و از آن‌جا که گرد آوردنده، افراد از جنس‌های مختلف و سنین گوناگون است به عنوان واحدی از تمدن بشری واسطه‌ای است که سنت‌های قدیمی را به ارزش‌های اجتماعی نوین پیوند می‌دهد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه کمال گرایی و خودکارآمدی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 93
قالب: فایل word