پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک

پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک مورد بررسی قرار قرار داده و در ۷۱ صفحه فایل میباشدمدار فرمان ( کمرشکن لودر),سیستم کنترل کردن بیل (باکت),سیستم هیدرولیک دکل (لیفت) مدار هیدورلیک ترمزها که ترکیبی از هیدروپنوماتیک می باشد.

چکیده ای از پایان نامه هیدرولیک

خنک کننده های روغن oil cooler:

این خنک کننده های روغن در لودر از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این خنک کننده ها در طول زمان تغییراتی داشته اند.خنک کن های لوله هایخنک کننده های بره ای همراه با فین های متقاطع که دو شکل به طور گویا ساختار آنها دیده می شود. فیلتر در داخل این سیستم اهمیت زیادی دارد. Oil filtter واگه براده ای در داخل این سیستم شود به دلیل سایش و نزدیکی قطعات به هم خسارات زیادی به قطعات به هم وارد می کند که این نوع فیلتر قطعات بین ۰٫۰۱mm تا ۰٫۰۴mm را اجازه عبور می دهد.و در پایان این بحث شبکه روغن کاری به طور شماتیک نشان داده شده است .که این شبکه در داخل یک بلوکه سیلندر لودر به صورت ریخته گری طراحی میشود.از نکات قابل اهمیت در این شبکه بحث فیلتراسیون میباشد که کمترین ناخالصی موجب این میشود که در قسمت یاتاقانها خرابی چشمگیری به بار بیاورد.لذا باید دقت زیادی به این مورد شود در داخل موتور c6121 دومرحله فیلتر برای ان در نظر گرفته شده است.و در پایان این بحث شبکه روغن کاری به طور شماتیک نشان داده شده است .که این شبکه در داخل یک بلوکه سیلندر لودر به صورت ریخته گری طراحی میشود.از نکات قابل اهمیت در این شبکه بحث فیلتراسیون میباشد که کمترین ناخالصی موجب این میشود که در قسمت یاتاقانها خرابی چشمگیری به بار بیاورد.لذا باید دقت زیادی به این مورد شود در داخل موتور c6121 دومرحله فیلتر برای ان در نظر گرفته شده است. [ادامه در فایل پایان نامه هیدرولیک اصلی]

گریبکس Transmission:

۱-در یک نوع گیربکس لودر دارای سه دنده رو به جلو و سه دنده رو به عقب می باشدو انتخاب دنده به صورت هیدرولیکی بدون نیاز به کلاچ گرفتن و تنها با دسته دنده امکان پذیر می باشد.(نمای شماتیک گیربکس سه دنده با کنترل مکانیکی)

۲ –در نوع دیگر که دارای یک کنترل الکترونیکی میباشد دارای ۴ دنده رو به جلو و۴دنده رو به عقب میباشد.که پس تشریح کامل این مدل وساختار وطریقه کار گیربکس به نوع سیستمهای کنترلی ان  خواهیم پرداخت.تمام چرخ دنده های این گریبکس از نوع ساده بوده و برای بدست اوردن نسبت دنده های مختلف  برای حرکت چرخونده مورد نظر باید در مسیر انتقال قدرت قرارگیرد به این منظور برای بعضی از چرخدنده ها ازیک کاپ و تعدادی صفحه دندانه دار استفاده شده که با فشار روغن چرخدنده ازحالت هرز گرد خارج شده و در مسیر انتقال قدرت قرار می گیرد.

هیدرولیک
تصویری از فایل اصلی پایان نامه هیدرولیک

شفت تغییر جهت:

وظیفه این شافت ایجاد حالت رو به جلو دنده جلو با رو به عقب دنده عقب می باشد. در واقع نیروی موتور بعداز انتقال به توربین توسط میل گاردان به این شافت انتقال می یابد. همانطور که در شکل مشخص می باشد روی این شافت دو چرخدنده موجود می باشد که هر دو درحالت عادی ( هرزگرد ) ثابت بوده ولی شافت همیشه در حال دوران است. کاپ این شافت دو طرفه می باشد یعنی چرندنده شافت در وسط این کاپ قرار گرفته و در هر طرف آن صفحاتی که قبلاً اشاره شد قرار می گیرد و روغن از یکی از مجاری نشان داده شده در شکل ۴ هر مجرا مربوط به یکی از چرخدنده هاست وارد و یا خروج از مجرای شکل (۵) به صفحه ای که در کف کپ قرار می گیرد  باعث فشرده شدن فنر بین صفحات شده و صفحات با یکدیگر تماس پیدا می کنند و در نتیجه چرخدنده ها مورد نظر در مسیر قدرت قرار می گیرد.در کابین راننده دو دسته دنده وجود دارد  یکی برای ایجاد حالت دنده جلو دنده عقب و حالت خلاص و دیگری برای انتخاب دنده یک دو سه که دسته اولی درواقع همان شافت تغییر جهت را کنترل کرده و چرخدنده جلو یا عقب را در مسیر قدرت قرار می دهد.

هیدرولیک فرمانگیری  Steering Hydraulic System:

در قسمت هیدرولیک فرمان لودر به این گونه عمل می شود که درجه آن را در این قسمت به صورت جمع شدن ۲ قسمت از لولای وسطحی لودر می باشد که در این قسمت با زاویه پیدا کردن قسمت جلوی لودر به محور اصلی این فرمانگیری انجام شود یعنی در حالتی که لودر بر صورت ثابت باشد در هنگایم که فرمان در گردش درمی آید در قسمت جلوی لودر جابجایی احساس می شود.این تغییر زاویه به گونه ای انجام می شود که ۲ جک هیدرولیک یک کوپلینگ را به حرکت در می آورد در این کوپلینگ جک ها به صورت مخالف  هم عمل می کنند یعنی در حالتی که جک سمت راست رد حال پر شدن است جک سمت چپ در حال خالی شدن است که در شکل نشان داده شده است .در قسمت بالای این سیستم شیر کنترل فشار به صورت یک فنر ویک دنده داخلی عمل می کند که هنگامی که فرمان به هر سمتی می رود و جریانها را بران تقسیم می کنند.در داخل این سیستم اربیتال فرمان مغز این سیستم میباشد.این مدار غیر از این که کار کنترل فرمان گیری را به عهده دارد کار سیکوله کردن روغن را دارد وبا توجه به این که تانک هیدرولیک سیستم کار وجک های دکل مشترک میباشد وسیستم هیدرولیک کار خنک کن ندارد .خنک کاری از طریق مدار فرمان میباشد.به همین منظور در تمامی زمان کار وقتی که پمپ به جکهای فرمان روغن نمیدهد تمام دبی پمپ فرمان به وسیله سوپاپ فشار شکسته می شودواز مدار خنک کن عبور میکند.  در داخل این سیتسم یک پمپ با فشار ۱۶ بار داریم که این پمپ مستقیما از تانک هیدرولیک مکش کرده که این پمپ از نوع دو دنده خارجی میباشد که از مزایای آن تولید فشار در دور پایین میباشد.و سپس  یک سوپاپ کنترل فشار (فشار شکن) روغن را می فرستد و پس از سوپاپ فشار شکن به اربیتال فرمان پاشید کنترل فرمان روغن را هدایت می کند که در هنگام فرمان گیری به هر قسمت جکها پر یا خالی می شوند. [ادامه در فایل پایان نامه هیدرولیک اصلی]

(ساختار سیلندر هیدرولیک فرمان):

در داخل این سیستم خنک کن هیدرولیک که یک مبدل حرارتی به صورت مخالف می باشد طراحی شده که درمای ۱۲۰ درجه خروجی از جکها را تا ۸۰ درجه کاهش می دهد این خنک کن که یک مبدل  با آب رادیاتور مشترک می باشد و جریان بادی که از داخل شبکه های آب رادیاتور عبور میکند رادیاتور آب عبور داده می شود و آب داخل رادیاتور باعث کاهش دمای روغن می شود. در رابطه با سیستم خنک کن هیدرولیک در شرایط کارها سنگین می توان از یک شبکه اضافی هوا خنک بقرای خنک کاری روغن استفاده کرد. در این قسمت موضوع قابل توجه بحث کنترل فشار می باشد که به هیچ عنوان فشار داخل سیستم نباید از ۱۶ بار بیشتر شود ۲ قسمت بوشهای سرجکها می باشد که با توجه به لولا شدن آنها به گیریس  کاری مداوم نیاز دارد.در این سیستم هیدرولیکی به دلیل این که جابجایی پیستون جک ها باعث این میشود که خود جک جابجا شود واز حالت سلب خارج شود لذا به همین دلیل دیگر از لوله برای استفاده در این مدار استفده نمیشود کهاین لزوم استفاده از شیلنگ رادر این سیستم نشان میدهد.

 Working Device Hydraulic System:

این سیستم به گونه ای عمل می کند که در هنگام کار (راننده یتانک هیدرولیک به عنوان مخزن روغن می باشد در قسمت بعد پمپ هیدرولیک وظیفه تولید فشار در این سیستم ا اپراتور دستگاه باید جکهای مخصوصی به بازوهای حرکتی کار را  تغذیه هیدرولیکی کند . در این سیستم همان گونه که در شکل است پمپهای مختلفی وجود دارد که در ابتدا به قسمت مکانیکی این سیستم اشاره می شود.در سیستم مکانیکی این قسمت اهرم بندی ها از یک ؟؟؟لودر که یکی از لودرها برای لیفت کردن lift یعنی برای حالتی که جکهای دکل در حال پر شدن و بلند کردن بار هستند به کار می روند و این لور به گونه ای عمل می کند که با جلو آمدنش بازوهای مکانیکی را به قسمت پایین و با عقب کشیدن آن بازورهای مکانیکی را به سمت بالا هدایت می کند.و لودر دیگر وظیفه پر یا خالی کردن سیستم باگت را دارد که این لور به صورتی عمل می کند که هنگامی که لودر به جلو  می آید باگت به حالت تخلیه و در هنگامی که به عقب می آید باگت در حال پر شدن می باشد.این اهرم بندی در پایین لیور های کنترل کابل انتقال قدرت به شیر کنترل سیستم هیدرولیک وصل می شود که در تصویر نشان داده می شود که شیر کنترل چگونه قابلیت کنترل پیدا می کند و در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت .

تصویر بخش هایی از پایان نامه هیدرولیک
تصویر بخش هایی از پایان نامه هیدرولیک

قسمت هیدرولیکی این سیستم :

در قسمت هیدرولیکی این سیستم تانک هیدرولیک به عنوان مخزن روغن می باشد در قسمت بعد پمپ هیدرولیک وظیفه تولید فشار در این سیستم را دارد.و فشار تا قسمت شیر و کنترل از این لوله ها وارد می شود و فشار همیشه در پشت شیر کنترل آماده می باشد.و به محض اینکه فرمان از قسمت مکانیکی سیستم داده شود این شیر فشار روغن را به جکهای لیفت یا به جک باگت هدایت می کند . که قبلا به شرح حرکتهای لودر و درجات  آزادی این سیستم  پرداخته بودیم که چگونه با پر کردن و خالی کردن این جکها سیستم هیدرولیک عمل می کنند.این شیر کنترل همان گونه که در شکل دیده میشود دارای دو پیستون اصلی میباشد که پیستون شماره ۲۳مربوط به جکهای لیفتینگ می باشند که این پیستون که با کابل کنترل میشود با جلو رفتن خود مدار شارژ سیلندر ها را باز میکند وبا عقب آمدنش مدار دشارژ جکهای لیفت باز میکند.وپیستون شماره یک مربوط میشود باکت  که این پیستون که با کابل کنترل میشود با جلو رفتن خود مدار شارژ سیلندر ها را باز میکند وبا عقب آمدنش مدار دشارژ جکهای باکت باز میکند.

فهرست مطالب پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک:

 •  فهرست
 • مقدمه
 • تولید قدرت موتور
 • سیستم روغن کاری
 • سیستم سوخت پاش سوخت رسانی
 • شناخت کلی از قمستهای لودر
 • تحلیل درجات آزادی
 • شاسی جلوی لودر
 • شاسی عقب لودر
 • ساختار کمر شکن لودر
 • تحلیل موارد کار لودر در شرایط مختلف
 • ترک کنورتور
 • گیربکس
 • سیستم هیدرولیک داخل گیربکس
 • شیر کنترل گیربکس
 • مدار تعویض دنده الکترونیکی
 • مدار انتقال قدرت
 • سیستم هیدرولیک کنترل فرمان
 • سیستم هیدرولیک کار(هیدرو مکانیک)
 •  سیستم هیدرولیک کار (تمام هیدرولیک)
 • گاردنها وقفل گاردن
 • دیفرانسیل
 • گیربکس داخل چرخ لودر
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 71
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *