پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک

پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک مورد بررسی قرار قرار داده و در 71 صفحه فایل میباشدمدار فرمان ( كمرشكن لودر),سيستم کنترل كردن بيل (باکت),سيستم هيدروليك دكل (ليفت) مدار هيدورليك ترمزها كه تركيبي از هيدروپنوماتيك مي باشد. متن زیر چکیده ای از پایان نامه اصلی میباشد.

خنك كننده هاي روغن oil cooler:

اين خنك كننده هاي روغن در لودر از اهميت زيادي برخوردار هستند. اين خنك كننده ها در طول زمان تغييراتي داشته اند.خنك كن هاي لوله هايخنك كننده هاي بره اي همراه با فين هاي متقاطع كه دو شكل به طور گويا ساختار آنها ديده مي شود. فيلتر در داخل اين سيستم اهميت زيادي دارد. Oil filtterواگه براده اي در داخل اين سيستم شود به دليل سايش و نزديكي قطعات به هم خسارات زيادي به قطعات به هم وارد مي كند كه اين نوع فيلتر قطعات بين 0.01mm تا 0.04mm را اجازه عبور مي دهد.و در پايان اين بحث شبكه روغن كاري به طور شماتيك نشان داده شده است .که این شبکه در داخل یک بلوکه سیلندر لودر به صورت ریخته گری طراحی میشود.از نکات قابل اهمیت در این شبکه بحث فیلتراسیون میباشد که کمترین ناخالصی موجب این میشود که در قسمت یاتاقانها خرابی چشمگیری به بار بیاورد.لذا باید دقت زیادی به این مورد شود در داخل موتور c6121 دومرحله فیلتر برای ان در نظر گرفته شده است.و در پايان اين بحث شبكه روغن كاري به طور شماتيك نشان داده شده است .که این شبکه در داخل یک بلوکه سیلندر لودر به صورت ریخته گری طراحی میشود.از نکات قابل اهمیت در این شبکه بحث فیلتراسیون میباشد که کمترین ناخالصی موجب این میشود که در قسمت یاتاقانها خرابی چشمگیری به بار بیاورد.لذا باید دقت زیادی به این مورد شود در داخل موتور c6121 دومرحله فیلتر برای ان در نظر گرفته شده است.

گریبکس Transmission:

1-در یک نوع گیربکس لودر دارای سه دنده رو به جلو و سه دنده رو به عقب می باشدو انتخاب دنده به صورت هیدرولیکی بدون نیاز به کلاچ گرفتن و تنها با دسته دنده امکان پذیر می باشد.(نمای شماتیک گیربکس سه دنده با کنترل مکانیکی)

2 –در نوع دیگر که دارای یک کنترل الکترونیکی میباشد دارای 4 دنده رو به جلو و4دنده رو به عقب میباشد.که پس تشریح کامل این مدل وساختار وطریقه کار گیربکس به نوع سیستمهای کنترلی ان  خواهیم پرداخت.تمام چرخ دنده های این گریبکس از نوع ساده بوده و برای بدست اوردن نسبت دنده های مختلف  برای حرکت چرخونده مورد نظر باید در مسیر انتقال قدرت قرارگیرد به این منظور برای بعضی از چرخدنده ها ازیک کاپ و تعدادی صفحه دندانه دار استفاده شده که با فشار روغن چرخدنده ازحالت هرز گرد خارج شده و در مسیر انتقال قدرت قرار می گیرد.

هیدرولیک
هیدرولیک

شفت تغییر جهت:

وظیفه این شافت ایجاد حالت رو به جلو دنده جلو با رو به عقب دنده عقب می باشد. در واقع نیروی موتور بعداز انتقال به توربین توسط میل گاردان به این شافت انتقال می یابد. همانطور که در شکل مشخص می باشد روی این شافت دو چرخدنده موجود می باشد که هر دو درحالت عادی ( هرزگرد ) ثابت بوده ولی شافت همیشه در حال دوران است. کاپ این شافت دو طرفه می باشد یعنی چرندنده شافت در وسط این کاپ قرار گرفته و در هر طرف آن صفحاتی که قبلاً اشاره شد قرار می گیرد و روغن از یکی از مجاری نشان داده شده در شکل 4 هر مجرا مربوط به یکی از چرخدنده هاست وارد و یا خروج از مجرای شکل (5) به صفحه ای که در کف کپ قرار می گیرد  باعث فشرده شدن فنر بین صفحات شده و صفحات با یکدیگر تماس پیدا می کنند و در نتیجه چرخدنده ها مورد نظر در مسیر قدرت قرار می گیرد.در کابین راننده دو دسته دنده وجود دارد  یکی برای ایجاد حالت دنده جلو دنده عقب و حالت خلاص و دیگری برای انتخاب دنده یک دو سه که دسته اولی درواقع همان شافت تغییر جهت را کنترل کرده و چرخدنده جلو یا عقب را در مسیر قدرت قرار می دهد.

هيدروليك فرمانگيري  Steering Hydraulic System:

در قسمت هيدروليك فرمان لودر به اين گونه عمل مي شود كه درجه آن را در اين قسمت به صورت جمع شدن 2 قسمت از لولاي وسطحي لودر مي باشد كه در اين قسمت با زاويه پيدا كردن قسمت جلوي لودر به محور اصلي اين فرمانگيري انجام شود يعني در حالتي كه لودر بر صورت ثابت باشد در هنگايم كه فرمان در گردش درمي آيد در قسمت جلوي لودر جابجايي احساس مي شود.اين تغيير زاويه به گونه اي انجام مي شود كه 2 جك هيدروليك يك كوپلينگ را به حركت در مي آورد در اين كوپلينگ جك ها به صورت مخالف  هم عمل مي كنند يعني در حالتي كه جك سمت راست رد حال پر شدن است جك سمت چپ در حال خالي شدن است كه در شكل نشان داده شده است .در قسمت بالاي اين سيستم شير كنترل فشار به صورت يك فنر ویک دنده داخلی عمل مي كند كه هنگامي كه فرمان به هر سمتي مي رود و جريانها را بران تقسيم مي كنند.در داخل این سیستم اربیتال فرمان مغز این سیستم میباشد.این مدار غیر از این که کار کنترل فرمان گیری را به عهده دارد کار سیکوله کردن روغن را دارد وبا توجه به این که تانک هیدرولیک سیستم کار وجک های دکل مشترک میباشد وسیستم هیدرولیک کار خنک کن ندارد .خنک کاری از طریق مدار فرمان میباشد.به همین منظور در تمامی زمان کار وقتی که پمپ به جکهای فرمان روغن نمیدهد تمام دبی پمپ فرمان به وسیله سوپاپ فشار شکسته می شودواز مدار خنک کن عبور میکند.  در داخل اين سيتسم يك پمپ با فشار 16 بار داريم كه اين پمپ مستقيما از تانك هيدروليك مكش كرده که این پمپ از نوع دو دنده خارجی میباشد که از مزایای آن تولید فشار در دور پایین میباشد.و سپس  يك سوپاپ كنترل فشار (فشار شكن) روغن را می فرستد و پس از سوپاپ فشار شكن به اربيتال فرمان پاشيد كنترل فرمان روغن را هدايت مي كند كه در هنگام فرمان گيري به هر قسمت جكها پر يا خالي مي شوند.

(ساختار سیلندر هیدرولیک فرمان):

در داخل اين سيستم خنك كن هيدروليك كه يك مبدل حرارتي به صورت مخالف مي باشد طراحي شده كه درماي 120 درجه خروجي از جكها را تا 80 درجه كاهش مي دهد اين خنک کن که یک مبدل  با آب رادياتور مشترك می باشد و جريان بادی که از داخل شبکه های آب رادیاتور عبور میکند رادياتور آب عبور داده مي شود و آب داخل رادياتور باعث كاهش دماي روغن مي شود. در رابطه با سيستم خنك كن هيدروليك در شرايط كارها سنگين مي توان از يك شبكه اضافي هوا خنك بقراي خنك كاري روغن استفاده كرد. در اين قسمت موضوع قابل توجه بحث كنترل فشار مي باشد كه به هيچ عنوان فشار داخل سيستم نبايد از 16 بار بيشتر شود 2 قسمت بوشهاي سرجكها مي باشد كه با توجه به لولا شدن آنها به گيریس  كاري مداوم نياز دارد.در این سیستم هیدرولیکی به دلیل این که جابجایی پیستون جک ها باعث این میشود که خود جک جابجا شود واز حالت سلب خارج شود لذا به همین دلیل دیگر از لوله برای استفاده در این مدار استفده نمیشود کهاین لزوم استفاده از شیلنگ رادر این سیستم نشان میدهد.

 Working Device Hydraulic System:

اين سيستم به گونه اي عمل مي كند كه در هنگام كار (راننده يتانك هيدروليك به عنوان مخزن روغن مي باشد در قسمت بعد پمپ هيدروليك وظيفه توليد فشار در اين سيستم ا اپراتور دستگاه بايد جكهاي مخصوصي به بازوهاي حركتي كار را  تغذيه هيدروليكي كند . در اين سيستم همان گونه كه در شكل است پمپهاي مختلفي وجود دارد كه در ابتدا به قسمت مكانيكي اين سيستم اشاره مي شود.در سيستم مكانيكي اين قسمت اهرم بندي ها از يك ؟؟؟لودر كه يكي از لودرها براي ليفت كردن lift يعني براي حالتي كه جكهاي دكل در حال پر شدن و بلند كردن بار هستند به كار مي روند و اين لور به گونه اي عمل مي كند كه با جلو آمدنش بازوهاي مكانيكي را به قسمت پايين و با عقب كشيدن آن بازورهاي مكانيكي را به سمت بالا هدايت مي كند.و لودر ديگر وظيفه پر يا خالي كردن سيستم باگت را دارد كه اين لور به صورتي عمل مي كند كه هنگامي كه لودر به جلو  مي آيد باگت به حالت تخليه و در هنگامي كه به عقب مي آيد باگت در حال پر شدن مي باشد.اين اهرم بندي در پايين لیور های کنترل كابل انتقال قدرت به شير كنترل سيستم هيدروليك وصل مي شود كه در تصوير نشان داده می شود كه شير كنترل چگونه قابليت كنترل پيدا مي كند و در ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت .

تصویر بخش هایی از پایان نامه هیدرولیک
تصویر بخش هایی از پایان نامه هیدرولیک

قسمت هيدروليكي اين سيستم :

در قسمت هيدروليكي اين سيستم تانك هيدروليك به عنوان مخزن روغن مي باشد در قسمت بعد پمپ هيدروليك وظيفه توليد فشار در اين سيستم را دارد.و فشار تا قسمت شير و كنترل از اين لوله ها وارد مي شود و فشار هميشه در پشت شير كنترل آماده مي باشد.و به محض اينكه فرمان از قسمت مكانيكي سيستم داده شود اين شير فشار روغن را به جكهاي ليفت يا به جك باگت هدايت مي كند . كه قبلا به شرح حركتهاي لودر و درجات  آزادي اين سيستم  پرداخته بوديم كه چگونه با پر كردن و خالي كردن اين جكها سيستم هيدروليك عمل مي كنند.این شیر کنترل همان گونه که در شکل دیده میشود دارای دو پیستون اصلی میباشد که پیستون شماره 23مربوط به جکهای لیفتینگ می باشند که این پیستون که با کابل کنترل میشود با جلو رفتن خود مدار شارژ سیلندر ها را باز میکند وبا عقب آمدنش مدار دشارژ جکهای لیفت باز میکند.وپیستون شماره یک مربوط میشود باکت  که این پیستون که با کابل کنترل میشود با جلو رفتن خود مدار شارژ سیلندر ها را باز میکند وبا عقب آمدنش مدار دشارژ جکهای باکت باز میکند.

فهرست مطالب پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک:

 •  فهرست
 • مقدمه
 • تولید قدرت موتور
 • سیستم روغن کاری
 • سیستم سوخت پاش سوخت رسانی
 • شناخت کلی از قمستهای لودر
 • تحلیل درجات آزادی
 • شاسی جلوی لودر
 • شاسی عقب لودر
 • ساختار کمر شکن لودر
 • تحلیل موارد کار لودر در شرایط مختلف
 • ترک کنورتور
 • گیربکس
 • سیستم هیدرولیک داخل گیربکس
 • شیر کنترل گیربکس
 • مدار تعویض دنده الکترونیکی
 • مدار انتقال قدرت
 • سیستم هیدرولیک کنترل فرمان
 • سیستم هیدرولیک کار(هیدرو مکانیک)
 •  سیستم هیدرولیک کار (تمام هیدرولیک)
 • گاردنها وقفل گاردن
 • دیفرانسیل
 • گیربکس داخل چرخ لودر
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه هیدرولیک رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 71
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *