پایان نامه ناتوانی یادگیری رشته روانشناسی و علوم انسانی

ویژگیهای کسانی که دچار ناتوانی یادگیری هستند ممکن است از فردی به فرد دیگر فرق کند ولی وجه مشترک آن است که افراد با ناتوانی یادگیری اکثراً از هوشبهر متوسط یا بالاتر از متوسط برخوردارند. دانش آموز دارای اختلال یادگیری ممکن است برخی از مهارتها را سریع یاد بگیرد و در مهارتهای دیگر کندی نشان دهد.این کودکان قبل ازتحصیل قابل شناختن نیستند و وقتی هم که به مدرسه می‌روند به علت مقایسه بین آنها و دیگران از مدرسه زده می‌شوند به علت ارزیابی خود و دیگران روز به روز ناتوانی آنها بیشتر می‌شود و بیشترین مشکلی که این کودکان دارند در فرآیندهای حافظه، توجه و دقت دارای نارساییهایی هستند.اکثر ناتوانیهای یادگیری از طریق اختلالهایی  در شنوایی، تفکر، زبان، خواندن، نوشتن، هجی کردن و حساب کردن خود را نشان می‌دهند. البته کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری در تمام زمینه‌ها مشکل ندارند و ممکن است فقط در یکی از موارد بالا مثلاً خواندن مشکل داشته باشند. مشکل ناتوانی یادگیری فقط در کودکان دیده نمی‌شود بلکه ممکن است درنوجوانان و بزرگسالان هم دیده شود.پایان نامه ناتوانی یادگیری رشته روانشناسی و علوم انسانی در قالب فایل ورد میباشد.

تعریف تشخیص:

تشخیص آموزشی عبارت است از مطرح کردن پرسشهایی درباره رفتار یادگیری کودک به منظور آموزش دادن وی، رفتارهای مربوط به یادگیری کودکان مبتلا به ناتوانیهای آموزشی معمولاً پرسشهایی را بر می‌انگیزد که باید به آنها پاسخ گفت، این پرسشها ما را در گزینش ابزار برای گردآوری اطلاعات راهنمایی می‌کند. اقدامات تشخیصی، پاسخگوی نیازمندیهایی است که برای شناسایی و شناخت کودک مبتلا به ناتوانیهای یادگیری، شیوه‌های جایدهی آنان در کلاسها، گسترش برنامه، و ارزشیابی برنامه وجود دارد.تشخیص کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری می‌تواند در دو مقطع سطحی و عمقی انجام پذیرد. در این راستا گام اول همیشه شک‌کردن به دانش آموزانی است که به گونه‌ای در یادگیری یک یا چند واحددرسی بامشکل اساسی روبرو هستند. به جای این که با واژه‌هایی چون تنبل، درس نخوان، بی‌توجه، بی‌استعداد به توصیف این دسته از کودکان بپردازیم. بهتر است اول در این مورد که آیا کودک مورد نظر دچار اختلال یادگیری هست یا نه شک کنیم، جهت بررسیهای بعدی به مراجع و مراکز صاحب صلاحیت معرفی کنیم. به این فرایند تشخیص سطحی گفته می‌شود. مرحله دوم تشخیص که تشخیص عمقی است زمانی میسر می‌شود که بخواهیم با استفاده از مشاهدات و آزمونهای بالینی، تشخیص اولیه را محقق سازیم یا آن را رد کنیم. به هر حال شناخت کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری مستلزم به کار بستن روشها، ابزار و آزمونهای مختلفی است،‌هدف نهایی از تشخیص اختلالات یادگیری گردآوری اطلاعاتی است که بتواند مربیان و مسئولان آموزش و پرورش را در طرح و برنامه‌ریزی مواد، محتوا و ورش آموزش یاری دهد.(حاج بابایی، دهقانی،۱۳۷۲)

بخش هایی از پایان نامه یادگیری
بخش هایی از پایان نامه یادگیری

مراحل تشخیص ناتوانیهای یادگیری:

در این قسمت فرد متخصص به تحقیق و بررسی پیرامون سطح یادگیری بالفعل و بالقوه کودک پرداخته و در یک  قضاوت بالینی و از تفاوت این دو سطح به این نتیجه می‌رسد که کودک مورد نظر مبتلا به اختلال یادگیری هست یا نه؟ در صورتی که این اختلاف سطحی زیاد باشد جواب می‌تواند مثبت تلقی گردد.در این قسمت از تشخیص، به ارزیابی میزان تلاش صورت پذیرفته ونتایجی که درقالب پیشرفت به دست آمده است،پرداخته می شود.بدیهی است که معمولاً نسبتی ثابت میان سطح تلاش و سطح پیشرفت وجود دارد. بزرگ بودن این نسبت می‌تواند حاکی از وجود نوعی اختلال در یادگیری باشد. برای مثال،چنانچه برای حفظ کردن یک شعر ۸ بیتی یک کودک ۱۰ ساله با ۱۵ تا ۳۰ بار مرور کردن به نتیجه می‌‌رسد و کودکی دیگر در همان سن با ۸۰ یا ۹۰ بار مرور کردن هم کاملاً به نتیجه نمی‌رسد، می‌توان به وجود نوعی اختلال در فرایند یادگیری کودک دوم مشکوک شد.و کودکی دیگر در همان سن با ۸۰ یا ۹۰ بار مرور کردن هم کاملاً به نتیجه نمی‌رسد، می‌توان به وجود نوعی اختلال در فرآیند یادگیری کودک دوم مشکوک شد.

 تجزیه و تحلیل یادگیری کودک:

شاید یکی از مهمترین مراحل تشخیص ناتوانی یادگیری مرحله‌ای است که متخصص باید به تشخیص وجود اختلال در یکی از فرآیندهای یادگیری بپردازد. این که آیا کودک در دریافت اطلاعات از محیط پیرامون دچار اختلال است یا در اطلاعات پردازش شده به اطلاعات قابل انتقال بیانی، نوشتاری یا اشارتی و ترسیمی؟ این مرحله از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است به گونه‌ای که غالب اوقات، متاسفانه تشخیصهای متفاوت و گاه متضادی را از جانب متخصصان مختلف شاهد هستیم. در این مرحله که به دنبال مرحله سوم تشخیص می‌آید، فرد تشخیص دهنده می‌بایستی به تعیین موانع ایجاد شده در فرآیند یادگیری بپردازد، یعنی آن که تشخیص کلی مرحله ماقبل در این جا باید به دقیقترین وجه خود تعریف و توصیف گردد.

مقابله و تفسیر داده‌ها و تنظیم پیش‌فرضهای تشخیص:

تایید پیش‌فرضها به وسیله داده‌های عینی که از به کار بستن آزمونهای استاندارد به دست آمده‌اند می‌تواند متخصص مربوطه را در تشخیص دقیق مطمئن کند. این تشخیص از آنجا که مبنای برنامه‌ریزی آموزشی است، از اهمیتی والا برخوردار است.

 تهیه و تنظیم یک طرح آموزشی بر اساس پیش‌فرض:

این مرحله آخرین مرحله از مراحل تشخیص است. تشخیص ناتوانیهای یادگیری بخشی از فرآیندی کلی است که به کار گسترش طرح آموزشی- انفرادی می‌پردازد. هادسون و گراهام رئوس مطالب مربوط به چگونگی فرآیند تشخیص و برنامه‌ریزی را به شرح زیر نشان داده‌اند:پس از مراجعه معلم یا والدین (گام نخست)، کارکنان آموزش و پرورش ویژه و والدین از نگرانی مدرسه درباره کودک آگاه می‌شوند (گام دوم). اگر بررسی مقدماتی از وضعیت گذشته و کنونی کودک، نیاز به بررسی بیشتر را ایجاب کند (گام سوم)، از والدین درخواست می‌شود که موافقت خویش را به صورت کتبی اعلام دارند (گام چهارم) بدیهی است والدین در سرتاسر این روند حق استیناف دارند. با موافقت والدین نسبت به بررسی بیشتر (گام پنجم)، تیم ارزیابی با انجام آزمونهای لازم کار خویش را آغاز می‌کند (گام ششم) و خلاصه‌ای از وضعیت را به صورت کتبی ارائه می‌‌کند (گام هفتم). سپس تیم ارزیابی، متشکل از والدین و سایر افراد مسئول در نشستی درباره ترتیب ارائه خدمات به تصمیم‌گیری می‌پردازند (گام هشتم). با توجه به توافق والدین و احساس نیاز، تیم ارزیابی برای دانش‌آموزان جدید به طرح یک برنامه‌ریزی آموزشی عمقی اقدام خواهد کرد.

والدین چه اقدام‌هایی باید انجام دهند:

چنانچه نگرانی‌هایی درباره مهارتهای یادگیری فرزندانتان دارید، به ویژه دشواری‌های یادگیری  در خود شما یا افراد خانواده و فامیل وجود داشته باشد، برای جلوگیری از مشکلات و ناراحتی‌های بعدی از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید. از مدرسه بخواهید که ارزیابی به عمل آورد و یا مشکل توسط یک متخصص ویژه بررسی شود. کمک کردن به بچه‌های دارای مشکلات خواندن به معنی آن است که ما باید آنها را تا قبل از سن ۹ سالگی شناسایی کنیم. انتظار طولانی برای ارزیابی می‌تواند در کودک احساسات ناامیدی و سرخوردگی، عصبانیت و ترس ایجاد کند.اولین قدم برای شروع مراجعه به پزشک کودکان است. پزشک می‌تواند شما را از سلامت بینایی و شنوایی مطمئن سازد و هرگونه بیماری جسمی تثبیت شده را برطرف سازد. پس از این از مدرسه کودک بخواهد تا ارزیابی انجام دهند. مدارس موظف هستند تا کودکان ناتوان را در همان سه سال اول شناسایی کنند. اگر نگران هستید که کودک شما دشواری‌ها و مشکلاتی در زمینه مشخصی از یادگیری دارد، درباره آن نوع یادگیری اطلاعاتی به دست آورید.از آزمایشگران، آموزگاران، مشاوران و معلمان ویژه سؤال کنید. به هر حال مهمترین کاری که شما می‌توانید انجام دهید این است که به فرزندانتان عشق بورزید تا او بفهمد که می‌خواهد به هر شکل به او کمک کنید.(نیکولایس،عطاران،۱۳۸۲)

یادگیری
یادگیری

درمان از نگرش ادراکی- حرکتی:

این فرضیه که رشد ادراکی‌- حرکتی به طرز پیچیده و دقیقی با تواناییهای یادگیری در رابطه است موضوع تازه‌ای نیست.دانشمندان این قضیه باور داشتند و هدفی که برنامه درمانی دنبال می‌کرد کار‌ورزی ادراکی – حرکتی بود. کار کفارت نمونه ای از این طرز نگرش است که رشد کودک طی سلسله مراتبی در شش مرحله حرکتی آغاز می‌شود. سپس به مرحله ادراکی و در انتها به مرحله مفهومی – ادراکی می‌رسد.تصور بر این است که این روند در برخی از کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری  از بین رفته است، و برای درمان باید تجربه های بخصوصی فراهم آید تا پیامدهای رشد بهنجار را به همراه آورد. تاکید کفارت بر ارزیابی فردی گوناگون پیشنهاد می شود تا کودک به اطلاعاتی که از محیط دریافت می‌دارد به یکدیگر ارتباط دهد و آنها را دریابد.فعالیت‌ها به این قرارند:

 • استفاده از روروک، ترامپولین، بازیهایی برای آموزش حرکتی.
 • تمرینهای روی تخته سیاه برای رشد هماهنگی حرکت و ادراک دیداری.
 • انسجام تمرینهای ادارکی مثل حل معما.

تمام این فعالیت‌ها طوری طرح شده است که بین  ادراک و حرکت هماهنگی برقرار کند و بدین وسیله کودکان از حرکتهای خود اطلاعات بیشتری به  دست آورند و در نتیجه بتوانند از درستی ادراکها و اعمال حرکتی خودآگاه شوند. روش دیگری که با موفقیت فراوان همراه بوده است روش دیداری ـ حرکتی فراستیگ است.

درمان از شیوه‌های رفتاری:

شیوه‌ی رفتاری درمان ناتوانیهای یادگیری براین باور است که به هر دلیل ممکن، کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری نیاموخته است که در هنگام یادگیری درست عمل کند. افزون بر این پندار نظری ـ شیوه رفتاری ـ حاصل انتقادهایی است که در ابتدا بر سایر روشهای درمانی و به ویژه به آنهایی که بر فرایند دیداری ـ ادراکی و کارورزی تأکید می‌ورزیدند، وارد می‌شد و نتیجه آن شد که مهارتهای ادراکی و عملکرد تحصیلی رابطه‌ای ندارد. با تغییر صورت حسی در آموزش خواندن هیچ‌گونه بهبودی مشاهده نکردند. در روش تغییر صورت حسی که کاربرد وسیعی داشت هنگام آموزش از حسی استفاده می‌شد که تصور می‌رفت از حس دیگر قوی‌تر است.(حبعی ازمشاوران، ۱۳۸۲)

فهرست مطالب پایان نامه ناتوانی یادگیری رشته روانشناسی و علوم انسانی:

فصل اول:

 • مقدمه
 • تاریخچه و تعریف و فراوانی
 • تاریخچه
 • تعریف اختلالات یادگیری
 • درجه شیوع ( فراوانی)

فصل دوم:

 • ویژگیهای افراد دارای ناتوانی‌های یادگیری
 • ویژگیهای کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری
 • ویژگیهای کودکان مبتلا به ناتوانی در ریاضیات
 • ویژگیهای نوجوان دارای اختلالات یادگیری

فصل سوم:

 • انواع ناتوانیهای یادگیری
 • مشکلات متداول در نوشتن
 • طبقه‌بندی دیگری که از ناتوانیهای یادگیری

فصل چهارم:

 • علل ناتوانیهای یادگیری
 • نتیجه‌گیری

فصل پنجم:

 • تشخیص و ارزیابی ناتوانیهای یادگیری
 • تعریف تشخیص
 • مراحل تشخیص ناتوانیهای یادگیری
 • الگوهای تشخیص
 • شیوه‌های ارزیابی

فصل ششم:

 • برنامه آموزشی کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری
 • آموزش انفرادی و کلاسی
 • توصیه‌هایی برای رفع مشکلات خواندن و هجی کردن
 • توصیه‌هایی برای رفع مشکلات نوشتن
 • توصیه‌هایی برای رفع مشکلات نارسایی توجه
 • توصیه‌های کلی آموزشی

فصل هفتم:

 • درمان ناتوانیهای یادگیری
 • درمان از نگرش ادراکی- حرکتی
 • درمان از شیوه‌های رفتاری
 • منابع
 • نتیجه گیری
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ناتوانی یادگیری رشته روانشناسی و علوم انسانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
400,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *