پایان نامه شیرین سازی گاز طبیعی

سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن با أب تولید اسید سولفوریک و اسید کربنیک می کند و به همین خاطر به أنها گاز های اسیدی گفته می شود و تعریف گاز ترش در مراجع مختلف کمی با هم فرق دارد و در اینجا ما به گازی مقدار ترکیبات گوگردی و دی اکسید کربن بیش از حد مجاز داشته باشد گاز ترش گوییم و بر عکس وقتی مقدار این ترکیبات در حد مجاز باشد به أن گاز شیرین گفته می شود.

و بدین ترتیب شیرین سازی عملیاتی است که طی آن مقدار ترکیبات گوگردی و دی اکسید کربن گازی تا حد مجازشان پایین آورده می شود و اگر چه بعضی از فرایند های شیرین سازی گاز عمل خشک کردن را نیز انجام می دهد ولی این تعریف شامل جداسازی آب نمی شود. پایان نامه شیرین سازی گاز طبیعی در قالب  فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

لزوم شیرین سازی گاز ترش و شیرین سازی گاز طبیعی

وجود هر یک از ناخالصی های فوق  مشکلاتی را به همراه دارد و به همین منظور جداسازی آنها از گازهای و رساندن مقدارشان به حد مجاز که توسط استاندارد و یا توافق ها تعیین شده است ضروری می باشد.

مشکلات مربوط به وجود هر یک از ناخالصی های گاز طبیعی در شیرین سازی گاز طبیعی بشرح زیر است:

سولفید هیدروژن:

باعث خوردگی در خط لوله و تجهیزات و مشکلات زیست محیطی می شود. علاوه بر این ترکیبات بسیار سمی می باشد و از اینجائیکه سیستم بدن به سرعت با بوی آن خود را تطبیق می دهد افزایش غلظت آن قابل درک نیست.

دی اکسید کربن:

باعث خوردگی و یخزدگی د رخط لوله و ایجاد مشکل در انتقال  و کاهش ترزش حرارتی  می شود.

مرکاپتانها:

باعث خوردگی و ألودگی محیط زیست می شود.

گاز
شیرین سازی گاز

مشخصات استاندارد گاز طبیعی

مشخصات استاندارد گازهای طبیعی تابع شرایط اقلیمی و دیگر مسائل است و  به همین خاطر در امریکا که هوا سرد تر است مقدار مجاز دی اکسید کربن یک پنجم أن در ایران می باشد. و اثر ترکیبات گوگرد دار غیر از سولفید هیدروژن و مرکاپتانها بوسیله مقدار کل گوگرد لحاظ شده است و مقدار نیتروژن زیاد باعث کاهش ارزش حرارتی از مقدار استاندارد می شود.

شیرین سازی گاز بوسیله آمین ها

استفاده از آلکانون آمین ها و یا بطور مختصر آمین ها به سال ۱۹۳۰ بر می گردد و در این زمان شخصی بنام BOLTOMS طی طرح پیشنهادی کاربرد آنها را در زمینه شیرین سازی گازهای بیان نمود. اولین أمینی که بکار رفت تری اتانول آمین بود ولی بعدا دیگر آمین ها جایگزین گردیدند.[ادامه در فایل اصلی پایان نامه]

شیرین سازی  بوسیله کربناتها

استفاده از کربنات پتاسیم برای جداسازی دی اکسید کربن از گازها از سالهای پیش شناخته شده است ولی در سال ۱۹۰۴ یک پتنت فرایندی را برای جذب دی اکسید کربن در محلول داغ کربنات پتاسیم و سپس عریان سازی محلول را بوسیله کاهش فشار توضیح داد.[ادامه در فایل اصلی پایان نامه]

شیرین سازی گازها با حلالهای فیزیکی

همانطور که می دانیم تمام گازها به مقداری در مایعات حل می شوند و بر خلاف حلالهای شیمیایی مثل امین ها که در انها عمل جذب و انحلال و جذب گازها در اثر واکنش های شیمیایی بود.[ادامه در فایل اصلی پایان نامه]

استفاده از بستر های جامد( شیرین سازی گاز طبیعی)

برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ غربالهای مولکولی برای خشک کردن گازهای طبیعی بکار گرفته شدند و به دلیل سادگی فرایند پس ز چند سال از این روش برای شیرین سازی گازهای استفاده شده است.این فرایند خصوصیت انتخابی بالایی برای جذب سولفید هیدروژن مرکاپتانها در حضور دی اکسید کربن دارد ولی کاربرد این روش محدود به شیرین سازی گازهایی است.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه شیرین سازی گاز طبیعی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 105
قالب: فایل word