پایان نامه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر

پایان نامه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر در قالب فایل ورد به همراه فهرست کامل آماده برای دانلود میباشد.

مدیریت شبکه های کامپیوتری با (Netware Administrator) NWAdmin

همانگونه که شما در جداول (۱-۵) و (۲-۵) مشاهده کردید ، شما می توانید از برنامه Netware Administrator جهت مدیریت NFS بهره مند شوید. شکلهای (۸-۵) تا (۱۱-۵) پنجره های مربوط  به تنظیم مشخصه ها برای  فهرست شخصی  کاربر را نشان می دهند. برای این منظئور کافی است روی پوشه مربوط به کاربر کلیک  راست کرده و مناز پنجره های که باز می شود گزینه Details را انتخاب نمایید.

برای مدیریت با NWAdmin مراحل زیر را انجام دهید:

 • به سرور TPUP PLANT وارد شوید (Login)
 • برنامه NWAdmin را فعال کرده و درخت را مرور کنید و تمام ۱۶ پنجره شکلهای (۸-۵) تا (۲۵-۵) را مرور کنید.

مدیریت NFS با Novell’s Client

بسیاری از اطلاعاتی که در NWAdmin نشان داده شده است قابل استفاده هستند. کار با صفحه سمت چپ بنالا شروع و بر م طابق مبا حرکت عقربه های ساعت شما می توانید به کمک Neighborhood Network در ولوم SYS: روی  سرور PLANT قرار گرفته و سپس در شاخه PUBLIC/USERS به فایل مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

برای مدیریت NFS به کمک Novell’s Client مراحل زیر را انجام دهید:

 • به سرور PLANT وصل شوید.
 • روی Network Neighborhoood دوبار کلیک کرده و با گزینه های موجود در هر یک از پنجره های مربوط به شکلهای (۲۶-۵) تا (۲۹-۵) آشنا شوید. برای این منظور روی آیکون سرور Plant دوبار کلیک کرده و سپس روی  ولوم SYS کلیک راست کنید. از پنجره ای که باز می شود، گزینه Properties را انتخاب کنید.

دستیابی داشتن به NFS

همانگونه که قبلاً در این فصل مشاهده کردید، برنامه های کاربردی نت ور نقادر به دستیابی به سیستم فایلینگ با استفاده از «نام ولوم یا ولوم / سرور» خواهند بود. ولی بسیار از برنامه های کاربردی برای آدرس دهی مستقیم به برنامه های کاربردی نت ور از طریق شبکه ناتوان هستند. در این حالاتمی توان از drive mapping استفاده کرد شما می توانید اشاره گرهای با نام درایوها  برای اشاره به موقعیت  درایوها و مسیرها را تعریف  کنید. و استفاده از نامHard Drive در پنجره My Computer در شکل (۳۱-۵) نشان داده شده است. اگر شما نامهای عمومی  یک برنامه را داخل پوشه APPSدر درایوها ردتان در پنجره My Computer بار  کنید، نمی توانید با نامهای عمومی شبکه کارکنید زیرا ویندوز این نامهای را نمیشناسد .

ویندوز می داند که : C یکی از  درایوهای کامپیوتر شما است و در My Computer سیستم  شما قرار  دارد . ویندوز برنامه را می تواند به راحتی در پوشه APPS بار نماید. لذا: C برای هارد دیسک و B: , A: برای فلاپی درایو و در صورت وجود درایو CD-ROM از D: برای آن استفاده می شود. در شبکه نیز  باید این برخورد را با تمام اجزای NFS , NDS انجام دهیم یعنی باید مسیرها و درایوها و ولومها را به نام یکی از درایوها (حروف انگلیسی) نسبت (MAPPing) دهیم.

چاپ در نت ور

سرویسهای چاپ در نت ور به صورت پیش فرض نصب نشده اند. شما باید آنها را نصب کردده و با دقت حالتی را به وجود آوریید که قطعات و عناصر گوناگون چاپ با یکدیگر کارکنند. شما باید این برنامه ها را اجرا نمایید. درست شبیه کامپیوترهایی که به تنهایی کار می کنند، کامپیوترهای شبکه هم می توانند عمل  چاپ را همچانکه مستقیماً چاپگر شما وصل شده اند، انجام دهند. درست شبیه ویندوز آنها همچنین می توانند چاپگرها را  به اشتراک بگذارند. بنابراین کامپیوترهای ناول نت ور همچنین می توانند یک خروجی را برای دستگاههای چاپ متصل به شبکه ارسال نمایند.

چاپگرها معمولاً مستقیماً کامپیوتر وصل می شوند. که برای این اتصال استفاده می شود همیشه در پشت کامپیوتر  می باشد در گاهی که برای اتصال چاپگر استفاده می شود، درگاه چاپگر یا LPT1 است. برای اولین بار که کامپیوتر را به شبکه وصل می کنید این یک  شی  شبکه می شود که مشترک شبکه می شود. بسته به درگاههای LPT که یک کامپیوتر دارد، چاپگرهای گوناگون می توانند به آن کامپیوتر وصل شوند.

عمل  نچاپ شبکه با نیاز کاربران برای چاپ  بعضی مورد آنها و سپس با چاپ کلیه خروجی های موجود پایان می پذیرد.

شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری

         Print Job:

کار چاپ (print job) یکی از مهمترین عناصر چاپ است. کار چاپ اطلاعاتی است که کاربر از کامپیوتر خود برای چاپ ارسال می کند. اگر یک  چاپگر به کامپیوترش متصل نباشد، کار چاپ مثل  یک فایل روی دیسک فلاپی می ماند و برای چاپ از کامپیوتر دیگری استفاده می کند. کارهای چاپ می تواند سندی باشد که شما در برنامه های مختلف گرافیکی یا واژه پردازها و غیر ایجاد کرده اید .از آنجاییکه کاری که چاپ می شود باید به طور صحیح انجام شود، لذا فورمت کار باید صحیح و درست باشد. کارهای چاپ روی شبکه متفاوت هستند. آنها معمولاً بر طبق مشخصات چاپگری که کار باید برای آنها ارسال شوند، شکل گرفته و به وجود می آید.

         اجزای NDS Print Operation

در NDS سه عنصر اصلی هستند که موقعیت عملیات چاپ را درب ر دارند که عبارت اند از:

·  چاپگر (Printer)

· صف چاپ (Print queue)

· سرور چاپ (Print Server)

هر یک از این موارد در یک شی NDS قرار دارند و اطلاعاتی درباره ویژگی آنها در بانک اطلاعات NDS ذخیره شده است. 

         چاپگر  (Printer Server):

چاپگر دستگاهی است که کار چاپ مبه آن ارسال می شودو عمل چاپ را انجام می دهد عمل، چاپ می تواند توسط چاپگر لیزری، چاپگر جوهر افشان یا رسام (Plotter) یا هر وسیله مشابهی که بتواند آن را انجام دهد. صورت می گیرد. تمام چاپگرها روی شبکه باید یک  شی Printer داشته  باشند. نام و مشخصات آنها در NWAdmin بررسی و با بازبینی صفحات  تفضیلی برای آن شی نشان داده می شود.

         ایستگاههای کاری با چاپگرهای متصل شده مستقیم به آنها دارای چاپگرهایی هستند که به یکی از درگاههای LPT روی آن کامپیوتر وصل شده باشند.  وقتی یک کامپیوتر مستقیماً توسط یک چاپگر که مستقیماً به آن وصل شده، چاپ می کند. روی هم رفته آن شبکه را کنار می گذارد. این عمل به کاهش ترافیک  اطلاعاتی  شبکه کمک می کند و روش سریعتری در چاپ است.

برای ارتباط  چاپگرها با شبکه سه روش وجود دارد:

۱-     ارتباط محلی (Local  Connection)

۲-     ارتباط راه دور (Remote Cinnection)

۳-     ارتباط مستقیم (Direct Connection)

چاپگر محلی (Local Connection) مستقیماً به سرور چاپ شبکه وصل می شود. اما ممکن است ایت مسئمله کمی مبهم  باشد ولی باید گفت که چاپگر محلی، چاپگری است که به کامپیوتری که نرم افزار سرور چاپ  در آن اجرا شده است، وصل می شود. (PSERVER)

وقتی یک کامپیوتر به یک چاپگر  که در یک شبکه به اشتراک گذاشته شده و آن چاپگر گذاشته شده و آن چاپگر به کامپیوتر د یگری وصل شده است. عمل چاپ را انجام دهد، آن چاپگر را چاپگر Remote می نامند. چاپگرهای Remote تنها وقتی قابل دسترسی هستند که ایستگاه کاری مربوط به آنها به شبکه وصل  و روشن شده باشند. یک برنامه نرم افزاری هم باید در ایستگاه کاری اجرا شود. تا امکان استفاده از چاپگر Remote برقرار شود.

 

صف چاپ (Print Queue):

وقتی شما به جایی می روید و می خواهید در یک خط از افراد بمانید شما در یک صف شرکت کرده اید. کا ترجیح می دهیم که عملیات آن خط نسبی باشدو اولین نفر در آنجا قبل از بقیه سرویس داده شود. اما به  این شکل همیشه اتفاق نمی افتد. بعضی اوقات یک نفر  با اولیت بالاتر به جای نفر اول روی خط می آید.  صفهای چاپ در جهتی مشابه عمل می کنند. این مکان ، فضنایی است که کارهای چاپ وقتی یک چاپگر منتظر است که در دسترس قرار گیرد، اجرا می شود. به علاوه ، کارهای چند گانه می تواند از آن کامپیوترها برای چاپ ارسال شوند. Print job Prioritiation یا اولیت کار چاپ یکی از نیازهای ضروری است.

اگر شما چاپگری دارید این واضح است که اول باید بتواند کارهای شما را چاپ کند. حالت دیگر ایت است که اصلاً چاپگرتان  به اشتراک گذاشته نمی شود و سپس اینکه همیشه در دسترستان خواهد بود و کارهایتان همیشه در اولین اولویت انجام خواهد شد.

 سرور چاپ (Print Server):

درست مثل محافظان یا نگهدارندگان که می توانند مردم را در صفها کنترل کنند تا اولویتها را راعایت کنند، یک Order Keeper (نگهدارنده مرتبه) برای نگهداری و کنترل عملیات صف چاپ وجود دارد. سرور چاپ از چاپگر نگهداری می کند و بدون هیچگونه وقفه ای کار می کند و آن بر عملکرد چاپگرها وصف چاپ نظارت دارد و یک کار چاپ  منتظر در صف چاپ را به چاپگر ارسال می کند تا زمانی که کار چاپگر تمام شود.

فهرست مطالب

 • فصل اول: ۱
 • شبکه ۱
 • ۱-۱-تعریف  شبکه ۲
 • ۲-۱-اجزای اصلی شبکه ۲
 • ۵-۱ هم بندی (Topolgy) در شبکه ۵
 • ۶-۱ انواع شبکه ۶
 • ۷-۱ نصب و آماده سازی کارت شیکه ۶
 • واژه نامه فصل اول. ۸
 • فصل   دوم: ۱۰
 • خدمات. ۱۰
 • ۲-۲ ساختار NDS. 12
 • ۳-۲ انواع شی ها ۱۳
 • ۴-۲ صدا زدن شی های NDS با نام ۱۴
 • ۵-۲ قبل از NDS. 16
 • ۶-۲ روشهای مختلف نمایش NDS. 16
 • ۸-۲ ایجاد یک شی Container از نوع Organization. 17
 • ۹-۲ اضافه نمودن کاربران و گروهها به شبکه ۱۸
 • فصل سوم: ۲۰
 • سیستم فایلینگ در نت ور (NFS) 20
 • ۱-۳ آشنایی با اجزای NFS (Network File System) 21
 • ۲-۳ مدیریت سیستم  فایلیننگ  در شبکه نت ور. ۲۴
 • ۳-۴ مدیریت با (Netware Administrator) NWAdmin. 25
 • ۴-۳ مدیریت NFS با Novell’s Client 27
 • ۵-۳ دستیابی داشتن به NFS. 27
 • ۶-۳ MAP کردن یک درایو ۲۸
 • فصل چهارم: ۲۹
 • چاپ شبکه ۲۹
 • ۱-۴-چاپ شبکه ۳۰
 • ۲-۴ چاپ در نت ور. ۳۱
 • ۳-۴ Print Setup. 33
 • ۴-۴خدمات چاپ  در ناول  (NDPS) 35
 • ۵-۴ تنظیم Setup چاپ در نت ور. ۳۶
 • ۶-۴ ترکیب ایستگاههای کاری. ۳۷
 • ۷-۴ مدیریت چاپ در NDPS. 38
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی کامپیوتر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 37
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *