پایان نامه خطوط ایرانی و طراحی فونت (صنعت چاپ)

اولین چاپخانه در ایران در شهر تبریز تاسیس شد عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی را مامور فراگیری فن چاپ و به راه انداختن نخستین چاپخانه در تبریز کرد. میرزا زین العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ هجری قمری اسباب و آلات چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی برقرار نمود و کتاب مزبور میرزا ابواقاسم فراهانی بود که حاوی قصه هایی از جنگ میان دولت ایران و روسیه که در مورخ ۱۲۲۸ هجری قمری (برابر با ۱۸۱۳میلادی) با عهدنامه گلستان به پایان رسیده بود. پایان نامه بررسی خطوط ایرانی و طراحی فونت صنعت چاپ در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پیشینه صنعت چاپ در ایران

دکتر فهیمه باب الحوائج در کتاب «آشنایی با مبانی چاپ و نشر» خود می نویسد:”عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه چند تن از ایرانیان را به اروپا گسیل کرد تا صنعت چاپ را بیاموزند. سپس دستور داد که از روسیه ماشین چاپ وارد کنند. درسال ۱۸۱۶ میلادی هنرمند آذربایجانی میرزا زین العابدین تبریزی یکی از همین ماشین ها را به کار گرفت. دومین مطبعه که به ایران وارد شد مطبعه سنگی است که آن نیز در تبریز دایر شده است. جای تعجب است که مطبعه نخستین پس ازکار کردن دیگر معمول نشد و مطبعه سنگی جای آن را گرفت.

نفوذ خوشنویسان سنتی

یکی از علل گسترش خوشنویسی در ایران معاصر، نقش مهم انجمن خوشنویسان است که در سال ۱۳۲۹ ش. تحت عنوان کلاس های آزاد خوشنویسی و سپس در سال ۱۳۴۲ ش. تحت عنوان انجمن خوشنویسان تاسیس شد. این انجمن عهده دار تعلیم علاقمندان و تربیت و تشخیص استادان خوشنویس است.

اغلب خوشنویس است. اغلب خوشنویسان معاصر، حتی بسیاری از استادانی که در عرصه ی خط نقاشی فعالیت می کنند، از این انجمن، آموزش یافته و اخذ مدرک نموده اند. این مرکز در واقع فرصت آموزش یکسان در سراسر کشور را فراهم آورد. بعد از انقلاب اسلامی، بر فعالیتش افزود، برای مثال مراکز این انجمن قبل از انقلاب ۱۲ و اکنون به ۲۱۴ مرکز آموزشی رسیده است. و تا سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵۰۰ نفر زن و ۴۱۹۶ نفر مرد در دوره ی ممتاز فارغ التحصیل شده اند.

 

صنعت چاپ
صنعت چاپ و خطوط ایرانی

 

 

تبدیل ماشین چاپ کاملاً چوبی به فلزی۱۸۰۲۴ م.

در تمام طول قرن هیجدهم صنعتگران فن چاپ کاغذ را روی صفحه ای قرار می دادند و لوحه های حروف چیده شده رانیز بر صفحه دیگری می گذاشتند و آنگاه این دو صفحه را بر هم متکی می ساختند، و مجموعه را به وسیله پیچ چوبی بزرگ می فشردند و حتی در بسیاری موارد باید چنان با قوت بفشارند که مجبور شوند دستگاه را با الوارهای چوبی متکی و مهار سازند، تا از جا حرکت نکند. اما ممکن بود که قسمت بزرگی از مشکلات را فقط با این تدبیر سهل کرد که فلز را جانشین چوب کنند.

این فکر بدیع را ابتدا یک کتاب فروش اهل فرانسه به نام فرانسوا آمبروآزدیدو(F. صنعت چاپ Ambrois Didot) به مرحله اجراء درآورد و این شخص تا این تاریخ کاغذ مخصوص چاپ به نام (Velin) و نوعی حروف جدید اختراع کرد. این شخص برای اولین بار روش نمره گذاری حروف چاپ خانه را ابداع و متداول کرد تا امروز قابل استفاده است. اما او جرئت نکرد در این راه قدم های مهمی بردارد. راه حل مسئله هفده سال بعد در سال ۱۸۰۴ به وسیله یک کُنت انگلیسی به نام چارلز استانهوپ انجام گرفت.

 

ورود دستگاه چاپ با حروف سربی به ایران

نخستین چاپ خانه با حروف سربی فارسی، در زمان عباس میرزا در تاریخ ۱۲۲۷ هـ.ق در تبریز دائر شد و نخستین اثری که چاپ کرد فتح نامه ای است که درباره پیروزی ایرانیان در یکی از زدوخوردهای جنگ اول ایران و روس است. نخستین کتابی که از این چاپ خانه بیرون آمد

رساله ای است به نام “جهادیه” تالیف میرزا عباسی قائم مقام فراهانی که در جنگ دوم روس و ایران، حکم جهاد در آن صادر شده بود. وی در همین زمینه نوشته و در سال ۱۲۳۳و۱۲۳۴ هـ.ق در تبریز دوباره چاپ شده است. این چاپ خانه سربی تا ۱۲۴۵ هـ.ق در تبریز دائر بود و آخرین کتابی که چاپ کرد رساله آبله کوبی تالیف محمدبن عبدالصبور خوئی بود.

ترکیب بندی بصری فی البداهه و بدون قاعده ی گرید 

(صنعت چاپ)

این روش ترکیب بندی گرچه شهودی و تصادفی به نظر می رسد اما با تصادفی بودن فاصله دارد و اجزای آن به صورت هدفمندی ترکیب شده اند که بر پایه ی جنبه های فرمن و برقراری ارتباط میان آن ها عمل می کند. طراح همچون یک نقاش به مواد نزدیک می شود، با ترکیب مواد و مشاهده ی اولین روابط سریعاً تصمیم می گیرد.

وقتی کیفیات بصری عناصر شروع به برقراری تاثیر متقابل می کنند، طراح می تواند تعیین کند که چگونه آن تصمیمات اولیه بر این ارتباط تاثیر بگذارد و تنظیماتی برای تقویت یا خنثی کردن آن کیفیات به مناسبت ترین روش صورت می دهد. نتایج غیر قابل پیش بینی اغلب به کاری منتهی می شود که طراح در هنگام شروع کار فکر آن را نکرده بود. در این روش زیبایی شناسی، تصادف و خلاقیت آنی نقش های عمده را دارند.

 

ترکیب بندی بصری فی البداهه و بدون قاعده ی گرید (صنعت چاپ)

این روش ترکیب بندی گرچه شهودی و تصادفی به نظر می رسد اما با تصادفی بودن فاصله دارد و اجزای آن به صورت هدفمندی ترکیب شده­اند که بر پایه­ی جنبه های فرمن و برقراری ارتباط میان آن ها عمل می کند. طراح همچون یک نقاش به مواد نزدیک می شود، با ترکیب مواد و مشاهده­ی اولین روابط سریعاً تصمیم می گیرد.

وقتی که کیفیات بصری عناصر شروع به برقراری تأثیر متقابل می کنند، طراح می تواند تعیین کند که چگونه آن تصمیمات اولیه بر این ارتباط تأثر بگذارد و تنظیماتی برای تقویت یا خنثی کردن آن کیفیات به مناسب ترین روش صورت می دهد. نتایج غیرقابل پیش بینی اغلب به کاری منتهی می شود که طراح در هنگام شروع کار فکر آن را نکرده بود. در این روش زیبایی شناسی، تصادف و خلاقیت آنی نقش های عمده را دارند.

شاگردان

عمادالکتاب شاگردان بسیاری داشت، از جمله علی منظوری، ملک الخطاطین، حسن زرین خط، علی اکبر کاوه، ابراهیم بوذری که هر یک به مقام استادی رسیده اند. مرحوم علی آقا حسینی یکی دیگر از شاگردان  عمادالکتاب بود که خوشنویس معاصر عباس اخوین نزد وی تعلیم دیده است. از دیگر آثار ارزشمند عمادالکتاب قطعات سیاه مشق او می باشد که در نوع خود از لحاظ اسلوب بی نظیر است.

 

میرعلی تبریزی

میرعلی تبریزی یا میر علی هروی تبریزی (درگذشت ۸۵۰هـ.ق) با لقب قدوه الکتاب (به معنی پیشگاه خوشنویسان) فرزند میر علی سلطانی از خوشنویسان به نام و از مفاخر خوشنویسی ایرانی در سده هشتم و نهم هجری(چهاردهم و پانزدهم میلادی) است. او را واضع و مبدع خط زیبای نستعلیق می دانند که از مفاخر هنر ایرانی است.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه خطوط ایرانی و طراحی فونت (صنعت چاپ)

 • چکیده ‌ن
 • مقدمه ۲
 • تعریف مساله ۴
 • هدف تحقیق ۴
 • اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق. ۵
 • فرضیه ۵
 • روش تحقیق. ۵
 • فصل دوم ۶
 • بخش اول. ۶
 • پیرامون خط و زبان. ۶
 • خط (نوشتار) ۷
 • پیرامون خط و زبان. ۷
 • تاریخ خط. ۷
 • خط تصویری. ۸
 • خط اندیشه نگار. ۸
 • خط واژه نگار. ۹
 • خط آوانگار. ۹
 • خط الفبایی. ۹
 • خط چینی ۹
 • خط هیروگلیف مصری. ۱۰
 • خط میخی. ۱۱
 • خط میخی هخامنشی. ۱۲
 • خط فنیقی. ۱۲
 • خط آرامی. ۱۳
 • خط پهلوی. ۱۳
 • خط اوستایی. ۱۴
 • خط سریانی. ۱۵
 • خط سغدی. ۱۵
 • خط عبری. ۱۵
 • خط نبطی. ۱۶
 • خط کوفی. ۱۶
 • خط عربی. ۱۷
 • خط فارسی. ۱۸
 • انواع خط امروزی. ۱۹
 • بخش دوم ۲۰
 • خوشنویسی. ۲۰
 • انواع خط کوفی. ۲۱
 • خطوط ششگانه ۲۲
 • شکل گیری و تکامل. ۲۳
 • خط محقق. ۲۴
 • خط ریحان. ۲۴
 • خط ثلث.. ۲۵
 • اساتید برجسته ۲۶
 • خط نسخ. ۲۶
 • ارزشهای بصری خط نسخ و ثلث.. ۲۷
 • قلم نسخ (نسخ جدید) ۲۷
 • خط توقیع. ۲۷
 • خط رقاع. ۲۸
 • خط غبار. ۲۹
 • خطوط ویژه ایرانیان. ۲۹
 • خط تعلیق. ۲۹
 • اساتید ۳۰
 • تاریخچه خط نستعلیق. ۳۱
 • ویژگیهای خط نستعلیق. ۳۱
 • خط شکسته نستعلیق. ۳۲
 • ویژگی ها ۳۲
 • هنرهای بصری و فرهنگ… ۳۳
 • فرهنگ، هنر و فرهنگ جهانی. ۳۴
 • فرهنگ بصری و خوشنویسی. ۳۵
 • خوشنویسی و زبان. ۳۶
 • خوشنویسی؛ زبان بصری. ۳۸
 • تقسیمات طلایی و خوشنویسی. ۴۰
 • سیاه مشق. ۴۱
 • کاربرد خوشنویسی در طراحی گرافیک… ۴۹
 • خوشنویسی صرف.. ۵۶
 • ترکیب بندی بصری فی البداهه و بدون قاعده ی گرید ۶۰
 • میرزا محمدرضا کلهر. ۶۲
 • عماد الکتاب.. ۶۴
 • درگذشت.. ۶۵
 • آثار. ۶۵
 • ترکیب بندی بصری فی البداهه و بدون قاعده ی گرید ۶۷
 • شاگردان. ۶۷
 • میرعلی تبریزی. ۶۸
 • فصل سوم ۷۰
 • بخش اول. ۷۰
 • انقلاب صنعتی. ۷۰
 • انقلاب صنعتی. ۷۱
 • تبدیل ماشین چاپ کاملاً چوبی به فلزی۱۸۰۲۴ م. ۷۱
 • ورود دستگاه چاپ با حروف سربی به ایران ۱۸۰۷ م. ۷۲
 • ماشین چاپ، تحولی دیگر در صنعت چاپ ۱۸۱۱م. ۷۳
 • پیشینه صنعت چاپ در ایران. ۷۴
 • بخش دوم ۷۷
 • تعریف تایپوگرافی و تفاوت آن با خوشنویسی. ۷۷
 • خوشنویسی. ۷۸
 • روش های طراحی لوگوتایپ.. ۷۸
 • ایده تا اجرا در لوگوتایپ های استاد مرتضی ممیز. ۸۳
 • حروف به مثابه تصویر. ۸۶
 • تبدیل کلمات به تصاویر. ۸۶
 • تغییر فرم form alteration. 88
 • ایده تا اجرا در لوگوتایپ گردش.. ۸۹
 • اثر: استاد قباد شیوا ۸۹
 • کشیده ۹۳
 • اضافه ی بین دو حرف.. ۹۳
 • فاصله گذاری. ۹۴
 • برابر کردن سطرها (Justification) 95
 • شیوه های برابر کردن سطرها در قلم های لاتین. ۹۸
 • کشیده: فاصله گذاری اضافی بین حروف پیوسته ۱۰۴
 • نتیجه گیری. ۱۱۰
 • Abstract 111
 • منابع و ماخذ ۱۱۱

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه خطوط ایرانی و طراحی فونت (صنعت چاپ):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 117
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *