پایان نامه تحلیل دین و زندگی اول دبیرستان رشته مدیریت و برنامه ریزی

از جمله روشهای بررسی کتب درسی تحلیل محتوای آنها می باشد که می توان کتب را از جنبه های مختلف اصول تدوین کتب مانند توجه به اهداف، نیازها و به روز بودن دانش و … مورد تحلیل قرار داد. در این پژوهش کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان از حیث میزان توجه به نیازهای عاطفی، شناختی، اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. پایان نامه تحلیل دین و زندگی اول دبیرستان رشته مدیریت و برنامه ریزی از حیث میزان توجه به نیازهای شناختی-عاطفی، اجتماعی دانش آموزان و بررسی نظرات دبیران در این مورد مورد یررسی قرار گرفته است.

پایان نامه تحلیل دین و زندگی اول دبیرستان رشته مدیریت و برنامه ریزی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در یک برنامه مؤثر باید تمامی اجزاء برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به هدفهای آموزشی، به ویژه محتوا مورد توجه قرار گیرد. یکی از مسائل مهمی که همواره افکار فلاسفه و نظریه پردازان تعلیم و تربیت و نیز دست اندرکاران نظام های آموزشی را به خود مشغول داشته این است که شاگردان چه چیزهایی باید بیاموزند؟ آیا چنین آموزشی منجر به تغییر نگرش افراد می گردد؟ (سلیمانپور، ۱۳۸۳)تألیف کتاب درسی براساس موازین برنامه ریزی درسی و مبتنی بر اصول و یافته های علمی باید انجام پذیرد، تا بتواند کلیه تجارب و فعالیتهای یادگیری دانش آموزان را به نحو مطلوب گسترش دهد زیرا آنچه امروز در موسسات آموزشی بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است برنامه ریزی به منظور جهت دادن به فعالیتهای یادگیری دانش آموزان است. در این معنی «برنامه ریزی شامل کلیه تجربیات، مطالعات، بحث ها، فعالیتهای گروهی و فردی و سایر اعمالی است که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی معلم انجام می دهد. (شریعتمداری، ۱۳۸۱)آنچه که از تعریف فوق استنباط می شود این است که عواملی چون کتاب، معلم، مدرسه، دانش آموز، مدیریت، روش تدریس، فضای آموزشی، خانواده، تجارب یادگیری، ارزشیابی و … باید در برنامه ریزی درسی مورد توجه قرار گیرند. همین طور که اشاره گردید کتب درسی در امر آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا کتاب درسی جایگزین بیشتر عوامل فوق که از تعریف استنباط می گردد، گشته و یادگیری دانش آموزان بر محور آن استوار است (دارستانی فراهانی، ۱۳۸۲)روشهای ارزشیابی می توانند برای درسها یا دوره ها و همچنین برای کل برنامه های آموزشی به کار روند و در این راه باید به دنبال دلیل منطقی برای شناسایی و کنترل متغیرهای موجود بود، آن گونه که به نتایج معتبری درباره ی بازده های آموزشی بتوان رسید (گانیه، ۱۹۴۴، ترجمه علی آبادی، ۱۳۷۴دین و زندگی)به همین جهت لازم است در تهیه و تدوین محتوای برنامه های درسی نهایت دقت اعمال گردد تا جوابگوی نیازهای ناشی از تحولات سریع علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی باشد. کتابهای درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوای آموزشی و خط مشی آموزشی دارند، مورد توجه خاصی برای همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت می باشند. (رستگاران، ۱۳۸۵)

بنابراین انجام این تحقیق ضروری است و نیز بنا به تقاضا و تأکید دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی که در آخر کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان از معلمان، اولیا، صاحب نظران و دانش آموزان خواسته است که نظر اصلاحی خود را به این دفتر ارسال کنند و به منظور تشخیص پاره ای از نارسایی هایی احتمالی در محتوای این کتاب به تحلیل محتوای آن پرداخته می شود تا نتایج آن مشخص کند که تا چه اندازه محتوایی تعیین شده با نیازهای شناختی، روانی، اجتماعی و ذهنی یادگیرنده تناسب دارد؟ و یافته های حاصل از آن بتواند در تصمیم گیری های مربوط به اصلاح و تغییر احتمالی برنامه و محتوای کتاب مذکور مورد استفاده مسئولان زیربط قرار گیرد.دین و زندگی رکن اساسی اعتلای فرهنگ جامعه است اگر مورد کم توجهی قرار گیرد اولاً ناخواسته دانش آموزان و در نهایت تمام افراد جامعه کشورمان با مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو خواهند بود که ضررهای جبران ناپذیر آن متوجه تعلیم و تربیت است. در ثانی بررسی عمیق و دقیق تر محتوای کتاب و دروس هر پایه برای معلم آن مقطع تحصیلی از ضروریات است زیرا در بهبود روش تدریس او تأثیر کلی داشته و باعث می شود منظور از هر درس را مد نظر قرار داده و دانش آموزان خود را راهنمایی کرده با انتخاب کوتاهترین و بهترین مسیر به سر منزل مقصود برساند.

اهداف تحقیق:

-بررسی کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با توجه به نیازهای زندگی اجتماعی

_بررسی کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با توجه به نیازهای عاطفی

_بررسی کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با توجه به نیازهای شناختی

–بررسی نظرات دبیران در مورد میزان توجه کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان به نیازهای شناختی -اجتماعی وعاطفی دا نش آموزان

جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل تحلیل محتوا:

سوال های این پژوهش بر پاسخ کتاب های دینی به نیازهای زندگی اجتماعی و عاطفی – شناختی دانش آموزان ناظر بود. در ارتباط با سوال نخست پژوهش، مبنی بر اینکه آیا کتاب دین و زندگی به نیازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان، پاسخ لازم را می دهند یا خیر، با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت، آنچه در کتاب درسی دین وزندگی بیشتر مورد نظر است، رابطه ای یک طرفه و نه دو طرفه می باشد. به این معنا که مولفان کتاب های درسی، با رویکردی کلامی، و با فرض اینکه باید اطلاعاتی همچون مرجعیت، ولایت فقیه، جهاد و نظایر آنها را به دانش آموزان القاء کنند، این کتاب ها را تهیه کرده اند، حال آنکه باید شرایط محیطی جوان بیشتر درک می شود و طراحی کتاب های درسی، اولاً با توجه به اقتضائات محیط اجتماع و فضای جهانی شده، و ثانیاً با عنایت به تعاملی دو طرفه، میان پیام دهنده و پیام گیرنده، صورت می گرفت. انتظار داشتیم مباحث این کتاب ها با توجه بیشتر به نیازها و علایق اجتماعی دانش آموزان، تهیه می شدند.نتایج اخیر، با ادبیات تحقیق هم سویی دارد. برخی پژوهش ها، از تطابق نداشتن مضامین کتاب های دین و زندگی با نیازهای دانش آموزان حکایت دارند.نظرسنجی نجفی و کاظم پور (۱۳۸۰) در همین ارتباط در سطح دانش آموزان دبیرستان های استان کرمانشاه نشان داد قریب به نیمی از دانش آموزان، در پاسخ به این سوال که آیا میان مباحث درسی و محیط اجتماعی شما سازگاری و هماهنگی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ منفی دادند.

دین و زندگی
دین و زندگی

اکرمی (۱۳۸۲)، در بررسی میزان پاسخ گویی کتاب های درسی دینی به نیازهای اجتماعی دانش آموزان، با بررسی مقایسه ای نظری دانش آموزان و معلمان درس دینی، چنین گزارش می دهد که از نظر معلمان، کتاب های تهیه شده، نیاز اجتماعی شاگردان را تأمین نمی کنند. به علاوه، دانش آموزان گفتند آنان مایلند در کنار مسائل اعتقادی و اخلاقی که در کتاب های دینی مطرح شده اند، موارد دیگری مانند مسائل جوانان، ازدواج، آداب زندگی و علل عقب ماندگی جوامع اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرند.فرجی ارمکی (۱۳۸۲) در مقاله «جهانی شدن، مردم سالاری و تربیت دینی (تحلیل مفاهیم اساسی جهان گستری و مدنیت در کتاب های درس دینی)» گزارش پژوهش خود روی کتاب های درسی بینش اسلامی سالهای اول تا سوم دبیرستان (رشته های نظری، فنی – حرفه ای و کاردانش) و کتاب های ۱ و ۲ پیش دانشگاهی، را ارائه می دهد و بیگانگی متن های مزبور را با مسائل جهان معاصر تأیید می کند؛ او می نویسد: «نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در اکثریت قریب به اتفاق درس ها (۵۴ درس از ۶۴ درس ارائه شده)، در ارتباط با مفاهیم اساسی مدنیت، مسائل مربوط به جهانی شدن و عصر جدید، مطلبی بیان نشده و فقط در ۱۰ درس به شکلی ضعیف به این امور، پرداخته شده است»

فهرست مطالب پایان نامه تحلیل دین و زندگی اول دبیرستان رشته مدیریت و برنامه ریزی:

فصل اول:

کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤال های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
محتوا
تحلیل
تحلیل محتوا
نیازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان
نیازهای عاطفی
نیازهای شناختی
کتاب درسی

فصل دوم:

مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه
بخش اول: نیاز
مفهوم و ماهیت نیاز
مفهوم نیاز از دیدگاه هنری الکساندر ماری
اهمیت نیاز ها
مفهوم نیازهای اجتماعی
مفهوم نیازهای شناختی
مفهوم نیازهای روانی
مفهوم نیازهای عاطفی
نیاز های عاطفی-روانی کودک
تاریخچه و پیشینه مفهوم نیاز
بررسی دیدگاه ها و نظرات پیرامون نیاز
دیدگاه ماری پیرامون نیاز و انگیزش
دیدگاه فروید پیرامون نیاز
نظریۀ کرن هورنای درباره نیازها
نظریه ی اریک فروم درباره ی نیاز
نظریه ی هندی کلی لینگرن درباره ی نیاز
نظریه ی کیت دیویس درباره نیازها
نظریه ی هانری گارت درباره نیاز
نظریه بیندروا و استواوات درباره نیاز
نظریه لی جی کرونباخ درباره نیازها
نظریه رایف در مورد نیازها
نظریه مزلو پیرامون نیاز ها
مفهوم انگیزش و ارتباط آن با نیاز ها
مفهوم انگیزش
جایگاه انگیزش در روان شناسی
مفاهیم و موضوعات پیرامون روان شناسی انگیزش
تغییر شدت انگیزه در طول زمان
سلسله مراتبی انگیزه‌ ها
رابطه نیاز با انگیزش
بخش دوم: تحلیل محتوا
تاریخچه و پیشینه مفهوم تحلیل محتوا
مفهوم تحلیل محتوا
ویژگی های تحلیل محتوا:
مراحل تحلیل محتوا
پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی:
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
روش تحلیل محتوا
روش اجرا تحلیل محتوا
روش تحلیل داده ها در تحلیل محتوا
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات
اعتبار یابی ابزار تحقیق (روایی و پایایی۲ پرسشنامه)
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
سطح توصیفی
سطح استنباطی

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های حاصل از تحلیل محتوا

یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه
جنسیت
تحصیلات
میانگین، واریانس و انحراف معیار
آزمون t تک نمونه

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل تحلیل محتوا
جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل از نظرات دبیران
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
منابع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تحلیل دین و زندگی اول دبیرستان رشته مدیریت و برنامه ریزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 125
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *