پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازی های تمرکز حواسبر میزان افزایش توجه در کودکان بیش فعال/ نقص توجه در بین کودکان دبستانی شهر شیراز بود. روش پژوهش در این تحقیق، از نوع آزمایشی (مبتنی بر طرح پیش آزمون/ پس آزمون با گروه کنترل) می باشد جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزانی که به مراکز مشاوره روان شناختی آموزش و پرورش ارجاع داده شده و تشخیص اختلال کمبود توجه- بیش فعالی دریافت کرده و تحت درمان دارویی هستند. نمونه آماری نیز شامل تعداد ۲۸ نفر از دانش آموزانی است که از مرکز اختلال رفتاری راه گشا، انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، شاخص اختلال نقص توجه جردن است که کفایت روان سنجی آن توسط سهرابی، به پژوه و غباری بناب (۱۳۸۹)، اثبات شده است. نتایج به دست آمده نشان دادکه آموزش بازی های تمرکز حواسباعث کاهش میزان نقص توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود, همچنین آموزش بازی های تمرکز حواسباعث افزایش سازماندهی در کودکان دارای نقص توجه می شود. پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال را ئدر فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه:

اختلال بیش فعالی- نقص توجه، یکی از انواع اختلالات رایج روان شناسی کودکان و نوجوانان است که نشانه های آن در چرخه زندگی، از دوران پیش دبستانی شروع و گاهی تا بزرگسالی ادامه می یابد. اختلال بیش فعالی- نقص توجه، نخستین بار در سال ۱۸۴۵ در کودکان شناسایی شد و اکنون با گذشت متجاوز از ۱۶۰ سال، این  اختلال شناخته شده تر از همیشه است (گری و دانوس ۲۰۰۷). بر اساس چاپ چهارم راهنمای تشخیصی انجمن روان پزشکی آمریکا، این اختلال شامل سه نوع اختلال زیر می باشد

پیشنهاهای پژوهشی:

از آنجا که بازی جزء مهمی از زندگی کودکان است و مؤثر در درمان مشکلات کودکان می باشد، اهمیت به این جزء مهم نیز به صورت جدی انجام نگرفته است و برای شناخت و فهم آثار بازی، تحقیقات لازم و کافی صورت نپذیرفته، کسب آگاهی های لازم در این زمینه نیازمند تحقیقات فراوان، به ویژه تحقیقات آزمایشی است. پیشنهاد می شود پژوهش های دیگری،  این مهم را به صورت جدی در نظر گیرند. در مجموع، مطالعات بیشتر در زمینه نقش بازی بر علائم کودکان مبتلا به “اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی”، توصیه می شود.

 پیشنهادهای کاربردی:

از آنجا که فرضیه های تحقیق مبنی بر نقش آموزش بازی های تمرکز حواسبر افزایش میزان توجه و سازماندهی در کودکان دارای نقص توجه تأیید گردیده است، می تواند نشان دهنده این باشد که استفاده منظم و برنامه ریزی شده از بازی های تمرکز فکر، منجر به افزایش میزان توجه کودکان بیش فعال در مراکز آموزشی می گردد. در این راستا، خانواده ها، مدارس و مراکز آموزشی باید در انتخاب نوع و محتوای بازی های تمرکز فکر، توجه لازم را داشته باشند.در واقع، آگاهی خانواده ها، مدارس و مراکز آموزشی ازجایگاه بازی های تمرکز حواسو آشکارساختن جنبه های مثبت آنها از طرق گوناگون مدیریت بازی های تمرکز حواسمانند آشنایی والدین با طرز کار بازی های تمرکز فکر، حضور داشتن در کنار کودکان در زمانی که مشغول بازی هستند و تدوین برنامه زمانی برای بازی کودکان، از جمله راهکارهایی است که در تقویت نقش بازی های تمرکز حواسدر افزایش میزان توجه و سازماندهی کودکان دارای نقص توجه، مؤثر می باشد. در پایان، باید به این نکته اشاره نمود که کودکان مبتلا به “اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی”، نیازمند مداخلات درمانی و آموزشی همه جانبه و درازمدت هستند و با قطع درمان، معمولاً شدت علایم به سطح قبل از مداخله بر می گردد. بنابراین، در کنار استفاده از ابزار و امکانات آموزشی، باید مکانیزم های درمانی را در نظر گرفت.

خلاصه:

یکی از مشکلات اساسی کودکان مبتلا به “اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی”، تمرکز حواساست که توسط اکثر پژوهشگران، مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی های تمرکز حواسبر میزان افزایش توجه در دانش آموزان بیش فعال/ نقص توجه ابتدایی در شهر شیراز می باشد. نتایج نشان داد که که بازی های تمرکز حواسبکار برده شده در این پژوهش در مرحله پس آزمون، تأثیر معناداری در شدت مجموع علایم اختلال کمبود توجه داشته است. با توجه به اهمیت تحصیل و آینده این نوع کودکان و تأثیر تمرکز و دقت در این راه، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازی های تمرکز حواسبر افزایش میزان دقت پرداخته است.این پژوهش بر روی (۱۰ دختر و ۱۸ پسر) انجام گرفت که از این تعداد، نیمی به عنوان گروه آزمایش و نیمی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه اختلال نقص توجه جردن (فرم معلم) به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت.

بازی
بازی

فهرست مطالب پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال  :

فصل اول:

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 •  اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 •  فرضیه های تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

 • مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
 •  تاریخچه بیش فعالی/ نقص توجه
 •  سبب شناسی
 • عوامل مؤثر بر بروز اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
 •  نشانه های اصلی اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
 • ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
 •  علائم بیش فعالی در نوع بی توجه
 •  میزان شیوع اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
 •  دقت چیست؟
 • دوره دبستان در کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعال
 • درمان اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی
 •  مبانی نظری بازی
 • تعریف بازی و اهمیت آن
 • نظریه های مربوط به بازی
 •  نظریه های کلاسیک
 •  نظریه های معاصر
 •  رویکرد شناختی- رشدی در زمینه بازی
 •  نظریه های تنظیم انگیختگی
 •  نظریه اجتماعی- تاریخی ویگوتسکی
 •  انواع بازی ها
 •  تأثیر بازی در پرورش حواس
 •  سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده
 • سابقه و پیشینه تحقیقات داخلی
 •  سابقه و پیشینه تحقیقات خارجی

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • روش و طرح تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • ابزار جمع آوری پژوهش
 • روش نمره گذاری
 • پایایی و روایی آزمون
 • روش اجرا
 • روش آماری
 • ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم:

 • تجزیه و تحلیل یافته ها
 • تجزیه و تحیل های آمار استنباطی

فصل پنجم:

 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 •  خلاصه
 •  بررسی فرضیه های پژوهش
 •  محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادهای پژوهش
 • منابع و مآخذ
 • الف. فهرست منابع فارسی
 • ب. فهرست منابع لاتین
 • پیوست ها
 •  پیوست الف ) جدول تشریح روش اجرا
 • پیوست ب) پرسشنامه ها
 • چکیده انگلیسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 107
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *