پایان نامه بررسی کانی شناسی سنگ شناسی و درجه آزادی کانه و باطله

در پایان نامه بررسی کانی شناسی سنگ شناسی و درجه آزادی کانه و باطله درگیریهای کانی ایی کانه و باطله، بررسی های درجه آزادی کانه های باارزش در لیتولوژی های مختلف کانسار تیتانیوم کهنوج که میزبان کانی سازی ایلمنیت و تیتانومگنتیت و روتیل می باشند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .با توجه به اینکه هدف از این تحقیق، بیشتر مطالعه و بررسی کانی شناختی و درگیریهای بین کانه و باطله و همچنین بررسی درجه آزادی کانیهای باارزش می باشد، لذا جهت بررسی های سنگ شناختی و کانی شناختی بصورت تصادفی از رخنمون های مختلف سنگی مشاهده شده در منطقه نمونه برداری شد و سپس جهت بررسی درجه آزادی و انواع درگیریهای کانه و باطله به صورت سیستماتیک هر روز از خوراک ورودی کارخانه نیمه صنعتی فرآوری هر ۲ ساعت یک نمونه ۲کیلوگرمی با نمونه گیر ملاقه ای و از روی نوار نقاله های ورودی گرفته شد که طی دو شیفت کاری این نمونه برداری ادامه داشت و برای دریافت نمونه ای معرف این نمونه برداری یک هفته به صورت مستمر انجام شد. تمامی گابرو های این مجموعه مشتمل بر پیروکسن، الیوین و پلاژیوکلازهای یوهدرال (خود شکل )می باشند وکانه های اکسیدی موجود در نمونه گابروها شامل: مگنتیت، که در بعضی موارد این بلورها دارای تیغه های اکسولوشن ایلمنیت می باشند و گاهی نیز بصورت منفرد دیده می شوند .کانی هماتیت که در درون الیوین ها و در بعضی موارد در درون پیروکسن ها بصورت کانی ثانویه تشکیل شده است و سایر کانی های سولفوری شامل کانی پیریت، کالکوپیریت،پیروتیت و بلورهای ریز روتیل که در بعضی سنگها در درون پیروکسن ها و پلاژیو کلازها دیده می شود . ترکیب کمی کانی های اصلی فلزی تشکیل دهنده نمونه های خوراک کارخانه عبارتند از: ایلمنیت با عیار متوسط ۱۵/۵% و مگنتیت با عیار متوسط ۲/۴% . نکته شایان توجه این است که مقدار هر دو این کانی ها با کاهش ابعادشان کاسته می شود. مقدار عیار ایلمنیت از ۹۸/۵% در ابعاد mm 5/0+ تا ۱- به۱/۲% می رسد و در ابعادmm 02/0 تا ۰۳/۰ بین ۱تا ۳ درصد متغیر است.در مورد تیتانومگنتیت نیز از مقدار ۴/۴% در ابعاد mm5/0+ تا ۱- به عیار ۹/۱% می رسد و در ابعاد mm  ۰۲/۰ + ۰۳۲/۰ عیارکانی تیتانومگنتیت متغیر می باشد. تجزیه کمی کانی شناسی ، این امکان را در تحقیق به وجود آورد تا نسبت دانه های ایلمنیت آزاد و درگیر با مگنتیت در غالب بافت هم رشد تعیین شود (جدول ۶) .همان گونه که از جدول پیداست آزادی قابل قبول کانی ایلمنیت از ابعاد mm125/0 – شروع می شود . سهم ایلمنیت آزاد در مقاطع صیقلی فراکسیون ابعادی mm 063/0 + 125/0 – برابر ۶۵/۸۶% می باشد و به طور کلی در فرآیند خردایش خوراک کارخانه فرآوری تیتانیوم تا ابعاد mm1- مقدار ایلمنیت آزاد برابر ۶/۵۷% می باشد و باقیمانده کانی های ایلمنیت که برابر ۴/۴۲% می باشد درگیر با سایر کانی های غیر فلزی موجود می باشد .

مقدمه :

مجموعه سنگهای افیولیتی دنیا بدلیل تنوع لیتولوژیکی خاص ، دارا بودن مواد معدنی مهم از جمله کروم ، مس ، منگنز ، تیتانیوم و پلاتین جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند و توانسته اند پاسخگوی بسیاری از نیازهای معدنی دنیا باشند . همچنین با توجه به اهمیت فلز تیتانیوم درصنایع هوا فضا و کلیه صنایع کاربردی و تبدیلی در دنیا , مجموعه سنگهای افیولیتی توجه زمین شناسان را از لحاظ کانی زایی به خود جلب کرده است . اکتشافات تیتانیوم از سال ۱۳۶۲ بطور فعال در سازمان زمین شناسی کشور عزیزمان ایران و بر اساس اصل نیازها و اولویت ها به اجرا در آمده است که طبق برنامه های پیش بینی شده در مرحله اول جهت پی جویی منابع ثانویه این عنصر کلیه فواصل دریای خزر و بخشی از سواحل دریای عمان زیر پوشش قرار گرفت . سپس مناطق دیگری نظیر شیست های گرگان ( جهت پی جوئی روتیل ) افقهای لاتریتی قشلاق ، تشکیلات آذرین ، متامرفیک و تپه های ماسه ای ناحیه پشت بادام وچادر ملو ، تشکیلات ولکانیکی آذرین زنجان و چندین نقطه دیگر مورد مطالعه قرار گرفتند . مطالعات انجام شده منجر به پیدا شدن آنومالی های چندی در طول سواحل دریای خزر , بویژه سواحل گیلان گردید که آنومالی های مذکور از نظر تکنولوژی چندان جالب توجه نبوده اند، در مرحله بعد ناحیه کهنوج بدلایل خاص ساختمان زمین شناسی و سنگ شناسی و گزارش مقدماتی مواد معدنی منجمله تیتانیوم ( ملاک پور – قاسمی پور ۱۹۷۲ ) جهت اکتشافات تیتانیوم در سال ۱۳۶۴ مورد توجه قرار گرفت یکی از دلایل توجه وجود توده  عظیم گابروئی بند زیارت در این منطقه می باشد . اصولاً توده های گابروئی یکی از بهترین و مهمترین خاستگاههای اولیه و اصلی عنصر با ارزش تیتانیوم دنیا هستند . لذا به دلایل فوق و ساختار خاص زمین شناسی و سنگ شناسی ناحیه کهنوج ( وجود سنگهای بازیک با پتانسیل ایلمنیت ) برنامه اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی ناحیه ای از زمستان ۱۳۶۵ توسط سازمان زمین شناسی در منطقه آغاز گردید . مجموعه افیولیتی کوهستان بند زیارت کهنوج یکی از شناخته شده ترین زونهای ایران می باشد که منطقه مورد مطالعه قسمتی از این زون را به خود اختصاص داده است . مطالعاتی که طی سالهای ۷۳-۶۹ بر روی گابروهای ایلمنیت – مگنتیت دار در معدن تیتانیوم کهنوج انجام شد, نشان داد که گابروهای بند زیارت خصوصا” گابروهای ریز دانه از دید گاه کانه های تیتانیوم، دارای استعداد بالقوه و قابل ملاحظه ای می باشند . در این تحقیق درگیریهای کانیایی کانه و باطله، بررسی های درجه آزادی کانه های باارزش در لیتولوژی های مختلف کانسار تیتانیوم کهنوج که میزبان کانی سازی ایلمنیت و تیتانومگنتیت و روتیل می باشند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .

ویژگی های ترکیب کانی در نمونه معرف خوراک به شرح ذیل می باشد :

کانی های اصلی تشکیل دهنده نمونه خوراک عبارتند از : پلاژیوکلازهای بازیک ( از آندزین تا بیتونیت لابرادور به صورت عمده)، که میزان آن ها ۳/۴۴% می باشد . پیروکسن ها که عمدتاً از اوژیت تشکیل شده اند ، ۲/۳۰% می باشند. آمفیبول ها که به صورت آمفیبول های بازالتی دیده می شوند ۵/۵% می باشند و کانی های فلزی با ارزش تشکیل دهنده خوراک عبارتند از :  ایلمنیت با فراوانی ۲/۵% و تیتانومنیتیت با فراوانی ۲/۴% .ایلمنیت در ابعاد مختلف ( از mm0/2 تا۰/۰n mm) تغییرات زیادی از خود نشان می دهد . بخش عمده ای از کانی به صورت رشد کرده داخلی همراه سایر کانی های کانسار و هم به صورت میکروادخال در این کانی ها دیده می شود . وقتی کانه تا حد mm0/1- خرد شود، ۶/۵۷% ایلمنیت به صورت دانه های آزاد مشاهده می گردند و مابقی به صورت ذرات هم رشد داخلی، همراه با سایرکانی های کانسار (۱/۲۸%) و یا میکروادخال های غیرقابل بازیابی در این کانسار (۳/۱۴%) مشاهده می گردند . ایلمنیت به صورت گونه های کم آلتره شده و حاوی مواد ریز ظاهر می شود ۸/۴۹% TiO2 ، ۰/۳۶% FeO ، ۷/۸% Fe2O3 ، ۵/۰% V2O5 ، ۰۴/۰% Cr2O3 ، ۰۵/۰%P2O5.کانی مگنتیت به صورت انواع بی شکلی از رسوبات دیده می شود . دانه های آن دارای ادخال های بیشماری از کانی های سیلیکاته و ایلمنیت های صفحه ای جهت دار که از محصول جامد Fe3O4 – TiO2 ناشی می شود، می باشد . مقدار کلی TiO2 در کانی مگنتیت ۹/۹% می باشد . مقدار تیتانیوم به صورت ناخالصی همشکل در ماتریس مگنتیت ۵/۱% TiO2می باشد . مابقی به صورت میکروادخال های غیر قابل بازیابی می باشد که از تجزیه محلول جامد حاصل شده است . مقدار متوسط ۶/۱ % وانادیم نیز از مشخصات تیتانومگنتیت های خوراک می باشد .

بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی
بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی

تجزیه ثقلی نمونه خوراک که تا حد mm0/10- خرد شده است نشان می دهد که با کم شدن دی اکسید تیتانیوم در بخش های با وزن مخصوص کمتر از ۲/۹ g/cm3 ناچیز می باشد ، یعنی ۸/۴% TiO2، که مقدارTiO2در مورد اخیر ۳۷/۰% می باشد ، بخش متوسط با وزن مخصوص ۲/۹<d<3/5g/cm3 دارای محصولی معادل ۶/۳۸% با عیار ۱/۲% TiO2می باشد . کم شدن دی اکسید تیتانیوم در نوع اخیر ۳/۲۳ می باشد و بخش متوسط که عمدتاً از پیروکسن ها و آمفیبول ها تشکیل یافته است دارای TiO2 به شکل ناخالصی های ایزومورف می باشد که مقدار TiO2در آن ها به ترتیب ۳/۱ % و ۶/۲% می باشد. بخش سنگین تر با وزن مخصوص d>3/9g/cm3 که از تیتانومگنتیت و ایلمنیت تشکیل شده است شامل ۳/۲۵% TiO2می باشد . مقدار تیتانیوم موجود در این بخش ۰/۶۶% TiO2می باشد . مقدار تیتانیوم موجود در نرمه های -۰/۰۲mm برابر ۴/۱% TiO2می باشد .همان گونه که در موازنه توزیع TiO2در کانی ها نشان داده شده است ۴/۷۱% TiO2به شکل ایلمنیت می باشد که ۲/۴۱%  آن به صورت دانه های ایلمنیت آزاد و ۲۳% آن به صورت هم رشدی داخلی مشاهده می گردند و با آسیا کردن بیشتر نمونه، آزاد خواهند شد و ۲/۷% TiO2به صورت ذرات غیر قابل بازیابی از میکروادخال های ایلمنیت در سایرکانی های کانسار منتشر گردیده است. مقدار تیتانومگنتیت، پیروکسن ها، آمفیبول ها و سایر کانی ها به ترتیب ۵/۱۱% TiO2 ، ۹/۱۰% TiO2 ، ۰/۴% TiO2، ۰/۲% TiO2می باشد . زون گابرویی آلتره شده که بخش عمده خوراک ورودی کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج را تشکیل می دهد دارای ویژگیهای ذیل می باشد:

 • دارای عیار تیتانیوم نسبتا پائینی می باشند.
 • بخش عمده تیتانیوم درگیر با کانی تیتانومگنتیت و سیلیکات های فرو منیزین می باشد.
 • سایر کانیهای مهم به لحاظ اقتصادی که می تواند در آینده مورد بررسی بیشتری قرارگیرند عبارتند از : روتیل، لوکوکسن، زیرکن و مونازیت می باشند .
 • کانیهای زون آلتراسیون به صورت ضعیفی دارای جورشدگی می باشند.
 • مقادیر متنابهی از ایلمنیت و تیتانومگنتیت بصورت ذرات هم رشد با سایر کانیهای کانسار و میکروادخال در این تشکیلات افیولیتی ظاهر می گردند.

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات کانی شناسی انجام شده بر روی نمونه خوراک کارخانه، کانی های با ارزش این کانسار را ایلمنیت و تیتانومگنتیت و کانی های باطله اصلی آن راپلاژیوکلاز، پیروکسن و هورنبلند تشکیل می دهند. برای جدایش این کانی ها از کانی اصلی حاوی تیتانیوم (ایلمنیت) و رسیدن به درجه آزادی مطلوب، لازم است که سنگ معدن یا به عبارتی خوراک ورودی به کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج در مراحل سنگ شکنی و آسیا تا ابعاد کوچکتر از ۱۰۰ میکرون خرد شوند.با توجه به درجه آزادی کانی و عامل پر عیار کردن ، امکان تولید کنسانتره ای مقدماتی توسط روشهای جدایش ثقلی امکان پذیر خواهد بود .موازنه توزیع  TiO2در کانی های نمونه مورد مطالعه از طریق خردایش آن تا فراکسیون های زیر mm 0/1- تعیین گردید . اقدامات انجام شده جهت تعیین این موازنه توزیع به شرح زیر می باشد :

 • مقادیر کانی های اکسلوشن درون کانه با استفاده از روش محاسبه دانه ها در بخش های مختلف کانی که توسط جدایش ثقلی از دیگر مواد با ابعاد مختلف جدا شده اند، تعیین گردیده است .
 • مقادیر TiO2 در کانی ها، توسط آنالیز شیمیایی کانی خالص تعیین گردیده است، که این کانی خالص توسط انتخاب چشمی دانه ها با استفاده از میکروسکوپ بینوکولار تهیه شده است .
 • مقدار ایلمنیت که درگیر با مینرال های هم رشدی کانسار می باشد، با محاسبه تعداد دانه ها در هر بخش تعیین گردیده است .
 • مقدار ایلمنیت در نمونه که در سایر کانی ها به صورت ادخال می باشد و توسط روش های موجود غیرقابل بازیابی است به صورت زیر محاسبه گردید .

حداقل محتوای دی اکسید تیتانیوم مربوط به گروه ابعادی دانه های ریز با محدوده mm044/0+063/0 از بخش دانه شده کانه که در آزمایش مایعات سنگین با بدترین وضعیت جدا شده اند، به کمک آنالیزهای شیمیایی در مورد ترکیبات کانیایی بخش های مختلف انجام ودر نظر گرفته شده است . این بخش ها عبارتند از : فلدسپات ها (d<2/9g/cm3) ، پیروکسن – آمفیبول (۲/۹<d<3/5g/مcm3) و تیتانومگنتیت (جدایش مغناطیسی – دستی) . عیارهای TiO2 اخذ شده از کانیهای فوق الذکرعبارتند از : ۳۲/۰ % ، ۶۵/۱ %  و ۹/۹ .تفاوت حاصله بین عیارهای TiO2   بخش کانه ای و کانی های خالص، در نتیجه وجود ایلمنیت در دانه های کانی مورد بحث به صورت میکرو ادخال در آنها می باشد. البته لازم به ذکر است که به لحاظ کانه آرایی، میکرو ادخالهای مذکور دارای ابعاد mm 20/0 ≥ می باشند و غیر قابل بازیابی هستند. با در نظر گرفتن این که میانگین عیار TiO2  در ایلمنیت ۰/۵۰% می باشد . همچنین مقدار TiO2  که در میکروادخال های غیر قابل بازیابی قرار دارد نیز بالغ بر ۵۲/۰% می باشد . بالانس توزیع TiO2  در کانی های نمونه در جدول ۱۲ آورده شده است .

%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c

ترکیب کمی کانی های اصلی فلزی تشکیل دهنده نمونه های خوراک کارخانه عبارتند از:

ایلمنیت با عیار متوسط ۱۵/۵% و مگنتیت با عیار متوسط ۲/۴% . نکته شایان توجه این است که مقدار هر دو این کانی ها با کاهش ابعادشان کاسته می شود. مقدار عیار ایلمنیت از ۹۸/۵% در ابعاد mm 5/0+ تا ۱- به۱/۲% می رسد و در ابعادmm 02/0 تا ۰۳/۰ بین ۱تا ۳ درصد متغیر است.در مورد تیتانومگنتیت نیز از مقدار ۴/۴% در ابعاد mm5/0+ تا ۱- به عیار ۹/۱% می رسد و در ابعاد mm  ۰۲/۰ + ۰۳۲/۰ عیار کانی تیتانومگنتیت متغیر می باشد. تجزیه کمی کانی شناسی ، این امکان را در تحقیق به وجود آورد تا نسبت دانه های ایلمنیت آزاد و درگیر با مگنتیت در غالب بافت هم رشد تعیین شود (جدول ۶) .همان گونه که از جدول پیداست آزادی قابل قبول کانی ایلمنیت از ابعاد mm125/0 – شروع می شود . سهم ایلمنیت آزاد در مقاطع صیقلی فراکسیون ابعادی mm 063/0 + 125/0 – برابر ۶۵/۸۶% می باشد و به طور کلی در فرآیند خردایش خوراک کارخانه فرآوری تیتانیوم تا ابعاد mm1- مقدار ایلمنیت آزاد برابر ۶/۵۷% می باشد و باقیمانده کانی های ایلمنیت که برابر ۴/۴۲% می باشد درگیر با سایر کانی های غیر فلزی موجود می باشد.

 ترکیب شیمیایی نمونه معرف خوراک :

ترکیب شیمیایی کانی نمونه معرف خوراک در جدول ۴ آورده شده است . تشکیل دهنده های اصلی عبارتند از سیلیسیم ، آلومینیم ، آهن و اکسیدهای کلسیم و منیزیم که با در نظر گرفتن این مقادیر می توان خوراک ورودی را به صورت گابروهای مینرالیزه مطالعه نمود . قسمت عمده ای از خوراک را ذرات آهن و تیتانیوم تشکیل می دهند . مقدار متوسط دی اکسید تیتانیوم (۶/۳%) در نمونه تعیین شده است که به مقدار تخمینی با استفاده از عیار متوسط به دست آمده است (۵۹/۳%) بسیار نزدیک می باشد که این واقعیت بیانگر درستی انتخاب و تهیه نمونه معرف می باشد .مقدار عناصر ناخالص در نمونه معرف با انواع موجود در سنگ های گابروئی مطالعه شده در منطقه قابل مقایسه می باشد . مقدار وانادیم مشاهده شده نیز (V2O5) 09/0% می باشد .

بررسی درجه آزادی کانی های تشکیل دهنده خوراک :

برای انجام مطالعات بر روی نمونه معرف تهیه شده از خوراک ورودی کارخانه نیمه صنعتی فرآوری تیتانیوم کهنوج از دستگاه ها و تکنیک های پیشرفته نظیر میکروسکوپ های الکترونی و انعکاسی – عبوری ، تجزیه های اشعه x و میکروپروب اشاره نمود. همچنین از روشهایی جهت تحقیق در خواص مغناطیسی ماده معدنی، روشهایی جهت تعیین ترکیب شیمیایی شامل تجزیه های طیفی و شیمیایی، استفاده شده است. البته بررسی خواص کانی شناسی نمونه مذکور نیز با استفاده از روش کیفی، تجزیه سرندی، تجزیه فاز شیمیایی و جدایش مغناطیسی همانطور که در فصل ۳ نیز بخشی از این مطالعات آورده شده است، مطالعه شده است.در خوراک ورودی کارخانه فراوانی ذرات با ابعاد بیشتر از ۱۰ میلیمتر حدودا ۲۰٫۶ % می باشد. فراوانی ذرات با ابعاد ۱ تا ۱۰ میلیمتر  بیشتری مقدار را دارامی باشد، یعنی کانی ۴۰٫۶ % می باشد. در این صورت خوراک ورودی کارخانه نسبتا درشت دانه می باشد که دارای جور شدگی بدی است. به طور کلی توزیع مقدار تیتانیوم با کاهش ابعاد دانه ها افزایش می یابد و تغییرات عیار تیتانیوم از ۲٫۴ در صد تا ۴٫۵ درصد می باشد. مقدار TiO2  در ذراتی با ابعاد بیش از ۱۰ میلیمتر برابر ۱۳٫۷ % ، ذراتی با ابعاد ۱ تا ۱۰ میلیمتر برابر ۳۷٫۷ %  و میزان TiO2  در ذرات زیر ۱ میلیمتر برابر ۴۸٫۶ % می باشد.

کانی
کانی

فهرست مطالب پایان نامه بررسی کانی شناسی سنگ شناسی و درجه آزادی کانه و باطله:

فصل اول:

 • مقدمه
 • موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی
 •  شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه
 • ریخت شناسی عمومی منطقه
 • مروری بر تاریخچه فعالیتهای اکتشافی انجام شده در گذشته
 • اهداف تحقیق حاضر
 •  روش تحقیق و ابزارهای مورد استفاده
 •  آماده سازی نمونه های کارخانه نیمه صنعتی
 • آشنایی با کارخانه نیمه صنعتی فرآوری تیتانیوم کهنوج

فصل دوم:

 • مقدمه
 • ویژگیهای زمین شناختی کانسار تیتانیوم کهنوج
 • ویژگیهای  گابروهای لایه ای  منطقه
 • ویژگیهای  الیوین گابروها  و فروگابروهای منطقه
 •  ویژگیهای سنگ نگاری کانسار تیتانیوم کهنوج
 • گابروهای لایه ای
 •  مجموعه سنگهای بازیک و الترابازیک
 • گرانیت های ائوسن
 • مجموعه سوسوریتی – میلونیتی
 • کانی شناسی کانی های  فلزی و غیرفلزی در لیتولوژی های مختلف منطقه کهنوج
 •  کانی شناسی فلزی و غیر فلزی گرانیت های منطقه کهنوج
 • کانی شناسی فلزی و غیر فلزی آنورتوزیت های منطقه کهنوج
 • کانی شناسی فلزی و غیر فلزی ملاگابروها و پریدوتیت های فلدسپات دار منطقه کهنوج
 • کانی شناسی  فلزی و غیر فلزی تروکتولیت های منطقه کهنوج
 • کانی شناسی فلزی و غیر فلزی الیوین گابروهای منطقه کهنوج

فصل سوم:

 • مقدمه
 • مگنتیت: ۳O4Fe
 • هماتیت: ۳O2Fe
 •  مارتیتی شدن
 •  گوتیت: FeOOH
 • ایلمنیت: FeTiO3
 •  تیتانومگنتیت
 •  روتیل: ۲TiO
 • طیف سنجی مگنتیت توسط روش XRD
 •  طیف سنجی مگنتیت به روش FTIR
 • آنالیز میکروپروب اکسیدهای فلزی
 • مگنتیت (Fe3O4)
 • ایلمنیت (۳FeTiO)

فصل چهارم:

 • مقدمه
 • بررسی درجه آزادی کانی های تشکیل دهنده خوراک
 •  ترکیب شیمیایی نمونه معرف خوراک
 •  ترکیب کمی کانی های تشکیل دهنده خوراک بر اساس ابعاد و نوع ذرات
 • موازنه توزیع TiO2 در کانی های نمونه مورد مطالعه

فصل پنجم:

 • منابع فارسی
 • منابع غیر فارسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی کانی شناسی سنگ شناسی و درجه آزادی کانه و باطله:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 116
قالب: فایل word