پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی

امروزه فشارهای عصبی به عنوان مهمترین فاکتور بوجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه پزشکان، روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف نموده، به طوری که باید عنوان نمود که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسنانها ایفا می کند.پرواضح است که اثرات زیان بار فشارهای عصبی تنها در مبتلا کردن افراد به مرضهای روحی و جسمی نیست. بلکه فشارهای عصبی ، تاثیر بسیار بر عملکرد مدیران و کارکنان نیز دارد. فردی که مورد حمله فشارهای عصبی و روحی قرار می گیرد مسلما در تصمیم گیری، برنامه ریزی، برقراری روابط با دیگران، شیوه اجرای اثربخش کار و در نهایت کارایی و بهره وری فردی دچار مشکل خواهد شد. از طرفی مهمتر اینکه یک کارمند دچار فشار می تواند همه کارکنان در ارتباط خود را دچار فشار عصبی نماید و بدین ترتیب است که فشار در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازد. .پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی در قالب فایل ورد میباشد.

اقدامات سازمانی برای کاهش فشارشغلی:

گذشته از اهمیتی که تبیین اهداف چالشی در سازمان ها دارد، از اواخر دهه ۱۹۴۰ مبحث مدیریت بر مبنای هدف در سازمان ها رایج شده است (گلمچ و ویلبرت،۱۹۹۴: ۸۹ ).مدیریت بر مبنای هدف شامل چهار مرحله می گردد. در مرحله نخست شرح شغل مطالعه می گردد و کارکنان و مدیریت به توافقی نوین در زمینه فعالیت های کلیدی می رسند. در مرحله بعد استانداردهای عملکرد مطلوب به صورت مکتوب و قابل ارزیابی درمی آیند. در مرحله سوم، اهداف عملیاتی با راهنمایی و هدایت مدیریت توسط کارکنان طرح می گردند. و در مرحله نهایی کارکنان و مدیریت بر اساس این اهداف سعی می کنند تا عملکرد مطلوبی از خود نشان دهند. به این دلیل مشارکتی که در بین کارکنان ایجاد می کند، یکی از روشهای بسیار مطلوب و موفق در ایجاد انگیزش و بالا بردن سطح عملکرد شناخته شده است (ماتیز و جکسون،۱۹۹۶: ۳۵۸).

غنی سازی شغل:

 از آنجا که برای ایجاد انگیزه در کارکنان باید نیاز به موفقیت، مسئولیت پذیری، رشد و کمال را در کارکنان برآورده ساخت. در این روش سعی بر آن است تا با دادن اختیارات و استقلال کاری به فرد، زمینه مساعدی برای پویایی و خلاقیت او فراهم ساخت. روش های توسعه شغل و گردش شغلی هم می توانند مؤثر باشند (حیات، ۱۳۷۹:۱۲۷). کمبود حس کنترل کاری می تواند بسیار فشارزا باشد. سازمان ها با دادن حس کنترل بیشتر به فرد یا شرکت در تصمیم گیری های مربوط به کار، مسئولیت بیشتر با افزایش استقلال و عدم وابستگی می توانند بسیاری از این فشارها را برطرف سازند. برنامه هایی از قبیل غنای شغلی، شرکت در تصمیم گیری ها و روش های انتخاب، همه به افزایش حس کنترل کار می تواند بر شغل ها و محیط کاری کارگر کمک نماید (حسین زاده و صائمیان، ۱۳۸۳:۲۵).

مدیریت اوقات فراغت کارکنان:

امروزه سازمان ها از طریق منابع فیزیکی خود کمتر   می توانند به مزیت رقابتی دست یابند و آنچه که می تواند موفقیت سازمانها را تضمین کند، منابع انسانی آن می باشد. لذا مدیریت کارآمد و مؤثر منابع انسانی در جهت تأمین نیازهای روحی و روانی کارکنان و انگیزش هر چه بیشتر آنها حائز اهمیت است. در حقیقت مدیریت اوقات فراغت فرصت مناسبی در جهت کاهش بسیاری از استرسها و فشارهای عصبی دوران اشتغال می باشد. مدیریت اوفات فراغت در جهت کاهش سطح غیرکارکردی فشار عصبی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

 • شناسایی عوامل درون و برون سازمانی فشار عصبی و طراحی برنامه های اوقات فراغت با هدف کاهش اثرات مخرب عوامل فشارزا.
 • ترغیب و انگیزش افراد به استفاده از تسهیلات فراغتی از طریق ارائه برنامه های متنوع و جذاب.
 • ایجاد جو و فضای مناسب در طی دوره ارائه تسهیلات رفاهی و فراغتی سازمان.

شخصیت افراد آنچنان در خلال اوقات فراغت شکل می گیرد، در حین کار تحت تأثیر قرار نمی گیرد. لذا اوقات فراغت نقش اساسی در تکوین شخصیت و کلیت وجود آدمی دارد. نظارت بر نحوه سپری شدن اوقات فراغت افراد در یک زمان معین، بخشی از کار مدیران جهت تأمین فرصت هایی برای افراد است تا بتوانند از طریق فعالیت های تفریحی به رضایت خاطر برسند.البته صرفاً پرکردن ظاهری اوقات فراغت نباید مدنظر باشد بلکه کیفیت و کمیت تسهیلات بر میزان رضایت افراد از برنامه های اوقات فراغت و در نهایت اثربخشی مدیریت اوقات فراغت تأثیر می گذارد (طبرسا، جزوه درس سمینار تحقیقی در مسائل نیروی انسانی، ۱۳۸۶).

بخش هایی از پایان نامه استرس
بخش هایی از پایان نامه استرس

تغییر شرایط فیزیکی محیط کار:

گاهی تغییرات ساده می تواند تأثیرات زیادی در افزایش کیفیت یک روز ما داشته باشد. اگر لازم می دانید محیط فیزیکی اطراف خود را تغییر دهید، این کار می تواند با تغییر نور، تغییر رنگ اتاق، و تهویه بهتر هوا صورت گیرد.

گسترش آموزش کارکنان و برنامه های راهبردی:

اگرچه کارکنان جدید در بدو ورود از انگیزه بالایی برخوردارند و همواره در تلاشند تا با سخت کوشی و شایستگی نظر مساعد کارفرمایان را به خود جلب کنند، ولی در واقع کمبود مهارت های شغلی و دانش مربوطه سبب می شود تا نتوانند کارهای خود را آن گونه که کارفرمایان انتظار دارند  بخوبی انجام دهند. این تناسب نابجا میان انتظارات و نتایج حاصله می تواند برای کارکنان بسیار فشارزا باشد. بعلاوه آنها تا حدودی زیادی احساس فشار عصبی می کنند چون بعنوان تازه وارد قدم به محیطی نا آشنا و جدیدتر می گذارند که باید اطلاعات بسیاری راجع به آن بیاموزند. سازمانها می توانند تا حدودی به کاهش این فشارها کمک کنند یعنی با این اطمینان که به کارکنان آموزش های شغلی مناسب و برنامه های سازمان کاملاً تفهیم می گردد. این روش نه تنها منجر به افزایش توان نیروهای کاری و خلاقیت می شود بلکه موجب کاهش میزان فشار عصبی ناشی از گردش شغلی کارمندان جدید نیز می گردد.

بهبود یا تناسب شغل با شاغل:

فشار کاری عموماً زمانی بروز می کند که کارگران دارای شغلی هستند که از آن متنفرند و یا شغل هایی که افراد مناسب آن نیستند. لذا ایجاد یک تناسب و ارتباط غلط میان علاقه، مهارتهای کارگر و نیازهای شغلی او می تواند بسیار فشارزا باشد. با افزایش میزان تناسب شغل، شخص از طریق مشاهده دقیق، انتخاب و انتصاب کارگران سازمان ها می توانند تا حدود زیادی از این فشار عصبی را بکاهند.جان فرنچ و همکارانش می گویند که فشار عصبی کارگر از عدم انطباق و تناسب مهارتها و توانایی های شخص و تقاضای شغل و کارگاه حاصل می شود. به عبارت دیگر کارگری که برای شغل خاص به طور کامل واجد صلاحیت نیست، بی اندازه احساس فشار عصبی می کند . لازم به ذکر است که توان یا آمادگی کاری شامل دانش مربوط به شغل، تجربه کاری مرتبط با شغل و استعداد مربوط به کار می باشد .

توجه به عوامل ارگونومیک(مهندسی انسانی):

ارگونومی به مسائلی اطلاق می شود که در آن ساخت، ترکیب و سازمان کار طراحی تجهیزات، شغل و محل کار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار می گیرد و در این روشها به مسائل فیزیولوژیکی، ادراکی و تا حدی رفتاری انسان توجه می گردد. از جمله نکات عمده ای که در روش های ارگونومی مورد تأکید است بیوریتم و یا چرخه بیولوژیکی هوشی جسمی احساسی انسان در طول عمر، ریتم سرکادین یا تغییر فرم فیزیکی ـ روانی و رفتاری انسان در ۲۴ ساعت در رابطه با سانحه و چرخه زمان کار و استراحت و تأثیر آن در کاهش سوانح و بیماری ها را می توان نام برد. همچنین در طراحی تجهیزات، تناسب ماشین آلات با بدن انسان، اشتباهات انسان، زمان عکس العمل بدن انسان و مسائل مشابه مورد توجه است. بالاخره در طراحی محل کار مسائلی از قبیل وسایل اعلام خطر، نقاط کنترل نگهداری ماشین آلات، نوع گارد حفاظت برای ماشین آلات و موارد مشابه مورد تأکید قرار می گیرد (میرسپاسی، ۱۳۸۱: ۲۹۱). از آنجا که ظرفیت و توانایی افراد هنگام کار با ماشین حد خاصی دارد، بنابراین هنگام طراحی ماشینها و ابزار بکار رفته در آنها باید بیشترین دقت از نظر توانایی ادراکی استعدادهای حرکتی و ظرفیت افرادی که باید با این وسایل کار کنند، به عمل آید. مهندسی عوامل انسانی یا مهندسی روانشناختی نقش مهمی در کاهش فرسودگی شغلی، خستگی ناشی از کار و فشار شغلی ایفا می کند و افراد با سلامت جسمی به کار و فعالیت پرداخته، در نتیجه راندمان کاری بالاتری هم دارند.

توجه به بهداشت روانی در محیط کار:

 بهداشت روانی در محیط کار نقش بسیار مهمی در سلامتی کارگران دارد. پژوهشگران فنلاندی با مطالعه سوابق ۵۳۰ کارگر تمام وقت از سال ۱۹۹۷-۱۹۹۰ متوجه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ میان شرایط محیط کار و سلامت جسمانی کارگران شده و اعلام کردند تغییرات نامطلوب در محیط کار و تقلیل حس حمایت از طرف کارفرما سبب افزایش غیبت کارگران به بهانه بیماری می شود. از جمله پژوهشگران مزبور با بررسی و مطالعه پرونده افرادی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده اند متوجه شدند کارگرانی که تحت شرایط نامساعد مانند بی نظمی در کار، روابط نامطلوب و خصمانه بین کارگران، حسادت همکاران، رقابت شدید شغلی، عدم امنیت شغلی، فشار زیاد، وضع روانی نامطلوب حاکم بر محیط کار، بدخلقی و بداخلاقی مدیران و کارفرمایان و عدم حمایت کافی اجتماعی و صنفی کار کرده اند، به مراتب بیشتر از دیگران از مرخصی استعلاجی استفاده کرده و گاهی به بیماریهای جسمانی خطرناکی مبتلا شده اند.

راه های مدیریت بهتر فشار عصبی:

پاسخ مثبت به عوامل فشارزا سبب می شود عملکرد افراد بهبود یابد و این مسأله منافعی را برای سازمان در پی دارد. لیکن همه افراد به فشار عصبی به شکل مثبت پاسخ نمی دهند و این هم به زیان خودشان است و هم به مقاصد سازمانشان لطمه می زند. در اصل هدف کاهش فشار عصبی نیست بلکه یادگیری چگونگی مدیریت و استفاده از آن است. روش های مدیریت بهتر فشار عصبی عبارتند از:

 • آگاهی نسبت به عوامل فشار زا و عکس العمل های احساسی و فیزیکی خود
 • تشخیص آنچه می توان تغییر داد.
 • کاهش شدت واکنش احساسی نسبت به فشار عصبی استرس.
 • یادگیری چگونگی تعدیل واکنش فیزیکی به عصبی.
 • افزایش توان فیزیکی.
 • حفظ توان احساسی.

یادآوری این نکته ضروری است که هر فرد خود بهتر می تواند دریابد که چه موانعی در کار اوست و موانع را چگونه می تواند برطرف سازد. داشتن برنامه صحیح، شناخت ابعاد کار، لذت بردن از شغل خود، استراحت به موقع، فعالیت بدنی و آنچه به آن یک رژیم سالم غذایی گفته می شود، می تواند بهترین راه کاستن از فشارهای عصبی (استرس)باشد.(ترجمه مقاله مدیریت استرس،جهانشاهی)

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی:

فصل اول:

 • مقدمه
 •  تعریف و بیان مسئله
 •  عنوان تحقیق
 •  بیان مسئله
 •  اهمیت و ضرورت تحقیق
 •  اهداف تحقیق
 •  قلمرو تحقیق
 •  تعریف واژه ها
 •  روش تحقیق
 • روش نمونه گیری
 •  ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • مشکلات و محدودیتها

فصل دوم ـ  مروری بر ادبیات موضوع:

 • مقدمه
 •  استرس و درک پیامدهای آن
 •  منابع بالقوه استرس
 •  علائم و نشانه های استرس
 • سایر نشانه های استرس
 • عملکرد
 •  عوامل هفتگانه موثر بر عملکرد فرد
 • ارزشیابی عملکرد
 •  روشهای ارزشیابی عملکرد
 • فاکتورهای موثر بر عملکرد
 • رابطه بین فشار عصبی و عملکرد

فصل سوم ـ روش تحقیق:

 • مقدمه
 • روش و طرح پژوهش ( تحقیق )

فصل چهار م ـ تجزیه و تحلیل داده ها:

 • مقدمه
 •  توصیف شاخص های دموگرافیک ( بررسی ویژگی های عمومی)
 •  وضعیت استرس کارکنان
 •  وضعیت عملکرد کارکنان
 •  وضعیت بهره وری کارکنان

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و ارائه راهکار:

 • مقدمه
 •  روشهای پیشگیری و کاهش فشار عصبی استرس
 • روشهای مبارزه با فشار عصبی
 •  راههای مدیریت بهتر فشار عصبی
 • منابع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 138
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *