پایان نامه بررسی تخریب نوری لاپاکول

لاپاکول بطور طبیعی یک نفتوکینون می­باشد که نخستین بار در سال ۱۸۸۲ به وسیله پترنو از گیاه تاببوا آولاند جداسازی شد. خواص درمانی زیادی از جمله به عنوان یک عامل ضدسرطان، ضدباکتری، ضدقارچ، ضدویروس، ضدمالاریا و ضدیرقان به این ترکیب نسبت داده شده است. فرمول، ساختار شیمیایی، نام آیوپاک و سایر خصوصیات لاپاکول در جدول ۱- ۱ ارائه شده است . پایان نامه بررسی تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف به وسیله دستگاه کورماتوگرافی مایع با کارایی بالا  رشته مهندسی شیمی تجزیه در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

گستردگی جغرافیایی لاپاکول:

لاپاکول به عنوان یک نفتوکینون در چوب انواع گیاهان تیره پیچ اناری[۱] (شکل ۱-۲)، عمدتاً درمناطق گرمسیری اطراف کل جهان یافت شده است. نفتوکینون­ها در هر دو گونه جانوری و گیاهی یافت شده­اند. در نوع جانوران تنها خارپوستان[۲] شناخته شده­اند که دارای نفتوکینون­های پیچیده هستند، اما همه انواع گیاهان دارای نفتوکینون می­باشد. لاپاکول اولین بار در سال ۱۸۸۲ از گیاه تاببوا آولاندا جداسازی شد. اخیراً گونه رادرپاچرا زایلوکارپا[۳] به عنوان یک منبع مهم لاپاکول معرفی شده است. پوست ساقه این گیاه حاوی ۲/۹۱ درصد لاپاکول می­باشد. علاوه بر تیره پیچ اناری، وجود لاپاکول در برخی تیره­های گیاهی دیگر نیز گزارش شده است که از آن جمله می­توان به تیره شاه­پسند[۴]، نیام­داران[۵]، چیکو[۶] و ختمی[۷] اشاره کرد. در ادامه به بررسی دو گونه گیاهی از تیره پیچ اناری می­پردازیم.

لاپاکو:

 از سال ۱۸۷۳ پزشکان از اثرات شفابخش لاپاکو مطلع بوده­اند. لاپاکو درختی با گل­های متنوع می­باشد که به خانواده پیچ اناری تعلق دارد. قسمت مورد استفاده این گیاه در طب گیاهی پوست آن می­باشد. این گیاه به خصوص در موارد کاهش تب، مرهم زخم و همچنین بیماری­های روماتیسمی مورد استفاده قرار می­گرفته است. در طب گیاهی برزیل، اروپا و آمریکا مورد استفاده درمانی قرار گرفته است. این گیاه شامل مقادیر زیادی از مواد شناخته شده از جمله کوئینوئیدها می­باشد که لاپاکول جزء آن­ها محسوب می­شود. به نظر می­رسد که ماده اخیر مهم­ترین جزء درمانی این گیاه باشد. در بهترین حالت پوست گیاه به طور متوسط محتوی ۳ تا ۷ درصد لاپاکول می­باشد ]۵٫[ شمایی از یک گونه لاپاکو در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.

لاپاکول
لاپاکول

موتور پمپ:

در کروماتوگرافی مایع برای راندن مایع از ستون از پمپ استفاده می شود. پمپ های مورد استفاده در آنالیز بوسیله HPLC اولا نباید ضربه ای باشند. زیرا باعث ایجاد نوسان در فاز متحرک شده و کارایی آنالیز را کاهش می دهد. لذا فشار باید هیدروستاتیک بوده و از ابتدا تا انتها ی آنالیز ثابت بماند. ثانیاً یک پمپ باید این توانایی را داشته باشد که فشار را تا psi5000 (kg/m2 106 ×۵/۳) تحمل نماید.پمپ های متعرف و معمول، اغلب از ۲ پمپ موازی تشکیل شده اند که در زمانی که یکی در حال تخلیه است دیگری در حال پر شدن باشد و در نتیجه یک جریان یکنواخت و عاری از نوسان برقرار گردد. موتور باید بر حلال بی اثر بوده و حجم کم داشته باشد (cm3 5/0 >) [16].

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه تخریب نوری لاپاکول تحت شرایط مختلف اعمال شده مشخص می گردد که پایداری این ترکیب درحلال استونیتریل- بافر استات با درصد حجمی ۸۵:۱۵ نسبت به دیگر حلال های مورد استفاده بیشتر بوده است. لذا جهت جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این دارو می توان این حلال را انتخاب نمود. از طرفی در PHهای مختلف ۴، ۷٫۴ و ۹ با توجه به نتایج حاصل شده، می توان نتیجه گیری نمود که در PH برابر ۴، تخریب نوری کمتر اتفاق می افتد و محیط اسیدی پایداری این دارو را فزایش می دهد.افزایش اصلاح کننده آلی استونیتریل در حلال مورد نظر از ۱۵% به ۳۵% افزایش پایداری این دارو را نتیجه می دهد که احتمالاً به خاطر جذب تابش UVتوسط مولکول های استونیتریل می باشد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تخریب نوری لاپاکول در حلال های مختلف به وسیله دستگاه کورماتوگرافی مایع با کارایی بالا :

 • ۱-۱-  لاپاکول. ۲
 • ۱-۱-۲- خصوصیات لاپاکول. ۲
 • ۱-۱-۲- کینونها. ۲
 • ۱-۱-۳- گستردگی جغرافیایی لاپاکول. ۳
 • ۱-۱-۳-۱- لاپاکو. ۳
 • ۱-۱-۳-۲- انار شیطان. ۴
 • ۱-۱-۴- واکنشپذیری لاپاکول. ۴
 • ۱-۱-۵- سنتز لاپاکول. ۵
 • ۱-۱-۶- فعالیتهای دارویی لاپاکول و مشتقاتش. ۶
 • ۱-۱-۶-۱- فعالیت ضدقارچ و ضدمیکروب. ۶
 • ۱-۱-۶-۲- فعالیت ضدسرطان. ۶
 • ۱-۱-۶-۳- فعالیت ضدانگل. ۷
 • ۱-۱-۶-۴- فعالیت ضدالتهاب. ۷
 • ۱-۱-۶-۵- فعالیت ضدویروس. ۷
 • ۱-۱-۷- فرم های  مختلف دارویی. ۷
 • ۱-۱-۸-   عوارض جانبی و خطرات استفاده از لاپاکول. ۷
 • ۱-۲- پایداری نوری. ۷
 • ۱-۲-۱- مقدمه ای بر پایداری داروها. ۷
 • ۱-۱-۲- اساس بررسی پایداری نوری. ۸
 • ۱-۲-۲-۱- انتقال مواد و تجهیزات، بسته بندی و برچسب آن. ۹
 • ۱-۲-۲-۲- عوارض جانبی. ۹
 • ۱-۲-۲-۳- جنبه های درمانی و سیستم های داروسازی جدید بوسیله نورها   ۹
 • ۱-۲-۳- راه های تخریب فراوده ی دارویی. ۹
 • ۱-۲-۳-۱- شیمیایی. ۹
 • ۱-۲-۳-۲- فیزیکی. ۱۰
 • ۱-۲-۳-۳- بیولوژیک (خصوصاً میکروبیولوژیک). ۱۰
 • ۱-۲-۴- پایداری در برابر نور. ۱۰
 • ۱-۲-۴-۱- منبع نور ومشکلات مربوط به آن. ۱۱
 • ۱-۲-۵- روش های مطالعه تجزیه داروها. ۱۱
 • ۱-۲-۶- راه های کنترل تجزیه دارو ها. ۱۱
 • ۱-۳- کروماتوگرافی. ۱۲
 • ۱-۳-۱- تاریخچه. ۱۲
 • ۱-۳-۲- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. ۱۲
 • ۱-۳-۲-۱- کاربردهای بالینی HPLC. 12
 • ۱-۳-۳- اصول کروماتوگرافی. ۱۳
 • ۱-۳-۴- قدرت تفکیک. ۱۳
 • ۱-۳-۳-۲- کفایت ستون. ۱۴
 • ۱-۳-۳-۳- محاسبات صفحات فرضی. ۱۴
 • ۱-۳-۳-۴- اثر ستون، فشار و سرعت. ۱۵
 • ۱-۳-۳-۵- معادله وان دیمتر. ۱۵
 • ۱-۳-۳-۶- اهمیت تعداد صفحات فرضی. ۱۵
 • ۱-۳-۳-۷- فاکتور جدا کننده. ۱۶
 • ۱-۳-۳-۸- فاکتور ظرفیت. ۱۶
 • ۱-۳-۴- تجهیزات کروماتوگرافی مایع. ۱۷
 • ۱-۳-۴-۱- مخزن حلال. ۱۷
 • ۱-۳-۴-۲- فاز متحرک. ۱۷
 • ۱-۳-۴-۳- موتور پمپ. ۱۸
 • ۱-۳-۴-۴- ستون. ۱۸
 • ۱-۳-۴-۵- مواد پرکننده ستون. ۱۹
 • ۱-۳ -۴-۶- دستگاه تنظیم کننده دما. ۲۰
 • ۱-۳-۴-۷- دستگاه اندازه گیری فشار. ۲۰
 • ۱-۳-۴-۸- محل تزریق نمونه. ۲۱
 • ۱-۳-۴-۹- پیش ستون. ۲۱
 • ۱-۳-۴-۱۰- ردیاب. ۲۱
 • الف: ردیاب ماوراء بنفش – مرئی. ۲۲
 • ۱-۳-۴-۱۱- صافی. ۲۲
 • ۱-۳-۴-۱۲- دستگاه کنترل کننده جریان. ۲۲
 • ۱-۳-۴-۱۳- دستگاه ثبات. ۲۲
 • ۱-۵- لزوم بکارگیری استاندارد داخلی در تعیین مقدار کمی. ۲۳
 • ۱-۶- روابط آماری و ارزیابی یک روش تجزیه ای. ۲۳
 • ۱-۶-۱- انحراف معیار. ۲۳
 • ۱-۶-۲- دقت. ۲۳
 • ۱-۶-۳- اندازه گیر دقت به صورت ضریب تغییرات. ۲۴
 • ۱-۶-۴- صحت. ۲۴
 • ۱-۶-۵- آنالیز رگرسیون. ۲۴
 • ۲-۲-پژوهش های انجام گرفته در زمینه جداسازی، شناسایی و اندازهگیری لاپاکول.. ۲۵
 • ۱-۲-فواید اندازه گیری لاپاکول. ۲۸
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی تخریب نوری لاپاکول:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 65
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *