پایان نامه اثر حشره کشی عصاره گیاهان علیه شته سیاه باقلا

شته سیاه باقلا Aphis fabae  یکی از شته های خسارت زاست که چند خوار بودن آن سبب شده که آفت محصولات زیادی باشد. در این پژوهش اثر کشندگی عصاره گیاهان بومادران  Achillea millefolium L. و آکاسیا Acacia salicina Lindl. ناترک Dodonaea viscosa L.  روی شته های کامل بی بال گونه Aphis fabae Scop. (Hemi.: Aphididae)  بررسی و مقایسه شد. عصاره ی این گیاهان با حلال آب مقطر و با استفاده از دستگاه Soxhlet  استخراج شد. هر واحد آزمایشی شامل یک پتری دیش محتوی برگ فلفل بود که در عصاره ها غوطه ور شده و پس از خشک شدن سطح آن در هر یک از واحد های آزمایشی ۲۰ عدد حشره بالغ شته A.fabae قرار داده شد.پایان نامه اثر حشره کشی عصاره گیاهانAcacia salicina Lindl. Dodonaea viscosa L.Achillea millefolium علیه شته سیاه باقلا در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه اثر حشره کشی عصاره گیاهان علیه شته سیاه باقلا را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

 

چکیده:

. کلیه­ی آزمایش­های زیست سنجی روی برگ های هم اندازه­ی گیاه فلفل در دمای ۳±۲۷ درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی به روش غوطه ور سازی برگ انجام شد. حشرات مرده پس از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت شمارش شدند. پس از انجام آزمایش مقدماتی و به دست آوردن دوزهایی که در حدود ۱۰ تا ۷۵ درصد تلفات ایجاد نمودند، از طریق فرمول فاصله لگاریتمی دوزهای دیگر نیز برآورد شدند. آزمایشات زیست سنجی اصلی به منظور بررسی اثر حشره کشی عصاره این گیاهان در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۵ غلظت که غلظت­های به دست آمده در این آزمایش عبارتند از (۲۰۰۰، ۲۹۰۰، ۴۳۰۰، ۶۲۰۰، ۹۰۰۰ قسمت در میلیون) و با ۴ تکرار روی حشره کامل شته A. fabae درشرایط آزمایشگاه انجام شد. در غلظت های ۹۰۰۰ و ۶۲۰۰ قسمت در میلیون عصاره گیاه بومادران و آکاسیا اختلاف معنی داری از لحاظ حشره کشی وجود نداشت و پس از ۷۲ ساعت در این غلظت ها تقریبا همه شته ها از بین رفتند. بالاترین درصد تلفات مربوط به کاربرد تیمارهای عصاره بومادران بود. نتایج آزمایش نشان می­دهد که مقادیر LC50 به ترتیب برای عصاره گیاهان  بومادران و آکاسیا  و ناترک برابر با (g/l 3.332LC50=  ) و (g/l 3.421LC50=)  و (g/l 3.667LC50=  ) بدست آمد. نتایج بدست آمده کارایی کاربرد گیاهان این تحقیق به خصوص بومادران را علیه شته سیاه باقلا به اثبات رساند.

مقدمه:

گسترش مقاومت در گونه های مختلف بند پایان، تقاضا برای محصولات عاری از سموم و افزایش نگرانی ها در مورد سلامت کارگران، پزوهشگران را وادار کرده است که دیگر روش های بالقوه و با خطرات کمتر را برای حفاظت محصولات مورد ارزیابی قرار دهند؛ حفظ تعادل اکولوژیک در تولید محصولات کشاورزی پایه و اساس کشاورزی پایدار است. استفاده بی رویه از سموم شیمیایی برای کنترل عوامل خسارت زا، مهم ترین بر هم زننده تعادل طبیعی و نقطه آغاز انحراف در تولید طبیعی و سالم محصولات کشاورزی می باشد (بنی عامری، ۱۳۸۸). در مجموع بیش از ۶۰۰ گونه عامل خسارت زا شامل انواع حشرات و کنه های آفت، قارچ ها، باکتریها، ویروس ها، نماتدها و علف های هرز و سایر جانوران زیان آور به محصولات کشاورزی خسارت وارد می نمایند. درحال حاضر روش غالب برای کنترل این عوامل استفاده از حدود ۲۵۰ نوع سموم شیمیایی است؛ برای برون رفت از این بحران روز افزون، آفت کش های مجاز و کم خطر جایگزین مناسبی هستند. انواع آفت کش های ارگانیک وکم خطر شامل ۱- عصاره ها و ترکیبات با منشای گیاهی یا حیوانی ۲- حشره کش های میکربی و عوامل طبیعی مفید ۳- ترکیبات معدنی و مواد طبیعی ۴- روش ها و ابزار کنترل فیزیکی و مکانیکی می باشد (بنی عامری، ۱۳۸۸). ترکیبات گیاهی در طبیعت زودتر تجزیه می شوند و علاوه بر این به دلیل عدم استفاده آنها در طیف وسیع خطر مقاومت آفات به آنها کمتر وجود دارد (ایسمان ۲۰۰۶). آفت کش های مشتق شده از گیاهان بر محدوده ای از حشرات اثر دارند و تأثبر منفی آنها بر روی موجودات غیر هدف ومحیط بسیار کم است و یا اصلا وجود ندارد. منابع  نشان می دهد که بسیاری از ترکیبات گیاهی می توانند بدون ایجاد صدمات جانبی به  محیط زیست و زنجیره غذایی انسان، طول مدت نگهداری مواد غذایی را افزایش دهند (کیم و همکاران ۲۰۰۳). تعداد اسانس ها یا روغن های گیاهی شناخته شده حدود ۳۰۰۰ اسانس می باشد که ۳۰۰ نوع  آن دارای ارزش اقتصادی هستند (بورت، ۲۰۰۴).گیاهان داروئی حاوی مواد موثر و عصاره ‌هایی می باشند که پژوهش‌های زیادی تاکنون روی خواص و کاربرد این مواد انجام شده است. این پژوهش‌ها بیشتر روی خواص قارچ کشی، حشره‌کشی، دفع حشرات، باکتری‌کشی، آنتی اکسیدانی، ممانعت کننده از جهش‌های وابسته به پرتوها، جلوگیری از فعالیت مخرب رادیکال‌های آزاد در مواد خوراکی و حتی کاهش بیماری‌های مزمن از جمله آلزایمر می‌باشد.

در حال حاضر در سراسر جهان دست کم ۱۲۱ ماده شیمیایی با ساختار شناخته شده از گیاهان دارویی به دست می آید. در بیشتر نواحی آسیا داروهای گیاهی و طبیعی بیشتر از داروهای شیمیایی مصرف می شوند. پنجاه درصد مردم چین، ژاپن، تایوان و کره از گیاهان دارویی استفاده می کنند که شامل ۱۵۰۰ نوع گیاه و ۱۰۰۰ نوع داروی گیاهی ثبت شده است. کشورهای غرب اروپا از جمله آلمان، اتریش، سوئیس، فرانسه و ایتالیا قسمتی از داروهای خود را از مواد گیاهی تهیه می کنند. (ابوالحسنی، ۱۳۸۰). به گزارش سازمان بهداشت جهانی مجموع گیاهان دارویی موجود در کره زمین بین ۳۰ تا ۷۵ هزار گونه می باشد (امیدبیگی، ۱۳۸۴). فلات ایران و به ویژه کشور ایران دارای تنوع گیاهی غنی      می باشد که بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی را در بر می‌گیرد که تعداد بسیاری از آن ها را گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند (امیدبیگی، ۱۳۸۴). با مصرف حشره کشی ها بروز مقاومت گسترده و متعدد در بسیاری آفات از جمله شته ها آشکار گردید. براساس گزارش هلیناکوآ و هورکوآ شته سیاه باقلا به سم تیومتون از دسته سموم ارگانو فسفره مقاومت پیدا کرده است (قدیری راد، ۱۳۸۱). برای دست یافتن به یک نتیجه مطلوب و کنترل منطقی نمی توان از استعمال سموم شیمیایی صرف نظر کرد، اما می توان از مصرف بیش از حد و بی رویه این ترکیبات کاست و از ترکیبات جانشینی استفاده کرد که کمترین خطر را برای محیط زیست و سلامت انسان، دام و گیاه داشته باشند (مهدوی عرب و همکاران، ۱۳۸۶). امروزه به دلیل روشن شدن عوارض جانبی داروهای شیمیایی، مصرف داروهای گیاهی در حال افزایش است (مرتضی و همکاران، ۱۳۸۸). در مراتع کشور ما گونه های مختلفی از گیاهان با خواص حشره کشی وجود دارند که با بررسی اثرات آنها روی آفات و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها می توان از این ترکیبات جهت کنترل آفات استفاده نمود و یا در سنتز سموم شیمیایی از این ترکیبات گیاهی حشره کشی استفاده نمود. لزوم بررسی و شناسایی گیاهان سمی ایران، چگونگی استخراج ماده فعال و تهیه فرمولاسیون و نحوه کاربرد آنها برای مطالعه توجیه پذیر است (مهدوی عرب و همکاران، ۱۳۸۶).در راستای رسیدن به این اهداف، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی سمیت گیاهان بومادران، آکاسیا و ناترک روی شته سیاه باقلا و همچنین تعیین دوز مناسب حشره کشی عصاره این گیاهان علیه شته سیاه باقلا است.

حشره کشی
حشره کشی

مسیر متابولیکی و مواد موثره ی گیاهان دارویی:

گیاهان سبز مسیرهای اصلی متابولیکی و کوفاکتورهای بیوشیمیایی را برای تبدیل دی اکسید کربن و آب به قند، نیتروژن، اسیدهای امینه و ساختن اسیدهای نوکلئیک، لیپیدها و اسیدهای آلی ساده به کار می برند. این ترکیبات را که در همه قسمتهای گیاهان و جانوران وجود دارد ترکیبات اولیه یا متابولیت های اولیه می نامند. متابولیت های اولیه مواد پایه ای  و شروع کننده برای بیوسنتز مواد ویژه ای هستند که به طور ژنتیکی کنترل می شوند، این مواد ویژه را متابولیت های ثانویه می گویند؛ متابولیت های ثانویه نقش عمده ای در دفاع گیاهان در مقابل حشرات گیاه خوار دارند و به عنوان دورکننده، بازدارنده تغذیه ای و تخمریزی و یا ترکیبات سمی ایفای نقش می کنند و گیاهان را در مراحل رشدی مختلف در برابر حشرات محافظت می نماید و محققین در تلاشند با کمک مهندسی ژنتیک میزان تولید این ترکیبات را در گیاهان افزایش دهند، بعضی از ترکیبات ثانویه برای ذخیره سازی کربن و نیتروژن در گیاه نگهداری می شوند. مثلا اسیدامینه های غیرپروتئینی در بذور لگوم ها، دیورین (یک ترکیب سیانوژنیک) در گونه های سورگوم و سیانولیپیدها در دانه های شاه بلوط هندی منابعی از مواد غذایی برای جوانه زنی هستند. مشاهده شده است که نیکوتین علاوه بر نقش دفاعی باعث غنی سازی نیتروژن برگهای گیاه می شود.

فهرست مطالب پایان نامه اثر حشره کشی عصاره گیاهان علیه شته سیاه باقلا:

فصل اول:

 • چکیده
 • مقدمه

فصل دوم:

 • مروری بر پژوهش های پیشین
 • ۲-۱- مسیر متابولیکی و مواد موثره گیاهان دارویی
 • ۲-۱-۱- زمان برداشت گیاهان دارویی
 • ۲-۱-۲- ارزش اقتصادی گیاهان دارویی
 • ۲-۲- مصرف سموم گیاهی و محدودیت های خاص مواد طبیعی در مقایسه با سموم شیمیایی
 • ۲-۳- محاسن استفاده از آفت کش های گیاهی در مقابل آفت کش های شیمیایی
 • ۲-۴- جایگزینی سموم شیمیایی با نگاه و رویکرد جدید
 • ۲-۵- خصوصیات گیاهی ناترک
 • ۲-۶- خصوصیات گیاهی آکاسیا
 • ۲-۷- خصوصیات گیاهی بومادران
 • ۲-۸- مروری  بر تحقیقات انجام شده در زمینه عصاره های  مختلف روی حشرات
 • ۲-۹- شته سیاه باقلا
 • ۲-۱۰- جایگاه خانواده در حشرات
 • ۲-۱۱- مکانیسم های مقاومت در شته ها
 • ۲-۱۱-۱-مکانیسم ممانعت از رسیدن مواد سمی به محل هدف
 • ۲-۱۱-۲-مکانیسم تغییر استیل کولین استراز (MACE)
 • ۲-۱۱-۳-مکانیسمKd8
 • ۲-۱۲-تاریخچه مقاومت در شته
 • ۲-۱۳-زیست سنجی
 • ۲-۱۳-۱-تکنیک های مختلف زیست سنجی شته ها
 • ۲-۱۳-۱-۱-  کاربرد مستقیم   Direct application
 • ۲-۱۳-۱-۲-  کاربرد غیرمستقیم   Indirect application
 • ۲-۱۳-۱-۳- ترکیب کاربرد مستقیم وغیرمستقیمCombination of the direct and indirect

فصل سوم:

 • مواد و روش ها
 • ۳-۱- زمان و مکان تحقیق
 • ۳-۲- روش اجرای طرح ، یادداشت برداری و آنالیز داده ها
 • ۳-۳- زمان و مکان تهیه گیاهان تحقیق
 • ۳-۳-۱- خشک کردن نمونه های گیاهی
 • ۳-۴- تهیه نشاء و بوته ی فلفل به منظور پرورش و ازدیاد شته
 • ۳-۴-۱-کشت گیاه میزبان
 • ۳-۴-۲- جمع آوری و همسن سازی شته ها
 • ۳-۴-۳-پرورش انبوه شته سیاه باقلا
 • ۳-۴-۴-هم سن کردن شته ها
 • ۳-۵- تهیه ی عصاره گیاهی
 • ۳-۶- آزمایش تعیین محدوده ی غلظت های لازم برای تست های زیست سنجی
 • ۳-۷-تهیه محلول های سمی
 • ۳-۸- پتری دیش پلاستیکی
 • ۳-۹- آزمون های زیست سنجی و بررسی اثر حشره کشی
 • ۳-۱۰- محاسبه مقادیر LC50
 • ۳-۱۱-  شناسایی و تایید جنس و گونه گیاهان و حشره کشی مورد تحقیق
 • ۳-۱۲- تهیه عکس

فصل چهارم:

 • نتایج بحث
 • ۴-۱- بررسی نتایج و بحث
 • ۴-۱-۱-تاثیر تیمارهای مختلف روی درصد مرگ ومیر شته سیاه باقلا پس از ۲۴ ساعت
 • ۴-۱-۲-تاثیر تیمارهای مختلف روی درصد مرگ ومیر شته سیاه باقلا پس از ۴۸ ساعت
 • ۴-۱-۳-تاثیر تیمارهای مختلف روی درصد مرگ ومیر شته سیاه باقلا پس از ۷۲ ساعت
 • ۴-۱-۴- مقایسه گروهی عصاره ها با هم
 • ۴-۱-۵- مقایسه تاثیر عصاره ها با توجه به مقادیر LC 50 حاصل.
 • ۴-۲- بحث
 • پیشنهادات
 • منابع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اثر حشره کشی عصاره گیاهان علیه شته سیاه باقلا:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 102
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *