پایان نامه آماده سازی محیط کشت

پایان نامه آماده سازی محیط کشت در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد این پایان نامه قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی و کشاورزی است.

عناصر پرمصرف آماده سازی محیط کشت:

بیشتر اطلاعات مربوط به تغذیه معدنی گیاهان را می توان بررسی های انجام شده در زمینه های دیگری غیر از بافت جمع آوری کرد. بعنوان مثال این اطلاعات را می توان از متون تغذیه گیاهان عمومی بدست آورد.

بررسیهای انجام شده توسط کلارکسون و هانسون و کتاب مارشنر منابع خوبی برای چنین اطلاعاتی هستند اما در زمان تجزیه و تحلیل آثار مربوط به تغذیه به گیاه نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که سازوکار های جذب مواد ریشه در خاک با آنچه سلول ها در شرایط این ویترو عمل می کند، متفاوت است.

رشد طولی ساقه های ریزازدیادی شده

رشد طولی ساقه های حاصل از ریزازدیاد شده اغلب دچار مشکل می شود این حالت به ویژه در زمانی که ریز نمونه ها از درختان بالغ گرفته می شوند وجود دارد. رشد طولی ساقه اغلب برای ریشه زایی ساقه ضروری است. ساقه های Pseudotsuga menzesii قبل از آنکه قابلیت ریشه زایی را بدست آورن حداقل به طول ساقه سه سانتیمتری نیاز دارد. ساقه هایی Larix decidua قبل از ریشه دار شدن لازم است به طول یک سانتیمتر برسند. البته ریشه زایی ساقه های حاصل از ریزازدیادی در visit notundifolia ارتباطی به رشد طولی ساقه نداشته است.

در سونی برگها اغلب یک یا چند تغییر در محیط کشت پس از تشکیل ساقه و زمانی که رشد طولی ساقه آغاز می شود انجام  می گیرد. غلظت مواد معدنی به نصف کاهش می یابد. هورمونها حذف یا غلظت آنها کاهش می یابد. بعلاوه علظت ساکارز در محیط کشت اغلب کاهش می یابد.

کارکرد کلونهای جوان و پایه های مادری بالغ در برنامه ای به نژادی درختان

بدلیل دوره طولانی زندگی درختان و بخاطر جثه بزرگشان، اکثراً به نژادی درختان بسیار کمتر از گیاهان زراعی مورد توجه بوده است. بنابراین در بیشتر گونه های درختی تنوع در ارقام وحشی همانند جمعیت های اصلاح شده ژنتیکی نسبتاً بالاست. از این تنوع  بزرگ می توان در تکثیر کلونی گیاهان جوان همانند گیاهان بالغ بهره مند شد.

این شکل یک گونه سوزنی برگها را نشان میدهد و ارتفاع درخت را بعنوان نمونه ای از صفات مطلوب بکار می رود البته این شکل می تواند برای سایر درختان و دیگر صفات غیر از ارتفاع درخت نیز بکار می رود.

ریشه زایی ساقه ها

ریشه زایی ساقه های نابجای گونه های چوبی توسط محققان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. ریشه زایی اغلب در این ویترو انجام می شود اما ریشه زایی در خاک استریل یا غیراستریل بیشتر متداول است. مزیت ریشه زایی در این ویترو این است که گیاهچه های عاری از آلودگی به دست می آید که اغلب می تواند بدون این که در معرض روشهای قرنطینه سخت گیرانه قرار گیرند به کشورهای دیگر ارسال شوند. البته ریشه زایی در این ویترو اغلب به نیروی کار بیشتری نسبت به ریشه زایی در خاک نیاز دارد و از کیفیت و سرعت کمتری برخوردار است.

مشکل دیگر مربوط به ریشه های تشکیل شده در این ویترو این است که اغلب حذف کامل آگار چسبیده به آنها و انتقال به خاک بدون خسارت به آنها مشکل است. در مقایسه تشکیل ریشه در این ویترو و غیر این ویترو ریزقلمه های Acer rubrum، Betula nigra و Malus domestica نشان داد که ریشه های تولیده شده در این ویترو دارای سلولهای غشایی توسعه یافته ای بودند در حالی که در شرایط غیر این ویترو ریشه ها آناتومی نرمال تری داشتند.

محیط کشت
آماده سازی محیط کشت

ریشه زایی در این ویترو

عوامل فیزیکی و شیمیایی بسیاری وجود دارد که بر ریشه زایی در این ویترو اثر مطلوب دارند. بررسی اخیر بر تنش آب، دمای بالا، زغال فعال، اکسیژن و کاهش شدت نور به عنوان عوامل فیزیکی که ریشه زایی را تحریک می کنند تأکید دارد. محرکهای شیمیایی نظیر افزایش بر، کلسیم و منیزیم در محیط کشت است. همچنین ریشه زایی با برخی مواد فنولی و ویتامین D نیز تحریک می شود. برخی گونه ها با ساکارز بیشتر و بعضی با ساکارز کمتر در محیط کشت، ریشه بهتری می دهند. افزایش سطوح ساکارز، تشکیل لیگنین را تحریک و این خود، ریشه زایی راتسریع می کند. اکسینهای IBA و NAA به دلیل ناپایداری بعدی، اغلب مؤثرتر از IAA هستند.

تکنیک های کلون کردن رایج در مقابل کلون به روش این ویترو

انجام کلون از طریق پیوندزدن روی پایه جوان معمولاً روی درختان با هر سنی می تواند انجام شود. این روش زمانی مؤثر است که فقط تعداد کمی افزونه [۱] نیاز باشد و زمانیکه انحراف فرم درخت نسبت به گیاهی که کلون از آن به دست می آید مشکل ساز نباشد. پیوندزدن اغلب به تولید بذر و به نژادی باغهای میوه و تکثیر درختان میوه محدود می شود. ریشه زایی قلمه ها مؤثر است اما اغلب به مواد گیاهی جوان یا بالغ محدود می شود درمقابل زیرازدیادی هنوز هم گاهی اوقات برای گیاه اولیه در سنی که قلمه های آن( هیچ) توانایی ریشه زایی ندارند امکان پذیر است.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه آماده سازی محیط کشت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 105
قالب: فایل word