پایان نامه وظایف غیرقضائی دادستان

ارائه نگاه تطبیقی در سایه تحلیل و قیاس ما را مدد خواهد کرد تا در طراحی نقشه راه به سمت آرمان مطلوب تجربیات دیگران را سرمایه طی طریق مطلوب خود نمائیم و با دست پر دادستان و نظام دادسرایی موثرتر و کارآمدتری را پی جوئیمدادستان در عمده ی نظام های قضائی دنیا نقش برجسته و با اهمیتی دارد گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت توامان ایفای نقش می کند در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان راس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن با تشخص شناخته می شود.پایان نامه وظایف غیرقضائی دادستان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش ,پرینت و تکمیل کارتحقیقی و پایان نامه میباشد.

پایان نامه وظایف غیرقضائی دادستان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

سایر کشورها:

 

از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه های پلیس را عهده دار باشد برای اولین بار در مجموعه قوانین تحقیقات ۱۸۰۸ فرانسه (کد ناپلئون ) پدیدار شد و سپس توسط کشورهای آلمان، هلند، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا، و کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره ی مدعی عمومی به موجب قانون سال ۱۳۲۸ قمری تاسیس شد به طور خلاصه موقعیت دادسرا در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی آماده ساز کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است

نتیجه گیری:

همان طور که در فصل اول و دوم بیان شد، هدف از انجام این تحقیق شناسایی  وبررسی وظایف غیر قضایی دادستان است. با توجه به مطالعات به عمل امده از جمله وظایف غیر قضایی دادستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وظایف دادستان در امور اداری:

 • ریاست بر دادسرا
 • اصدار کارت شناسایی برای مامورین واجد شرایط وزارت پست و تلگراف و تلفن و معرفی آنان به عنوان ضابط دادگستری در مورد وظایف مربوط به خودشان
 • دادن تعلیمات لازم در خصوص وظایف ضابطین دادگستری به مامورین معرفی شده از طرف سازمان محیط زیست
 • دادن تعلیمات لازم در خصوص وظایف ضابطین دادگستری به  مامورین  وزارت کشاوزری و شهرداری  و سایر مامورین موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز
 • دادن تعلیمات لازم مامورین کشف و تعقیب جریام  که ا ز طرف سازمان جنگل یابی تعیین می شوند
 • دادن تعلیمات لازم به مامورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگل بانی تعیین می شوند.
 • تنظیم برگ سجل کیفری برای محکومین معلق
 • اعلام اتهام پزشک به هیأت بدوی انتظامی

وظایف و مسئولیت های دادستان در رابطه با سایر امور و وزارتخانه ها و سازمانها:

 • عضویت در کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان
 • عضویت در هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری
 • عضویت در هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • عضویت در هیات اجرایی همه پرسی
 • لزوم اعلام کیفرخواست صادره علیه متهمین به صدور چک بی محل بانک مرکزی
 • دستور تعطیل بانک ها و موسسات اعتباری مخالف مقررات

وظایف دادسرا و دادستان در سایر قوانین و مقررات:

 • نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب
 • دادن اطلاعات مربوط به متوفی
 • جلوگیری از احتکار
 • اخطار به شاکی جهت طرح ضرر و زیان
 • دستور فروش مواد تقلبی یا فاسد یا مواردی که مدت مصرف آن ها منقضی شده و در برخی مصارف دیگر قابل استفاده است.
 • دستور معدوم نمودن مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف ان ها منقضی شده و قابلیت مصرف انسانی ای حیوانی یا صنعتی ندارد.
 • دستور تعطیل موسسات بهداشتی و آرایشی و تهیه کنندگان و سازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که تقاضای تمدید پروانه نکرده اند و یا تقاضای آنان رد شده است.
 • معرفی قاضی جهت عضویت در هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنعی و حرفه ای
 • معرفی نماینده در هیأت مرکزی نظارت بر انتخاب سازمان نظام پزشکی
 • دادن اجازه باز کردن محمولات پستی
 • اعطاء اجازه به مأمورین مجاز وزارت پست و تلگراف وتلفن جهت بازرسی دستگاه های بی سیم در هر محلی که نصب شده است.
 • دستور رفع ید و تخلیه و تحویل اماکن و ساختمان های وزارت خانه های فرهنگ و آموزشی عالی و بهداشت، درمان و آـموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • دستور تخلیه اماکن و محل های واگذار شده در فرودگاه ها
 • دستور تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح
 • دستور تخلیه املاک متعلق به آموزش و پرورش
 • دستور تخلیه خانه سازمانی در صورت عدم کسر حق استفاده از خانه های سازمانی
 • دستور تخلیه خانه های سازمانی در پایان یا مهلت مقرر
 • امضاء سند انتقال و دستور تخلیه املاک مورد نیاز دولت
 • دستور تخلیه خانه یا محل سازمانی
 • تخلیه مراکز فساد
 • دادن دستور تخلیه اماکن استیجاری متعلقه به شهرداری تهران
 • تعیین نماینده جهت حضور در موقع تنظیم سند و ثبت معامله در منزل
 • تعیین نماینده جهت حضور در موقع تحویل دفاتر واوراق و سوابق به جانشین سر دفتر
 • تعیین نماینده جهت حضور در هنگام تصحیح آگهی حراج
 • حضور در هنگام حراج اموال فاسد شدنی و حیوانات
 • تعیین نماینده جهت حضور در دفترخانه هنگام ثبت سند برای یکی از اقارب و یا کسان و یا اشخاص تحت ولایت سردفتر یادفتریار
 • عضویت در هیأت تشخیص موضوع ماده ا۱۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک
 • شماره گذاری و امضاء و مهر کلیه صفحات دفاتر ثبتی مذکور در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد املاک و ذکر مجموع عده صفحات در صفحه اول و آخر دفتر یا تعیین نماینده برای انجام این امور
 • امضا و مهر دفاتر ثبت تقاضانامه موضوع تبصره ۷ ماده یک قانون یا تعیین نماینده برای این کار
 • امضا و مهر کلیه صفحات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و ذکرتعداد صفحات هر دفتر در صفحات اول و آخر آن یا تعیین نماینده برای انجام این امر و یا مقرر داشتن ترتیب دیگری در این خصوص
 • رسیدگی به اقرارنامه موضوع ماده ۳۲ قانون ثبت احوال
 • دادن تعلیمات لازم به مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگل بانی، تعیین می شوند.
 • اعطاء نمایندگی به مامورین مذکور در ماده ۵۴ جهت بازرسی کارخانجات صنایع چوب و انبار ها.
 • تعیین نماینده جهت قلع مستحدثات موجب خرابی جاده و یا حریم قانونی راه ها
 • اجازه تعطیل موسسات حمل و نقل و مسافربری زمینی که بر خلاف مقررات رفتار نمایند برای مدت بیش از یک ماه
 • دادن تعلیمات لازم در خصوص وظایف دادگستری به مأمورین وزارت کشاورزی و شهرداری و سایر مأمورین موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز
 • اعطای نمایندگی به مأمورین شهرداری در موارد مقتضی جهت ورود به محل های مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
 • تعیین نماینده جهت حضور در ساختمان ها و باغات و اراضی محصور برای ممیزی آن ها
 • تعیین نماینده جهت حضور در هنگام صورت مجلس وضع املاک مشمول ماده ۱۱ قانون نوسازی و عمران شهری
 • تعیین نماینده جهت ورود مأمورین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به منازل اشخاص محل های کسب و اماکن عمومی
 • اعطای اجازه ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی در موارد مقتضی
 • دستور تعطیل کارگاه به درخواست وزارت کار و امور اجتماعی
 • صدور دستور لازم در مواردی که دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاهی صادر می شود.
 • لزوم ارسال رونوشت کیفر خواست صادر در مورد وکلای دادگستری به کانون وکلا
 • لزوم ارسال رونوشت کیفر خواست صادره علیه سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک
 • گواهی حس انجام وظیفه وکالتی برای وکلایی که در خواست ترفیع می نمایند.
 • دادن نظر مشورتی در مورد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی
 • علام تخلف وکیل به دادسرای انتظامی وکلا
 • دادن نظر مشورتی در مورد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی
 • اعلام تخلف وکیل به دادسرای انتظامی وکلا
 • اعطای نمایندگی جهت بازرسی اماکن و منابع آلوده کننده
 • تعیین نماینده جهت بازرسی منابع آلوده کننده محیط زیست
 • دستور اجرای دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاه
 • تعیین نماینده جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی به ادعای تکفل موضوع ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی
 • عضویت هیأت تجدید نظر از رأی کمیسیون رسیدگی به اعداید تکفل مشمولین ماده ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳
 • تعیین نماینده جهت حضور در موقع قلع و قمع مستحدثات و رفع تجاوز از حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و انهار آبیاری
 • نظارت و اجازه تخلیه و قلع مستحدثات موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
 • دادن اجازه توقیف دستگاه حفار
 • اجازه ترمیم خرابی ها و اعاده  وضع سابق
 • دستور رفع مزاحمت و ممانعت از عملیاتی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام می شود.
 • اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور برای اشخاصی که ولی آن ها فوت شده و از دادگاه حکم رشد گرفته اند.
 • اجازه خروج یا صدور گذرنامه برای زنان شوهردار در موارد اضطراری
 • تحویل مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و امضای صورت مجلس مربوط
 • تعیین نماینده جهت حضور در موقع معدوم کردن کالاهای فاسد و غیر قابل مصرف و امضای صورت مجلس تنظیمی
 • تعیین نماینده جهت نظارت بر معدوم کردن کالاهایی که ترخیص ان ها به علل بهداشتی مقدور نیست و امکان موجوع کردن آن ها نیست و مصرف ثانوی هم ندارند.
 • اقدام قانونی در مورد سپرده قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ :
 • نظارت بر انتقال وجوه موضوع ماده ۴۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به خزانه دولت
 • تعیین نماینده جهت حضور در هنگام حراج
 • عضویت در هیأت مضوع ماده ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۵
 • تعیین معتمد محل جهت شرکت در کمیسیون موضوع بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم
 • تعیین نماینده جهت شرکت در کمیسیون موضوع بند ب ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم
 • بند هفتاد و پنجم: تعیین نماینده جهت حضور در موقع تصرف ملک مورد نیاز دولت با رغبت مالک
 • تعیین نماینده جهت عضویت کمیسیون ماده ۱۴ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
 • بند هفتاد و هفتم: تعیین نماینده جهت کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۲ لایحه قانونی الحاق ۳ ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
 • تعیین نماینده عضو هیأت موضوع ماده ۴ قانون حمایت صنعتی
 • تعیین نماینده جهت امضای اسناد انتقال واحدهای مازاد گوشت فروشی
 • عضویت در هیأت موضوع بند ۲ ماده واحد قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز
 • عضویت در کمیسیون نظارت بر اجرای آیین نامه حفظ جان کودکان
 • عضویت در کمیسیون تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی
 • عضویت در کمیسیون استردادی دعوی و شکایت موضوع تبصره ذیل ماده ۲۷۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 • نظارت در فروش اموال غیر منقول زاید از حد مجاز کسانی که از تابعیت ایران خارج می شوند
 • امضاء و مهر دفتر ثبت وقایع ثبت احوال یا تعیین نماینده برای انجام این کار
 • رسیدگی به اقرار نامه موضوع ماده ۳۲ قانون ثبت اموال
 • اجازه تحصیل وام برای تعمیر کشتی یا وثیقه گذاشتن کشتی یا بار آن
 • دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
 • رسیدگی به شکایات از رد درخواست اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری
 • دستور توقیف نشریه
 • تعقیب اولیایی که از ثبت نام اطفال خود برای تحصیل خودداری می نمایند:
 • نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب
 • دادن اطلاعات مربوط به متوفی
 • جلوگیری از احتکار
 • اخطار به شاکی جهت طرح ضرر و زیان
 • تعقیب کارمندانی که صورت دارایی موهومن بدهند یا از راه نامشروع تحصیل مال نموده باشند.
 • مداخله در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی به نمایندگی از طرف مالک غایب یا متوفی
 • معرفی نماینده به کمیسیون حل اختلاف دارایی
 • معرفی نماینده به کمیسیون کارشناسی برای تعیین بهای عادله زمین یا خانه
 • انجام وظیفه مقرر در قانون اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان
 • حضور دادستان یا نماینده اودر زمان تصرف املاک توسط سازمان برق
 • توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده عبور غیر مجاز از مرز
 • حضور دادستان در عملیات وزارت آب و برق
 • اجازه دادستان در نصب علائم مربوط به نقشه برداری
 • معرفی کارشناسان جهت تعیین خسارت
 • تحویل سند وکیل به موکل
 • فروش اموال سریع الفساد بلاصاحب
 • تعیین کارشناس ارزیابی برای اموال غیر منقول اتباع بیگانه
 • نظارت بر فروش اموال زن ایرانی همسر بیگانه
 • تعلیق تعقیب تبعه بیگانه
 • نظارت بر توقیف دفاتر ثبتی
 • معرفی نماینده برای شورای نظارت امور صنفی:
 • صورت برداری از ملک با حضور نماینده دادستان
 • معرفی قاضی عضو هیأت بدوی انتظامی پزشکی
 • امضای سند انتقال اراضی انتقالی به وزارت کشاورزی
 • صدور دستور خلع ید از اراضی ساحلی
 • اعلام نظر در مورد خریداری موقوفات
 • تحویل وسایل ضبط و تکثیر نوارهای غیر مجاز به دولت
 • اعلام نظر مشورتی در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی
 • موافقت با خروج از کشور
 • آیین نامه دفاتر ثبت اسناد و املاک
دادستان
دادستان

پیشنهادات:

برای رسیدن به نتیجه مطلوب، گریزی از نظارت نیست با نظارت درون سیستم و برون سیستم به شیوه متقاطع و مستمر ، می توان آهنگ رشد دستگاه به سمت مقصد را سرعت داد. قوه قضائیه و نظام دادسرایی و دادستان کل و جزء باید مورد بازخواست و نظارت قرار گیرند تا فرایند توان بخشی در جهت پاسداری ازحقوق بشر و شهروندی به نحو بایسته پیش رود و این پروسه، در نهایت رضایت شهروندان را درپی داشته باشد . نظارت نمایندگان مجلس، تشکل های مردم، نهاد و حوزه عمومی غیردولتی و رسانه ها ، می تواند سامانه دادسرایی را در رسیدن به اهداف حقوق بشر مدار، یاری می رساند. انقیاد در برابر اصل شفافیت ، پاسخگویی و تکریم شهروندان، مقدمه ی واجب این پروسه می باشد.

فهرست مطالب پایان نامه وظایف غیرقضائی دادستان:

 فصل اول:

۲کلیات ۲مبحث اول: تعاریف ۳گفتار اول: تعریف دادستان ۳بند  اول: دادستان ۳بند دوم: دادستان کل کشور: ۳گفتار دوم: دادسرا ۳بند اول: دادسرای دیوان عالی کشور: ۳بند سوم: دادسرای نظامی: ۴بند چهارم: دادسرای ویژه روحانیت: ۴مبحث دوم: پیشینه تاریخی ۵گفتار اول: پیشینه تاریخی دادسرای دیوان عالی کشور ۵گفتار دوم:پیشینه تاریخی  دادسرای عمومی و انقلاب ۵گفتار سوم: پیشینه تاریخی دادسرای نظامی ۶گفتار چهارم: پیشینه تاریخی دادسرای ویژه روحانیت ۶گفتار پنجم: پیشینه تاریخی دادستان کل کشور ۷

فصل دوم:

۱۰وظایف  غیرقضائی دادستان ۱۰مبحث اول: وظایف دادستان ۱۱گفتار اول: وظایف دادستان در امور اداری ۱۱بند اول: ریاست بر دادسرا ۱۱بند دوم:  اصدار کارت شناسایی برای مامورین واجد شرایط وزارت پست  و تلگراف و تلفن و معرفی آنان به عنوان ضابط دادگستری در مورد وظایف مربوط به خودشان ۱۱بند سوم:  دادن تعلیمات لازم در خصوص وظایف ضابطین دادگستری به مامورین معرفی شده از طرف سازمان  محیط زیست ۱۲بند چهارم:  دادن تعلیمات لازم در خصوص  وظایف ضابطین دادگستری به  مامورین  وزارت کشاوزری و شهرداری  و سایر مامورین موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز ۱۲بندپنجم:  دادن تعلیمات لازم مامورین  کشف و تعقیب جرایم  که ا ز طرف سازمان جنگل یابی تعیین می شوند ۱۳بند ششم: مامورین جنگل داری به عنوان ضابط : ۱۳بند هفتم: دادن تعلیمات لازم به مامورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگل بانی تعیین می شوند. ۱۳بند هشتم:  لزوم تنظیم برگ سجل کیفری برای محکومین معلق ۱۴بند نهم: اعلام اتهام پزشک به هیأت بدوی انتظامی ۱۴گفتار دوم: وظایف و مسئولیت های دادستان در رابطه با سایر امور و وزارتخانه ها و سازمانها ۱۵بند اول: عضویت در کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان ۱۵بند دوم: عضویت در هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۵بند سوم: عضویت در هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۵بند چهارم: عضویت در هیات اجرایی  همه پرسی ۱۶بند پنجم: لزوم اعلام کیفرخواست صادره علیه متهمین به صدور چک بی محل بانک مرکزی ۱۶بند ششم: دستور تعطیل بانک ها و موسسات اعتباری مخالف مقررات ۱۶بند هفتم: دستور فروش مواد تقلبی یا فاسد یا مواردی که مدت مصرف آن ها منقضی شده و در برخی مصارف دیگر قابل استفاده است. ۱۷بند هشتم: دستور معدوم نمودن مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آن ها منقضی شده و قابلیت مصرف انسانی ای حیوانی یا صنعتی ندارد. ۱۸بند نهم: دستور تعطیل موسسات بهداشتی و آرایشی و تهیه کنندگان و سازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که تقاضای تمدید پروانه نکرده اند و یا تقاضای آنان رد شده است. ۱۹بند دهم: معرفی قاضی جهت عضویت در هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنعی و حرفه ای ۱۹بند یازدهم: معرفی نماینده در هیأت مرکزی نظارت بر انتخاب سازمان نظام پزشکی ۲۰بند دوازدهم: دادن اجازه باز کردن محمولات پستی ۲۰بند سیزدهم: اعطاء اجازه به مأمورین مجاز وزارت پست و تلگراف وتلفن جهت بازرسی دستگاه های بی سیم در هر محلی که نصب شده است. ۲۱بند چهاردهم: دستور رفع ید و تخلیه و تحویل اماکن و ساختمان های وزارت خانه های فرهنگ و آموزشی عالی و بهداشت، درمان و آـموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ۲۱بند پانزدهم: دستور تخلیه اماکن و محل های واگذار شده در فرودگاه ها ۲۲بند شانزدهم: دستور تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح ۲۲بند هفدهم: دستور تخلیه املاک متعلق به آموزش و پرورش ۲۲بند هیجدهم: دستور تخلیه خانه سازمانی در صورت عدم کسر حق استفاده از خانه های سازمانی ۲۳بند نوزدهم:دستور تخلیه خانه های سازمانی در پایان یا مهلت مقرر ۲۳بند بیستم: امضاء  سند انتقال و دستور تخلیه املاک مورد نیاز دولت ۲۴بند بیست و یکم: دستور تخلیه خانه یا محل سازمانی ۲۴بند بیست و دوم: تخلیه مراکز فساد ۲۶بند بیست و سوم: دادن دستور تخلیه اماکن استیجاری متعلقه به شهرداری تهران ۲۶بند بیست و چهارم: تعیین نماینده جهت حضور در موقع تنظیم سند و ثبت معامله در منزل ۲۷بند بیست و پنجم: تعیین نماینده جهت حضور در موقع تحویل دفاتر واوراق و سوابق به جانشین سر دفتر ۲۷بند بیست و ششم: تعیین نماینده جهت حضور در هنگام تصحیح آگهی حراج ۲۸بند بیست و هفتم: حضور در هنگام حراج اموال فاسد شدنی و حیوانات ۲۸بند بیست و هشتم: امضای صورت مجلس حراج ۲۹بند بیست و نهم: تعیین نماینده جهت حضور در دفترخانه هنگام ثبت سند برای یکی از اقارب و یا کسان و یا اشخاص تحت ولایت سردفتر یادفتریار ۲۹بند سی ام: عضویت در هیأت تشخیص موضوع ماده ا۱۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک ۲۹بند سی و یکم: شماره گذاری و امضاء و مهر کلیه صفحات دفاتر ثبتی مذکور در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد املاک و ذکر مجموع عده صفحات در صفحه اول و آخر دفتر یا تعیین نماینده برای انجام این امور ۳۰بند سی و دوم: امضا و مهر دفاتر ثبت تقاضانامه موضوع تبصره ۷ ماده یک قانون یا تعیین نماینده برای این کار ۳۱بند سی و سوم: امضا و مهر کلیه صفحات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و ذکرتعداد صفحات هر دفتر در صفحات اول و آخر آن یا تعیین نماینده برای انجام این امر و یا مقرر داشتن ترتیب دیگری در این خصوص ۳۱بند سی و چهارم: امضا و مهر دفتر ثبت کل وقایع ثبت احوال یا تعیین نماینده ی برای انجام این کار ۳۱بند سی و پنجم: رسیدگی به اقرارنامه موضوع ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ۳۲بند سی و ششم: دادن تعلیمات لازم به مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگل بانی، تعیین می شوند. ۳۲بند سی و هفتم: اعطاء نمایندگی به مامورین مذکور در ماده ۵۴ جهت بازرسی کارخانجات صنایع چوب و انبار ها. ۳۳بند سی و هشتم: تعیین نماینده جهت قلع مستحدثات موجب خرابی جاده و یا حریم قانونی راه ها ۳۳بند سی و نهم: اجازه تعطیل موسسات حمل  و نقل و مسافربری زمینی که بر خلاف مقررات رفتار نمایند برای مدت بیش از یک ماه ۳۳بند چهلم: دادن تعلیمات لازم در خصوص وظایف دادگستری به مأمورین وزارت کشاورزی و شهرداری و سایر مأمورین موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز ۳۴بند چهل و یکم: اعطای نمایندگی به مأمورین شهرداری در موارد مقتضی جهت ورود به محل های مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۳۴بند چهل و دوم: تعیین نماینده جهت حضور در ساختمان ها و باغات و اراضی محصور برای ممیزی آن ها ۳۴بند چهل و سوم: تعیین نماینده جهت حضور در هنگام صورت مجلس وضع املاک مشمول ماده ۱۱ قانون نوسازی و عمران شهری ۳۵بند چهل وچهارم: تعیین نماینده جهت ورود مأمورین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به منازل اشخاص محل های کسب و اماکن عمومی ۳۵بندچهل و پنجم: اعطای اجازه ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی در موارد مقتضی ۳۵بند چهل و ششم: دستور تعطیل کارگاه به درخواست وزارت کار و امور اجتماعی ۳۶بند چهل و هفتم: صدور دستور لازم در مواردی که دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاهی صادر می شود. ۳۶بند چهل و هشتم: لزوم ارسال رونوشت کیفر خواست صادر در مورد وکلای دادگستری به کانون وکلا ۳۶بند چهل و نهم: لزوم ارسال رونوشت کیفر خواست صادره علیه سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک ۳۷بند پنجاه: گواهی حس انجام  وظیفه وکالتی برای وکلایی که در خواست ترفیع می نمایند. ۳۷بند پنجاه و یکم: دادن نظر مشورتی در مورد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی ۳۸بند پنجاه و دوم:اعلام تخلف وکیل به دادسرای انتظامی وکلا ۳۸بند پنجاه وسوم: اعطای نمایندگی جهت بازرسی اماکن و منابع آلوده کننده ۳۸بند پنجاه و چهارم : تعیین نماینده جهت بازرسی منابع آلوده کننده محیط زیست ۳۸بند پنجاه و پنجم: دستور اجرای دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاه ۳۹بند پنجاه وششم: تعیین نماینده جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی به ادعای تکفل موضوع ماده ۲۴  قانون خدمت وظیفه عمومی ۳۹بند پنجاه و هفتم: عضویت هیأت تجدید نظر از رأی کمیسیون رسیدگی به اعداید تکفل مشمولین ماده ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ ۴۰بند پنجاه و هشتم: تعیین نماینده جهت حضور در موقع قلع و قمع مستحدثات و رفع تجاوز از  حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و انهار آبیاری ۴۰بند شصتم: دادن اجازه توقیف دستگاه حفار ۴۱بند شصت و یکم: اجازه  ترمیم خرابی ها و اعاده  وضع سابق ۴۲بند شصت و دوم: دستور رفع  مزاحمت و ممانعت از عملیاتی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام می شود. ۴۲بند شصت و سوم: شماره گذاری و امضاء ومهر دفتر ثبت شرکت ها و بنگاه های بازرگانی ۴۲بند شصت و چهارم: اجازه صدور  گذرنامه و خروج از کشور برای اشخاصی که ولی آن ها فوت شده و از دادگاه حکم رشد گرفته اند. ۴۳بند شصت و پنجم: اجازه خروج یا صدور گذرنامه برای زنان شوهردار در موارد اضطراری ۴۳بند شصت و ششم: تحویل مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و امضای صورت مجلس مربوط ۴۳بند شصت و هفتم: تعیین نماینده جهت حضور در موقع معدوم کردن کالاهای فاسد و غیر قابل مصرف و امضای صورت مجلس تنظیمی ۴۴بند شصت و هشتم:تعیین نماینده جهت نظارت بر معدوم کردن کالاهایی که ترخیص ان ها به علل بهداشتی مقدور نیست و امکان موجوع کردن آن ها نیست و مصرف ثانوی هم ندارند. ۴۴بند شصت و نهم: اقدام قانونی در مورد سپرده قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰  : ۴۵بند هفتادم: نظارت بر انتقال وجوه موضوع ماده ۴۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به خزانه دولت ۴۵بند هفتاد و یکم: تعیین نماینده جهت حضور در هنگام حراج ۴۵بند هفتاد و دوم : عضویت در هیأت مضوع ماده ۹۳ آیین نامه  اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۵ ۴۶بند هفتاد و سوم: تعیین معتمد محل جهت شرکت در کمیسیون موضوع بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم ۴۶بند هفتاد و چهارم: تعیین نماینده جهت شرکت در کمیسیون موضوع بند ب ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم ۴۷بند هفتاد و پنجم: تعیین نماینده جهت حضور در موقع تصرف ملک مورد نیاز دولت با رغبت مالک ۴۷بند هفتاد و ششم: تعیین نماینده جهت عضویت کمیسیون ماده ۱۴ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ۴۷بند هفتاد و هفتم: تعیین نماینده جهت کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۲ لایحه قانونی الحاق ۳ ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ۴۸بند هفتاد و هشتم: تعیین نماینده عضو هیأت موضوع ماده ۴ قانون حمایت صنعتی ۴۹بند هفتاد و نهم: تعیین نماینده جهت امضای اسناد انتقال واحدهای مازاد گوشت فروشی ۴۹بند هشتادم: عضویت در هیأت موضوع بند ۲ ماده واحد قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز ۵۰بند هشتاد و یکم: عضویت در کمیسیون نظارت بر اجرای آیین نامه حفظ جان کودکان ۵۰بند هشتاد و دوم: عضویت در کمیسیون تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی ۵۰بند هشتاد و سوم :عضویت در کمیسیون استردادی دعوی و شکایت موضوع تبصره ذیل ماده ۲۷۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۵۱بند هشتاد و چهارم: نظارت در فروش اموال غیر منقول زاید از حد مجاز کسانی که از تابعیت ایران خارج می شوند ماده ۹۸۶ قانون مدنی: ۵۱بند هشتاد و پنجم: امضاء و مهر دفتر ثبت وقایع ثبت احوال یا تعیین نماینده برای انجام این کار ۵۱بند هشتاد و ششم: رسیدگی به اقرار نامه موضوع ماده ۳۲  قانون ثبت اموال ۵۲بند هشتاد و هفتم: اجازه تحصیل وام برای تعمیر کشتی یا وثیقه گذاشتن کشتی یا بار آن ۵۲بند هشتاد و هشتم: دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۵۳بند هشتاد و نهم: رسیدگی به شکایات از رد درخواست اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری ۵۴بند نودم: دستور توقیف نشریه ۵۴بند نود و یکم: تعقیب اولیایی که از ثبت نام اطفال خود برای تحصیل خودداری می نمایند: ۵۵گفتار سوم: وظایف دادسرا و دادستان در سایر قوانین و مقررات ۵۵بند اول: نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب ۵۵بند دوم: دادن اطلاعات مربوط به متوفی ۵۶بند سوم: جلوگیری از احتکار ۵۶بند چهارم: اخطار به شاکی جهت  طرح ضرر و زیان ۵۶بند پنجم: تعقیب کارمندانی که صورت دارایی موهومن بدهند یا از راه نامشروع تحصیل مال نموده باشند. ۵۷بند ششم: مداخله در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی به نمایندگی از طرف مالک غایب یا متوفی ۵۷بند هفتم: معرفی نماینده به کمیسیون حل اختلاف دارایی ۵۷بند هفتم: معرفی نماینده به کمیسیون کارشناسی برای تعیین بهای عادله زمین یا خانه ۵۸بند هشتم: انجام وظیفه مقرر در قانون اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان ۵۹بند دهم: حضور دادستان یا نماینده اودر زمان تصرف املاک  توسط سازمان برق ۵۹بند یازدهم: توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده عبور غیر مجاز از مرز ۶۰بند دوازدهم: حضور دادستان در عملیات وزارت آب و برق ۶۱بند سیزدهم: اجازه دادستان در نصب علائم مربوط به نقشه برداری ۶۱بند چهاردهم : معرفی کارشناسان جهت تعیین خسارت ۶۲بند پانزدهم: تحویل سند وکیل به موکل ۶۲بند شانزدهم: فروش اموال سریع الفساد بلاصاحب ۶۲بند هفدهم: تعیین کارشناس ارزیابی برای اموال غیر منقول اتباع بیگانه ۶۳بند هیجدهم: نظارت بر فروش اموال زن ایرانی همسر بیگانه ۶۳بند نوزدهم: تعلیق تعقیب تبعه بیگانه ۶۴بند بیستم: نظارت بر توقیف دفاتر ثبتی ۶۵بند بیست و دوم: صورت برداری از ملک با حضور نماینده دادستان ۶۶بند بیست و سوم: معرفی قاضی عضو هیأت بدوی انتظامی پزشکی ۶۶بند بیست و چهارم: امضای سند انتقال اراضی انتقالی به وزارت کشاورزی ۶۷بند بیست و پنجم: صدور دستور خلع ید از اراضی ساحلی ۶۷بند بیست و ششم: اعلام نظر در مورد خریداری موقوفات ۶۸بند بیست و هفتم : تحویل وسایل ضبط و تکثیر نوارهای غیر مجاز به دولت ۶۸بند بیست و هشتم : اعلام نظر مشورتی در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی ۷۰بند بیست و نهم: موافقت با خروج از کشور ۷۰بند سی ام: آیین نامه دفاتر ثبت اسناد و املاک ۷۰مبحث دوم:رویکرد تطبیقی ۷۱نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۸منابع ۸۶

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه وظایف غیرقضائی دادستان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 101
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *