مقاله رابطه بین وجوه نقد و فعالیت تامین مالی

 مقاله بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به همراه منبع در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

محدودیتها:

  • شرکتها و دوره هایی که جهت بررسی انتخاب شدند، تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش هستند. چون این شرکتها بخشی از شرکتها و نه معرف کل شرکتهای بورس اوراق بهادار و دوره های مورد بررسی تنها بخشی از کل دوره فعالیت بورس اوراق بهادار می باشند، لذا تسری یافته ها باید با احتیاط صورت گیرد.
  • انتخاب شرکتها به شرط داشتن ویژگی های تعریف شده، با استفاده از اطلاعات موجود در نرم افزارهای مذکور صورت گرفته است. در برخی از موارد به علت نبود اطلاعات مورد نیاز، به ناچار برخی از شرکتها از نمونه مورد بررسی حذف و موجب کاهش حجم نمونه گردید. لازم به ذکر است که علی رغم کنترل اطلاعات استخراجی توسط محقق تا حد امکان، مسئولیت صحت این اطلاعات متوجه محقق نخواهد بود.
  • هر شرکت شرایط خاص خود را دارد. ویژگی های شرکت های نمونه مثل نوع صنعت، مالکیت، اندازه و درجات رقابت و … با هم متفاوت است.
  • حوادث رخداده همزمان با دوره مطالعه، شامل تغییرات شرایط اقتصادی مثل تورم، تغییر در حمایت دولت از صنایع متفاوت و تغییرات شرایط تسهیلات بانکی از جمله عواملی هستند که شاید بر نتایج تحقیق اثر گذار باشند.

 پیشنهادات:

الف) با توجه به عدم وجود رابطه معنی دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام پیشنهاد می گردد :سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود دیگر عوامل موثر بر بازده سهام را مد نظر قرار دهند.مدیران هنگام نیاز به منابع مالی جدید، به منظور افزایش ارزش شرکت، منبع تأمبن مالی را به عنوان یک عامل موثر قلمداد نکنند و تصمیم گیری در این زمینه باید متناسب با مسائل مربوط به سرمایه گذاری بهینه و جریانات نقدی ورودی و خروجی و در نظر گرفتن هزینه سرمایه انجام شود.

ب) سازمانها و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار به منظور جلوگیری از امکان ورشکستگی شرکتها و یا ناتوانی آنها در ایفای به موقع تعهدات و بروز مشکلات لازم است با توجه به مواردی مثل خصوصیات حاکم بر نوع صنعت، حفظ و افزایش توان رقابت با شرکتهای خارجی و دیگر موارد، سطح مشخصی را جهت استفاده شرکت از بدهی تعیین و شرکتها را ملزم به رعایت آن بنمایند.

ج) با نظر به اینکه ابزارهای تأمین مالی در ایران، بیشتر محدود به وام و سهام عادی می شود لذا پیشنهاد می گردد امکان استفاده بیشتر شرکتها از سایر ابزارها مثل اوراق مشارکت و سهام ممتاز جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با در نظر داشتن ویژگی های آنها مورد توجه مدیران شرکتها و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

وجوه نقد
وجوه نقد

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در مقاله رابطه بین وجه نقد و فعالیت تامین مالی:

 فرضیه فرعی اول:

بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب رگرسیون بدست آمده از آزمون فرضیه فوق از نظر آماری معنی دار نیست لذا این فرضیه رد می شود و باید گفت که بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

فرضیه فرعی دوم:

بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.   ضریب رگرسیون حاصل از آزمون این فرضیه به لحاظ آماری معنی دار نبوده و این فرضیه رد می شود پس نتیجه می گیریم که بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

 فرضیه اصلی:

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده  سهام رابطه معنی داری وجود دارد.  با توجه به اینکه ضریب رگرسیون محاسبه شده در آزمون این فرضیه از نظر آماری معنی دار نیست، بنابراین فرضیه اصلی تحقیق رد شده و این نتیجه حاصل می شود که خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معنی داری ندارد و نمی توان از این رابطه جهت پیش بینی بازده سهام استفاده نمود.

پیشنهادات برای تحقیقات آتی:

  • پیشنهاد می گردد رابطه بین وجوه حاصل از فعالیتهای تامین مالی و مخارج جاری و سرمایه گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد آیا مدیریت از این وجوه در جهت توسعه شرکت (مخارج سرمایه ای) استفاده نموده است یا اینکه آنها را صرف هزینه های جاری کرده است.
  • با توجه به اینکه تأمین مالی با امر سرمایه گذاری ارتباط تنگاتنگ دارد و انتظار می رود از وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری استفاده شود، پیشنهاد می گردد رابطه بین مخارج سرمایه گذاری و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد.
  • پیشنهاد می گردد رابطه فعالیتهای تأمین مالی با بازده سهام و سود شرکتها در بلند مدت بررسی شود و اینکه آیا سود و بازده سالهای آتی با تأمین مالی در ارتباط است و آیا فعالیت تأمین مالی منجر به کسب سود و بازده اضافی شده است با خیر. در این مورد لازم است دوره های آتی با توجه به نوع صنعت و در نظر گرفتن زمان لازم جهت بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده از طریق فعالیتهای تأمین مالی انتخاب گردد.
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله رابطه بین وجوه نقد و فعالیت تامین مالی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 14
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *