پایان نامه نقش زنان در آثار گلی ترقی

گلی ترقی، نویسنده ای نوگرا و مسلط به زبان و عناصر داستان است و می کوشد آشوب زمانه را از ورای ذهنیت بحران زده شخصیت هایی بازتاب دهد که گرفتار وضعیتی به بن بست رسیده و بی گریزگاه، در جستجوی روزنی به رهایی، دست و پا می زنند. آنان در رؤیای رهایی از وضعیتی ناخواسته اند، اما قادر به تصمصم گیری برای تغییر وضع خود نیستند .در نخستین داستان‌های گلی ترقی شخصیت آدم‌ها بیمارگونه، ناامید، ناتوان و تنها و منزوی هستند که از همه چیز بیم دارند، سرخورده‌اند و رابطه‌ای با اجتماع ندارند، چرا که اغلب مردم جامعه را نادان و سطحی می‌بینند. ترقی پس از سال ۱۳۵۷ داستان‌های تامل برانگیزی مانند «بزرگ بانوی روح من»، «اتوبوس شمیران»، و «خانه‌ای در آسمان» نوشته‌است که نمونه‌های برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران هستند.پایان نامه نقش زنان در آثار گلی ترقی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه پایان نامه نقش زنان در آثار گلی ترقی:

گلی ترقی از نویسندگانی است که در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ شروع به انتشار داستان های خود کرد و همراه سیمین دانشور، غزاله علیزاده، مهشید امیرشاهی و شهرنوش پارسی پور جریان داستان نویسی زنان را پدید آورد. گلی ترقی با یک فاصله‌ بیست و یک ساله نسبت به دانشور، گلی ترقی با مجموعه داستان من چه‌گوارا هستم (۱۳۴۸) وارد این عرصه شد. او که در کنار نوشتن به ترجمه و تدریس نیز اشتغال داشت، با نوشتن فیلمنامه «بی‌تا»، نام خود را به عنوان نخستین زن فیلمنامه‌نویس ایران نیز به ثبت رساند. (این فیلم در سال ۱۳۵۱ به کارگردانی داریوش مهرجویی به نمایش درآمد). پس از انقلاب به فرانسه رفت در آنجا هم به نوشتن ادامه داد یکی از داستان‌های‌اش به نام بزرگ‌بانوی روح من به فرانسه ترجمه شد. در ۱۹۸۵ این داستان به عنوان بهترین قصه سال در فرانسه برگزیده شد.

گلی ترقی
گلی ترقی

 

بررسی و تحلیل کتاب من چه گوارا هستم:

کتاب با «درآمد» گلی ترقی شروع می شود. ترقی در مقدمه ی کوتاهش می گوید که این مجموعه داستان مربوط به دوران جوانی اش است و یاد آور فضای تلخ ناامیدی حاکم بر آن روزهای زندگی اش است. در این کتاب همه ی داستان ها به جز داستان اول، راوی اول شخص دارند. راوی ای که یا خودش ناامید و خسته از زندگی است و یا راوی خستگی و پوچی زندگی اطرافش است. گرچه برخی داستان ها با نوعی امیدواری تمام می شوند (مانند سفر، تولد و خوشبختی) ولی در اکثر آن ها، از آغاز تا پایان داستان، «مرگ»، «نارضایتی از زندگی»، «ناامیدی» و «حرکت رو به پسرفت» درون مایه ی اصلی را تشکیل می دهند.گلی ترقی در این مجموعه داستان نشان می دهد که داستان نوشتن را خوب بلد است، توصیف را، دیالوگ نویسی را، جابجایی بین زمان و مکان را. اما به طور تقریبی هیچ کدام از این داستان ها، به قصد روایت یک «قصه» نوشته نشده اند، بلکه همه ی داستان ها در پی نشان دادن مفهوم و مضمون اصلی خود (که همان ناامیدی باشد) هستند.

 

مجموعه داستان‌ها ی گلی ترقی:

 • ۱۳۴۸ – من هم چه‌گوارا هستم، انتشارات مروارید.
 • ۱۳۷۳ – خاطره‌های پراکنده، انتشارات باغ آیینه.
 • عادت‌های غریب آقای الف
 • ۱۳۷۹ – جایی دیگر، انتشارات نیلوفر.
 • ۱۳۵۴ – خواب زمستانی، انتشارات آگاه.
 • ۱۳۷۸ – دریا پری، کاکل‌زری، انتشارات فرزان.

 

 تک داستان‌های برگزیده:

 • ۱۹۸۵، ترجمه فرانسوی داستان بزرگ‌بانوی روح من به عنوان به‌ترین داستان سال فرانسه برگزیده شد.
 • ۱۳۸۰، توسط داوران دوره اول جایزه هوشنگ گلشیری انار بانو و پسرهایش، بزرگ بانوی روح منو درخت گلابی(فرخ‌زاد، ۱۳۸۱، ص ۱۸)، از مجموعهُ جایی دیگر به عنوان داستان برگزیده انتخاب شدند.
 • ۱۳۸۲،، توسط داوران دوره سوم جایزه هوشنگ گلشیری داستان‌های آن سوی دیوار(نقش ۸۱، ۱۳۸۳) و گل‌های شیراز از مجموعه دو دنیا به عنوان داستان برگزیده انتخاب شدند.

گوشه ای از منابع تحقیق:

 • احمدی خراسانی، نوشین(۱۳۷۹)، زنان بی گذشته (مجموعه داستان)، تهران: کیمیا.
 • پارسی‌پور، شهرنوش (۱۳۶۷)، زنان بدون مردان، تهران: فرزانه.
 • ترقی، گلی (۱۳۸۷)، جایی دیگر، تهران: نیلوفر
 • ترقی، گلی، ۱۳۶۲، خواب زمستانی، تهران، نشر آگاه، چاپ دوم
 • ترقی، گلی (۱۳۸۸)، « مصاحبه با گلی ترقی درباره ی کتاب بزرگ بانوی هستی » پایگاه اینترنتی:  etemaad.com
 • ترقی، گلی(۱۳۸۹)، جایی دیگر، تهران: نیلوفر.
 • ترقی،گلی(۱۳۸۵)، دو دنیا ، تهران: نیلوفر،
 • ترقی، گلی(۱۳۸۷)، مجموعه داستان خاطره های پراکنده، تهران: نیلوفر.
 • داودی مقدم، فریده ( ۱۳۸۷)، « رویکرد جامعه شناسی به آثار گلی ترقی » مجله رخسار صبح .
 • عطاپور، اردلان(۱۳۷۷)، هبوط، این بار از باغ سبز گذشته، نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه، اردیبهشت، صص ۴۴-۴۷
 • حسینی، مریم(۱۳۸۸)، ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی، تهران: نشر: نشر چشمه.
 • حسین زاده، آذین(۱۳۸۶)، زن آرمانی، زن فتانه: بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیات فارسی، تهران: نشر: قطره.
 • حجازی، بنفشه(۱۳۸۵)، زن تاریخ: جایگاه زن در ایران باستان، تهران: نشر قصیده سرا.
 • حق‌شناس، علی محمد( ۱۳۷۶)، «زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته»، تهران: انتشارات آگاه.
 • خلیلی، مژگان(۱۳۸۰)، پرسش هایی بدون پاسخ قطعی، همشهری ماه.

دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۴)، فرهنگ لغت فارسی، تهران: سمت.

فهرست مطالب پایان نامه نقش زنان در آثار گلی ترقی:

 • فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
 • مقدمه. ۲
 • ۱-۱٫ بیان مساله. ۷
 • ۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
 • ۱-۳٫ اهداف تحقیق. ۸
 • ۱-۴٫ سوالات تحقیق. ۸
 • فرضیات تحقیق.. ۹
 • ۱-۵٫ روش تحقیق. ۹
 • ۱-۶٫ پیشینه و تاریخچه جایگاه زنان در ادبیات ایران. ۹
 • ۱-۶-۱٫ دوره زن سالاری در ایران باستان. ۹
 • زنان در دوره اسلامی.. ۱۲
 • ۲-۶-۳٫ زن ایرانی در دوره ی قاجاریه. ۱۴
 • ۲-۶-۴٫ زن در انقلاب مشروطه. ۱۵
 • ۲-۶-۵٫ زن در ادبیات معاصر ایران. ۱۸
 • ۱-۶-۶٫ زن به مثابه یک انسان در داستان های معاصر ایرانی. ۲۱
 • فصل دوم: زن در داستان های گلی ترقی.. ۲۵
 • ۲-۱٫ زندگی نامه گلی ترقی. ۲۶
 • ۲-۱-۱٫ مجموعه داستان‌ها. ۲۷
 • ۲-۱-۲٫ فیلم‌نامه. ۲۷
 • ۲-۱-۳٫ تک داستان‌های برگزیده. ۲۸
 • ۲-۲٫ تحلیل داستان های گلی ترقی. ۲۸
 • ۲-۲-۱٫ بررسی و تحلیل کتاب من چه گوارا هستم. ۲۸
 • ۲-۲-۱-۱٫ سفر. ۲۹
 • ۲-۲-۱-۲٫ تولد. ۲۹
 • ۲-۲-۱-۳٫ خوشبختی. ۳۰
 • ۲-۲-۱-۴٫ من هم چگوارا هستم. ۳۰
 • ۲-۲-۱-۵٫ یک روز. ۳۱
 • ۲-۲-۱-۶٫ درخت. ۳۲
 • ۲-۲-۱-۷٫ ضیافت. ۳۲
 • ۲-۲-۱-۸٫ میعاد. ۳۳
 • ۲-۲-۲٫ بررسی و تحلیل کتاب رمان خواب زمستانی. ۳۳
 • ۲-۲-۲-۱٫ فصل اول رمان. ۴۲
 • ۲-۲-۲-۲٫ فصل دوم رمان. ۴۳
 • ۲-۲-۲-۳٫ فصل سوم کتاب. ۴۳
 • ۲-۲-۲-۴٫ فصل چهارم کتاب. ۴۴
 • ۲-۲-۲-۵٫ فصل پنجم کتاب. ۴۵
 • ۲-۲-۲-۶٫ فصل ششم کتاب. ۴۶
 • ۲-۲-۲-۷٫ فصل هفتم کتاب. ۴۷
 • ۲-۲-۲-۸٫ فصل هشتم کتاب. ۴۷
 • ۲-۲-۲-۹٫ فصل نهم کتاب. ۴۹
 • ۲-۲-۲-۱۰٫ فصل دهم کتاب. ۴۹
 • ۲-۳٫ بررسی و تحلیل خاطره های پراکنده. ۵۰
 • ۲-۲-۳-۱٫ داستان اتوبوس شمیران. ۵۳
 • ۲-۲-۳-۲٫ داستان دوست کوچک. ۵۴
 • ۲-۲-۳-۳٫ داستان خانه ی مادر بزرگ. ۵۴
 • ۲-۲-۳-۴٫ داستان پدر. ۵۵
 • ۲-۲-۳-۵٫ داستان خدمتکار. ۵۷
 • ۲-۲-۳-۶٫ داستان مادام گرگه. ۵۸
 • ۲-۲-۳-۷٫ داستان خانه ای در آسمان. ۵۹
 • ۲-۲-۴٫ بررسی و تحلیل کتاب جایی دیگر. ۶۲
 • ۲-۲-۴-۱٫ داستان بازی نا تمام. ۷۰
 • ۲-۲-۴-۲٫ داستان اناربانو و پسرهایش. ۷۱
 • ۲-۲-۴-۳٫ داستان سفر بزرگ امینه. ۷۳
 • ۲-۲-۴-۴٫ داستان درخت گلابی. ۷۴
 • ۲-۲-۴-۵٫ داستان بزرگ بانوی روح من. ۷۶
 • ۲-۲-۵-۶٫ داستان جایی دیگر. ۷۶
 • رمان آقای الف.. ۸۲
 • فصل سوم: بحث و نتیجه گیری.. ۸۳
 • ۳-۱٫ درون مایه آثار گلی ترقی. ۸۴
 • ۳-۲٫ زن در آثار گلی ترقی. ۸۷
 • ۳-۲-۱٫  زن- کودک: ۸۸
 • ۳-۲-۲٫ دریاپریان پیر. ۹۲
 • ۳-۲-۳٫ دمیان مونث. ۹۳
 • ۳-۲-۴٫  زن- مادر. ۹۵
 • ۳-۲-۵٫ زن سالاری متن. ۹۹
 • ۳-۲-۶٫ زن- معشوق. ۱۰۰
 • ۳-۲-۷٫ زن کامل. ۱۰۵
 • منابع و ماخذ:.. ۱۰
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نقش زنان در آثار گلی ترقی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 138
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *