مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی

ضایعات گاه ذهن را دچار دوگانگی هایی می کند که در مواردی منجر به رفتارهای بی معنا و عجیب می شوند. دکترین قدیمی چینی یعنی یین و یانگ ( مثبت، منفی یا مذکر، مؤنث) معتقد است می توان این دوگانگی ها را با یک ایده ی شهودی ضد آن یعنی کلیت برطرف کرد.در اینجا لینچ از ضایعات مقدس می گوید و اینکه ضایعات می توانند دارای قدرت روحانی، مانا (Mana) باشند. چون از آن بیزاریم پس از آن می ترسیم و این همان قدرت آن است. کسانی که از مرزهای پاکی عبور کرده و خود را تسلیم ناپاکی و یا رؤیاهای جنون آمیز می کنند، نیروی خاصی می یابند، فکر کثیفی همانند فکر مرگ نشانگر قدرت عاطفی آن است. زباله همچنین می تواند با طبقه ی اجتماعی- اقتصادی فرد مرتبط باشد. کسانی که شغلشان آشغال جمع کردن یا خرید و فروش آشغال است هرگز به طور کامل مورد احترام نیستند این در حالیست که ما به مهارتها و تخصصهای این افراد نیازی غیر قابل انکار داریم.در ادامه ی این فصل بحث از تمیزکاری و آرایش حیوانات بدون مقدمه ای خاص به مراسم و آیین های مذهبی و دفع زباله توسط دولت می رسد که خود حاکی از پست مدرن و فلسفی بودن محتوای کتاب است و این چنین روندی را در بخش های مختلف این کتاب خواهیم دید، چنانچه از مقدس ترین آیین های مذهبی به مشمئز کننده ترین باقی مانده های انسانی و حیوانی می رسیم. مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اتلاف، کوین لینچ؛ باکمک مایکل سوث وورث، ترجمه ی سید حسین بحرینی:

اشیاء دست دوم و قراضه نیز در صورتیکه با هم ترکیب شوند می توانند شکل های جدیدی را ایفا کنند و حتی به یادمان های بزرگ بدل شوند. لوی استروس در کتاب اسطوره و معنا یک چنین چیزی را در مورد ذهن انسانها مطرح کرده است، به گفته ی او ذهن انسان نیز می تواند به جمع آوری خرت و پرت ها پرداخته و یافته های جدید ی را بدست آورد آنچه استروس اندیشه ی خرت و پرت جمع کنی می نامد.مکان های متروکه نیز به عقیده ی لینچ می تواند سرشار از تخیلات علمی، وحشت و حتی لذت باشد. معجون جالبی از آزادی و خطر. خرابه ها به انسان امکان انجام اعمال آزادانه تر و باز سازی آزاد ذهنی را می دهند. ” مشاهده ی یک « شهر فرای تاریخ» به همین دلیل فاقد تاریخ بودن، لذت بخش است”(ص ۵۱).نظر او در مورد تولید و مصرف قابل توجه است؛ ” تولید قابل ستایش ولی نامطبوع است، مصرف مطبوع ولی تأسف بار است و اگر آثار و تبعات آن حذف شود، هم نامطبوع و هم غیر مفید” و البته باید پذیرفت که تولید بدون مصرف خود یک اتلاف غیر اخلاقی است. مثالی که او درباره ی مصرف کردن می آورد خوردن است، خوردن ضرورت بیولوژیکی و لذت بخش است ولی وقتی چیزی مصرف شد تبدیل به ماده ای بی مصرف و غیر قابل تحمل می شود. دفع فضولات هم نوعی لذت است لذتی شرم آور که در خلوت حاصل می شود و مردم بیان آن را زشت می دانند، توآلت ها مکانهایی انفرادی هستند در حالیکه رستورانها محل تجمع.ما شرمندگی از فضولاتمان را بااستفاده از یک فن آوری ماهرانه که فضولات و کاغذ توآلتی که بدن را تمیز کرده در کاسه ی آب توالت ریخته و سپس با استفاده از فشار آب به یک سیستم نامرئی جریان فاضلاب منتقل می شود، کتمان می کنیم. اینگونه لینچ امری راکه برای ما بسیار مشمئز کننده است را به عمیق ترین احساسات انسانی مرتبط می کند و این حاکی از اطلاعات فراوانی است که او در مورد روانشناسی و امور شناختی دارد که به بهترین شکلی آن را به انسان و محیط پیوند میدهد، حلقه ی این پیوند در اینجا فاضلاب است.اتلاف و دور ریختن که خود لذتی انکار ناپذیر است از خشونت علیه اشیاء شروع می شود تا خشونت علیه دیگران و در نهایت خشونت علیه خود. ما از خرد کردن و در هم کوبیدن اشیاء و انسانهای پایین دست تر لذت می بریم. خوردن زیاد و سپس ایجاد تهوع و یا تخلیه از طریق استعمال مسهل های قوی نوعی بیماری روانی است، در اینجا خوردن با ناراحتی و وحشت همراه است و تخلیه موجب راحتی است. ما حتی افراد را آن هنگام که به سنین معین یا میزانی از ناتوانی می رسند کنار می گذاریم. او در این باره که آیا این کار لذت بخش است یا نه نظری نداده است.

نظریه ذهن
نظریه ذهن

رولان بارت :

رولان بارت نویسنده، فیلسوف و نشانه شناس معروف فرانسوی، در دوره ی تسلط جنبش ساختارگرایی بر نظام فرهنگی فرانسه زندگی می کرد. مؤلفه های مهم کار او ساختارگرایی ۲ ، پساساختارگرایی، ساختار شکنی دریدایی، و همچنین تحلیل نشانه شناسانه ی متأثر از سوسور است. رولان بارت وظیفه ی نشانه شناسی را جستجوی دلالت های معنایی در گستره بی پایان زندگی بشر امروز می دانست بر همین پایه، او میان ” نشانه های سالم ” و ” نشانه های نا سالم ” فرق گذاشت. نشانه ی سالم، قرار دادی بودن خود را پنهان نمی کند؛ نه خود را عین طبیعت می داند و نه خود را چنین جلوه می دهد، در حالی که نشانه ی ناسالم  سرشتی کاذب دارد و دارای انگیزه و قصد است؛ به سوی مخاطب که می آید پرخاشگر است. به نظر بارت نشانه های ناسالم به اسطوره استحاله می یابند. اسطوره شناسی در واقع علمی برای شناخت روند این استحاله است (بانی مسعود، ص ۱۵۸- ۱۵۷ ).رولان بارت کسی است که همواره علاقه مند به تفسیر معناشناختی تصاویر به خصوص در عرصه ی شهر بود او به همراه لینچ و بسیاری اندیشمندان دیگر با جستجو و موشکافی عمیق در شهر به تحلیل معنایی آن پرداختند.در کتاب امپراطوری نشانه ها بارت سیستمی از نشانه ها را به گونه ای اگزوتیک و با نگاهی نو آورانه از فرهنگ ژاپن، تأسیس می کند. این سیستم را می توان با رویکردی ساختاری یعنی همان روشی که بارت از آن متأثر است، تحلیل کرد. بیش از هفتاد درصد کتاب به کالبد می پردازد که آن هم عمدتا کالبدی انسانی و در غالب حرکات (انسانی و غیر انسانی) است و بقیه به معنا می پردازد. بارت در واقع به دنبال استخراج نشانه هایی است که خالی از معنا و تهی هستند۳ .سه حوزه ی اصلی که او در این کتاب به آنها می پردازد زبان، بازی و شهر هستند. شهر ژاپنی همچون زبان و بازی آن دارای نوعی خلأ، ناخودآگاهی و تهی بودگی است. شهری که با تمرکزدر یک خلأ و نداشتن رابطه با قدرت در برابر شهر غرب، که دارای مرکزی آکنده و پر و با تمرکز در نهادهای قدرت و جذاب است، قرار می گیرد. شهر ژاپنی بدون نشانی است- شهری در بی نظمی آرام، که هر بار در نشانه ها باز تفسیر می شود و فی البداهه به نظم در می آید.

کریستین نوربرگ- شولتز :

نوربرگ شولتز معمار و اندیشه ورز نروژی، با استناد به فلسفه ی هایدگر در خصوص فضا و براساس اعتقاد به وجودی بودن فضا همواره در جستجوی معانی بود که در پس ظواهر آثار معماری نهفته است. به اعتقاد او : معنا نیاز بنیادی انسان است و انسان چیزی نیست جز معانی که در دسترس اوست. بلوغ روانی آدمی به معنای آگاه شدن او از معناهاست. هر فرد در درون نظام معنایی زاده می شود و آن نظام معنایی از طریق مظاهر نمادینش به فهم آدمی در می آید. در همین نظام است که آدمی با “ساختن” معناها را آشکار می کند … از همین رو، هدف معماری آشکار کردن معناها در قالب نظام مکان ها و بعد ها و عرصه هاست. اگر معناها در معماری به ظهور می رسند و عینیت می یابند، پس می توان معماری را تعین بخشیدن به فضای وجودی۲ تعریف کرد ( نوربرگ شولتز، ۱۳۸۶).  به اعتقاد شولتز مکان امری است که به بخش درونی و ذاتی زیست-جهان شکل میبخشد و زندگی و مکان تمامیتی منسجم هستند. او گذشته ی انسانها را ارتباطی صمیمانه میان زندگی و مکان میداند امری که سبب میشد انسانها با وجود داشتن سختی ها و مشکلات فراوان و بی عدالتیهای موجود، در مجموع احساسی از تعلق به مکان و هویت داشته باشند، جهان آنها عالمی بود سرشار از کیفیتها و معانی که در پی خود مشارکت و همراهی انسانها با یکدیگر را به دنبال داشت. به نظر او فضا هنگامی برای ما زنده میشود که تبدیل به نظامی از مکانهای با معنا شود(شولتز، ۱۳۸۲: ۸۹-۳۰ ). او معماری را هنر مکان میدانست که بنا به ساختار جزئی- کلی خود، هنری است دارای سلسله مراتب، از نظر اجزاء گزینشی-گردآورند و به لحاظ محتوا تاریخی . هنر مکان هنر کلیتها و هدف آن ارائه ی تصویرهایی از جهان بود( شقاقی، ۱۳۸۴: ۴۵-۴۴).

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله نظریه ذهن رشته روانشناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 94
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *