تحقیق استفاده از نانو در تصفیه آب و فاضلاب

علی رغم اینکه حدود دوسوم سطح زمین را آب پوشانده است اما امروزه مسئله بحران آب در جوامعانسانی وجود دارد . افزایش جمعیت جهان و افزایش مصرف آب و کمبود حاصل از آن که بر اثر آلودگی منابع آبی تشدید شده ، سبب گردیده است تا تامین آب بهداشتی به یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی تبدیل شود . بر اساس پیش بینی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۸ کشور ( ۳۲ % جمعیت جهان ) دچار کمبود آب آشامیدنی خواهند شد . لذا استفاده از فناوری های نو برای حل مشکلاتی که بر اثر پیشرفت صنایع باعث آلودگی محیط می شوند ضروری است .تحقیق استفاده از نانو در تصفیه آب و فاضلاب در قالب فایل ورد به همراه منبع  آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

چگونگی استفاده از نانو در تصویه

نانوتکنولوژی برای اولین با حدود ۴۵متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل در یک سخنرانی معروف با ، Feynman سال پیش توسط.(مطرح شد( ۱ ” (There is Plenty of room in the bottom) عنوان ” آن پایین فضای بسیاری استفناوری نانو به معنای ساخت اتم ها یا ملکول ها جهت تولید مواد ، دستگاه ها و تکنولوژی های جدیداست. بعبارت دیگر فناوری نانو ساخت مواد در مقیاس نانو ، اتم در مقیاس اتم و ملکول توسط ملکولمی باشد .اصل اساسی فناوری نانو این است که بجای کاهش ماده به کوچکترین ذره ممکن برای انجامکار ، کوچکترین ذره ممکن از ماده استخراج شود .( ۴)نانو دلالت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه۱۰متر یا بعبارتی یک میلیاردیم متر است . فناوری نانو بدلیل قابلیت – گیری دارد . ۱ نانومتر معادل ۹بالای خود در تعیین و کنترل محدوده وسیعی از منابع آلوده کننده تاثیر قابل ملاحظه ای در ایجاد و۲۰ از هوا و nm 300 از آب و کمتر از nm رفع مسائل زیست محی طی دارد . حذف آلاینده های کمتر از اندازه گیری پیوسته و کاهش آلاینده ها در محدوده وسیعی از محیط زیست از توانایی های این فناوری.( است( ۱و ۲در این تحقیق در نظر است تا با بررسی متون مختلف به تعیین روشهای کاربرد نانو فن آوری درسیستمهای تصفیه آب و فاضلاب پرداخته شود.

کاربردهای نانو

از کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب و فاضلاب می توان به مواردی چون نانوفیلترها،نانوفتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو سنسورها اشاره کرد که در ادامه به معرفی هریکخواهیم پرداخت .نانو فیلت رها و غشاهای نانویی :نانوفیلتراسیون در اساس فیلتراسیون با فشار پایین تر از اسمز معکوساست و خواص آن بین فرآیندهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون قرار دارد و امکان جداسازی ذرات رااز آب در مقیاس نانو وتولید آب تصفیه شده در حجم انبوه را فراهم می سازد . به علت ع مل نمودن درفشار پایین و بازیابی بالاتر، هزینه های عملیاتی و نگهداری این فرآیند به مواد شیمیایی نیاز نبوده وپساب تولیدی فشرده و غلیظ می باشد . لذا هزینه حمل و نقل و دفع آن کمتر است. با استفاده از نانوفیلترها مواد معدنی لازم برای سلامتی انسان در آب باقی می مانند و مواد مضر از آن حذف می شوند . (۲).نانو فیلترها برای حذف محدوده وسیعی از ترکیبات مانندحذف آفت کش ها از جمله آترازین،سیمازین، دیورن و ایزوپرتورن ،حذف ترکیبات آلی فرار مانند مشتقات کلردار آلی سبک مانند کلروفرم،تری کلرواتیلن و تتراکلرواتیلن ،حذف محصولات جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی آب ازاورانیم، آرسنیک ،حذف آنیون ها ، ، (VI) جمله هالومتان ها ،حذف کاتیون ها و سختی ،حذف کروم( حذف پاتوژن ها به کار گرفته شده است ( ۱و ۳

نانو
تحقیق نانو در تصویه

نانو سنسورها :

نانوحسگر وسیله ای است بسیار ریز که قادر به شناسایی و ارائه پاسخ به محرک هایفیزیکی در مقیاس یک نانومتر است . سنسورهایی که در ابعاد نانومتری ساخته شده اند از حساسیتفوق العاده ای برخوردارند، عملکرد انتخابی دارند و پاسخ دهنده می باشند. به طور کلی به منظور کنترلبوی ناخوشایند، لازم است تا اندازه گیری هایی مبنی بر میزان ب وی منتشر شده انجام شود. ترکیباتبسیاری در بوهای ناشی از تصفیه پساب شناسایی شده اند . به طور نمونه این ترکیبات عبارتند از :ترکیبات کاهش یافته گوگرد یا نیتروژن، اسیدهای آلی، آلدئیدها یا کتون ها . در سال های اخیرسنسورهای تجارتی ای که بینی الکترونیکی نامیده می شوند برای شناسایی میکروارگانیسم ها و فلزاتسنگین در آب آشامیدنی (مانند کادمیوم، سرب و روی) و به منظور شناسایی و تعیین مشخصات بوهایناشی از مخلوط بخار جمع شده در بالای یک جامد یا مایع موجود در یک محفظه دربسته، تولیدشده اند . این سنسورها روش سریع تر و نسبتاً ساده ای را برای پیگیری تغییرات در کیفیت آب و فاضلاب.( صنعتی فراهم می آورند( ۴و ۵

نانو فتوکاتالیست ها

فتوکاتالیست ماده ای است که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنششیمیایی شود، در حالی که خود ماده، دستخوش هیچ تغییری نشود .فتوکاتالیست ها مستقیماً درواکنش های اکسایش و کاهش دخالت ندارند و فقط شرایط موردنیاز برای انجام واکنش ها را فراهمنزدیک به یک فتوکاتالیست ایده آل است و تقریباً تمامی این ، TIO می کنند . تیتانیم دی اکسید ۲خصوصیات رادارد . تنها استثناء آن این است که نور مرثی را جذب نمی کند. دی اکسید تیتانیوم هم بهعنوان عامل احیای فتوکاتالیستی و هم به صورت یک جاذب عمل می کند و به صورت درجا و غیردرجارادیکال های آزاد ،UV در تصفیه آب استفاده می شود . دی اکسید تیتانیوم در حضور آب، اکسیژن و تابشتولید می کند که این رادیکال ها آلودگی های متفاوت را به ترکیبا ت کربنی با درجه سمیت کمتریتجزیه می کنند . دی اکسید تیتانیوم نانومقیاس، سطح بیشتر و فرایند فتوکاتالیستی سریع تری را نسبتبه ذرات بزرگ تر فراهم می نماید . دی اکسید تیتانیوم یا به صورت نانوپودر، برای استفاده درسوسپانیون ها و یا به شکل فیلترهای دانه ای موجود ا ست و در چندین شکل دیگر به عنوان پوشش برایغشاهای ثابت، میکروکره های نانوکریستالی و غشاهای ترکیبی با سیلیکا به کار می رود .دی اکسید تیتانیوم تقریباً همه آلودگی های آلی را تجزیه می کند . این ماده بسیار آب دوست است؛ وبنابراین توانایی جذب آلودگی های زیستی و فلزات سنگین از قبل آرسنیک را دارد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق استفاده از نانو در تصفیه آب و فاضلاب:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 11
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *