پایان نامه موتورهای جستجوگر رشته آی تی

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی- علی مقایسه ای می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد.  ملاک دیگر در تقسیم‏بندی روش‏های تحقیق بر حسب نحوه گردآوری شده داده‏ها می‏باشد. پایان نامه موتورهای جستجوگر رشته آی تی در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

موتورهای جستجوگر

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوعی خاص لازم است. انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگی دارد. طرح پژوهشی چارچوبی را برای مطالعه روابط بین متغیر بوجود می آورد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک ۱) هدف تحقیق ۲) نحوه گردآوری داده¬ها مشخص می گردد. تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه . همچنین تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۳، ص ۸۱ ).

موتورهای جستجوگر
موتورهای جستجوگر

روش تحقیق

تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ” ناشناخته ها ” به جستجو پرداخت و نسبت لازم را کسب نمود. پایه هر علمی روش شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی بستگی دارد که در آن علم بکار می رود. روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن به یک پرسش و یا راه حل یک مسئله است. تحقیق می تواند به عنوان فعالیتی نظام مند و سازمان یافته برای بررسی مشکلی خاص که مستلزم راه حلی است، تعریف شود. به عبارتی، تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید.

تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را تحقیق کاربردی  می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای می‌خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می شود. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند.

 

سیستم رتبه بندی

گوگل نسبت به سایر موتورهای جستجوی معمول اطالعات بیشتری در مورد سندهای وب نگهداری می کند. هر لیست از بهترینها شامل اطلاعات موقعیت، فونت و بزرگ نویسی می شود. علاوه بر این، گوگل بهترینها را بر اساس نوشته انکر و رتبه صفحه درجه بندی می کند. ترکیب تمام این اطلاعات برای بدست آوردن رتبه مار سختی است.

سیستم رتبه بندی گوگل طوری طراحی شده است تا هیچ عامل خاصی تأثیر فوق العاده نداشته باشد. اول، ساده ترین حالت را در نظر بگیرید – یک پرس و جوی یک کلمه ای، به منظور رتبه بندی یک سنمد برای یک پرس و جوی یک کلمه ای، گوگل لیست بهترینهای آن سند را برای آن کلمه نگاه می کند. گ.گل هر کدام از بهترینها را از انواع مختلفی در نطر می گیرد (تیتر، موتورهای جستجوگر انکر، URL، متن ساده با فونت بزرگ، متن ساده با فونت کوچک و …) که هر کدام از این وزن نوع (type-woight) مخصوص خود را دارد. وزن های انواع یک بردار می سازند که بر اساس نوع شاخص بندی شده است.

گوگل تعداد بهترینهای هر نوع را در لیست بهترینها محاسبه می کند. سپس هر کدام از این اعداد به یک تعداد وزن (Count-Weight) تبدیل می شود. تعداد اوزان به طور طولی با بالا رفتن تعداد نوع بالا می روند ولی سریعاً افت می کنند بنابراین بیشتر از یک تعداد خاص تعداد خاص کارساز نخواهد بود. گوگل نتیجه روشن بردار تعداد اوزالن را با انواع اوزان برای محاسبه یک نموره IR برای هعر سند درنظر می گیرد. در نهایت نمره IR با رتبه صفحه ترکیب می شود تا رتبه نهایی سند بدست آید.

بازخور

عملیات رتبه بندی موتورهای جستجوگر عوامل زیادی مانند وزن نوع و وزن نوع – تقریب دارد. پیدا کردن مقادیر درست برای آنها چیزی مانند جادوی سیاه است. برای انجام این کار، گوگل یک مکانیزم بازخور کاربر در موتئر جستجو دارد. یک کاربر قابل اعتماد ممکن است به طور انتخابی تمام نتایج برگردانده شده را ارزیابی کنتد. این بازخوذ ذخیره می شود. سپس با استفاده از این بازخورها تابع رتبه بندی اصلاح و تغیری داده می شود. این کار به ما اجازه یم دهد از اینکه هر تغییر چه تأثیری برروی نتایج جستجو می گذارد می دهد که البته از کمال بسیار دور است.

جستجو کردن

هدف از جستجو فراهم آوردن نتایج جستجوی با کیفیت به طور مؤثر است. بسیاری از موتورهای جستجوی تجایر بزرگ در زمینه بازرهی و راندمان توسعه و پیشرفت زیادی داشته اند. بنابراین در حقیقت گوگل تمرکز بیشتر برروی کیفیت جستجو بوده است. اگرچه طراحان گوگل باور دانرد که راه حلهای آنها می تواتنند با اندکی تلاش بیشتر در مقیاس تجاری قابل انطباق باشند.

 1. پرس و جو را تجزیه کن
 2. کلمات را به شناسه های کلمه تبدیل کن
 3. از اول لیست سند در مخزن کوتاه جستجو را برای هر کلمه شر.ع کن.
 4. عمل مرور را در طول لیستهای سنمد تا زمانی که سندی پیدا شود که با تمام شرایط جستوجو همانگ باشد ادامه بده
 5. برای پرس و جو رتبه سند مورد نظر را محاسبه کن
 6. اگر در مخزن گوناه هستیم و در انتهای لیست سند هستیم ابتدای لیست سند را در مخزن کامل جستجو کن
 7. اگر در انتهای هر لیست سند نیستیم به مرحله ۴ برو.
 8. سندهایی را که توسط سیستم رتبه بندی پیدا شده اند k تای اولشان را برگردان

برای قرار دادن یک محدودیت بر زمان پاسخگویی، هنگامی که تعداد معینی (در حال حاضر ۴۰۰۰) از سندهای هماهنگ یافت شدند، جستجوگر به صورت اتوماتیک به مرحله ۸ شمل ۴ می رود. این کار به این معنی است که احتمالاً زیر مجموعه ای از مناسب ترین و بهترین نتایج برگردانده می شوند. گوگل در حال مطالعه راه حلهایی برای حل این مشکل است. در گذشته گوگل نتایج را بر اساس رتبه صفحه مرتب می کرد که به نظر می رسید که نتایج را بهبود می دهد.

فهرست مطالب پایان نامه موتورهای جستجوگر رشته آی تی

 • مقدمه ۲
 • اهمیت موتور جستجوگر ۳
 • آشنایی با اجزاء موتور جستجوگر ۱۱
 • الف ـ Spider (عنکبوت) ۱۱
 • ب ـ Crawler (خزنده ) ۱۲
 • ج ـ Indexer ( بایگانی کننده ) ۱۳
 • د ـ Database ( پایگاه داده ) ۱۳
 • و ـ Ranker ( سیستم رتبه بندی ) ۱۴
 • فصل دوم ۱۷
 • انواع موتورهای جستجوگر ۱۷
 • انواع موتورهای جستجوگر : ۱۸
 • الف ـ Saerch Engine یا موتورهای جستجوگر ۱۸
 • ب ـ Directory  یا فهرست ۱۹
 • ج ـ Meta Search Engine  یا ابر جستجوگر ۲۰
 • دـ Pay Per Click Search engine یا موتورهای جستجوگر رتبه‌بندی به ازای پول! ۲۰
 • ه ـ Specialty Search Engine  یا موتورهای جستجوگر خاص ۲۲
 • نسل بعدی موتور جستجوگر ۲۳
 • فصل سوم ۲۸
 • مقایسه موتورهای جستجوگر ۲۸
 • مقایسه موتورهای جستجوگر ۲۹
 • مطالعه موردی موتور جستجوگر گوگل و یاهو ۳۳
 • فصل چهارم ۴۱
 • اولویت بندی موتورهای جستجوگر ۴۱
 • رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای جستجو ۴۲
 • عوامل خارج از صفحه ۴۴
 • عوامل مهم در انتخاب موتور جستجو ۴۴
 • الگوریتم رده بندی به کار رفته توسط  ۴۷
 • الگوریتم رنکینگ یاهو ۴۹
 • فصل پنجم ۵۳
 • معماری موتورهای جستجو گر ۵۳
 • معماری کلی موتورهای جستجو : ۵۴
 • کنترل درون کاو : ۵۴
 • ماجول شاخص دهی : ۵۴
 • ماجول درون کاوی صفحات وب : ۵۵
 • مطالعه موردی  معماری گوگل ۶۰
 • ساختمان داده های مهم ۶۱
 • فایلهای بزرگ ۶۱
 • مخزن ۶۳
 • شاخص سند ۶۳
 • واژه نامه ۶۴
 • لیستهای بهترینها ۶۴
 • شاخصهای پیشرو ۶۶
 • شاخص معکوس ۶۶
 • جستجو و دانلود کردن وب ۶۷
 • شاخص بندی وب ۶۹
 • جستجو کردن ۷۱
 • سیستم رتبه بندی ۷۲
 • بازخور ۷۳
 • روش تحقیق ۷۴
 • جامعه  آماری ۷۵
 • نمونه آماری ۷۵
 • ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۷۵
 • اعتبار یابی ابزار تحقیق (روایی  و پایایی پرسشنامه) ۷۶
 • روایی پرسشنامه ۷۶
 • پایایی پرسشنامه ۷۶
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری ۷۷
 • شیوه تحلیل داد ه ها ۷۷
 • الف: سطح توصیفی ۷۷
 • ب: سطح استنباطی ۷۷
 • جنسیت نمونه ۷۸
 • میانگین و انحراف معیار داده های پرسشنامه ۷۹
 • نتیجه گیری ۸۲
 • پیشنهادات تحقیق ۸۳
 • پیشنهادات کاربردی ۸۳
 • پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۸۳
 • محدودیت های پژوهش ۸۴
 • منابع و مآخذ : ۸۵
 • پرسشنامه سنجش نگرش دانشجویان نسبت به موتور جستجو گر گوگل و یاهو ۸۸
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه موتورهای جستجوگر رشته آی تی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 98
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *