مقاله پایداری حرارتی الاستومر پلی یورتان

مقاله و تحقیق پایداری حرارتی الاستومرپلی یورتان  قالب فایل word در ۳۸ اماده برای پرینت و ویرایش میباشد.این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته مکانیک و و فیزیک میباشد و پایداری پلیمرها به عنوان موضوعی مقاله و تحت نام پلیمرهای مقاوم در برابر حرارت مورد بررسی قرار گرفته است.در ادامه به خلاصه هایی از تحقیق اصلی میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

خلاصه هایی از متون مقاله پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان :

حضور قسمت های سخت، نیروی  جاذبه بین ملکولی و پیوندهای عرضی در زنجیر پلیمر باعث تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی و دوام پلیمر در دماهای بالا می شود. اگرچه پیوندهای عرضی می توانند هم در قسمت های سخت و هم در قسمت های نرم پلیمر وجود داشته باشند ولی جاذبه های بین مولکوی معمولاً بین قسمت های سخت پلیمر موجودند.بنابراین همانطور که قسمت های نرم تشکیل دهنده پلیمر می توانند بر خواص آن در دماهای پایین تأثیر زیادی داشته باشند، تصور می شود که ساختار قسمت های سخت نیز اثر قابل توجهی بر خواص پلیمر در دماهای بالا دارد.قسمت های سخت موجود در زنجیر پلیمر، ممکن است حالت بلوری داشته باشند و این امر در شرایطی که پلیمرها تحت نیروی کشش پلی یورتان  قرار می گیرند، مشخص تر می شود. حالت های بلوری موجود نقش پیوندهای فیزیکی را در زنجیر پلیمر ایفا می کنند. استحکام، نقطه ذوب و مقاومت در مقابل تنش پلیمر بلوری با افزایش طول، تقارن و تناسب قسمت های سخت که عامل ایجاد و تقویت نیروهای جاذبه بین مولکولی پلی یورتان هستند، افزایش می یابند، بنابراین ایزوسیانات های متقارن و گلیکول های فاقد شاخه جانبی احتمالاً در بالا بردن مقاومت حرارت پلیمرها مؤثر خواهند بود. در تحقیقاتی که توسط بریتین درباره الیاف یورتان انجام شده است و نتایج ان در بسیاری از موارد دیگر پلی یوتان ها نیز مصداق دارد، اثر تقارن ساختاری دی ایزوسیانات ها بر روی مقاومت حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

پلی یورتان
پلی یورتان

اثر پلی الها در پلی یورتان :

پلی الهای استر و اتری یکی از قسمت های اصلی و مشخص تشکیل دهنده ساختار پلی یورتان ها می باشند. پلی استرها از پایداری حرارتی بهتری در مقایسه با پلی اترها برخوردارند و مقاومت آنها در مقابل اکسایش نسبتاً خوب است.برتری پایداری پلی استرها با اندازه گیری رهایی از تنش پلیمرهای مربوطه در هوا و نیتروژن مشخص کرده اند. منحنی نستباً خطی به دست آمده در مورد پلی یوتان های تهیه شده از پلی استرها نشان دهنده ایناست که شکسته شدن زنجیرهای آنها در اثر اکسایش نبوده و لذا برگشت پذیر می باشد و پلیمر مربوطه خواص اولیه اش را کم و بیش حفظ کرده است. در صورتی که در مورد پلی یورتان های تهیه شده از پلی اترها، تجزیه سریع و برگشت ناپذیر آنها در هوا (در نیتروژن چنین نخواهد بود) نشان دهنده گسیختگی زنجیر و ماهیت اکسیدشوندگی این پلیمرها است.

در مورد پلی یورتان  هایی که پلی ال تشکیل دهنده آنها پلی اتر است، گروهی که با اکسید پروپیلن تهیه می شوند در مقایسه با آنهایی که با اکسید پلی اتیلن و یا اکسید۱و۴- بوتیلن ساخته می شوند سریع تر و آسان تر مورد حمله اکسیژن قرا می گیرد و اکسید می شوند. مطالعات رهایی از تنش الاستومرهای دارای پیوندهای عرضی در محیط هوا نیز نشان دهنده مقاومت حرارتی بهتر استریورتان ها نسبت به اتریورتان هاست. بنابراین در مواردی که پایداری بهتری در مقابل اکسایش حرارتی مورد نیاز است تحقیقاً پلی استر یورتان ها انتخاب می شوند.

اثر پیوند عرضی:

ایجاد پیوندهای عرضی در  پایداری حرارتی الاستومرهای یورتان، با بکارگیری مواد اولیه دارای ظرفیت بیشتر از ۲ و استفاده از دی ایزوسیانات اضافی امکان پذیر است. افزایش پیوندهای عرضی در زنجیر الاستومرهای پی یورتان، همانند بسیاری از پلیمرها، باعث افزایش پایداری حرارتی می گردد، زیرا برای تجزیه کامل پلیمر، باید پیوندهای شیمیایی بیشتری شکسته شوند و لذا پلیمر پایدارتر خواهد ماند. به هر حال تکنیک ایجد پیوندهای عرضی به منظور بالا بردن خواص پایداری حرارتی الاستومرها محدودیت انجام دارد، چون بر دیگر خواص پایداری حرارتی مطلوب مورد نظر الاستومرها، مثل کشسانی، کنش تا پارگی غیره اثر منفی می گذارد. پیوندهای عرضی مختلف مؤثر بر پایداری حرارتی که در الاستومرهای یورتان با بکارگیری ایزوسیانات اضافی به وجود می آیند شامل: آلوفانات ها، بی اوره ها و ایزوسیانورات ها هستند که در بین آنها، ایزوسیانورات ها باعث ایجاد بیشترین پایداری حرارتی در پلی یورتان‌ها می شوند. آلوفانات ها و بی اوره ها در دماهای ۱۷۰-۱۶۰ درجه به طور کامل تجزیه می شوند ولی ایزوسیانورات ها در دماهای بالاتر از مقادیر ذکر شده پایدارند.

انتخاب پلی یورتانها برای کاربردهای پیوندی سازگاری بافتی:

مواد پیوند شده در بافتهای نرم و سخت بدن همیشه عکس العملی را به دنبال دارند. التهاب حاد موضعی و مکانیزمهای ترمیمی سعی دارند که حالت تعادل را در بافت عروقی که به دنبال ضربه ناشی از پیوند ایجاد شده است دوباره برقرار کنند. کلاً سه نوع واکنش جسم خارجی براساس آرایش فیزیکی، خواص شیمیایی پیوند با پاسخ ایمنی بدن نسبت به پیوند وجود دارد.پاسخها به علت خواص فیزیکی،‌شامل محصور شدن پیوند به وسیله لایه نازکی از سلولهای اپلی قلیایی (سلولهای پوشاننده سطح) یا بافت فیبرو، از پاسخهای طبیعی و مطلوب اند. کراتینیزاسیون (ضخیم شدن پوست) در پیوندهای جلدی،‌ضخیم شدن کپسول و تشکیل بیش از حد پلی ساکارید در اطراف لبه های تیز، از جمله پاسخهای قابل توجه نسبت به آرایش فیزیکی هستند. به علاوه سطوح نامنظم یا بزرگ و پیوسته پیوند،‌در نهایت سبب ایجاد «سلول بسیار بزرگ» یا تشکیل تومور می شود.

سازگاری خونی :

مواد زیستی که به عنوان پیوند در تماس با خون درحال جریان،‌در نظر گرفته می شوند، عموماً همانند پیوندهای بافت همبند از نظر آزمایشهای سم شناسی بررسی میشوند. به علاوه، سازگاری خونی از طریق مجموعه آزمایشهایی باید تأیید شود.پیکربندی فیزیکی (به طور مثال ، نرمی ، اندازه) از نظر سازگاری بافت همبند پیوندهای در تماس با خون هر دو اهمیت دارد. در هر حال در مورد اخیر شیمی پیوند مهمتر است.با توجه به اینکه مهمترین عامل در سازگاری خونی مواد پیوند شده مقاومت آنها در مقابل ایجاد لخته و پایداری است. این قبیل مواد نباید در حد قابل توجهی سبب آسیب پروتئینها ،‌آنزیمها یا اجزاء سلولی خون شوند.

دیگر عناوین مقاله پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان :

 • بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی پلیمر ها
 • اثر ساختار شیمیایی مواد تشکیل دهنده
 • پارامترهای مهم و مؤثر در پایداری حرارتی یورتان ها
 • اثر پیوند عرضی جهت افزایش پایداری حرارتی
 • اثر پیوند عرضی ایزوسیانورات
 • سنتز
 • مطالعات DMTA وDSC
 • پلی یورتان کاردیوتان
 • انتخاب پلیمرها برای پیوند در بافت همبند
 • پلی یورتان سگمنته بیومر
 • کاربرد پلی یورتانها در پزشکی زمینه تاریخی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله پایداری حرارتی الاستومر پلی یورتان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *