مقاله ویژوال بیسیک رشته کامپیوتر

پیش از نوشتن برنامه برای حل یک مساٴله، باید شناخت کاملی از یک روش برنامه ریزی دقیق داشته باشد، هنگامی که برنامه ای می نویسید ،باید انواع بلوکهای سازنده موجود را بشناسد و اصول سازمانی تثبیت شده برنامه را به کار برید در این فصل و فصل بعد تئوری و اصول و برنامه نویسی ساخت یافته را ارائه می دهیم. تکنیکهایی که خواهد آموخت، برای بیشتر زبانهای سطح بالا از جمله ویژوال بیسیک Visual Basic قابل قبول است هنگامی که برنامه نویسی مبتنی بر شٸ را در فصل ۷به طور عمیقی مطالعه می کنیم، خواهیم دید که ساختار های کنترلی در ساخت و دستکاری اشیا مفید هستند .روشی سریع و آسان بسازید .

شبکه کد:

شبه کد در ویژوال بیسیک یک زبان مصنوعی و غیر رسمی است که به برنامه نویسان کمک میکند تا الگوریتم ها را برنامه نویسی کنند.شبه کدی که ما ارائه میدهیم، برای برنامه نویسی الگوریتم هایی مفید است که به بخشهای ساخت یافته برنامه های Visual Basicتبدیل خواهند شد.شبه کد راحت و کاربر پسند است ویک زبان برنامه نویسی واقعی کامپیوتر به حساب نمی آید. شبه کد درکامپیوتر اجرا نمیشود. درعوض به برنامه نویس نطیر Visual Basicراجع به آن فکر کند در این فصل، نمونه ای ویژوال بیسیک Visual Basicراجع به آن فکر کند. در این فصل، نمونه هایی متعددی از الگوریتم های شبه کد را فراهم کرده ایم.شیوه شبه کدی که ما ارائه میدهیم تنها متسکل از کاراکترهاست،بنابراین برنامه نویسان میتواند آنرا با استفاده ازیک برنامه ویراستار، به راحتی تایپ کنند. برنامه نویسان می توانند برنامه های شبه کد فراهم شده را به سادگی وبه دقت به برنامه های Visual Basicمتناظر تبدیل نماید.در بیشتر موارد،تبدیل به سادگی با جای گزینی عبارات شبه کد با معادلهای Visual Basicآنها انجام می شود.

ترویج ارگومان:

ویژگی مهم دیگر تعریف متد ها ،اعمال آرگومان هاست (یعنی مجبور کردن ارگومانها به نوعی خاص برای ارسال به یک متدVisual Basic تبدیلات عرضی پشتیبانی می کند تبدیل عریض هنگامی روی میدهد که یک نوع به سایر انواع تبدیل شود (معمولا انواعی که می توانند داده های بیشتری را نگه داری کنند)بدون اینکه داده ای از بین برود و یک تبدیل باریک هنگامی روی میدهد که داده ممکن است در طی تبدیل از بین برود(معمولا به انواعی که داده کوچکتری را نگه داری می کنند)شکل۸-۵ تبدیلات عریض پشتیبانی شده در متد Visual Basic را نشان می دهد.

Strict تبدیلات نوع داده:

Visual Basicچندین گزینه را برای کنترل روش مدیریت اناع داده به وسیله کامپایلر ارائه می دهد این گزینه ها به برنامه نویسان کمک می کنند تا خطاهای حاصل از تبدیلات باریک را حذف نماید و بدین ترتیب کد،ایمن تر و مطمئن تر خواهد شد.اولین گزینه Option Strict است که به طور پیش فرض با Onتنظیم می شود،بدین معنا که در برنامه های Visual Basic ایجاد شده در فصلهای ۱تا۴ فعال شده است.این گزینه برنامه نویس را مجبور می کند تا همه متغیرها را قبل از استفاده در برنامه به طور صریح معرفی کند.با انجام معرفی های صریح خطاهای املایی وسایر خطاهای پیچیده ای که ممکن است در صورت فعالنبودن گزینه Option Strict روی دهند ،ازبین می روند.مثلاوقتی Option StrictباOffتنظیم شده باشد،کامپایلر نام متغیر های دارای املایی نادرست را به عنوان معرفی های متغیر جدید تفسیر می کند واین امر موجب به وجود آمدن خطاهای پیچیده ای می شود که رفع آنها بسیار مشکل است.

ویژوال بیسیک
ویژوال بیسیک

قوانین برد در ویژوال بیسیک:

برد یا فضای معرفی یک متغیر،مرجع یا شناسه رویه،بخشی از برنامه ها یی که در آن می توان به شناسه دست یافت. بردهای ممکن به روی شناسه عبارتنداز:برد کلاس برد ماژول،بردفضای نام و برد بلوک.اعضای یک کلاس دارای برد کلاس هستند بدین معنا که در چیزی تحت عنوان فضای معرفی کلاس قابل روئیت می باشد.بردکلاس در شناسنامه کلاس پس از کلمه کلیدی Cassشروع می شود ودر عبارت End Classخاتمه می یابد. این برد احضار مسقیم متد کلاس را از اعضای تعریف شده در کلاس و دست یابی به اعضای ارث برنده درکلاس امکان پذیر می باشد.درواقع،اعضای یک کلاس برای متد های کلاسی ک در آن تعریف می شود سراسری هستند(درفصل ۸مشاهده خواهید کرد که اعضای Sharedازاین قانون مسثنی می باشند).به عبارتی متدها می توانند مستقیما” متغیرهای نمونه کلاس را اصلاح کنند(یعنی متغیرهایی که در تعریف کلاس معرفی شده اند مخارج در آن)وسایر متدهای کلاس را احضارنمایند.

ماژول ها:

برنامه نویسان با استفاده ازماژول ها رویه های مرتبط رابه گونه ای گروه بندی می کنند که سایر پروژه ها نیز قابل استفاده با شند.ماژول ها در بسیاری از جهات شبیه به کلاسها هستند یعنی ماژول ها به برنامه نویسان امکان ساخت  اجزای قابل استفاده مجدد را می دهند بدمن اینکه آنها دانش کاملی از برنامه نویسی شئ گرا داشته باشند.برای استفاده از ماژول های موجود در یک پروژه باید در مورد قوانین بردگذاری آگاهی داشته باشید زیرا برخی از رویه هاومتغیرهای یک ماژول لز طریق سایر بخش های یک پروژه قابل دسترسی هستند. به متغیر و رئیه های خارج از ماژاول داشته باشندبه غیر ازمواقعی که چنین مقادیری به عنوان آرگومان ارسال می کردند.

مرتب سازی آریه ها:

متب سازی داده ها(یعنی مرتب کردن داده ها به ترتیبی خاص،نظیر صعودی یا نزولی)،یکی از مهم ترین برنامه های کامپیوتری است.مثلا”یک بانک تمام چکها را با شماره حساب مرتب.می کند،به طوری که بتواند در انتهای هرماه،گزارش مجزای بانکی را فراهم نماید.شرکتهای تلفنی لیست حسابهای خود را با نام خانوادگی ودر لیست خانوادگی با نام مرتب می کنند تا یافتن شماره تلفن ها آسان باشد.به طور مجازی هر سازمان باید داده هایی را مرتب کند ودر بسیاری موارد،مقدار داده ها زیاد است. مرتب سازی داده ها،یک مسأله خیره کننده است که برخی از تلاش های تحقیقاتی در حوزه علوم کامپیوتر،آن را جالب است. در این بخش،یکی از ساده ترین الگوهای مرتب سازی را بررسی می کنیم.

انتزاع دادها و پنهان سازی اطلاعات:

همان گونه که در ابتدادی این فصل بیان شد،کلاسها به طور طبیعی جزیئات پیاده سازس خود را از کلاینتهاپنهان میکنند این امر پنهان سازی اطلاعات نامیده میشود. به عنوان یک نمونه از پنهان سازی اطلاعات ،اجازه دهید تا ساختمان دادهای به نام پشته را در نظر بگیریم .دانشجویان می توانند پشته را توده ای از بشقابها را تصور کنند هنگامی که بشقاب روی توده قرار میگیرد همیشه در بالا قرار میگیرد ویژوال بیسیک (که در پشته pushingگفته میشود). به طور مشابه،هنگامی که بشقابی از توده برداشته میشود، همیشه از بالا برداشته میشود(که در پشت popping گفته میشود). پشته ها را ساختمان داده اخرین اولین(LIFO)مینامند (اخرین ایتم اضافه شده به پشته،اولین ایتمی است که از پشته برداشته میشود ).پشته ها را می توان با ارایه ها وسایر ساختمان داده از قبیل لیست های پیوندی پیاده سازی کرد.

ویژوال بیسیک
ویژوال بیسیک

دیگر عناوین مقاله ویژوال بیسیک رشته کامپیوتر:

 • بازگشت درمقابل تکرار
 • بررسی الگوریتم ها
 • ۳-۴ساختارهای کنترلی
 • ۵-۳ساختار انتخاب If/Then
 •  رویه های Function
 • ۳عملگرهای انتساب و رویه ها
 • انواع داده اصلی Visual Basic
 •  رویه های Sub
 • بررسی لیترال ها با کارکترهای نوع و مدت زمان شناسه ها
 • بررسی آرایه ها در برنامه نویسی ویژوال بیسیک ونمونه هایی از کاربرد آرایه ها
 • جستجوی خطی وجستجوی باینری
 • قابلیت استفاده مجدد نرم افزار
 • فضاهای نام و اسمبلی ها
 • جستجوی خطی یک آرایه
 • مهندسی نرم افزار و وراثت
 • پیاده سازی یک نوع داده انتزاعی Timeبایک کلاس
 • اعضای کلاس Shared
 • استفاده از سازنده های بیش از حد استفاده شده
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ویژوال بیسیک رشته کامپیوتر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 112
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *