مقاله ورق کاری و برشکاری رشته متالوژی و مکانیک

خلاصه روش تهیه ورق  فلز به این شکل است که شمش های فلز را بعد از گرم کردن و عبور دادن از زیر غلط ها به ضخامت های مختلف به صورت ورق تبدیل می شوند . اگر ضخامت بالاتر از ۴ میلمی متر باشد به آن صفحه می گویند و اگر کمتر از ۴ میلی متر باشد ورق گفته می شود .

کپسول گاز اکسیژن :

رنگ بدنه این سیلندر مشکی بوده و اندازه های معمول آن ۳۴۰۰ و ۵۲۰۰ و ۶۸۰۰ لیتر است . حداکثر فشار اکسیژن داخل آن ۱۷۰ بار می باشد و دارای اتصالات خروجی با رزوه راستگرد است . رنگ شیلنگ های آن آبی یا سبز می باشد . برای تعیین مقدار اکسیژن موجحود در داخل کپسول می توان از فشار سنج بالا که روی رگولاتور نصب گردیده است ، استفاده کرد یا می توان وسیله خاصی را به همین منظور روی کپسول نصب کرد تا مقدار گاز داخل را مشخص نماید .

ورق
ورق

رگولاتور یا مونومتر :

کار اصلی این وسیله تنظیم فشار گاز خروجی می باشد . رگولاتور از یک طرف به کپسول وصل شده و از طرف دیگر آن گاز مصرفی با فشار مشخص خارج می شود . رگولاتور دارای دو عقربه فشار سنج می باشد ، یکی فشار گاز داخل کپسول و دیگری فشار گاز خروجی را نشان می دهد ، که معمولاً اندازه گیری بر حسب بار (bar) است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :

 1. رنگ نوار روی رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن  ورق به رنگ سبز با قرمز است .
 2. روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .
 3. فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .
 4. ورودی رگولاتور اکسیپن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد .
 5. یاد آوری : شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :
 6. رنگ نوار روی ورق رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن به رنگ سبز با قرمز است .
 7. روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .
 8. فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .
 9. ورودی رگولاتور اکسیپن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد .
 10. یاد آوری : شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :
 11. رنگ نوار روی رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن به رنگ سبز با قرمز است .
 12. روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .
 13. فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .
 14. ورودی رگولاتور اکسیپن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد .
 15. یاد آوری : شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :
 16. رنگ نوار روی رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن به رنگ سبز با قرمز است .
 17. روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .
 18. فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .
 19. ورودی رگولاتور اکسیپن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد .

یاد آوری : شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :رنگ نوار روی رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن به رنگ سبز با قرمز است .روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .ورودی رگولاتور اکسیپن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد . شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :رنگ نوار روی رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن به رنگ سبز با قرمز است .روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .ورودی رگولاتور اکسیپن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد . شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند . است البته هر گاز رگولاتور مخصوص به خود را دارد و رگولاتورهای گازی اکسیژن و استیلن تفاوت هایی به شرح زیر دارند :رنگ نوار روی رگولاتور گاز اکسیژن آبی یا سیاه است در حالی که برای رگولاتور استیلن به رنگ سبز با قرمز است .روزه های اتصالات کپسول و شیلنگ در رگولاتور استیلن چپ گرد هستند .فشار سنج فشار پایین یا خروجی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و فشار سنج فشار پایین رگولاتور استیلن تا یک بار را نشان می دهد .ورودی رگولاتور اکسیژن تا ۸/۴ بار و ورودی رگولاتور استیلن تا ۸ بار را نشان می دهد . شیلنگ های اکسیژن آبی و شیلنگ های گاز استیلن قرمز رنگ هستند .نکته : محافظ های شیلنگ که در انتهای شیلنگ ها و در نزدیکی مشعل نصب می شوند ، برای جلوگیری از برگشت شعله به داخل شیلنگ براثر پس سوزی در اتصال ورودی مشعل به کار می روند . نصب واراونه آنها مانع جریان یافتن گاز می شود .

مشعل جوشکاری  در ورق کاری:

مشعل جوشکاری از قسمت های بدنه اصلی ، شیرهای تنظیم و سرپیک تشکیل شده است . گازهای اکسیژن و استیلن وارد قسمت مخروطی شکل می شوند . در آنجا با یکدیگر مخلوط شده و از سر پیک جوشکاری خارج می شوند .سر پیک های جوشکاری انواع مختلفی دارند . این قسمت قابل تعویض بوده و از روی قطر سوراخ آن شماره گذاری می شوند . اگر کپسول های گاز به طور صحیح جابجا شوند هیچ حادثه ای پیش نمی آید . در غیر این صورت ممکن است فوق العاده خطر ناک باشند .از پایین انداختن کپسول ها باید جداً خودداری کرد . در مدت نگهداری کپسول ها در انبار و یا در موقع حمل آنها سرپوش کپسول ها باید در روی آنها باشند . در موقع استفاده از کپسولها باید آنها محکم و در وضع قایم باشند و در محل گرم نگهداری نشوند .

فهرست مطالب مقاله ورقکاری و برشکاری رشته متالوژی و مکانیک:

 • مقدمه
 • آشنایی با انواع ورق ها
 • اصول ورقکاری
 • تجهیزات برش
 • بریدن ورق (اصول قیچی کاری)
 • مکانیزمهای برش
 • صاف و مسطح کردن ورق
 • خمکاری ورق های فلزی
 • تجهیزات خم کاری
 • تعریف پروژه و تشریح ساخت ورق
 • مراحل برشکاری و خم کاری
 • جوشکاری با گاز
 • مزایا و معایب جوشکاری گازی
 • کاربردهای جوشکاری گاز
 • تجهیزات جوشکاری گاز
 • محافظ های شیلنگ
 • گازهای مورد استفاده در جوشکاری
 • انواع شعله و نحوه ایجاد آنها
 • خاموش کردن مشعل
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ورق کاری و برشکاری رشته متالوژی و مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 24
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *