مقاله هوش معنوی و وجدان کاری

تحقیق و مقاله هوش معنوی و وجدان کاری در فرمت فایل word تهیه شده و در ۷۱ صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته روانشناسی و علوم انسانی میباشد در این تحقیق تلاش می شود، ضمن بیان مفهوم و نظرات پیرامون هوش معنوی مساله وجدان کاری و مفاهیم  در ادامه به چکیده هایی از عناوین و متن های تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه از باکس انتهای صفحه اقدام نمایید.

چکیده هایی از مقاله هوش معنوی و وجدان کاری:

سبک مدیریت و اخلاق و رفتار مدیران به شدت بر کارکنان تاثیرگذار است.اگر کارکنان شاهد این باشند که مدیرانشان‌افراد متعهدی هستند که از روی وجدان کاری عمل‌می‌کنند،قطعا آنها را به‌عنوان الگو خواهند پذیرفت و در رسیدن به اهداف سازمانی آنان را یاری خواهند داد. سبک مدیریت یکی از عواملی است که می‌تواند در تعهد افراد به سازمان و وجدان کاری‌ کارمندان تأثیرگذار باشد.به عبارتی در سازمان‌هایی که مدیران کارمندان را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سازمان و خودشان شرکت می‌دهند،به نوعی احساس مسئولیت‌ را در آنها تقویت می‌کنند و فرد نسبت به سازمان احساس تعهد خاصی می‌کند و این هم به‌ نوبه خود در افزایش وجدان کاری کارمندان تاثیرگذار است.اینکه مدیر به سبک آزاد منشانه اعمال ‌مدیریت کند و از شیوه‌های بصری مؤثر به‌ جای تمرکز اختیارات،بی‌توجهی به‌ انسانها و سطحی‌نگری و کنترلهای شدید استفاده کرده و به پرورش درونی افراد بپردازد یا اینکه شیوه‌های ابتدایی محض را اعمال کند.بر وجدان کاری تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد. مشاهده شده در سازمانها و مؤسسات بزرگ گرایش به سمت مدیرانی‌ است که در زمینه‌های خاص نظیر:امور مالی و یا سایر جنبه‌های مدیریت،مهارت‌ بیشتری نسبت به زمینه‌های تخصصی‌ خود دارند.

عوامل خانوادگی و تربیتی:

نقشی که خانواده در شکل گیری وجدان کاری در طول فرایند رشد کودک و نوجوان ایفا می کند بسیار برجسته و تأثیرگذار است, مانند درونی کردن وجدان کاری از دوران کودکی، ایجاد حس مسئولیت،انتخاب اسباب بازی و… منظور ازعوامل خانوادگی دروجدان کاری نقش خانواده و والدین در شکل گیری وجدان کاری افراد است. در خصوص تأثیر عوامل خانوادگی یکی از اهداف تربیت را آماده سازی فرد جهت خوب زیستن وبهر ه مندی کامل از مواهب جهان و کسب آمادگی لازم برای ادامه حیات در جهان دیگر می داند،این امر جز از طریق کار و تلاش او به دست نمی آید. اگرفرد در خانواده و یا جامعه ای زندگی کند که از وجدان کاری بالایی برخوردار باشد به نحوی که پارامترهای گوناگون خانوادگی او را به کار و تلاش جدی و مداوم ترغیب کند به طور طبیعی، چنین فردی تمایل بیشتری به کار و تلاش خواهد داشت و از همت بلندتر برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر نحوه حمایت، کنترل ونظارت خانواده در میزان وجدان کاری افراد تأثیرگذاراست.

فضای فرهنگی:

هنجارهای فرهنگی- اجتماعی مربوط به کار مانند دیگر هنجارهای فرهنگی چون ترویج فرهنگ کار و تلاش و معرفی فرهنگ کار دراسلام و نقش جامعه و فرهنگ یک کشور در شکلگیری وجدان کاری افراد بر همه اعضای‌ جامعه تأثیر گذاشته و در ایجاد یک تمایل و گرایش خاص نسبت به کار کردن در همه ما سهیم است.بنابراین فرهنگ عامیانه مردم‌ باید بر وجدان کاری تأکید داشته باشد.کار در ضرب المثل‌ها، محاورات، اشعار و… مردم بایستی به عنوان یک موضوع مطلوب‌ معرفی شود(خاکی، ۱۳۸۷).فضای فرهنگی و اجتماعی نیز در ایجاد وجدان کاری در سازمان، نقش به سزایی دارد. نوع روابط بین افراد،جو سازمان و برخوردهای پرسنلی و وجود روحیه اعتماد و یا عدم آن می‌تواند بر وجدان کاری افراد موثر باشد. چنانچه در فرهنگ سازمان انجام کار و وظایف‌ محوله به عنوان اولویت اول قرار نگیرد و فرهنگ‌ حاکم بر سازمان تشویق‌کننده کم‌کاری و سیاه‌کاری‌ باشد و کار به عنوان یک موضوع مطلوب‌ محسوب نشود،وجدان کاری تقویت نخواهد شد.فرهنگ سازمانی عبارت است از نظام‌ اعتقادات و بایدهای اساسی،ارزش‌ها و الگوهای رفتاری که عمدتا در سازمان‌ وجود دارد و در طول زمان نیز توسعه‌ یافته‌اند و همچنین افراد سازمان پای‌بند آنها می‌باشند.(توماس پیترز و رابرت).

هوش معنوی
هوش معنوی

توجه به انگیزه و نقش اساسی آن:

یکی از اصلی‌ترین عوامل در تقویت وجدان‌کاری،ایجاد انگیزه است.روانشناسان معتقدند که‌انسان نیازهای مختلفی دارد و کلیه اقدامات و عملیات‌او در زندگی حرفه‌ای یا خصوصی پاسخی است در جهت ارضای این نیازها.از جمله طبقه‌بندی‌های‌معروفی که در رابطه با نیازهای انسان می‌باشد، طبقه‌بندی مازلو است.به عقیده مازلو نیازها در سطوح‌مختلف قرار دارند و هر نیاز پس آن‌که نسبتا ارضا شد،جای خود را به نیاز برآورده نشدهء سطح بالاتری‌می‌دهد.نکته قابل‌توجه در نظریه مازلو تقسیم‌بندی‌نیازهای انسان به دو مقوله مادی و غیرمادی و قائل شدن طبقه‌بندی برای آنهاست.

نکات زیربنایی وجدان کار:

قبل از ارائه راههای ایجاد تقویت و بروز وجدان کاری در جامعه توجه به چند نکته‌ ضروری می‌باشد:

اول:وجدان کاری،دارا بودن انگیزه تحرک در درون انسان است اما اینکه چگونه ممکن است‌ یک فرد برای انجام عملی انگیزه داشته باشد امری‌ است که به تعریف ما از انسان و انگیزه‌های او باز می‌گردد.اگر ما انسان را صرفا پدیده‌ای مادی‌ دانسته و انگیزه‌هایش را در حد انگیزه‌های مادی‌ محدود کردیم آنگاه وجدان کاری تنها از طریق‌ مکانیزمی خاص که متناسب با آن تعریف است‌ معنا و مفهوم پیدا می‌کند.اما اگر انسان را خلیفه الله‌ بدانیم،یعنی انسانی که توسعه دنیایی را به عنوان‌ مقدمه‌ای برای توسعه اخروی در نظر می‌گیرد بایستی تحریک این انگیزه بر مبنای ارزش‌های‌ الهی و اسلامی ایجاد و تقویت گردد.بنابراین برای‌ تحریک این انگیزه در افراد بایستی مبنای ارزشی‌ آن را مد نظر قرار داد تا به نتیجه دلخواه منجر شود.

پیشینه وجدان کار سازمانی:

می‌توان وجدان کار کارکنان را از نظر زمانی به دو مرحله تقسیم کرد که مرز بین‌این دو همانا پیوستن به سازمان می‌باشد و وقتی که وی به استخدام سازمانی در می‌آید به عبارتی در پیمان اقتصادی-برای‌دریافت حقوق و مزایا در مقابل ارائه وقت و نیروی کار خود-و پیمان روانشناختی‌برای دریافت تأمین و ایمنی در مقابل ارائه‌حس وفاداری نسبت به سازمان-وارد می‌شود،گرایش وی نسبت به کار تحت‌تأثیر عوامل متفاوتی قرار می‌گیرد. هنگامی که کارمندان به سازمانی‌می‌پیوندند،آنان یک پیمان روان‌شناختی‌نانوشته می‌بندند،گرچه به طور معمول از چنین کاری نا آگاه هستند.این پیمان افزوده‌بر پیمان اقتصادی است که برای دستمزدها، ساعتهای کار،ویژگیهای محل کار بسته‌می‌شود.پیمان روان‌شناختی وضع‌درگیری روانی هر کارگزار را با نظام تعیین‌می‌کند.کارگزاران می‌پذیرند که میزانی از کار و کوشش را به نظام بدهند،ولی در برابر،آنان درخواستی بیش از پاداشهای‌اقتصادی از نظام دارند،آنان امنیت،رفتار انسانی،پیوندهای سودبخش با مردم و پشتیبانی برای دستیابی به آرزوهای خود را درخواست دارند.با عنایت به موارد فوق و با توجه به تاییدات و بازتابهای شدید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی،و فرهنگی بر وجدان کاری که در فرآیند اجتماعی شدن و درگیر شدن فرد با عناصر و نهادهای اجتماعی حادث می‌شود این نوشتار می‌کوشد به بررسی عوامل مختلف اثرگذار در وجدان کاری و معرفی اصلی‌ترین مبانی تمایل انسان به انجام کار مطلوب‌در ابعاد فردی و سازمانی،و نیز شناسائی مناسبترین روش جهت ترویج و تقویت روحیه‌گرایش به کار یا وجدان کاری با توجه به نظام ارزشی و بینشی حاکم بپردازد(بلانچارد، ۱۳۸۵).

عناوین دیگر مقاله هوش معنوی و وجدان کاری:

  • مفهوم هوش معنوی و معنویت
  • بررسی هوش معنوی و سلامت روانی
  • هوش معنوی و مدیریت
  • مفهوم کار و وجدان کاری
  • شاخص های موثر بر وجدان کاری
  • وجدان کار سازمانی
  • عوامل اثر گذار پس از ورود و شکل گیری وجدان کاری در سازمان
  • پیشینه تحقیق

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله هوش معنوی و وجدان کاری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 71
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد منابع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *