مقاله معماری موزه

در این پروژه سعی شده علاوه بر توجه به مسایل عملکردی به فرم و زیبایی حجم نیز اهمیت داده شود.ایده اصلی حرکت گرفته شده که نزدیکترین فرم منحنی است .برای بهره بردن حداکثر از نور بوده است. و بدلیل مقدس بودن مکان از آب نیز چه در داخل مجموعه و چه در سایت مجموعه استفاده شده است..موزه ای که طراحی کردم موزه ادیان نام دارد که حرکت در آن از طریق رمپ است. که ادیانی که راجع به آن صحبت می شود شامل اسلام و مسیحیت و ابراهیم و … است. که نمایش دادن آنها به صورت تصویری و یا نمایش دادن با مجسمه است که البته تصاویر بیشتر فرهنگ و رفتار و یا حتی معماری هر زمان را نمایش می دهد.موزه بنایی مهم است و با ارزش  برای عموم مردم . موزه ای که طراحی کردم شامل فضاهایی چون کتاب خانه و اداری و امفی تائتر و فضای موزه می باشد. مقاله معماری موزه در قالب فایل ورد آماده برای ورایش و پرینت میباشد.

مقدمه ومشخصات موزه:

در طراحی این موزه سعی شده تا عوامل اجرایی و عوامل زیبا شناسی مرتبط با معماری با هم در نظر گرفته شود به همین منظور فرم اکثر قسمت های موزه نزدیک به المان های مربوطه یا مجسمه شخصیت های مهم در تاریخ و  برای تسهیل در امر اجرا و ایجاد شکست های معقول و برای پاسخ به نیاز زیباشناسی معماری از فرم های شکسته استفتده شده است.  موزی که طراحی کردم موزه ادیان نام دارد که حرکت در آن از طریق رمپ و در قسمت های هم از پله استفاده شده است. که ادیانی که راجع به آن صحبت می شود شامل اسلام و مسیحیت و ابراهیم و …….  است. که نمایش دادن آنها به صورت تصویری و یا نمایش دادن با مجسمه است که البته تصاویر بیشتر فرهنگ و رفتار و یا حتی معماری هر زمان را نمایش می دهد.

شناخت فضاهای موزه:

درمورد فضاهای موزه مبنای ما، فضاها واسامیمرسومدرمعماریا مروز می باشد.  نامهر فضاوفعالیتهای انجام شده درآن وهمچنین مبلمان وعناصرموجود درفضاه مانچیزی استکهامروز آنرامی بینیم.مبنای این قسمت اعماز نامفضاهاورفتارهاوعناصر موجود درفضاهای مورد مشاهده وضعیت کنونی درجامعه مورد مطالعه است ودراین برداشتهی چگونه نظرشخصی یا ارزشگذاری صورت نگرفته است. بطورکلی فضاهای معمولی که در موزها مروزی طراحی وساخته میشود برداشت یه ستنداز فضاهای موجود درموزه های اروپایی وآمریکایی،باهماننامهاویاهماندستهبندی فضایی واستراکچر (کهاینمسئلهریشهدرنوعآموزشوالگوهای مطرحدرجامعه چندسالهاخیرمادارد)مجلات ضعیف داخلی درمقابل جلوه منابع خارجی ،همچنین تحصیلا ساتی دایران یدرتورهای غرب یوعدمآشنایی کافی آنهاازمعماری ایرانی باعثت حلیلوانتقال مستقیمالگوهای غربیبهن ظامآ موز شیگردیدودرنتیجه ساختمان موزره و طراح داخلی  درایران نیز به شدتتحت تأثیراین مسئله قرارگرفت هاست.  به دوراز تفسیر این مسئله شرایط موجود باعث ایجاد فضاهای جدید در موزه شده که در ادامه به آنها خواهم پرداخت،عبارتنداز :

 1. فضای ورودی
 2. انباری
 3. کتاب خانه
 4. حراست
 5. فضای خدماتی
 6. امفی تاتتر
موزه
موزه

برنامه ی احتیاجات طرح:

درطراحی یک موزه به صورتی که نیاز به حداقل۷۰%فضای باز باشدوسایت اهمیت ویژه ای داشته باشد. خواهان احتیاج ظات خاصی نسبت به برگزاری مراسم ها هستیم که لیست فضاها، کاربریها وخدمات و قوانین مورد نیاز که درطراحی مورد توجه قرارگرفته است راذیلاً بیان می کنیم :

 • سایه اندازی وایجادسایه :

با توجه به این که بنا پایین تر از سطح زمین است با طراحی سایت مشکل بر طرف شده است.

 • ورودی سواره وپیاده :

که با تفکیک و توجه به تسهیل ساده ترین دسترسی ها طراحی انجام گرفت

 • راههای داخلی
 • تامین پارکینگ های دائم :

پارکینگ در قسمت مجاور و در پشت حرم طراحی شده که نیاز به  طراحی پارکینگ نیست پارکینگ ها به صورت طبقاتی حل شده است.

 • فضاهای جمعی :

این کاربر هایی که شامل تجاری،  کافی شاپ فست فود،  است

فهرست مطالب مقاله معماری موزه:

 • در فصل دوم درمورد موقعیت طبیعی وجغرافیایی شهرشیراز.
 • در فصل سوم در مورد نمونه موردی.
 • در فصل چهارم در مورد برنامه فیزیکی.
 • در فصل پنجم در مورد بیان ایده و فرآیند طراحی.
 • در فصل ششم در مورد روند طراحی و تحلیل سایت.
 • و در آخر در باره منابع و پیوست ها صحبت می شود.
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله معماری موزه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 56
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *