مقاله مدیریت و فرسودگی شغلی

مقاله و تحقیق مدیریت و فرسودگی شغلی در قالب فایل ورد در ۳۸ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد.این تحقیق فرسودگی شغلی  را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده است که پدیده‌ای عمومی و فراگیر است که حتی بر سبک کلی زندگی فرد نیز اثر می‌گذارد. این پدیده با فشارهای روانی ارتباط نزدیکی دارد و بیشتر در مشاغلی مشاهده می‌شود. در ادامه به چکیده هایی از این تحقیق میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

چکیده هایی از مقاله مدیریت و فرسودگی شغلی:

این پدیده با فشارهای روانی ارتباط نزدیکی دارد و بیشتر در مشاغلی مشاهده می‌شود که فرد ساعات زیادی را در تماس نزدیک با سایر افراد می‌گذراند. فرسودگی شغلی یکی از نتایج استرس‌های گوناگونی است که‌ بصورت علائم جسمانی(سردرد،زخم معده)علائم روانی(افسردگی،خشم)و علائم رفتاری‌ (افت کاری،غیبت)ظاهر می‌شود.

عوامل ایجاد کننده فرسودگی شغلی:

مهم ترین عامل ایجاد کننده اختلال  فرسودگی شغلی ، تحمل فشار ناشی از کار به مدت زیاد است . در عین حال متغیرهای دیگری نیز در ایجاد آن تأثیر گذار است که به بررسی آن ها می پردازیم علل و شرایط فردی و شخصیتی:از جمله عوامل شخصیتی مؤثر در این زمینه احساس شایستگی ، اثر بخشی و انگیزه پیشرفت زیاد است که می تواند زمینه را برای  فرسودگی شغلی در فرد فراهم آورد و سایر عواملی که به نوعی می توانند در این مقوله دسته بندی گردند به شرح زیر می باشد:

منبع فردی: تحقیقات نشان داده است که دو ویژگی شخصیتی به طور معنی داری در بروز فشارهای روانی و تحلیلی رفتگی ناشی از آن موثرند رفتار شخصیتهای متفاوت سنخ A و,B سنخ A افرادی هستند که اثرات فشارهای روانی گوناگون شغلی را افزایش می دهند. این افراد در خوردن، راه رفتن و حرف زدن سریعتر از دیگران هستند. رقابت جو و پرخاشگر هستند و مدام احساس می کنند از نظر وقت و زمان تحت فشار هستند. افراد سنخB کمتر به زمان اهمیت می دهند، تفریح می کنند و می توانند بدون احساس گناه به خاطر استفاده ­نکرد ن­از ­­­وقت ­و یا ترس از عقب ماندن در حالت استراحت قرار گیرند.در تحقیقی که در ۱۹۸۰توسط چسنی مقایسه زنان و مردان نشان داد که مردان بیشتر در گروهA قرار دارند و شیوع بیماریها به میزان قابل توجهی در میان زنان شاغل عضو گروه A متداول تر از زنان خانه دار همین گروه است، گروه A تمایل دارند که شغل خود را پر مسوولیت­تر و پرفشارتر نشان دهن.

دومین ویژگی شخصی که با فرسودگی رابطه دارد، مفهوم مرجع کنترل است. عده ای معتقدند افراد خودشان  مسئول حوادث و رویدادهای زندگی شان هستند، به آنها افراد با مرجع(اسناد) کنترل درونی می گویند و عده ای معتقدند که کنترل زندگی آنان بوسیله دیگران و نیروهای خارجی است که افراد با مرجع کنترل بیرونی نامیده می شوند، افراد با مرجع کنترل درونی در پاسخ به مشکلات و سختی های ناشی از کار با اعتماد بیشتری علیه منبع فشار مقابله می کنند ولی افراد با مرجع کنترل بیرونی کمتر می توانند مقاومت و تحمل از خود نشان دهند و خود را بی اختیار می دانند جنسیت: اگرچه برخی بر این عقیده اند که جنسیت خود به تنهایی ، مقوله ای مستقل می باشد ، با این همه از آنجا که جنسیت به نوعی جزیی از شرایط فرد می باشد شاید بتوان آن را در این دسته بندی جای داد.طبق تحقیقات انجام شده به نظر می رسد که زنان  تا اندازه ای بیشتر از مردان در معرض عامل های تنش زا قرار می گیرند و  آثاری که در آن ها ایجاد می شود نیز متفاوت از آثاری است که در مردان پدید می آید.انتظارات شغلی شامل؛ انتظار موفقیت و انتظارات سازمانی. انتظار موفقیت به آنچه فرد قادر به انجام آن است، مربوط می شود و انتظارات سازمانی، انتظاراتی است که به ماهیت شغل و سیستمهایی که فرد در درون آن کار می کند، مربوط است. انتظار موفقیت در ایجاد فرسودگی تأثیر یشتری دارد. انتظار بالای مشاغل درباره ی آنچه باید در برابر مراجعان انجام دهد، انرژی و تحلیل نیروی بیشتری را در پیش دارد. انتظارات سازمان نیز به نسبت می تواند تحلیل قوای افراد را به دنبال داشته باشد.

مدیریت فرسودگی
مدیریت فرسودگی

 مدل منابع- الزامات شغل(JD-R):

این مدل توسعه یافته مدل حفظ منابع(COR) می باشد. دمروتی، باکر، شافلی (۲۰۰۱) پیشنهاد کرده اند که فرسودگی نتیجه دو دسته ویژگیهای شغلی هستند: ۱- الزامات شغل؛ اینها جنبه های از شغل هستند که مستلزم تلاش و کوشش فراوان هستند و در نهایت با هزینه های روانی سروکار دارند(مثل فرسودگی) . و ۲- منابع شغلی؛ اینها ویژگی هایی از شغل هستند که در دستیابی به اهداف شغلی، کاهش الزامات شغلی و در نهایت به رشد فردی افراد کمک می کند .

الزامات شغل معلمی می توان سه دلیل اصلی را که منجر به فشار روانی در آنان می گردد را به شرح ذیل نام برد: ۱- رفتارهای مزاحم دانش آموزان ۲- حجم کار بالا و ۳- محیط فیزیکی کاری ضعیف(امکانات محدود). از طرفی، فقدان منابع شغلی ممکن است اثرات سوء یی بر سلامتی معلمان بگذارد، یا اینکه سطوح فرسودگی را افزایش دهد. ما در این مطالعه، پنج منبع شغلی را که به عنوان انگیزش دهنده های مهم در تعهد کاری(معلمان) شناخته شده اند و یا عواملی که فقدان آنها به افزایش فرسودگی کمک می کند را بحث می کنیم، که عبارتند از: ۱- کنترل شغل  ۲- دسترسی به اطلاعات   ۳- حمایت نظارتی  ۴- جو بدیع مدرسه  ۵- جو اجتماعی.

 مدل حفظ منابع(COR):

در کل این مدل می گوید اگر منابع که همان چیزهای با ارزش افراد هستند موردتهدید واقع شود و این تهدیدها ادامه یابد فرسودگی شغلی رخ خواهد داد، گرچه تهدیدها می تواند از الزامات شغلی یا سرمایه گذاری زیاد فرد در کار بدون سودآوری باشد).علائمی که پیش از فرسودگی بروز می کنند و مرتباً تحقیقات آنها را تأیید کرده اند، شامل تعارض نقش، ابهام نقش، تعاملات مشتریان، حمایت اجتماعی و خودگردانی شغلی می باشند. این متغیرها در دو طبقه الزامات و منابع  جای می گیرند. به طوری که تعارض نقش، ابهام نقش و تعاملات مشتریان در الزامات شغلی و حمایت اجتماعی و خودگردانی شغلی در منابع شغلی جای می گیرند(بخشایی، ۱۳۸۶). حال به توضیح این مدل می پردازیم.

مدل تئورتیکی فرسودگی:

این مدل که از نظریه وجودی مشتق شده است در مورد فرسودگی کاربرد دارد..مطابق با نظریه وجودی، دلیل اصلی فرسودگی در نیازهای افراد به اعتقاد به اینکه زندگیشان چقدر مهم می باشد و اینکه چیزهایی که آنان انجام می دهند، مفید و مهم می باشد، استوار است. بنابراین تلاش درجهت پیدا کردن معنا و مفهوم در زندگی افراد، به اصلی ترین نیروی انگیزشی در افراد بستگی دارد.یعنی نیاز انسان به اینکه باور کنند کارهایی که انجام می دهد با معناست. هنگامی که افراد احساس شکست کنند و یا اینکه احساس کنند کارشان بی اهمیت است و (شغلشان) هیچ تغییری در دنیا ایجاد نمی کنند، دچار ناامیدی شده و درنهایت فرسوده می شوند.نظریه وجودی به طور غیر مستقیم همبستگی معکوس بین فرسودگی و حس معناداری در کار را تأیید می کند. به هر حال این همبستگی ها دلالت بر علیت نمی کنند و ممکن است این احساس که کار یک نفر بی اهمیت است نتیجه فرسودگی آن شخص باشد و یا اینکه امکان دارد هم فرسودگی و هم بی اهمیت بودن کار یک نفر، نتیجه یک عامل سوم کلی تری بنام استرس باشد. مدل مذکور توسط پینس  و کینن (۲۰۰۵) ارائه شده که رابطه بین فرسودگی و فشار با استرس زاهای شغلی(مثل سوابق متغیرها)، اهمیت کار(مثل متغیر مداخله گر) و پیامدهای مختلف استرس(ازقبیل رضایت شغلی و عملکرد به عنوان پیامدها) است.

دیگر عناوین مقاله مدیریت و فرسودگی شغلی:

 • عوامل تأثیر گذار در درمان فرسودگی شغلی
 • راههای مقابله و پیشگیری با  فرسودگی شغلی
 • رابطه درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت
 • رویکرد های مختلف درباره ی علل بروز  فرسودگی شغلی
 • منشأ  تاریخی فرسودگی شغلی
 • نشانگان مرضی فرسودگی شغلی
 • فرسودگی شغلی مدیران
 • ویژگی های مربوط به نقش در سازمان
 • رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی
 • ابعاد مدیریت شغلی
 • گروه و مدیریت گروه در سازمان
 • بررسی مفاهیم مدیریت شغلی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله مدیریت و فرسودگی شغلی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *