مقاله مدل اتوماسیون سلولی پیشرفته

تحقیق و مقاله مدل اتوماسیون سلولی پیشرفته در قالب فایل ورد ۲۸ صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد این تحقیق قابل استفاده برای دانشجویان رشته های فنی مهندسی بوده و مدل اتوماسیون سلولی پیشرفته برای شبیه سازی در سیستم همگون مکانی یک علفزار را مورد بررسی قرار داده است.در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

چکیده هایی از متون مقاله مدل اتوماسیون سلولی پیشرفته:

توسعه در منابع و شاخه های آفریقای جنوبی به سخت کنترل شده و فعالیت مرتب و ضروری تبدیل شد. اهداف مدیریت این آتش سوزی ها بخوبی تعریف شد. لذرا مدت و میزان سوزش را پیش بینی و بسیار مهم است. راهکارهای تست بواسطه شبیه سازی کامپیوتری مد نظر است چن اینکار خط است بالقوه مرتبط با آتش سوزی را جدا می کند در حالی که در این بین اطمینان دهد که سیاستهای مدیریت بدست می گیرند روش های مختلف بر توسعه مدل آتش سوزی شبیه سازی مکانی وجود دارند در این مدل، مدل اتوماسیون سلولی (CA) را معرفی می کنمی که قابلی پیش بینی گسترش آتش سوزی در سیستم های همگون ع لف زار را دارا است. مبنای نیز یکی مدل گسترش آتش سوزی اوترمل بر فضای مکانی اصلاح شد و برای توسعه مدل CA بکار رفت توسط کارا فیلد و تانالیکیس معرفی شد، مدل پیشنهادی با استفاده از داده ها برای آتش سوزی سه جهته توسط انسان در منابع mkuze آفریقا جنوبی تایید و راهکار آتش سوزی مکانی را در بر دارد.

آتش سوزی همیهش نقش مهمی در توسعه و نگهداری جوامع چمن زار آفریقا ایفا کرده است نیاز به رانش اهمیت دارد چون بر کشت و زرع بوئین با تراکم چمن زار و درخت تاثیر می نهد آتش سوزی کنترل شده ابزار مهم مدیریت علف زارها است پس تکمیل تجربه با شبیه سازی کامپیوتری به هنگام تصمیم گیری بر اینکه آتش سوطی کجا و چه هنگامی شروع شود اهمیت  دارد.

اتوماسیون سلولی
اتوماسیون سلولی

مناظر مشابه:

برای بکارگیری اثر همانندی یکسان سازی در مدل یک مدل سوخت نوع دوم ارائه شد.ویژگیهای سوخت یک Highhland Saurveld که دارای یک temeda triandra  سه ساله بود را ارائه کرد اطلاعات توصیف کننده این مدل سوخت توسط اورسون و همکارانش برای وازولو ناتاال دراکنز برگ جمع آوری شد و مقدار رطوبت سوخت اولی مقداری به اندازه ۱% تعیین شد که همانند آنچه در آزمایشات قبلی و جود داشت بود و سوخت دومی به نسبت مقداری به اندازه ۱% تعیین شد که همانند آنچه در آزمایشات قبلی وجود داشته بود و سوخت دومی به نسبت مقداری به اندازه ی ۸% تعیین شد.در ۴۰ دقیقه اول آتش از سوانای Acacia nilotica در یک الگوی دایره شکل تقریبا در min-1  ۲٫۳۸ m پخش می شود بعد از یک ساعت آتش به علف زار Highland Souveld در شمال شرقی می رسد از آنجایی که اتش آنقدر شدید هست که سوخت علفزاری را روشن کند شروع به پخش شدن در این جهت می کند سرعت پخش شدن آتش همینطور که از علفزار می گذرد به حدود Hm min-1 کاهش می یابد در تمام جهات دیگر سرعت پخش شدن آتش ثابت می ماند بعنوان نتیجه ای از سرعت کاسته شده پخش شدن آتش زبان های آتش از حالت دایره ای در می آیند و شروع به شکستن در منطقه علفزار می کنند این اثر یکسان سازی در رابطه باهم ترکیب سوخت و میزان رطوبت بعد از ۱۰۰ دقیقه کاملا آشکار میشود همانطور که آتش حتی سریعتر در پوشش گیاهی سوانا نسبت به  علفزار پخش می شود.

اثرات مکان شناسی:

شیب قافیه بسزایی بر نسبت گسترش بویژه در مراحل ابتدایی آتش سوزی دارد اگر آتش به شیب برسد آنوقت زاویه میان شعله و سوخت کاهش می یابد. این افزایش میزان پیش حرارتی سوخت در جلوی شعله ها ختم و باعث افزایش نسبت گسترش می شود زاویه گسترش آتش افزایش و انتقال حرارت کاهش می یابد که باعث کاهش نسبت گسترش می شود.داده های آتش سوزی تجربی در اوکالیپت و سوخت چمن زار در استرالیا نشان می دهند که نسبت پیشرفت آتش بر سطح زمین در شیب °۱۰ دو برابر است و وقتی شیب °۲۰ باشد تا ۴ برابر افزایش می یابد. گسترش و شیب های پایین کاهش می یابد بویژه وقتی که با با و حرکت کند و رابطه کلی بین شیب و نسبت گسترش در شکل ۱ آمده است در شکل ۱ زاویه شیب منفی گسترش آتش و زاویه مثبت گسترش شیب را معرفی می کند.

دیگر عناوین مقاله مدل اتوماسیون سلولی پیشرفته:

  • توصیف مدل
  •  سلول سوخته شده
  • اثرات مرکب با  دو شیب
  • مشتق قانون CA منطقه ای
  • Mkuze game reserve
  • لایه توپوگرافیکی و سوخت
  • نتایج شبیه سازی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله مدل اتوماسیون سلولی پیشرفته:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 28
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *