پروژه کارورزی مأخذشناسی و استفاده از كتابخانه

واژه نامه كتابي در مأخذشناسی است كه به توضيح واژه هاي يك زبان يا واژه ها و اصطلاحات خاص يك رشته يا يك موضوع مي پردازد. واژه نامه زبان واژه هاي بسيط يا مركب و اصطلاحات رايج در يك زبان را، در گذشته و حال، همراه با هويت دستوري آنها ضبط مي كند، و معاني گوناگون هر واژه يا اصطلاح را شرح مي دهد، و در بعضي از واژه نامه ها، شواهدي از آثار نويسندگان و شاعران نيز با شرح واژه است. در زبان فارسي – تا آنجا كه مي دانيم – فرهنگ اسدي طوسي (ف: 465 هـ) معروف به «لغت فرس» قديم ترين واژه نامه موجود است، و پس از آن كتابهايي چون مصالح الفرس، مجمع الفرس، برهان جامع، برهان قاطع، فرهنگ رشيدي، و در قرن اخير فرهنگ نظام و انجمن آزادي ناصري شهرت دارد، و در دوره معاصر فرنودسار يا فرهنگ نفيسي اثر دكتر علي نفيسي ناظم الاطبا، لغت نامه دهخدا، و فرهنگ فارسي از دكتر محمد معين واژه نامه هاي معتبري است كه از نظر محتوا و نظم بر آثار گذشتگان برتري دارد. در اينجا واژه نامه ها در کتابخانه را به دو گروه اصلي تقسيم. و در باره هر گروه جداگانه گفتگو مي كنيم.این پروژه کارورزی در 90صفحه فایل ورد قابل ویرایش و پرینت میباشد.

مواد ديداري – شنيداري در مأخذشناسی:

علاوه بر آنچه ما از كتابهاي مرجع اصلي و رابط، و از تصويرها، نقشه ها، مدل ها و نمونه ها مي آموزيم، چشم و گوش ما در زندگي با مواد و ابزارهاي ديگر نيز رابطه دارد كه از طريق آن رابطه، بر دانسته هاي خود مي افزياييم. اين گونه مواد و ابزارها را مجموع، ديداري – شنيداري (يا سمعي و بصري) مي گوييم كه در بسياري از كتابخانه ها وجود دارد. براي هر يك از آنها برگة شناسايي تهيه مي شود، و براي كاربرد آنها نيز، دستگاههاي فني مربوط در اختيار مراجعان قرار مي يگرد.مواد ديداري – شنيداري را در بعضي از كتابخانه ها مانند كتاب،‌ در رده بندي موضوعي مي برند، و برگه هاي آنها نيز مانند برگه هاي كتاب در برگه دان قرار مي گيرد. بعضي ديگر از كتابخانه ها، اين مواد را به ترتيب شماره ثبت، يعني به ترتيب ورود به كتابخانه مأخذشناسی ، تنظيم مي كنند، و در آن صورت، شمارة بازيابي آنها همان شمارة ثبت است. در هر دو روش تنظيم مواد ديداري – شنيداري، روي برگه ها در بالاي شمارة بازيابي، اگر مثلاً يك اسلايد باشد، در فارسي كلمة «اسلايد» و در برگه هاي لاتين «Slide» يا اختصار آن SL افزوده مي شود. شناسه موارد ديداري – شنيداري، عنوان هر يك از آنهاست و در برگه دان، عنوان هر يك را بايد بازيابي كرد. اگر يك فيلم از «مناظر ايران» و تعدادي اسلايد از رود «گنگ» در هند، «جبل الطارق» در غرب مديترانه و كليساي «نوتردام» در پاريس داريم، ترتيب برگه هاي آنها بدين قرار است: جبل الطارق، گنگ، مناظر ايران، نوتردام…مواد ديداري – شنيداري در كتابخانه ها، عبارتند از: فيلم متحرك (فيلام سينمايي)، نوار ويدئو، اسلايد، نوار ضبط صوت، فيلم استريپ، ميكروفيلم، و

فيلم متحرك:

بسياري از مطالب آموزشي را به كمك فيلم متحرك مي توان ياد داد، و در برخي از موضوعات، تأثير آموزشي فيلم، گوياتر و بيشتر از كتاب و تقرير معلم است. فيلم هاي آموزشي، مانند يك فيلم سينمايي، مي تواند رنگي يا سياه و سفيد، با صدا يا بي صدا، با استانداردهاي مختلف 8، 16 يا 35 ميليمتري تهيه شود.  مأخذشناسی فيلم ها را در كتابخانه ها مانند كتاب، در رده بندي موضوعي قرار مي دهند، و براي آنها برگه هاي شناسايي تهيه مي كنند. مشخصات مندرج در برگه ها عبارتند از: موضوع فيلم، عنوان فيلم، نام پديد آورندگان، مشخصات ظاهري از قبيل استاندارد، باصدا و بي صدا بودن و … و يادداشتهاي اضافي در بارة فيلم كه براي مثال يك فيلم ممكن است كتابچه اي به همراه داشته باشد كه در آن خلاصة فيلم و پيام فكري آن و اطلاعاتي در بارة پديد آورندگان به مراجعه بدهد. فيلم ها را نيز مانند كتاب، از طريق نشانة بازيابي و برگه دان در كتابخانه مي توان يافت.

مأخذشناسی
مأخذشناسی

نشريات دولتي و سازمانهاي بين امللي:

مأخذشناسی در كتابخانه هاي بزرگ عمومي و دانشگاهي كشورهاي پيشرفته، نشريات دولتي را به عنوان بخشي از مواد كتابخانه اي گردآوري و نگه داري مي كنند.سازمان هاي دولتي بيشتر نشريات خود را رايگان در اختيار عموم مي گذارند، تا همگان را از برنامه هاي سودمند و مطلوب خود آگاه كنند. براي يك كتابخانه نيز، فراهم كردن مجموعه يا از اين نشريات هزينه اي ندارد، اما اين نشريات در بسياري از كارهاي پژوهشي به عنوان مرجع و سند، كاربرد مؤثري مي تواند داشته باشد، و در پژوهش هايي كه با وظايف و برنامه هاي دولت مربوط مي شود، رجوع به اين گونه نشريات مأخذشناسی، پژوهشگر را به نتيجه گيري دقيق تري راهنمايي مي كند. از نمونه هاي اين گونه نشريات، مي توان نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را در مورد برنامه هاي عمراني كشور يا نشريات وزارت آموزش و پرورش را در بارة برنامه هاي گوناگون آموزش دبستان در مأخذشناسی، دورة راهنمايي، و رشته هاي مختلف دبيرستان، نام برد.بعضي از وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي، علاوه بر كتابها و جزوه هايي كه در بارة برنامه هاي مأخذشناسی خود منتشر مي كنند، ماهنامه ها يا فصل نامه هايي نيز دارند كه همراه با مقاله هاي علمي و تخصصي، اخبار و تحولات حوزة فعاليت آن سازمان را نيز در آن ها مي توان يافت.در بعضي از پژوهش ها، تنها مرجع يا معتبرترين مرجع براي پژوهشگر، نشريات دولتي است، مثلاً اگر ما در بارة ضوابط و مقررات آموزش عالي و شرايط دريافت درجه هاي علمي يا احراز مراتب آموزشي دانشگاهها، قصد يك بررسي يا پژوهش  مأخذشناسی داشته باشيم، مرجع اصلي ما «مجموعه قوانين، آئين نامه ها و بخش نامه هاي آموزش عالي است.اكنون با استفاده از اينترنت مي توان با سايت سازمانهاي دولتي تماس برقرار كرد. براي مثال پايگاه اطلاعاتي گزارشهاي دولتي، پايگاهي است كه توسط مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران منتشر مي شود و اطلاعات آن به صورت رايگان در اينترنت موجود است.انتشارات سازمانهاي بين المللي مانند سازمان بهداشت جهاني، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه اروپا، سازمان ملل، يونسكو و … نيز از طريق اينترنت قابل دسترس هستند.

رايانه در كتابخانه:

در دنياي امروز هر جا سخن از كتابدای مأخذشناسی پيشرفته است، رايانه مأخذشناسی يا اطلاعات كامپيوتر و نقش آن در دريافت، ذخيره سازي، بازيابي و پخش اطلاعات مطرح است. اكنون گسترش دانش و افزايش نشريات و كتابهاي به حدي است كه امكانات محدود كتابخانه ها در تهيه و ذخيره و آماده كردن تمام مواد كتابخانه‌اي، پاسخگو نيست. وسائل ارتباطي سنتي نيز در رساندن سريع انبوه اطلاعات در سطح وسيع و همگاني، نارسا هستند. اما با پيدايش رايانه و منابع اطلاعاتي الكترونيكي فصل نويني آغاز شده كه به خصوص عالم كتابداري و اطلاع‌رساني مأخذشناسی از آن بهره هاي فراوان برده است. اكنون كتابخانه هاي سنتي محدود، با جهاني از دانش پيوند دارند و اطلاعات از طريق رايانه، در زمان بسيار كوتاه و بدون هيچ محدوديت زماني و مكاني مي تواند به دورترين نقطه فرستاده شود.استفاده از رايانه در كتابخانه ها، پيش از دهه 1960 آغاز شد و در بخش هاي اداري، امانت كتاب و حريد و دريافت منابع و مواد كتابخانه اي مورد استفاده قرار گرفت. در اواسط دهه 1960، كتابخانه كنگره آمريكا با استفاده از طرح مارك فهرست نويسي رايانه اي را آغاز كرد. مارك طرح موفقي بود و سبب شد كه در سالهاي بعد، در بخش هاي ديگر كتابخانه مانند مديريت، تهيه فهرستها و نمايه ها، امانت بين كتابخانه ها، بخش پي آيندها، توزيع و جز آن، از رايانه استفاده شود. كتابداران بخش مرجع به خصوص، از رايانه براي سرعت بخشيدن به كار خود بهره بردند. با ظهور رسانه هاي الكترونيكي پيشرفته در گردآوري و پخش اطلاعات مانند سي دي را مأخذشناسی، دي وي دي، پايگاه اطلاعاتي و شبكه هاي اطلاع رساني همچون اينترنت، رايانه جزء ضروري مواد كتابخانه اي جهان گرديد. اكنون كتابخانه ها، منابع مأخذشناسی  كتابخانه اي خود را برروي رايانه ذخيره مي كنند و آن را در دسترس مراجعان مي گذارند، و علاوه بر آن با اتصال به شبكه هاي ديگر مانند اينترنت و شبكة وب يا تار گسترده جهاني نيز، مي توانند خدمات گسترده يا را در سطح محلي، ايالتي، منطقه اي و جهاني انجام دهند و در زماني كوتاه حجم زيادي از اطلاعات را به دورترين نقطة جهان منتقل كنند. همچنين آنها مي توانند به انبوه اطلاعات موجود در شبكه هاي اطلاعاتي دسترسي يابند و اين امكانات ويژه را در اختيار محققان، دانشجويان و ساير مراجعان كتابخانه قرار دهند. جويندگان اطلاعات نيز با استفاده از اين خدمات منحصر بفرد مي توانند در كتابخانه، منزل، اتاق كار، مسافرت يا هر مكان ديگر و در تمام شبانه روز با سهولت و كيفيت بيشتر از اين اطلاعات استفاده كنند.

روزنامه ها، مجله ها و كتابها در اينترنت:

بسياري از روزنامه هاي معتبر جهان در شبكة اينترنت ديده مي شوند و مطالب مندرج در آنها را مي توان به رايگان خواند. مجله هاي معروف علاوه بر نشر چاپي آنها، به صورت الكترونيكي نيز در اينترنت عرضه مي شوند. بايد توجه داشت كه هميشه صورت چاپي و الكترونيكي مأخذشناسی يك مجله با هم مطابقت ندارد و همة مطالب شكل چاپي در اينترنت منعكس نمي شود. اما در شكل الكترونيكي اخبار بسيار تازه هم ديده مي شود. نشريه هايي هم در اينترنت هست كه صورت چاپي ندارد و فقط به صورت الكترونيكي عرضه مي شود، و به خصوص مجله هايمأخذشناسی رايگان الكترونيكي در اينترنت از اين نوع هستند. بيشتر مجله هاي علمي و تخصصي روي اينترنت رايگان نيستند و دسترسي به آنها براي بيشتر افراد همراه با هزينه است. كتابخانه هاي دانشگاهي، آبونة اين نوع مجله ها هستند و دانش جويان از طريق كتابخانه هاي دانشگاهي خود مي توانند به متن كامل مجله هاي تخصصي دسترسي پيدا كنند. از طريق شبكه هاي كتابداري مانند «اسي ال سي» و «آرلين» نيز مي توان به آرشيو متن كامل مجله هاي علمي دست يافت. ناشراني مانند آكادميك پرس كه مجله هاي علمي و تكنولوژي مأخذشناسی منتشر مي كنند نيز متن كامل و تصاوير مقالات را در اينترنت ارائه مي دهند. بايد توجه داشت كه گاه همة مطالب يك مقاله به صورت متن كامل عرضه مي شود و شامل متن، تصاوير و زيرنويسها و ديگر ضمائم است، و گاه فقط متن يك مقاله بدون ضمائم ارائه مي شود.

مباحث دیگر پروژه کارورزی مأخذشناسی و استفاده از كتابخانه:

 • منابع مرجع دست اول
 • بازيابي اطلاعات از طريق يوزنت
 • تعريف كتاب مرجع مأخذشناسی
 • ارزيابي پايگاهها و منابع اطلاع رساني الكترونيكي
 • ارزيابي واژه نامه ها
 • انواع دايره المعارف در مأخذشناسی
 • ارزيابي دايره المعارف ها
 • انواع سرگذشت نامه
 • ارزيابي  منابع مرجع مأخذشناسی
 • رايانه در كتابخانه، منابع و مآخذ اطلاعاتي الكترونيكي، شبكه وب و اينترنت و روشهاي جستجو و بازيابي اطلاعات
 • واژه هاي تخصصي و موضوعي مأخذشناسی
 • انواع منابع مرجع مأخذشناسی
 • شبکه های اطلاعاتی و انواع آن در مأخذشناسی
 • شبكه هاي اطلاع رساني براي كار مرجع مأخذشناسی
 • سايت كتابخانه هاي تحقيقاتي جهاني
 • سايتهاي مرجع عمومي در اينترنت مأخذشناسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه کارورزی مأخذشناسی و استفاده از كتابخانه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 90
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *