مقاله فولاد های زنگ نزن رشته متالوژی

آمالگام نوعی آلیاژ  ویژه است که یکی از اجزاء سازنده‌ی آن جیوه است. جیوه دردمای اتاق در حالت مایع است و می تواند با فلزات دیگری که جامدند آلیاژ شود. این نوع آلیاژ‌سازی با عنوان آمالگام‌سازی نامیده می‌شود آمالگام، آلیاژی مرکب از جیوه همراه با یک یا چند فلز دیگر است در حالی که آمالگام دندانی آلیاژی از جیوه همراه با نقره، قلع، مس و گاهی اوقات روی است. ترکیبی از فلزات شامل نقره، قلع، مس و گاهی همراه با روی تحت عنوان آلیاژ آمالگام شناخته شده است. در خلال مبحث جاری مبه تفاوت مابین آمالگام دندانی و آلیاژ آمالگام توجه داشته باشید. آلیاژ آمالگام ترکیبی مرکب از چند فلز خاص فولاد است که از طریقتجاری تولید می‌شود و به شکل ذرات کوچک تراشه‌ای یا ذرات کروی یا مخلوطی از این دو وجود دارد. ذرات این آلیاژ برای مخلوط کردن با جیوه و تولید آمالگام دندانی مناسب است مقاله فولاد های زنگ نزن رشته متالوژی در ۵۸ صفحه فایل ورد قابل ویرایش و پرینت میباشد.

آلیاژهای آمالگام فولاد های زنگ نزن:

اگرچه دستورالعمل شماره یک انجمن دندانی آمریکا تصریح می‌کند که برای آلیاژ آمالگام ترکیب شیمیایی خاصی مورد نیاز است اما بازبینی مجدد دستورالعمل ۱۹۷۹ اجازه داد که در این مورد انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به گذشته امکان‌پذیر باشد. این دستورالعمل به طور قطعی تعیین نمی‌کند که ترکیب آلیاژها به چه صورتی باشد بلکه تغییراتی را در ترکیب شیمیایی مجاز می‌داند ]۷۲[. ترکیب شیمیایی اساساً باید شامل نقره و قلع باشد. مس، روی، طلا، پالادیم، ایندیم، سلنیم یا جیوه نیز می‌تواند به مقدار کمتر از نقره و قلع در آلیاژ موجود باشد عناصر دیگری نیز ممکن است به آلیاژ اضافه شود البته در صورتی که تولید کننده ترکیب شیمیایی آلیاژ را به همراه اطلاعات بیولوژیکی و کلینیکی کافی به انجمن مشاور در مواد دندانی و تجهیزات ارئه دهد تا مشخص نماید که استفاده از آلیاژ مذکور در دهان بدون خطر است. فلزاتی مثل پالادیم، طلا و ایندیم به مقدار بسیار کم و فلز مس به مقدار زیاد در آلیاژ آمالگام بکار رفته است تا از این طریق مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی آمالگام نهایی تغییر یابد آلیاژهایی که بیش از ۰۱/۰ درصد روی دارند تحت عنوان آلیاژهای روی‌دار و آلیاژهایی که کمتر از ۰۱/۰ درصد روی دارند با عنوان آلیاژهای بدون روی شناخته شده است. فلز روی در آلیاژهای آمالگام بکار می‌رود تا کمکی در فرآیند تولید باشد. حضور فلز روی این امکان را فراهم می‌سازد که تولیدی تمیز و عاری از آلودگی حاصل شود و ریخته‌گری شمش‌ها به طور صحصح انجام گیرد. البته روش‌های ساخت و تولید اصلاح شده نیز در شرایطی که فلز روی موجود نباشد برای بسیاری از آلیاژها تبیین شده است. نتایج برخی از بررسی‌های کلینیکی نشاه داده که رفتار کلینیکی آلیاژهای تراشه‌ای روی‌دار بهتر از آلیاژهایی است که بدون روی می‌باشد اما مطالعات کلینیکی در مورد آلیاژهای کروی روی‌دار مشخص کرد که این آلیاژ هیچ مزیتی بر آلیاژ بدون روی ندارد. مخلوطی از آلیاژ و جیوه در خلال عملیات نرم‌سازی و سائیدن یا متراکم کردن نباید به رطوبت آلوده شود اما در مورد آلیاژ آمالگام روی‌دار این مسأله اهمیت بسیار بیشتری دارد ریرا اگر آمالگام روی‌دار با رطوبت تماس حاصل کند انبساط تأخیری شدید مخلوط پس از جاگذاری آن در داخل دندان، پدید خواهد آمد  و  هم اینک آلیاژهای آمالگام با مس زیاد اساساً بدون روی تهیه می‌گردند زیرا آمالگام روی‌دار هنگام تماس با بزاق دهان دچار انبساط نا‌مطلوب می‌شود.ترکیب تقریبی آلیاژهای آمالگام تجاری در جدول ۶-۱ ارائه شده و شکل ذرات پودر آلیاژ نیز مشخص گردیده است. آلیاژها به دو گروه شامل; آلیاژهای با مس کم که حداکثر پنج درصد مس دارند و آلیاژهای با مس زیاد که حاوی ۱۳ تا ۳۰ درصد مس می‌باشند تقسیم‌بندی شده‌اند. ذرات پودر در آلیاژ بر اساس شکل به سه دسته تقسیم شده‌اند:

الف) ذرات بی‌شکل یا بی‌قاعده

ب) ذرات کروی با اندازه‌های مختلف

ج) ترکیبی از ذرات بی‌قاعده و کروی

شکل‌های ۶-۱ تا ۶-۲ تصاویری از ذرات آلیاژ آمالگام با شکل‌های مختلف را نسان می‌دهد. ذرات پودر آلیاژهای با مس‌کم دارای شکل بی‌قاعده و یا کروی است. ذرات مذکور حاوی نقره و قلع به نسبتی است که ترکیب بین‌فلزی گاما (Ag3Sn) وجود دارد. پودر آلیاژهای با مس زیاد می تواند به شکل کروی باشد و همه ذرات دارای ترکیب مشابهآمالگام سازی آلیاژهای با مس زیاد:در جدول ۶-۱ ملاحظه می شود که آلیاژهای آمالگام دندانی با مس زیاد در دو نوع مخلوط شدهو یا تک ترکیبی وجود دارد. در نوع مخلوط شده، تمام ذرات آمالگام همشکل نیست و ترکیب همسان ندارد. این ذرات از مخلوط کردن مقداری از ذرات نقره- قلع با مقداری از ذرات نقره- مس حاصل شده است. ترکیب ذرات نقره- قلع در اغلب آلیاژهای تجارتی مشابه ترکیب آلیاژهای با مس کم است. تولیدکنندگان مختلف در مورد ترکیب ذرات نقره- مس با یکدیگر اختلاف دارند و ترکیباتی که بکار می برند متفاوت است. محدوده‌ی ترکیب شیمیایی ذرات کروی نقره- مس در جدول ۶-۱ قابل رویت است. در آلیاژهای تک ترکیبی، تمام ذرات کروی است و ترکیب شیمیایی یکسان دارد .اختلاف اساسی ما بین آلیاژهای با مس کم و آلیاژهای با مس زیاد در میزان درصد مس نیست بلکه تفاوت در تاثیری است که بالاتر بودن مقدار مس بر ترمیم با آمالگام دارد. حضور مقدار صحیح مس باعث می شود که فاز گاما دو طی مدت چند ساعت پس از تشکیل حذف شود. این فاز ضعیف‌ترین فاز موجود در آمالگام است و کمترین مقاومت خوردگی را از خود نشان می دهد و به همین سبب باعث می شود عمر ترمیم با آمالگام به کوتاه‌ترین زمان تقلیل یابد .

فولاد
فولاد

آمالگام‌سازی آلیاژهای با مس کم:

آلیاژ آمالگام که به صورت پودر است به طور کامل با جیوه مخلوط و تحت عملیات هاون کردن و ساییدن قرار می گیرد تا جیوه ذرات را خیس کند و واکنش مابین جیوه و آلیاژ با سرعت قابل توجهی انجام شود. در خلال این فرآیند، جیوه به داخل ذرات آلیاژ یعنی داخل گاز گاما نفوذ کرده و واکنش با نقره و قلع را آغاز می‌کند تا در بخش‌هایی از ذرات ترکیب جیوه- نقره و جیوه- قلع تشکیل شود. ترکیب جیوه- نقره موسوم به فاز گاما یک(۱g) است و ترکیب جیوه- قلع به نام فاز گاما دو(۲g) شناخته می‌شود ]۷۲[. واژه‌ی گاما یکی از حروف یونانی است و برای شناسایی آلیاژ یا فاز نقره- قلع بکار می‌رود. گاما یک نشانگر فاز جیوه-نقره است و گاما دو نیز برای شناسایی فاز جیوه- قلع بکار می‌رود پس از آنکه جیوه با سطح ذرات آلیاژ قلع- نقره تماس پیدا می‌کند، آمالگام‌سازی انجام می‌گیرد. وقتی که پودر با جیوه مخلوط می‌گردد، قلع و نقره‌ی موجود در پخش خارجی ذرات پودر جیوه حل می‌شود. در همان حال جیوه داخل ذرات آلیاژ نفوذ می‌کند. حلالیت نقره در جیوه مقدار محدودی است ( حداکثر۰۳۵/۰ درصد وزنی) و حد حلالیت قلع در جیوه نیز حداکثر تا ۶/۰ درصد وزنی می‌باشد وقتی که حلالیت افزایش می‌یابد، بلورهایی از ترکیب فلزی دوتایی در جیوه رسوب می‌کند. ترکیب بین فلزی جیوه- نقره (Ag2-Hg3) با ساختاری بلوری مکعبی مرکزدار (bcc) و ترکیب بین فلزی جیوه- قلع (احتمالاً Sn8Hg) با ساختمان منشوری شش وجهی (hcp) دارند. این دو فاز به ترتیب فازهای گاما یک(۱g) و گاما دو(۲g) نامیده می شوند. از آنجا که حلالیت نقره در جیوه خیلی کمتر از حلالیت قلع در جیوه است، ابتدا فاز گاما یک و سپس فاز کاما دو رسوب می‌کند ]۷۵[. بلافاصله پس از آغاز آمالگام‌سازی، پودر آلیاژبه سرعت در جوار جیوه‌ی مایع قرار می‌گیرد و مخلوطی حاصل می‌شود که خاصیت مومسانی دارد. بلورهای گاما یک و گاما دو تا هنگامی که جیوه‌ی باقیمانده ذرات آلیاژ را حل می‌کند، رشد می‌کنند. مقتی که جیوه ناپدید می‌شود، آمالگام سفت می‌شود. زمانی که ذرات از بلورهای تازه تشکیل یافته که عمدتاً گاما یک هستند پوشیده می‌شوند، سرعت واکنش کاهش می‌یابد. معمولاً آلیاژ با جیوه به نسبت یک به یک مخلوط می‌شود. این مقدار جیوه آنقدر نیست که برای مصرف کردن و تحلیل نرفته در امال سخت شده موجود است. ذرات آلیاژ (که اینک کوچکتر هستند زیرا سطح آنها در جیوه حل شده است) توسط بلورهای جامد گاما یک و گاما دو احاطه شده‌اند و یکدیگر پیوند خورده‌اند بنابر آنچه ذکر شد، یک آمالگام تهیه شده از آلیاژ با مس کم یک ماده مرکب است که در آن، ذرات تحلیل نرفته توسط فازهای گاما یک و گاما دو محاط شده‌اند. تسلسل و ترتیب مراحل آمالگام‌سازی آلیاژ قلع- نقره بطور شماتیک در شکل ۶-۳ نشان داده شده است مقدار جیوه‌ای که برای آمالگام سازی ذرات آلیاژ بکار می رود آنقدر کافی نیست که ذرات اولیه را به طور کامل تحت اثیر قرار دهد و حذف نماید.

کاربرد تیتانیم در پزشکی:

تیتانیم و آلیاژهای آن مثل سایر بیومواد فلزی و فولادی برای تهیه اتصال مفصل مصنوعی، پیچ‌ها، صفحه شکسته‌بندی و وسایل شکسته‌بندی داخلی برای درمان شکستگی استخوان و نیز کاشتنی دندانی به کار می‌رود. به تازگی تمایل به استفاده از تیتانیم و آلیاژهای آن افزایش یافته زیرا آلیاژهای تیتانیم در مقایسه با فولاد زنگ‌نزن و آلیاژهای پایه کبالت مقاومت خوردگی بالاتر، استحکام بیشتر، ضریب کشسانی کمتر و سازگاری زیستی عالی‌تر دارند. تیتانیم و آلیاژهای آن بالاترین سازگاری زیستی را در بین بیومواد فلزی دارند و به طور گسبرده به عنوان کاشتنی بدن در ارتوپدی و دندان پزشکی مصرف می‌شوند تیتانیم خالص برای ریخته‌گری و تهیه تاج دندانی، پایه دندان مصنوعی تکه‌ای متحرک و دندان مصنوعی کامل به کار می‌رود. آلیاژهای تیتانیم نقطه ذوب پایین‌تری دارند و آلیاژ کردن تیتانیم می‌تواند نقطه ذوب آن را در حد آلیاژهای نیکل – کرم و کبالت- کرُم  کاهش دهد. آلیاژ تیتانیم – ۱۳ درصد مس – ۵/۱ درصد نیکل برای ریخته‌گری تاج دندانی و پایه دندان مصنوعی تکه‌ای با استفاده از تکنولوژی ریخته‌گری دوغابی تحت خلأ به کار می رود. دیگر آلیاژهای فولادی تیتانیم مثل تیتانیم- ۶ درصد آلومینیم -۴ درصد وانادیم، تیتانیم- ۱۵ درصد وانادیم،تیتانیم- ۲۰ درصد مس، تیتانیم- ۳۰ درصد پالادیم، تیتانیم- کبالت و تیتانیم- مس نیز مورد توجه قرار دارند استفاده از سیم ارتودونسی از جنس آلیاژ بتا تیتانیم و نیکل – تیتانیم بسیار متداول شده است [۶۷]. آلیاژ بتا تیتانیم خواص عالی دارد و به همین دلیل از آن برای تهیه سیم ارتودونسی، کاشتنی مفصل، دریچه قلبی و امثال آن‌ها استفاده می‌شود تیتانیم و آلیاژهای آن کاربرد وسیعی در پزشکی و دندان پزشکی دارند. تیتانیم و آلیاژهای آن برای ساخت انواع صفحات شکسته‌بندی، پیچ، میخ، وسیله شکسته‌بندی و تثبیت داخلی در معالجه و درمان استخوان (ارتوپدی) به کار برده می شود. تیتانیم یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کاشتنی دندانی و کاشتنی ارتوپدی است. تیتانیم و آلیاژهای آن برای ساخت و تهیه دریچه‌های قلبی به عنوان بیومواد منحصر به فرد شناخته شده و به کار رفته است. در حقیقت، تیتانیم و آلیاژهای آن طی دو دهه‌ی اخیر سیر صعودی پذیرش و مقبولیت را در بین بیومواد فلزی داشته‌اند و استفاده از آن‌ها روز به روز گسبرش یافته است.

Stainless Steel
Stainless Steel

کاربرد آلیاژهای پایه کبالت در پزشکی و دندان پزشکی:

کاشتنی‌های جراحی معمولاً از مواد فولاد مثل فولاد زنگ‌نزن آستنیتی، آلیاژهای کبالت- کرُم، تیتانیم و آلیاژهای آن ساخته می‌شوند. آلیاژهای کبالت- کرُم  و فولاد زنگ‌نزن به دلیل هزینه پایین، قیمت کم، سهولت ساخت و تهیه و موفقیت کلینیکی طولانی مدت به طور گسترده در بسیاری از کاربردهای پزشکی و دندان پزشکی مصرف شده‌اند آلیاژ کبالت- کرُم  ریختگی برای تهیه کاشتنی‌های بدن مثل بدنه‌ی پروتز مفصل ران و آلیاژ کبالت- کرُم- مولیبدن هم برای ساخت بدنه و گوی(کله‌گی) پروتز مفصل ران کامل بکار می‌رود آلیاژهای کبالت- کرُم  ریختگی در دندان پزشکی مصرف و کاربرد گسترده‌ای دارند. تهیه پایه دندان مصنوعی متحرک، پایه دندان مصنوعی ثابت، کاشتنی دندانی، گیره دندان مصنوعی تکه‌ای، تاج(روکش) دندان و پل‌دندانی، ترمیم‌های فلز- چینی و امثال آن با استفاده از آلیاژهای مذکور در دندان پزشکی متداول بوده است.

مباحث دیگر مقاله فولاد های زنگ نزن رشته مکانیک:

 • فولاد زنگ‌نزن
 • دسته بندی کلی انواع فولادهای زنگ‌نزن
 • فولاد زنگ‌نزن فریتی
 • فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی
 • فولاد زنگ‌نزن آستنیتی
 • کاربرد فولاد های زنگ نزن در پزشکی و دندانپزشکی
 • آلیاژهای پایه کبالت(خواص و ویژگی‌ها)
 • سازگاری زیستی آلیاژ پایه کبالت
 • تیتانیم و آلیاژهای آن
 •  خواص مکانیکی و ویژگی‌های تیتانیم
 • تاریخچه
 • آمالگام دندانی
 • فرآیند آمالگام‌سازی

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله فولاد های زنگ نزن رشته متالوژی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 58
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *