مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام

مقاله و تحقیق  فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام  مورد بررسی قرار می­گیرد در قالب فایل word در ۳۵ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای دانشجویان و محصلین علوم انسانی و رشته جامعه شناسی میباشد. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه برای دانلود اقدام نمایید.

متون و عناوین اصلی مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام:

فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام درجهان کنونی با پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن پیشرفت ارتباطات انسانی و ابزار اطلاع رسانی مواجه است. در این عصر که به عصر” جهانی شدن “معروف است شاهد تاثیر فرهنگها بر یکدیگر هستیم و کمترین ثمره عصر حاضر این است که کوچکترین خبری به سرعت به اقصی نقاط جهان می رسد و اثرات مثبت یا منفی خود را اعمال می کند. در این عصرهمچنین شاهد قد علم کردن نوعی جنبش هستیم که نیمی از جمعیت کره زمین یعنی زنان را مخاطب قرار داد و آنان را به مطالبه حقوق از دست رفته خود و ارائه راهبردهای گوناگون به منظور احیای حقوق انسانی خود، فرا خواند و نقطه شروع کار خود را به طرح مباحث زنان، جنس و جنسیت، تفاوتهای جنسیتی، نابرابری جنسیتی، ستمگری جنسیتی قرار داد.از آنجا که یکسونگری بر زن در جوامع غربی و شرقی با شدت و ضعف وجود داشت این نگرش علاوه بر گسترش محتوای خود در حیطه های متافیزیک، معرفت شناسی و ارزش شناسی در قلمرو جغرافیایی نیز توفیقات زیادی حاصل نمود و به سرعت در جهان شیوع یافت و با نام فمنیسم کالبدی از اندیشه را پی ریزی کرد که بوضوح بر تمامی ابعاد زندگی زنان و حتی مردان در جهان غرب و تا حدودی در کشورهای دیگر تاثیر گذاشت. آسیب شناسی در کشورهای غربی بلافاصله صورت گرفت. با توجه به تعاملات ایران با دیگر کشورها بالتبع شاهد نفوذ و رسوخ افکار و دستاوردهای فمنیستی به کشور خواهیم بود، زیرا هر زمان موضعگیری ها در مقابل اسلام صورت می گیرد موضوع زن و مسائل مرتبط با آن، کانون این موضعگیری را تشکیل می دهد. که خواسته یا ناخواسته نشانه هایی از تضییع حقوق زن در همه جوامع و حتی در جامعه معاصر ما به چشم می خورد و عده ای ناآگاه و بعضا معاند آن را نتیجه نظام اسلامی می دانند. علی رغم اینکه اسلام سفارش اکید بر رعایت حقوق زنان کرده است. متاسفانه زن در همه جوامع از جمله در جامعه ما دچار ستم و کمبودهایی است که بر او تحمیل می شود این کمبود، شامل کمبود میدان ها و فرصتها برای علم، معرفت، تربیت، اخلاق، پیشرفت و شکوفایی استعدادهاست . این یک روند طبیعی و اجتناب ناپذیر است که این نگرش فمنیستی در کشورهای اسلامی رسوخ یابد. اخیرا عده ای بدلیل عدم آگاهی از مبانی اسلامی و عده ای با هدف مخالفت با نظام اسلامی، باعث نفوذ این گرایش در ایران شده اند. کاوشی درباره وجود صدها سایت در شبکه جهانی که  آراء این جنبش را ارائه و پیامهای آنها را با حداقل هزینه منتقل می کنند دلیل بر مدعاست. البته از این مهم نیز نباید غافل بود که کارایی این امکانات در محدوده جوامع غربی با توجه به گستردگی استفاده از این فناوریها و نیز نبود مشکل زبان در ارتباطات، بیش از کارایی آن در دیگر جوامع است. با این همه، به تدریج با گسترش امکانات در دیگر جوامع، آنها نیز با سهولت و سرعت بیشتر در معرض پیامهای جنبشهای غربی و از جمله فمنیسم قرار می گیرند.

اگزیستانسیالیسم
اگزیستانسیالیسم

بسیاری از پیامهای این جنبش در قالب کتابها، مقالات، اخبار، پوستر و عکس و … ترجمه و منتشر می شود؛ در نتیجه، دامنه تأثیرگذاری آن گسترده تر می شود.  البته درباره گستره و شدت این چالش نباید راه مبالغه پیمود. این چالش های بالقوه خود با محدودیتهای جدی روبرو است. و در جامعه ما لزوماً اندیشه های فمینیستی انتقالی به آنگونه که در غرب دریافته شده است، فهم و جذب نخواهند شد. همچنین ما مدعی نیستیم اسلام، ضد فمنیسم است تا این موضوع القا شود که اسلام جایگاه پست تری را برای زنان قائل است. ما با فمنیسم موافقیم بدین مضمون که زن نباید موجودی تبعی و بی کرامت باشد اما با مواردی مخالفیم که به جنگ هویت اصیل و انسانی زنان برمی خیزند و با ایجاد  چندگانگی در شخصیت آنهاست و آنان را از اصالت اصلی خویش دور می سازند و تجلی آن را نیز در تغییراتی چون افزایش طلاق و تنشهای درون خانگی، کاهش ازدواج، تنشهای درون محیط کار، و … می توانیم ببینیم. لذا آنچه برای ما مهم است تلاش جهت جلوگیری از گسترش روزافزون این نهضت در کشورمان می باشد که شرایط فرهنگی –اجتماعی آن با خاستگاه فمنیسم بسیار متفاوت است. طبیعتا در ایران به جهت تنوع و تفاوتهای که در تجربه و شیوه های زندگی فرهنگ و تمدن آن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان وجود دارد نمی توان بطور دقیق از نظرها و تجربه های دیگر کشورها برای تبیین وضعیت زنان و تحول و تغیر در دیدگاه ها وضع و شیوه زندگی آنان استفاده نمود. مسئله زن ایرانی از جمله موضوعاتی است که در بستر فرهنگ، آداب و رسوم یک کشور اسلامی و ایرانی می بایست مورد بررسی قرار گیرد و با تکیه بر مبانی اعتقادی و با بهره گرفتن از مسائل اجتماعی با نگاه موجود سیاسی کشور نسبت به مسائل زنان اقدام شود لذا هدف از شناخت فمنیسم  اگزیستانسیالیست  به عنوان یک مسئله فرهنگی-اجتماعی، احساس خطر از جانب این پدیده نوظهور در جامعه اسلامی و جلوگیری از ترویج راه حلهای غربی در راستای رهایی زن از ستم و تعدی، آنهم ستم و تعدی که از جانب بخشی از فرهنگ ملی و نه مذهبی اعمال شده می باشد. لذا به نقد این دیدگاه می پردازیم که صورتی افراطی اومانیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم و اگزیستانسیالیست است و به گونه ای بر تمام گرایشات فمنیسمی اثرگذار، و در آن واحد هم فمنیسم سوسیال، اگزیستانسیالیست ,لیبرال، روانکاو، رادیکال و پست مدرن می باشد.

 فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام
فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام

آرامش بخشی و جنس دوم:

با توجه به این که برخی از متون شأن زن را آرامش بخشی به مرد دانستند، این اشکال مطرح می شود که لازمه پذیرش این سخن اذعان به جنس دوم بودن زن است، یعنی هدف اصلی خلقت مرد است و زن آمده است تا مرد را به کمال برساند. در پاسخ باید گفت هن لباس لکم و انتم لباس لهن،هر دو وسیله آرامش یکدیگرند و آرامش بخشی منحصر به زنان نیست. به عبارتی زن و مرد به عنوان دو صنف از حقیقت انسان دارای هدف مشترکی در آفرینش هستند. من جن و انس را نیافریدم جز این که عبادتم کنند.هدف مشترک نشانگر آنست که زن و مرد، هر دو، مقصود اصلی از خلقت اند و هیچیک را نمی توان طفیل دیگری شمرد. آن چه سبب پیدایش چنین شبهه ای شده، خلط میان هدف و مسیر است. هدف از خلقت زن و مرد یک چیز است اما انتظار خداوند آنست که زن و مرد از مسیرهای مختلفی به این هدف نائل شوند. انتظارات ویژه  خداوند از زن و مرد سبب اعطای استعدادهای ویژه به هر یک برای ایفای هر چه بهتر این نقش هاست و این انتظارات و نقش ها سبب شده است که در عالم تشریع نیز جهاد مردان بذل مال و جان در راه خدا و جهان زنان شوهرداری و نیکو و صبر بر بدخلقی همسر باشد. گرچه به نظر می رسد زمینه های آرامش بخشی در طبیعت زن، برای پویایی هر چه بیشتر حیات خانوادگی، نهاده شده است اما ممکن است بتوان این ویژگی را در حیات اجتماعی نیز دارای اثر دانست و جایگاه زنان را در تقویت عواطف و همگرایی اجتماعی و تقویت انگیزه مردان در فمنیسم برجسته نمود.

نقد سلسه مراتب ارزشی:

همانطور که اشاره شد فمنیسم های اگزیستانسیالیست قائل به وجود سلسله مراتب ارزشی هستند که آن را ساخته جامعه می دانند و معتقدند ارزشها و فضائل زنانه-مردانه معنا ندارد.  فلسفه تمایز جنسیتی در اسلام که بر پایه تبیینی غایت شناسانه و بر محور سعادت انسان دور می زند. زن و مرد از هویت واحد برخورداند و زنان بسان مردان قابلیت رشد و استکمال دارند و در شریعت اسلام روابط انسانها متکی بر بعد انسانی است و ذکورت و انوثت را ضامن بقای نسل آدمی می داند. لذا در فرهنگ قرآنی دستیابی به ارزشهای معنوی برای زن و مرد میسر است، در این ارزشها صنف گرایی دیده نمی شود اصل و ریشه زنان همچون مردان طهارت و پاکی است و ملاک سنجش انسانهاست برای زن و مرد یکسان ترسیم شده، چون خاستگاه ارزشها جسم نیست بلکه نفس است” من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مومن” (نحل/۹۷)” ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات “. بنابراین در اصل انسان بودن با هم اتحاد و اشتراک دارند و اختلاف و افتراقشان تنها در امر عارضی یعنی جنسیت است.

عناوین دیگر مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام:

  • نقد ارزش شناسی فمنیسم اگزیستانسیالیست از منظر آموزه های اسلامی
  • جایگاه زن در ادیان و ملل
  • مبانی فلسفی فمنیسم اگزیستانسیالیست
  • مبانی ارزش شناسی فمنیسم اگزیستانسیالیست
  • اصول و روشهای ارزشی فمنیسم اگزیستانسیالیست
  • بررسی ارزش نهاد خانواده و کرامت زنان

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *