مقاله فلسفه ستیزی رشته ی ادبیات

مقالهو تحقیق فلسفه ستیزی در قالب فایل word در ۲۵ صفحه آماده ویرایش میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای کلیه محصلین و دانشجویان علوم انسانی میباشد.مقاله فلسفه ستیزی رشته ی ادبیات مناسب ترین پژهش در زمینه ادبیات است. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین و متون قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه برای دانلود اقدام نمایید.

عناوین و متون اصلی مقاله فلسفه ستیزی رشته ی ادبیات:

فلسفه ستیزی در شعر مکتب آذربایجانی:

« سخنی اندیشیده ، خیال انگیز و رویای که با شگرد های هنری – ادبی ، حس زیبایی دوستی و زیبایی شناسی انسان را ارضا کند».

فلسفه ستیزی رشته ی ادبیات در شعر، ساخته ی خیال است و خیلی بودن ، عنصر ذاتی آن است . اما فلسفه برهان است و استدلال های کاملاً عقلانی فلسفه ، تکیه اش تنها بر یقینات است ؛و صورت استدلال هایش ، فقط قیاسی است. بنابراین نتایجش قطعی و یقینی و مطابق با واقع اند. اما شعر ، چون برآمده از خیال است و نیز عاطفه و احساس که پیوند تمام با خیال دارند ، افاده ی یقین نمی کند زبان شعر زبان دل و احساس است. «ریچاردز» می نویسد : « شعر عالی ترین صورت زبان عاطفی است » ؛ و این زبان در مقابل زبان علم قرار دارد.  خرد محض فلسفی ، منطقی و علمی هیچ گونه ارتباط صریح و مستقیمی با قلمرو شعر ندارد ؛ زیرا « اکذب اوست احسن او»  و رابطه اش با شعر مانند رابطه ای است که فیزیک و ریاضی با شعر دارد.بنابراین از این نظر ، فلسفه و شعر دو امر کاملاً جدا از هم می باشند ؛ اما نسبتی میان فلسفه و شعر وجود دارد:

در ادبیات شعر از آن جا که از مقوله ی زیبایی بوده ، و قدرت تأثیر و نفوذ آن فراوان است ، فیلسوف می تواند سخن خود را را بدان آرایش داده ، و از خشکی – که خاص مطالب مجرد و انتزاعی عقل است – به در آورد و آن را نافذ و موثر گردان؛ و رغبت خواننده را برای مطالعه ی آثارش برانگیزاند. مثلاً یکی از نمونه های اتحاد شعر آثار افلاطون است.

فلسفه ستیزی
فلسفه ستیزی

فلسفه ستیزی در شعر:

ادبیات فلسفه ستیزی و مخالفت با علوم عقلی که در میان همه ی اقشار جامعه رسوخ کرده بود به طبقه ی شاعران هم رسید. فلسفه ستیزی در شعر از زمان سنایی شروع شد. او همانطور که در زمینه های دیگر مبتکر بود. در زمینه فلسفه ستیزی هم از اولین ها بود. هر چند در دیوان رودکی هم ابیاتی در مخالفت با حکمت یونانیان دیده می شود:

« مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیب                    چه آب جویم از جوی خشک یونانی »

اما سنایی را به دلیل بسامد بالایی که در اشعارش وجود دارد آغازگر فلسفه ستیزی در شعر می دانند. البته سنایی و دیگر مخالفان فلسفه و عقل گرایی به طور مطلق عقل را نفی نمی کنند. بلکه عقلی و اندیشه ای را می پسندند که در راستای دین باشد و از آن فراتر نرود وشاعرانی که این روش را در پیش گرفتند. تحت تاثیر افکار و عقاید زمان و مخالفت های شدید علمای دینی با فیلسوفان قرار داشتند. در واقع شعر آنها نتیجه ی اعتقادات مذهبی و فریاد حاکمان و خلفای خرد ستیز بود.

کج فهمی مسائل فلسفی در فلسفه ستیزی ادبیات:

کج فهمی مسائل فلسفی هم یکی دیگر از علل فلسفه ستیزی است. البته کج فهمی و برداشت نادرست از حقایق در مسائل مختلف موجب ستیز و عناد می شود. حضرت علی (ع) می فرماید: « الناس اعداء ما جهلوا » در فلسفه هم کج فهمی و بد فهمی مسائل فلسفی، موجبات ستیزه گری با فلسفه را فراهم کردهاست. مثلاً ابن حزم در مواردی به مخالفت با فلسفه پرداخته است، اما بررسی آثار این دانشمند نشان می دهد که او در پاره ای از مسائل فلسفی برخوردی ناشیانه داشته و از درک عمیق آنها ناتوان بوده است.

« امام فخر رازی » یکی از متکلمان بزرگ اشعری نیز به دلیل کجی ذهن و عدم فهم عبارات فیلسوفان، بسیاری را گمراه کرده کج فهمی مسائل فلسفی و چون از فهم رموز حکما عاجز بوده، و از حقایق حکمت بویی به مشام جانش نرسیده، فقط عبارات و سخنان فیلسوفان مشایی را تحریر کرده، و با تفصیل و تطویل و عبارات گوناگون اسم کتاب های خود را شرح نامیده است، تا به اهداف شخصی خود برسد. او با عدم درک نکته های فیلسوفان راه را غلط پیموده و نتوانست به حقایق فلسفه آگاه گردد.

نظام های سیاسی و انحراف ادبیات:

فلسفه ستیزی مهمترین مظهر فرهنک ایران پس از اسلام ادبیات است. ادبیات فارسی جز در عصر سامانی، بیشتر تحت تاثیر اندیشه هایی است که از اسلام و ادبیات عرب می گیرد و می کوشد تا با تشبیه به آن برای خویش اعتبار کسب کند و به صراحت تازی را خوشتر از پارسی می داند و هر چه بیشتر می کوشد تا به مضامین و مفاهیم و گاه زبان آن نزدیک شود ودرمحیط یک جامعه تاثیر مستقیمی بر ادبیات دارد. ادبیات فارسی در بیشتر موارد عامل عمده ی تثبیت اندیشه های سیاسی وقت گردیده است و ابزاری برای تحکیم قدرت های حاکم بر مردم بوده است. همان گونه که ادبیات فارسی مهم ترین و درست ترین اسناد مبارزه های عمیق ملی و دینی را علیه حاکمیت زور و تزویر در هزار ساله ی گذشته در خود دارد، نقش عمده ای نیز در بسط و تحکیم آرمان های جباری و ریاکارانه ی تاریخ ایفا نموده است. ادبیاتی که روزگاری سرچشمه ی نور و زندگی بود توسط حاکمیت زور و تزویر ترکان غزنوی و سلجوقی تغییر مسیر داد؛ و عامل عمده ای برای گریز و تسلیم و یاس و فرد گریزی گشت. تضاد اهداف سیاسی در فلسفه ستیزی حکام با آرمان های ملی که از اولین قرن پنجم آغاز گشت، نوعی دوگانگی در ذات ادب پدیدار ساخت و باعث ایجاد دوگانگی ادب رسمی – درباری و ادبیات مردمی گشت. در خط حاکمیت ترکانه و همسو با خلافت عربی، گسست و فاصله با مبانی فرد و زبان ملی هر روز بیشتر می شد و فساد فساد اندیشگی و اخلاقی در تاروپود ادب مداران رسمی عمیق تر می گشت، تا بدان جا که بیشترین حجم تولیدات ادبی قرن های پنجم تا هفتم را به خود اختصاص داد.

 تصوف در ادبیات فارسی:

تصوف و عرفان ، تقریباً با هم می آیند اما تفاوت هایی دارند . تصوف روش زاهدانه ای است ، بر اساس مبانی شرع و تزکیه ی نفس و اعراض از دنیا؛برای وصول به حق رسید به طرف کمال اما عرفان یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختی حقایق مورد و مشکلات در مورد علوم است. البته این شناخت از طریق اشراق و کشف شهود است نه از طریق برهان و استدلال آغاز تصوف را می توان از زمان صدر اسلام دانست. چه پایه ی تصوف زهد است و پیامبر اکرم که بزرگ ترین زاهد پاک نهاد است ، می توان تعالیم آن حضرت را آغاز گر تصوف ، و حضرت علی را نخستین صوفی و سرسلسله صوفیان و عارفان دانست . البته لفظ صوفی از قرن دوم هجری معمول شد؛ و اولین شخصی که به این نام خوانده شد، ابوهاشم صوفی بود که در قرن دوم می زیست.

علل پیدایش تصوف در فلسفه ستیزی:

هر چند نمی توان دقیقاً ، دلایل پیدایش توصف را بر شمرد  اما به نظر می آیدعوامل زیر برجسته ای در پیدایش تصوف داشتند  یکی از دلایل پیدایش تصوف در جهان اسلامی توصیه های قرآن به زهد ، عبادت و ترک دنیا می باشدو از دیگر علت های به وجود آمدن گروه های صوفیه ، درگیرهای آغاز ین در باب خلافت ، تشتت آرای اصحاب در اثبات حقانیت کلام خدا و دنیا زدگی و فروتنی بعضی حکام در شهوات امور دنیوی و ظلم و ستم بسیاری از خلفا بوده است که زمینه های رشد و کسترش تصوف را فراهم کرد ، و آنان را بر آن داشت تا با عزلت ودوری گزیدن از مسائل سیاسی و اجتماعی ، حدقل بتوانند دین خود را حفظ کنند.

فلسفه و دین اسلام:

فلسفه ستیزی در ادبیات دین اسلام مبتنی بر کتاب مقدس قرآن است. قرآن کریم با آیه ی « اقرا باسم ربک الذی خلق » بر قلب پیامبر نازل شد و با امر به خواندن و دانش اموزی ، دانش را لازمه ی ذات بشریت خواند. دین اسلام بر خلاف دیگر ادیان که ایمان را بر عقل و اندیشه مقدم می دانند، بر فرد ورزی اندیشه گری و اعتبار فردیت انسان ها تاکید می کند؛ و هر کس را شخصاً سئوال انتخاب باورهایش می داند و پذیرش خانواده و جامعه را ملاک نمی داند و شرط درستی و مقبولیت ایمان را هم عقل و خرد انسان که با آگاهی دین خود را انتخاب کند می داند.

پیامبر اسلام می فرماید: « تا کسی عقل نداشته باشد دین نخواهد داشت. و تعالی هر کس در مقامات معنوی و تقرب به خداوند وبه به میزان به خداوند به یمزان خردورزی او بستگی دارد.»  اما این اندیشه ورزی به این معنا نیست که آنچه را نتوانستیم با عقل محدود خود تبیین کنیم رد کینم و یا بخواهیم تمام دین را با عقل خود ت.جیه کنیم. « زیرا تمام کوشش هایی که بخواهد دین را صرفاً عقلانی سازد، قطعاً ناکام خواهد بود. چه ، تطبیق همه ی موارد شریعت با فرد ارزش و کمالی برای این نیست » برای اینکه منطق قرآنی ایمان به غیبت و تسلیم در برابر حق و روشنایی و تقوای درون را شرط کمال دین می داند.

دیگر عناوین مهم مقاله فلسفه ستیزی در ادبیات:

  •  مکتب بینابینی یا سبک عهد سلجوقی
  • بررسی آثار و مذهب خاقانی, نظامی,محمد  غزالی
  • مهمترین دلایل فلسفه ستیزی
  • دلایل فلسفه ستیزی در فرهنگ اسلامی
  • ورود افکار صوفیانه و عارفانه در شعر و ادبیات
  • راحت طلبی فکری و فلسفه ستیزی در ادبیات فارسی
  • سبک های مهم شعر فارسی

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله فلسفه ستیزی رشته ی ادبیات:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 25
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *