مقاله عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس مردان

عمده عفونتهای ادراری تناسلی(Urinary tract infection) کلامیدیا تراکوماتیس در کشورهای در حال توسعه جهان وجود دارد که دلیل آن نوع رفتارهایی است که آنها را در معرض ابتلاء به این عفونت قرار می‌دهد. دلایل دیگر آن میزان کم امکانات بهداشتی در دسترس و عدم توجه سیستم بهداشتی به این موضوع و تجمع عمده جمعیت جهان در این مناطق می‌باشد.مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی است. پژوهشکده ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی در یک پروژه کشوری قصد دارد وضعیت ایپدمیولوژیک این عفونت را در کشور مشخص نماید.در راستای پروژه زندانیان معتاد مورد بررسی قرار گرفتند. محدودیتهای اداری و اجرایی زیاد و مشکل بودن جلب همکاری زندانیان در تکمیل پرسشنامه و گرفتن نمونه از جمله مشکلاتی است که در بررسی این گروه وجود دارد.

تشخیص و درمان زودرس:

چون عفونت کلامیدیا تراکوماتیس خصوصاً در مراحل اولیه در درصد قابل توجهی از موارد بدون علامت و یا با علائم جزئی می‌باشد و از سوی دیگر عفونت باعث عوارض قابل توجهی می گردد که در مواردی غیرقابل بازگشت می‌باشد لزوم اجرای برنامه‌های غربالگری در مورد آن وجود دارددر مطالعه‌ای که دکتر KATHLEEN P.TE BB و همکاران انجام داده‌اند و در Journal of Adolescent Health مورخه مارس ۲۰۰۴ منتشر شده است غربالگری پسران ۱۸-۱۴ ساله فعال از نظر جنسی از نظر عفونت کلامیدیایی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه به صورت Randomized controlled trial، ۱۰cc اولین ادرار صبحگاهی (FVU) به عنوان Sample و PCR به عنوان روش تشخیصی در نظر گرفته شده است.این مطالعه نشان داد که حدود  (۹۵% CI= 2/5%- 5/5%) , (27 of 711) 4%  افراد این محدوده سنی مبتلا به عفونت کلامیدیایی هستندمطالعه دیگری دکتر I Kavs  و همکاران در این زمینه انجام داده‌اند که در sex Transm infect سال ۲۰۰۴ منتشر شده است. هدف از این مطالعه برآورد شیوع و عوامل خطرساز عفونت تناسلی کلامیدیا در بالغین محدوده سنی ۴۹-۱۸ بوده است. مطالعه در طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ صورت گرفته است. نمونه‌های ادراری (FVU) به روش PCR مورد بررسی قرار گرفته است. از ۱۴۴۷ نفر مورد بررسی ۳% مردان و ۶/۱% زنان مبتلا بوده و شیوع عفونت در محدوده سنی ۲۴-۱۸ سال بیشتر از سایر رده‌های سنی بوده است (۱/۴%) داشتن سابقه آمیزش با جنس مخالف قبل از سن ۱۶ سالگی، آمیزش بدون حفاظ و ارتباط با چندین شریک جنسی از عوامل خطرساز برای ابتلا به عفونت کلامیدیایی شناخته شد  نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که فاصله جدی بین تعداد مبتلایان، موارد تشخیص داده شده و مواردی که تحت درمان قرار گرفته‌اند وجود دارد.

رویکرد سندرومی:

WHO به کشورهای با درآمد کم و متوسط در برخورد با بیشتر انواع STD از جمله C.Trachomatis، Syndromic managment  را توصیه می‌نماید. در این رویکرد سیستم بهداشتی – درمانی براساس علائم و نشانه‌های بیماری اقدام به درمان می‌نماید. مزایای این نوع برخورد اینست که مشکل مراجعه مجدد موارد علامت‌دار جهت درمان را برطرف می‌نماید. ضمناً هزینه تشخیصی درمانی را به ظاهر در این مرحله کاهش می‌دهد. اشکالات این نوع برخورد  اینست که موارد علامت‌دار، درصد کمی از افراد آلوده را تشکیل می‌دهد (۲۰% خانمها  و ۵۰% آقایان). ضمناً درصدی از افراد نیز بی‌دلیل دارو دریافت می‌کنند.

تشخیص آزمایشگاهی:

در میان عفونتهای کلامیدیا تراکوماتیس فقط تراخم را می‌توان تنها براساس علائم بالینی و شرایط اپیدمیولوژیکی تشخیص داد. اگرچه دیگر عفونتهای کلامیدیایی اغلب همراه با سندرمهای بالینی خاصی است ولی تشخیص عامل به تنهایی از روی سندرم امکان‌پذیر نیست و تأیید آزمایشگاهی جهت اثبات علت،  مورد نیاز می‌باشد. روشهای آزمایشگاهی ارزشمند شامل بررسی سیتولوژیک (رؤیت انکلوزیون)، کشت سلولی، یافتن آنتی‌ژن کلامیدیا بوسیله ELISA و DFA و یافتن اسیدنوکلئیک کلامیدیا به روش هیبریدیزاسیون مستقیم و یا روشهای تکثیری می‌باشد.

شناسائی آنتی‌ژن و هیبریدیزاسیون اسید نوکلئیک:

در کل تستهای یاد شده در بیمارانی که علامت‌دار هستند و تعداد ارگانیسم بیشتری دفع می‌کنند. قابل اعتمادتر است. همه این تستها نیاز به روش جمع‌آوری نمونه به شکل invasive دارند (سوآب سرویکال در زنان در حین معاینه لگنی و سوآب یورترال در مردان). در صورتیکه ادرار و سوآب واژینالی که خود بیمار جمع‌آوری کرده است به عنوان نمونه، مورد استفاده قرار گیرد حساسیت این تستها  پائین خواهد بود.علیرغم اینکه ویژگی روش کشت حدود ۱۰۰% است اما حتی تحت ایده‌آل‌ترین شرایط در آزمایشگاههای باتجربه در این زمینه، حساسیت بین ۸۰- ۷۰% می‌باشد. در بعضی شرایط حساسیت کشت بین ۵۰-۴۰% است. این برآورد از  مقایسه با روشهای با حساسیت بیشتر (NAT) بدست آمده است.

عفونت
عفونت

روشهای مبتنی بر تکثیر اسید نوکلئیک (NAATs):

DNA کلامیدیا را توسط PCR, LCR و RNA ریبوزومی آنرا توسط RT PCR می‌توان شناسائی نمود. مطالعات نشان داده‌اند که این تستها از  حساسیت بیشتری نسبت به کشت برخوردار هستند و ویژگی آنها تقریباً معادل کشت می‌باشد. در کل حساسیت این روشها ۲۰-۱۵% بیشتر از بهترین سیستم‌های کشت و الیزا است. از سوی دیگر حساسیت این روشها در صورت جمع‌آوری نمونه به روش non Invasive (ادرار و یا سوآب واژینالی که خود فرد جمع‌آوری کرده است) کاهش نخواهد یافت. بنابراین تستها روشی غیرتهاجمی جهت تشخیص و غربالگری به حساب می‌آیند. مطالعه بر روی سربازان ارتش، دانش‌آموزان دبیرستانی و مراجعان جهت یافتن شغل۲۳  کارائی این تستها را در تشخیص عفونت بدون معاینه لگنی و استفاده از روشهای invasive به اثبات رساند.علاوه بر این به کمک این روشها می‌توان میزان شیوع عفونت کلامیدیایی را در گروهها و جمعیتهای مختلف با دقت خوبی برآورد نمود. یکی از محدودیتهای روش NAT جهت استفاده گسترده گران بودن آن است. علاوه بر آن آزمایشگاههایی که تنها تستهای متداول در آنها انجام می‌گیرد ممکن است توانایی لازم را از نظر تکنیکی در انجام آن نداشته باشند و تعداد نتایج مثبت و منفی کاذب آنها زیاد باشد.

نحوه انتخاب نمونه و تعداد آن:

در بخش اول تحقیق پس از هماهنگی با مسؤلین سازمان زندانها (اخذ موافقت جهت این بررسی ۷ ماه به طول انجامید) با ۲۰۶ زندانی مرد در زندان قرچک ورامین صحبت شد و رضایت آنها برای همکاری در طرح جلب شد امّا در انتها تنها موفق به اخذ نمونه از ۱۳۰ زندانی ۴۹-۱۸ ساله شدیم. در بخش دوم تحقیق طی هماهنگی انجام شده با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  از ۱۴۰ مراجعه ننده به آزمایشگاه بوعلی نمونه اخذ شد  ضمنا پرسشنامه‌های  مربوطه نیز پر گردید

مزایای انتخاب ادرار به عنوان نمونه:

تا چند سال گذشته نمونه‌ توصیه شده جهت تشخیص C.trachomatis در مردان سوآب یورترال و در زنان سوآب سرویکال و یورترال بوده است. رویکرد جدید جمع‌آوری First catch Urine (FCU) و First Void urine (FVU) هم در مردان و هم زنان است، اگرچه توصیه‌ها در مورد این جایگزینی در مردان قوی‌تر از زنان می‌باشد، مزایایی که استفاده از این نمونه جهت تشخیص دارد عبارتند از:غیرتهاجمی بودن نمونه‌گیری، درد کمتر در هنگام نمونه‌گیری (بویژه در مردان)، امکان جمع‌آوری نمونه توسط خود فرد و بدون نیاز به پزشک. البته ادرار نمونه مناسبی جهت کشت سلولی محسوب نمی‌شود و کاربرد آن در مورد روشهای مبتنی بر تکثیر اسید نوکلئیک NAATs می‌باشد.

مباحث دیگری از مقاله عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس مردان:

  • مطالعات میزان شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس
  • تظاهرات بالینی و راههای انتقال کلامیدیا تراکوماتیس
  • بررسی سیتولوژیک
  • نحوه جمع آوری نمونه ادراری
  • نحوه انجام PCR
  • بازنگری مطالعات کنترل عفونت کلامیدیایی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس مردان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 23
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *