مقاله عایق های الکتریکی

تحقیق و مقاله عایق های الکتریکی در قالب فایل ورد آماده شده است این مقاله در ۴۸ صفحه تهیه و تنظیم شده است و عایق های الکتریکی را مورد تحقیق و پژوهش فرمولی کامل قرار داده است در ادامه به بررسی عناوین و متون مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه تهیه نمایید.

عناوین و متون مقاله عایق های الکتریکی :

دیاگرامهای آسایش حاصل از مطالبعات فنگر برای شرایط فعالیت متوسط با لباس سبک و سرعت جریان هوای ۱/۰  متر بر ثانیه، مبنای استاندارد شرایط آسایش در ساختمانهای مسکونی در کشور قرار گرفت (شکل ۲-۲) . فعالیت متوسط با لباس سک، شرایط مناسبی را در ارتباط با نحوه زیست مردم در ساختمانهای مسکونی بیان می کند. گرچه ممکن است خوی مردم در مناطق مختلف کشور در ارتباط با شرایط مطلوب اسایشسشیآنها قدری متفاوت باشد لیکن در این مطالعه این شرایط یکسان فرض شده است. البته در صورت یکه اختلافاتی نیز وجود داتشه باشد به دلیلی ناچیزی بودن اثر آن در ارتباط با محاسبات مورد نظر این پروژه قابل اغماض است. بنابر دیاگرام شکل ۲-۲ دمای هوئای محیط برای شرایط آسایش (وقتی رطوبت نسبی مقداری ثابت باشد) به متوسط دمای تشعشعی  فشا بستگی دارد. از آنجا که متوسط دمای تشعشعی یک فضا به دمای سطوح در برگیرنده آن فضا بستگی دارد، در اثر عایق کردن اجزای غیر شفاف نظیر دیورارها، سقف و کف ساختمان، و در نتیجه تغییر در دمای سطوح اجزاء، متوسط دمای تشعشعی محیط نیز تغییر می کند (این دما در تابستان کمتر شده و در زمستان اضافی می‌شود) بنابراین، در اثر تغییر متوسط دمای تشعشعی مورد نیاز هوای داخل محیط برای آسایش نیز تغییر می نماید. برای مثال، وقتی متوسط دما تشعشعی محیطی ۱۵ درجه سانتیگراد باشد دمای هوای ۲۳ درجه سانتیگراد برای آسایش  لازم است، در صورتی که برای توسط دمای تشعشعی ۱۹ درجه سانتیگراد. دمای هوای ۲۰ درجه سانتیگراد برای ایجاد شرایط آسایش کافی است. دیاگرام ۲-۲ برای زمستا ن و تابستان هر دو استفاده شده است. ملاحظه می‌کنیم ک این دیاگرام با درنظر گرفتن متوسط دمای تشعشعی محیط، دمای هوای لازم برای تامین آسایش را ارائه می دهد. با توجه به ان دیاگرام تاثیر کیفی عایق حرارتی در بالابردن دمای سطوح داخلی اجزاء از طریق تغییر دمای هوای محیط، نمود کمی نیز پیدا می کند. این تاثیر از‌ آنجا ناشی می‌شود که میزان اتلاف حرارت ساختمان رابطه مستقیمی با اختلاف دمای هوای داخل و خارج ساختمان دارد.

عایق های الکتریکی
عایق های الکتریکی

استاندارد شرایط محیطی و آسایش ساختمانهای مسکونی:

متوسط دمای تشعشعی به زبانی ساده، میانگین دمای سطوح اجزای دربرگیرنده فضا به نسبت مساحت هریک از اجزاست. ولی دمای اجزای در برگیرنده یک فضا به اختلاف هوا داخل و خارج آن محیط و نیز مقادیر ضرایب انتقال حرارت هر یک از اجزاء (مقدار K) بستگی دارد. بنابراین، برای هر شرایطی (مقادیر مشخص دمای هوای خارج و ضرایب انتقال حرارت اجزاء K) ، شرایط آسایش داخل محیط (ترکیبی از متوسط دمای تشعشعی و دمای هوای داخل) به وسیله دیاگرام فنگر پیدا می شوئد. از آنجا که متوسط دمای تشعشعی یک محیط از یک سو خود وابسته به دمای هوای داخل یک محیط است، شرایط آسایش (نقطه ای بر روی دیاگرام آسایش) را می توان با فرض مبنایی برای دمای هوای داخل یک محیط و تکرار محاسبات دوره‌ای به دست آورد.

قیمت انرژی:

قیمت انرژی مصرفی  جهت کنترل شرایط داخلی ساختمان، چه در مورد گرمایش و چه در مورد سرمایش ساختمان، یکی از عوامل عمده در تعیین بهینه عایق حرارتی است. هرچه انرژی مصرفی گرانتر باشد، هزینه جبران حرارت تلف شده بیشتر بوده و در نتیجه ضخامت بهینه عایق بیشتر است

 • هزینه تهیه و نصب عایق
 • هزینه تهیه و نصب عایق حرارتی عمده ترین قست سرمایه گذاری در عایقبندی ساختمان محسوب می‌شود.
 • هزینه تغییر سسیستمهای ساختمانی به کار بردن عایق حرارتی در جداره های خارجی ساختمان معمولاً تغییراتی را  در سیستمهای متداول ساختمانی ایجاد می نماید که موجب صرف هزینه اضافی می‌شود. الین هزینه شامل هر گونه هزینه مربوبط به تغییر سسیستم و مصالح ساختمانی ناشی از به کاربردن عایق حرارتی در ساختمان و خود جزئی از سرمایه‌گذاری اولیه به حساب می آید.

عناوین دیگری از مباحث مقاله عایق های الکتریکی رشته مکانیک:

 • بهره برداری و نگهداری از ترانس ها و اتو ترانس ها
 • روش محاسبه بهینه عایق حرارتی
 • هزینه تهیه، حمل و نصب عایق
 • بهینه ضخامت عایق حرارتی
 • شرایط غیر نرمال درکار موتورهای و نحوه رفع عیب در آنها
 • راه اندازی مجدد موتورها پس از برگشت ولتاژ
 • ژنراتورهای سنکرون
 • اضافه گرمایش مجاز در هادی های تجهیزات الکتریکی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله عایق های الکتریکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 48
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *