مقاله شخصیت سالم رشته روانشناسی

سلسله مراتب نيازهاي مزلو در روانشناسی، به ويژه پافشاري در اين باره كه نيازهاي جسماني و ايمني بايد پيش از پديدار شدن ساير نيازها ارضا شود جالب است. ممكن است بر حسب اينكه شخص به محبت بيشتر اهميت دهد يا به احترام، ترتيب اين دو جابه جا شود و مزلو نيز به اين امكان اعتراف داشته است. ظاهراً هر نظريه اي كه كليت رفتار يا انگيزشي را مسلم پندارد، داراي استثناهايي نيز هست و نظريه‌ي مزلو هم از اين قاعده بر كنارنيست. در واقع، كساني هستند كه برخلاف سلسله مراتب او رفتار مي كنند، كسي كه براي هدفي كه بدان معتقد است تا دم مرگ لب به غذا نمي زند . نيازهاي جسماني را در راه نيازي عالي تر نفي مي‌كند.سلسله مراتب نيازهاي مزلو در روانشناسی، انسان را به صعود از پله هاي بالاتر نردبان كمال انساني فرا مي خواند. اين اميد هيجان انگيز را پايدار مي‌كند كه اگر در موقعيت هاي مساعدي قرار گيريم، چه بسا مجال رسيدن يا نزديك شدن به تحقق خود را بيابيم.

انگيزش شخصيت سالم در روانشناسی:

به نظر مزلو، در همه‌ي انسانها تلاش يا گرايشي فطري براي تحقق خود هست، گو اينكه نظريه ي او درباره‌ي انگيزش انسان مفصل است.انگيزه ي آدمي، نيازهايي مشترك و فطري است كه در سلسله مراتبي از نيرومندترين تا ضعيف ترين نياز، قرار مي گيرد. مي توان سلسله مراتب نيازهاي مزلو را چنان نردباني پنداشت كه بايد پيش از رفتن به پله‌ي دوم پاي خود را روي پله‌ي اول و پيش از پله‌ي سوم، روي پله‌ي دوم گذاشت، الي آخر. از اين رو، پايين ترين و نيرومندترين نياز بايد پيش از بروز نياز طبقه‌ي دوم برآورده شده باشد و سلسله مراتب به همين ترتيب پيش برود و تا پنجمين يا نيرومندترين نياز يعني تحقق خود پديدار شود. بدين ترتيب از اين رو پيش از آنكه نياز تحقق خود پديدار شود، دست كم بايد اين چهار نياز به ترتيبي كه آمده است بعضاً برآورده شده باشند.مزلو در نوشته هاي بعدي خود سلسله مراتب نيازهاي روانشناسی ديگري را نيز پيشنهاد كرده است كه به صورت ضميمه‌ي سلسله مراتب اوليه عمل مي‌كند. نيازهاي سلسله مراتب دوم نيز فطري اند و عبارتند از: نيازهاي دانستن و فهميدن. نياز دانستن نيرومندتر از نياز فهميدن است و بايد پيش از بروز نياز فهميدن ارضا شود.تفسير فروم از منشاء شخصيت سالم، بر تاثير نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي روي فرد تاكيد مي ورزد. شخصيت سالم باروري كه فروم وصف كرده است، به نسبت انسان با كنش كامل راجرز، خودخواهي كمتري دارد. ويژگي شخصيت بارور، داشتن رابطه‌ي مسئولانه با ديگران، عشق و مشاركت و توجه، احترام و شناخت است. تمركز تماماً بر خود نيست، هر چند با ايجاد روابط مثبت، ايثار و عشق ورزيدن به ديگران بهترين خدمت را به خود كرده‌ايم. به نظر فروم، ما براي بهبود خودمان به ديگران نياز داريم.فروم نخستين نظريه داني است كه سلامت روان را با خوشبختي برابر مي داند. خوشبختاي بخش جدايي ناپذير شخصيت سالم است و نه محصول جنبي تصادفي آن. فروم اين تجويزها را در قابل مشاهدات روانكاوانه‌ي افراد و تفسير خودش از تاريخ بشر تكرار كرده است. شايد همان شراب كهنه در شيشه‌ي نو باشد. اما به هر حال آنچه پايدار و سرشار از ارزش است، مظروف است نه ظرف.

به عنوان ارگانيسم زنده، انگيزه‌ي ما بر آوردن نيازهاي اصلي جسماني چون گرسنگي و تشنگي و نيازهاي جنسي است. اينها انگيزه‌ي حيوانات نيز هست. جز آنكه انسان در بر آوردن اين نيازها انعطاف بيشتري از خود نشان مي دهد، اين نيازها در اصل ميان انسان و حيوانات پست تر مشتركند و ضمناً تاثير چنداني بر شخصيت آدمي نمي گذارند.موثر ترين عامل در شخصيت انسان، نيازهای رواني اوست. حيوانات اين نياز ها را ندارند. انگيزه انسان سالم و ناسالم نيازهاي رواني اوست: و تفاوت ميان آنها در نحوه ی ارضاي اين نيازهاست. اشخاص سالم نيازهاي روانيشان را از ره هاي زايا، بارور و خلاق ارضا مي كنند و اشخاص ناسالم آنها را از راه هاي نامعقول برآورده مي سازند.

مباحثی دیگر از مقاله شخصیت سالم رشته روانشناسی:

  • انسان خواستار تحقق خود «الگوي مزلو»
  • نگرش مزلو به شخصيت در روانشناسی
  • انسان باور «الگوي فروم»
  • انسان با كنش كامل «الگوي راجرز»
  • انسان بالغ «الگوي آلپوررت»
  • نگرش آلپورت به شخصيت
  • نگرش راجرز به شخصيت
  • نگرش فروم به شخصيت
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله شخصیت سالم رشته روانشناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *