مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک

چرخدنده ها از مواد مختلفی مانند چدن خاکستری و آلیاژی  فولادهای ریخته و فولادهای جوش(قابل شکل دادن) برنج ،برنز و پارچه های اشباع شده ساخته می شوند. خاصیت چدن در مقابل عوامل استهلاکی خوب است ولی مقاومت آن در مقابل بارهای خمشی کم است  و همین عامل باعث می شود که دندانه های چرخدنده ها چدنی نسبتا بزرگ انتخاب شوند. فولاد کم کربن ساخت نشده و فولاد free – cutting (فولادی که فسفر‌آن به ۱۵/۰ درصد وگوگرد آن به ۲/۰ درصد افزایش داده شده تا براحتی و با سرعت زیاد ماشینکاری شود) در ساخت چرخدنده ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند ولی از این فولادها  باید در جاهائیکه احتیاج به ا ستحکام متوسط و مقاومت در مقابل ضربه است ،استفاده شود.استحکام زیاد و سختی سطحی را فقط با استفاده از روشهای حرارت کاری می توان بدست آورد. روشها وعملیات اصلی حرارت کاری بترتیب زیر هستند.مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک در فرمت فایل ورد میباشد.

بخش هایی از مقاله ساخت چرخدنده
بخش هایی از مقاله ساخت چرخدنده

چرخدنده های با ارتفاع سردندانه طویل و کوتاه :

یک روش خیلی موفقیت آمیز برای حذف آندرکاتینگ، این است که از چرخ دنده های موسوم به ارتفاع سردندانه طویل و کوتاه استفاده گردد. در این چرخ دنده ها، ارتفاع سردندانه مربوط به پینیون یا چرخ دنده کوچکتر طویلتر از مقدار استاندارد، و ارتفاع سردندانه مربوط به چرخ دنده بزرگتر به همان اندازه کوتاهتر است. هر دوی این چرخ دنده ها توسط همان دنده شانه ای یا مورد استفاده در تراش چرخدنده های با ارتفاع سردندانه استاندارد، تراشیده می شوند. در طی کار مقدار زاویه فشار تغییری نمی کند.

چرخدنده های داخلی یا حلقوی :

یک چرخ دنده همچنین می تواند بصورت حلقه ایکه دارای دندانه های داخلی است، ساخته شود. این دندانه های داخلی، شبیه فواصل بین دندانه ای چرخ دنده های ساده خارجی، است مونتاژیک چرخ دنده داخلی و خارجی بشکل جمع تر بوده و ضمناً فاصله مرکزی شفت آنها کوچکتر است.چرخ دنده های داخلی توسط ماشین های کله زنی فلوز تراشیده می شوند. برای اینکه از تراشیده شدن و از بین رفتن گوشه های انتهای داخلی دندانه ها جلوگیری شود، لازمست که تعداد دندانه های چرخدنده از دندانه های تیغ فرز، خیلی بیشتر باشد. برای بدست آوردن عمل دندانه ای صحیح، بدون تعدیل اضافی شکل دندانه ها، لازمست که کوچکترین اختلاف مجاز بین تعداد دندانه های پینیون و چرخ دنده داخلی بصورت زیر باشد:

۸ دندانه برای چرخ دنده های کوتاه دندانه ۲۰

۱۰ دندانه برای دندانه های تمام – عمق ۲۰

۱۲ دندانه برای دندانه های تمام عمق

اگر شاخه ها یا پره های چرخ دنده داخلی با حلقه آن بطور یکپارچه باشد، در اینصورت باید یک شیار، برای آزادی تیغ فرز، در انتهای داخلی دندانه ها تامین شود. عرض این شیار نباید از ۳۲/۳ کمتر باشد.دندانه های یک چرخ دنده داخلی از دندانه های یک چرخدنده ساده نظیر خودش، محکمتر است. کار این چرخ دنده ها نرمتر و بی صداتر است، زیرا تعداد دندانه های درگیر در آنها بیشتر است.

حلزونی و مارپیچی:

چرخ دنده های مخروطی، حلزونی و مارپیچی شکلهای پیشرفته ای از چرخ دنده ها بشمار می روند، شکل هندسی و همچنین استحکامی را که می توان به این نوع چرخدنده ها داد، در روی چرخ دنده های ساده امکان ندارد.دندانه های موجود در روی چرخدنده های مخروطی ممکن است راست و یا مارپیچی باشند، از این نوع چرخ دنده برای انتقال حرکت و قدرت بین شفتهای متاقطع استفاده بعمل می آید. پیچ حلزون بصورت یک پیچ بوده و قابل درگیر شدن با چرخ دنده ای بنام چرخ دنده حلزون می باشد. از سیستم حلزون و چرخدنده حلزون، در مواردیکه احتیاج به کاهش زیاد سرعت است، استفاده می شود. دندانه های مربوط به چرخدنده های مارپیچی بطور موازی با محور شفت نیستند، دندانه های این نوع چرخدنده بصورت مارپیچی بوده و در مسیرهای مارپیچی موجود در روی استوانه چرخدنده قرار دارند. شکل هندسی این چرخ دنده های مختلف، خیلی پیچیده تر از چرخدنده های ساده بوده و همچنین مشکلات مربوط به تولید و بررسی آنها نیز پیچیده تر است.

 چرخدنده های حلزونی:

چرخ دنده های حلزونی دارای دندانه های مارپیچی و شفتهای متعامد هستند. حلزونها Worms (پیچهای حلزونی) را می توان یک راهه، دو راهه، سه راهه و چند راهه ساخت، دندانه های چرخ یا چرخدنده حلزن رزوه های پیچ حلزون را پوشانده و یک تماس خطی بین قسمتهای درگیر بوجود می آورند. چرخ حلزون توسط دستگاه ها ب، و پیچ حلزونبوسیله سنگ زنی یا فرزکاری با تیغ فرز دیسکی ، ساخته می شوند. در ماشینکاری پیچ و چرخ حلزون باید دقت کافی مبذول داریم تا اینکه سطوح دندانه ها آنها کاملاً بطور مزدوج از آب در بیایند. شکل هندسی پیچ حلزونی خیلی پیچیده است، و برای بدست آوردن اطلاعات کافی باید بر فرهنگ مربوطه مراجعه شود.با استفاده از چرخدنده های حلزونی می توان یک کاهش بزرگ در سرعت و یا یک افزایش بزرگ در گشتاور ایجاد کرد. نسبتهای سرعت بستگی به اندازه قطرها ندارد، بلکه بستگی به تعداد دندانه های چرخدنده ها دارد. زاویه فشار در مورد پیچ حلزونهای یک راهه و دوراهه از ۲۰، و در مورد پیچ حلوزنهای سه راهه و چند راهه از ۲۵ نباید کمتر باشد.توصیه می شود که از فولادهای آلیاژی که سطحشان قابل سخت کردن است، در ساخت پیچ حلزون ساتفاده شود. در ساخت چرخ حلزون از برنز بهبود یافته استفاده می شود. چرخ حلزون معمولاً نباید بیش از ۲۹ دندانه داشته باشد، برای اینکه تماس بین چرخ و پیچ حلزون صحیح باشد، لازمست که تنظیم محوری چرخ حلزون بدقت انجام گیرد.

چرخدنده
چرخدنده

 ظرفیت حرارتی چرخدنده های حلزونی :

ظرفیت اسب بخار یک سیستم چرخ دنده حلزونی در طی کار مداوم، معمولاً توسط ظرفیت تلف حرارتی محفظه سیستم محدود می شود. نرخ (سرعت) خنک کاری برای محفظه های مستطیلی یا جعبه ای شکل را می توان تخمین زد. در صورت زیاد بودن سرعت شفت پیچ حلزون، روغن در داخل محفظه بخوبی گردش داشته و باعث افزایش نرخ خنک کاری خواهد شد. با نصف کردن یک بادبزن می توان سیلی از هوا را بطور مداوم به سطوح جانبی محفظه برخورد داده و بدین ترتیب نرخ خنک کاری را افزایش داد.

فهرست مطالب مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک:

 • دندانه های سیکلوئیدی
 • انواع گامهای داندانه ها
 • روشهای تولید
 • تولید یا ژنراسیون دنده شانه ای
 • هابینگ
 • روش کله زنی
 • روشهای پرداخت چرخ دنده
 • پرداخت چرخ دنده بروش شیوینگ
 • روش هنن کاری
 • لپن کاری
 • برنیشینگ
 • ظرفیت خنثی دندانه های چرخدنده ساده
 • ضرایب فرم یا لویس برای دندانه های چرخ دنده ساده
 • بار حد برای استهلاک
 • باردینامیکی
 • اشتباهات موجود در چرخ دنده ها
 •  مواد چرخدنده ها
 •  آندرکاتینگ در دندانه های چرخ دنده Undercutting in Gear Teeth
 • چرخدنده های با ارتفاع سردندانه طویل و کوتاه
 • چرخدنده های داخلی یا حلقوی
 • سخت کاری عمیق
 •  اندازه گذاری چرخدنده ها
 • کربوریزه کردن(کرن دادن ) و سخت کردن سطح ماده
 • سختکاری بروش القائی و شعله
 • گسیختگیهای معمول در چرخ دنده
 • نسبتهای سرعت در سیستمهای چرخ دنده ای
 • شکستن دندانه
 • حفره زدن
 • خط خوردن دندانه ها
 • روانکاری و سوار کاری چرخ دنده ها
 • پس زنی
 • چرخ دنده های مخروطی,حلزونی و مارپیچی
 •  ظرفیت حرارتی چرخ دنده های حلزونی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ساخت چرخدنده رشته مهندسی مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 29
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *