مقاله ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون سه فاز

مولدهای بخاری موجود در پالایشگاه از نوع سنکرون سه فاز یا همزمان هستند. یعنی دور مکانیکی رتور و دور الکتریکی به وجود آمده توسط مغناطیس رتور در استاتور باید همزمان با هم باشند. همچنین فرکانس تنظیم شده و ساخته شده برای مولد ۵۰ هرتز است. با توجه یه اینکه فرکانس با دور نسبت مستقیم دارد باید همیشه دور مولد ثابت نگه داشته بشود یکنواخت بودن دور مشروط بر ثابت بودن بار مولد و بخار ورودی به آن است. در عمل ثابت نگه داشتن بار مولد غیرممکن است وبار ژنراتور دائما در حال تغییر می باشد در نتیجه اگر بخار ورودی به توربین ثابت باشد با زیاد شدن بار مولد دور توربین کم و با کم شدن بار دور توربین زیاد شده و شرایط ناپایداری را از نظر دور ایجاد می کند. لزوم ایجاد سیستمی که بتواند بر ثابت نگه داشتن دور به هنگام تغییر بار نظارت کند در اینجا احساس می شود این سیستم را گاورنر گویند. گاورنر در واقع کار تنظیم بخار ورودی به توربین ژنراتور را برعهده دارد.

سیستم اجکتور مولدهای بخاری پالایشگاه :

خلاء در مولدهای بخاری پالایشگاه در ابتدای راه اندازی از طریق اجکتور ایجاد میشود. این اجکتور دارای بخار ورودی ۶۰۰ psi بوده و به وسیله رابط بین اجکتور و کندانسور هوای ژنراتور داخل را مکش کرده و خروجی آن به اتمسفر هدایت می شود دلیل استفاده از این اجکتور در هنگام راه اندازی وجود اکسیژن و ناخالصی در محفظه چگالنده است.پس از راه اندازی می توان از اجکتور اصلی استفاده نمود. سیستم اجکتور دو مرحله ای بوده و به وسیله بخار ورودی ۶۰۰psi هوای داخل چگالنده را به مرحله اول اجکتور هدایت می نماید. پس از وارد شد بخارات مخلوط شده به مرحله اول مقداری از بخارات به آب مقطر تبدیل شده و به محفظه چگالنده بر می گردد و مابقی بخارات واردمرحله دوم می شود. در این مرحله مقداری از بخارات به آب مقطر تبدیل شده و drain می شود(قبلا به چگالنده برمی گشته است) بخارات باقی مانده نیز vent می شوند.جهت در سرویس قرار دادن اجکتور، پس از اطمینان از وجود آب در مخزن چگالنده و همچنین در سرویس بودن پمپ آب مقطر بایستی مسیر ورود و خروج آب مقطر خک کننده اجکتور را باز نماییم. سپس مسیر ورود بخار ۶۰۰psi و پس از آن مسیر ورودی بخارات از چگالنده به اجکتور را باز می نماییم.لازم به ذکر است که جهت از سرویس خارج کردن اجکتور نیز ابتدا بایستی مسیر ورودی بخارات از چگالنده به اجکتور و سپس مسیر ورود بخار ۶۰۰psi را ببندیم.

ژنراتور
ژنراتور

آب مقطر:

برای استفاده بهینه از انرژی بخار و تبدیل مفیدتر به نیروی چرخش توربین نیاز به سیستمی داریم که بتواند بخار خروجی را به آب مقطر تبدیل کند. این سیستم شامل چگالنده پمپهای آب مقطر و شیرهای کنترلی مربوط به آنهات.چگالنده یک مبدل حرارتی است که با ایین آوردن دما و فشار بخار خروجی (فشار خلاء) آن را به آب مقطر تبدیل می کند. در داخل این مبدل تیوبهایی قرار گرفته که آب خنک کننده را از داخل خود عبور می دهند. مسیر آب خنک کننده به صورت رفت و برگشتی از داخل چگالنده و بدون برخورد مستقیم با بخار صورت می گیرد. بخار خروجی از توربین پس از برخورد با تیوبها تبدیل به آب مقطر می شود. دمای خروجی بخار از توربین و ورودی به چگالنده در حدود ۵۰ تا ۶۰ درجه می باشد. بخار خروجی توربین پس از گذر از تیوبها کاملا به صورت مایع درآمده و در مخزنی که در زیر چگالنده تعبیه شده جمع می گردد. این مخزن توسط سیستم کنترل کننده سطح آب کنترل شده و سطح مخزن را روی ۵۰ درصد نگه می دارد اگر این سطح کمتر از ۳۰ درصد و یا بالاتر از ۸۰ درصد بشود داخل اتاق کنترل آلارم مربوط به آن روشن می شود.

آب مقطر جمع شده در مخزن توسط دو پمپ با فشار خروجی ۹ کیلوگرم بر سانتی متر مربع به طرف اجکتورها در ژنراتور هدایت می شود که یکی از آنها برقی و دیگری بخاری است و معمولا پمپ برقی در سرویس قرار دارد در صورت افت فشار کمتر از یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع پمپ بخاری ژنراتور به صورت اتوماتیک توسط sv.4 در سرویس قرار می گیرد توربین تلمبه بخاری با فشار ورودی ۶۰۰psi و خروجی ۶۰ psi کار می کند.جهت تبدیل بخارات ورودی اجکتور به آب مقطر از آب خروجی پمپهای condensate استفاده می گردد که پس از عبور از تیوبهای داخل اجکتور بدون تماس با بخارات داخل آن خارج می شود آب مقطر خروجی از اجکتور از دو شیر کنترل عبور می کند. یکی از این مسیرها آب را به طرف deaeratror و مخزن ژنراتور ۲۰۸۰ و مسیر دیگر به چگالنده جهت تامین و تنظیم سطح مخزن آن هدایت می کند.دور توربین مولد بخاری ۸۰۰۰RPM است که توسط جعبه دنده گیر باکس به ۱۵۰۰ RPM در سمت مولد تبدیل میشود چرخ دنده ای که به محور متصل است همراه با گردش خود چرخ دنده دیگری را به حرکت در می آورد که برای پمپ کردن روغن از مخزنی ۳۰۰۰لیتری استفاده می شود Main oil pump در حالتی که محور توربین با دورنامی حرکت می کند این محور نیز با درگیرشدن با جعبه دنده همراه با آن به گردش در می آید.

دستگاه جداکننده ی آب از روغن:

این دستگاه در واقع یک Separator یا جداکننده بوده که توسط نیروی گریز از مرکز عمل جداسازی دو سیال مخلوط شده مانند آب و روغن را با حذف همزمان ناخالصیهای جامد موجود در آن انجام می دهد. به همین منظور دو دستگاه separator جهت خالص کردن روغن مولدهای بخاری در محل وجود دارد. این دو دستگاه هرکدام به طور جداگانه عمل کنند معمولا یکی از دستگاه ها در سرویس و دیگری به صورت آماده به کار می باشد. پس از اینکه روغن از مخزن ژنراتور توسط دستگاه مکش شد داخل دستگاه درون کاسه هایی با تعداد زیاد می ریزد. این کاسه ها که با دور ۱۰۰۰ prm توسط یک موتور الکتریکی با دور ۱۴۵۵ prm توسط جعبه دنده متصل به آن می چرخند به وسیله نیروی گریز از مرکز و به خاطر تفاوت در ویسکوزیته آب و روغن این دو را از هم جدا می کند سپس روغن تصفیه شده از طریق مسیر دیگری به مخزن باز می گردد و این چرخه دائما ادامه پیدا می کند.

قطع کننده سرعت زیاد توربین (over speed trip):

یکی دیگر از مسائل حفاظتی که جهت محافظت از توربین ژنراتور استفاده می شود قطع کننده سرعت زیاد است. زمانی که مولد در سرویس قرار دارد. اگر بار به طور ناگهانی کاهش یابد و یا صفر شود به دلیل کم شدن نیروی ترمزی حاصل از میدان مغناطیسی رتور سرعت توربین زیاد شده و در صورتی که گاورنر نتواند در مدت زمان اندکی دریچه ی بخار را ببندد دور زیاد توربین باعث آسیب رساندن به پره های آن و رتور مولد می شود. جهت جلوگیری از این امر یک trip pin یا پین متوقف کننده استفاده شده است. این پین هنگامی که دور نرمال است در جای خود قرار دارد و توسط نیروی فنر ثابت می ماند. در صورتی که سرعت ۱۰ الی ۱۵ درصد بیش از سرعت نامی شودنیروی گریز از مرکز باعث خارج شدن پین از جای خود شده و پس از برخورد با اهرمی که باعث تخلیه روغن پشت stop valve می شود توربین را از سرویس خارج می کند.

دیگر عناوین مقاله ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون سه فاز :

 • سیستم های حفاظتی مولد بخاری
 • از سرویس خارج کردن توربین
 • سیستم کنترل و تنظیم سرعت توربین
 • عوامل shut down دستگاه
 • بررسی اجکتور
 • ساختار توربین ژنراتور
 • اصول عملکرد توربینهای بخار
 • چگونگی تغییر سیستم تحریک از حالت دست به اتوماتیک
 • تحریک مولدهای بخاری به طور اتوماتیک و دستی ژنراتور
 • سیم خنک کننده سیم پیچ های مولد ژنراتور
 • عواملی که باعث از سرویس خارج شدن توربین و مولد هر دو با هم شده و به دو دسته تقسیم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون سه فاز:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *