مقاله زیست شناسی رشته تجربی

مقاله زیست شناسی در زمینه های زیست جانوری و گیاهی  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت و تکمیل انواع مقاله میباشد.

تبادل مواد در مویرگ ها :

تبادل مواد فقط در مویرگها صورت می گیرد از یک لایه بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ساخته شده که اغلب منافذ زیادی دارند مویرگ های مغز کمترین نفوذپذیری و در کبد بیش ترین نفوذپذیری را دارند. در ابتدای هر مویرگ ماهیچه صاف حلقوی است که دهانه مویرگ را باز و بسته می کند. در اغلب بافت ها بیشتر مویرگ ها در یک لحظه بسته اند.دو نیرو در تبادل مواد در مویرگها دخالت دارند : ۱ـ فشار تراوشی که نتیجه فشار خون است. مواد از پلاسما وارد آب میان بافتی می شوند توجه کنید که اریتروسیت (گلبول قرمز) و پروتئین های درشت عبور نمی کنند و ایجاد فشار اسمزی می کند.۲ـ فشار اسمزی : توسط پروتئین های پلاسما ایجاد می شود و باعث برگشت ۹۰% آب میان بافتی به پلاسما می شود ولی ۱۰% وارد رگ لنفی می شود و لنف را می سازد. فقط استثناء در مویرگ ها کلیه است «گلومرول ها» و لنف وارد یکی از سیاهرگهای بدن می شود.منشاء لنف آب میانی بافتی است و منشاء آب میانی بافتی پلاسمای خون است.

گردش خود در رگها :

سیاهرگها با داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیواره خود، بیش ترین حجم خون را در خود نگه می دارند.علل صعود خون در سیاهرگها : ۱ـ باقیمانده فشار خون سرخرگی ۲ـ فشار منفی قفسه سینه در هنگام دم ۳ـ انقباض دیافراگم که باعث پایین رفتن آن می شود. و باعث ایجاد فشار به شکم می شود. ۴ـ وجود دریچه های لانه کبوتری (دریچه سیاهرگی) در سیاهرگ هایی که خون را از پایین به بالا می آورند مثل پاها و بازو. ۵ـ انقباض ماهیچه ها که به سیاهرگ های مجاور خون فشار می آورند. موقع دم خون بیش تری وارد قلب می شود.علل فشارخون در سرخرگ ها : ۱ـ فشار بطن چپ ۲ـ بافت ارتجاعی دیواره سرخرگها که بخشی از انرژی سیستول را ذخیره می کند و در دیاستول به خون برمی گرداند و به پیوستگی خون در سرخرگ ها کمک می کند.علل مقاومت در برابر فشار خون : تعداد زیاد گلبول قرمر (پلی سیتمی) و افزایش پروتئین پلاسما و کمی قطر رگ ها باعث افزایش مقاومت رگ ها می شود.

زیست
زیست

mRNA (پیک) (کدون) :

اطلاعات DNA را از هسته به سیتوپلاسم منتقل می کند و پس از روی اطلاعات mRNA ، پروتئین سازی در سیتوپلاسم انجام می گیرد.۲ـ tRNA ، (ناقل) : مسئول انتقال آمینواسیدها به ریبوزوم است.۳ـ rRNA (ریبوزومی) : نقش آنزیمی دارد و مسئول اتصال آمینواسید به یکدیگر است و بین آمینواسیدها پیوند پپتیدی برقرار می کند.نکته ۵: rRNA تنها آنزیمی است که ساختار پروتئینی ندارد بلکه ساختار ریبونوکلئیک اسید دارد و وظیفه­ی آن ایجاد پیوند پپتیدی در روند پروتئین سازی در یوکاریوتها در هستک ساخته شده و در پروکاریوتها در ناحیه­ی نوکلئوتیدی ساخته می شود.رونویسی (ساخته شده RNA از روی DNA) اولین و مهمترین مرحلهخ­ی بیان ژنهاست که :

مرحله ۱: رونویسی با اتصال RNA پلیمراز به راه انداز شروع شده و راه انداز باعث می شود تا رونویسی از محل صحیح شروع شود و راه انداز در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی (اولین نوکلئوتید از DNA که رونویسی می شود) است.

مرحله ۲: RNA پلیمراز با شکستن پیوند هیدروژنی بینب ازها، نوکلئوتیدهای مکمل دو رشته­ی DNA را از یکدیگر باز می کند.

مرحله ۳: RNA پلیمراز همانند قطار روی ریل حرکت کرده و در مقابل هر یک از دئوکسی ریبوکلئوتیدهای DNA با پیوند فسفودی استر بیونوکلئوتید مکمل را قرار می دهد. RNA پلیمراز، DNA و mRNA تازه ساخته شده پس از رونویسی جایگاه پایان رونویسی از یکدیگر جدا شده

چرخه زندگی خزه ها (گیاهان بدون آوند ):

نکته ۱: خزه گیان تنها گیاهانی هستند که گیاه اصلی آنها گامتوفیت است و گیاه اصلی هاپلوئید می باشد و گیاه اصلی از رشد هاگ به وجود می اید.

نکته ۲: خزه گیان گیاهانی کوچک و دارای پیکر ساده ای هستند. فاقد ریشه، ساقه و برگ و بافت آوندی هستند این گیاهان مواد غذایی و آب را از راه رو اسمر از سلولی به سلول دیگر منتقل می کنند و بیشتر در محل های مرطوب زندگی می کنند.

نکته ۳: گامتوفیت خزه همان گیاه اصلی است که شامل محور ساقه مانند (n) و ضمائم برگ مانند (n) و ضمائم ریشه مانند (n) و آنتریدی در گامتوفیت نر و آرکگن در گامتوفیت ماده است که تمام اجزاء هاپلوئیدند.

نکته ۴: خزه گیان دو نوع گامتوفیت نر و ماده دارند که در راس گامتوفیت نر ساختار پرسلولی هاپلوئید بنام آنتریدی و در راس ساختار زیست شناسی گامتوفیت ماده تار پرسلولی هاپلوئید بنام آرکگن ایجاد می شود.

نکته ۵: آنتریدی ساختار پرسلولی هاپلوئید است که با تقسیم میتوز ایجاد آنتروزئید دو تاژکه می کند و آرکگن با تقسیم میتوز ایجاد تخمزا (گامت ماده) می کند.

نکته ۶: آنتروزوئید خزه ها دو تاژک دارد و دارای سانتریل می باشد که در آب شنا می کند (زیست شناسی جنبش فعال از نوع تاکتیکی القائی است) و با تخمزا در آرکگن لقاح می دهد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله زیست شناسی رشته تجربی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 189
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *