مقاله خواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINIو فولاد ضد زنگ

آلياژ حافظه دار TINI ماده اي است  كاربردي با استفاده وسيع در بسياري از منابع از جمله صنايع هوا فضا . انرژي هسته اي صنايع دريايي  علوم پزشكي مي باشد.اين آلياژ داراي خاصيت ويژه حافظه دار SME الاستيك بسيار بالا . مقاومت به سايش و فرسايش بسيار خوب و پايداري بالا در محيط بيو شيميايي مي باشد.امروزه در صنايع پزشكي از آلياژ TINI و همچنين فولاد ضد زنگ براي ساخت سيستمهاي ارتودنسي دندان استفاده مي شود . خاصيت هوشمندي و همچنين الاستيكي بالاي آلياژ TINI به دندان ها اين امكان را مي دهد كه در يك دوره درماني بلند مدت و تحت نيروي كم ولي مداوم سيمها مكان خود را تصحيح كنند  با اين روش مي توان تغيير فرم زيادي در دندان ها بدون اعمال نيروي زياد اعمال نمود.با اين وجود استحكام نسبتا پائين اين آلياژ باعث شل شدن تدريجي سيم در حين حركت دندان ها در جهت مخالف مي گردد. در مقابل استفاده از فولاد ضد زنگ بعلت استحكام بالا عيب مذكور را بر طرف مي كند. ولي فلاد نيز بعلت داشتن الاستيكيه كم باعث اعمال نيروي زياد به دندانها شده  و از حركت تدريجي آنها در حين دوره درماني جلوگيري مي كند.مقاله خواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINIو فولاد ضد زنگ در 14 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مشخصه هاي خووردگي دو فلز پايه و قسمت اتصال:

در جدول 3 نتايج تغييرات وزني دو فلز پايه . فيلد متال و موضع اتصال پس از آزمون غوطه وري آمده است. كاهش وزن و خوردگي آلياژ TINI به نسبت بيش از فولاد ضد زنگ بوده است. افزايش وزن فيلد و محل اتصال بعلت چسبيدن محصولات خوردگي سياه رنگ و سبز رنگ به فيلد و محل اتصال صورت گرفته است. ميزان خوردگي با PH متناسب بوده و همراه با كاهش PH ميزان خوردگي افزايش يافته است. با توجه به ميزان خودرگي فولاد و آلياژ TINI ميزان افزايش وزن فيلد و اتصال در محلول PH بيش از 2 برابر ميزان افزايش وزن در مجاور ت محلول PH 6 بوده است در شكل 20 مورفولوژي سطظوح نمونه ها پيش از غوطه وري و پس از غوطه وري در محلول داراي PH 5 نشان داده شده است.نتايج نشان مي دهد كه هر دو فلز پايه دچار خوردگي با مشخصات خوردگي موضعي و حفرده دار شدن گشته اند در حاليكه فيلد متال دچار خوردگي يكنواخت شده است . سطح آلياژ TINI بدترين حالت خسارت را دارد كه در آن حفرات متعددي مشاهده مي شوند هر چند اندازه آنها كوچك تر از حفرات موجود روي سطح فولاد است. شكل مربوطه به مورفولوژي سطح قسمت اتصال نشان مي دهد كه محل اتصال فيلد با دو فلز پايه قسمت X مرجع براي خورده شدن است.

جدول 4 نتايج آزمون خش آمده است. هر چند نرخ بازگشت فرم  براي هر دو قسمت فلز پايه و HAZ آلياژ TINI پس از خوردگي كاهش يافته است ولي ميزان كاهش اين نرخ در فلز پايه بيش از ناحيه HAZ بوده است كه اين ناشن مي دهد تاثير مخرب محيط خورنده بزاق دهان بيشتر بر فلز پايه است تا بر ناحيهHAZ .جدول 5 و شكل 22 خواص مكانيكي و مورفولوژي سطح شكست نمونه ها را قبل و بعد از غوطه وري نشان مي دهد. خوردگي در محلول ساختگي بزاق تاثير ناچيزي بر خاص مكانيكي فولاد ضد زنگ داشته است. سطح شكست فولاد قبل و بعد از خوردگي داراي حفرات نشاند هنده شكست نرم است. ميزان كاهش استحكام و تغيير طول نيز كم بوده است . در مقابل سطح شكست آلياژ TINI بيش از خوردگي داراي حفرات هم حري شكست واكتيل است  ولي پس از  خوردگي مدل هاي تفكيك شده شكست روي سطح اين آلياژ مشاهده مي شود. قسمت هاي ترد همراه با ترك ها مشاهده مي شوند. بدين ترتيب استحكام كششي و فرم پذيري آلياژ به ترتيب به 9/85% و 4/76% قبل از خوردگي رسيده است.در قسمت لحيم  علي رغم كاهش خواص مكانيكي پس از خوردگي استحكام كششي 315 مگا پاسكال و ميزان تغيير فرم 7 درصد بدست آمد. شكست لحيم خورده شده در مركز لحيم اتفاق افتاده  شكل 21G ساختار ريختگي فيل متال را نشان مي هد . در مقابل شكست پس از خوردگي در قسمت مجاور فلز پايه TINI صورت گرفته  مخلوطي از شكستهاي نرم و ترد مشاهده مي شود كه احتمالا ناشي از خوردگي لايه هاي فصل مشترك .

فولاد
فولاد

رفتار پتانسيودنياميكي الكتروشيميايي:

سختي هاي پلاريزاسيون فولاد آلياژ TINI فيلد متال  اتصال در محلول هاي با PH  5 و 6 در شكلهاي 22 و 22 B رسم شده است. همچنين پتانسيل الكتروشيميايي هر كدام از آنها در جدول 6 آمده است. پتانسيل بالاتر و چگالي شدت جريان كمتر نشاندهنده خواص خودرگي مطلوب تر است. همانطور كه مشخص است طبق نتايج فولاد ضد زنگ بالا ترين مقاومت خوردگي را دارد  مقامت خوردگي آلياژ TINI نيز كمي بيش از قسمت اتصال است. مقاومت خوردگي فيلد متال نسبت به تمامي اجزا به نسبت پايين تر بده است. در PH كمتر . مقاومت خوردگي كاهش يافته است كه با نتايج تجربي حاصل از آزمايش غوطه وري مطابق است.به نظر مي رسد عيوب ناشي از فرآيند توليد محل هاي ترجيحي براي خوردگي آلياژ TINI باشد چرا كه در اين مكانها تنش سمباده بيشتر و لايه محافظ TiO2 داراي ناپيوستگي است.مقاومت خوردگي ضعيف فيلد متال را مي توان به ساختارهاي جدايشي درشت دانه عيوب ريختگي ناشي از انجماد و تفاوت كميت هاي الكترو شميميايي بين ساختارها مربوط دانست . شكل 23 ريز ساختار فيلد متال و محل اتصال را نشان مي دهد. در ساختار فيلد متال پتانسيل الكترودي محلول جامد X-AG (سفيد رنگ) بيش از پتانسيل محلول جامد X-CA (سياه رنگ) است در نيجه فاز X-CU بعنوان آند عمل كرده و خورده مي شود.

فهرست مطالب مقاله خواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINIو فولاد ضد زنگ :

 • تاریخچه
 • مقدمه
 • استحكام كششي و سختي اتصال
 • سوپرالاستيسيته آلياژ TINI
 • ريز ساختار اتصال غير همجنس
 • بررسي تاثير پارامترهاي لحيم سخت ليزر بر خاص اتصال
 • ريز ساختاراتصال
 • خواص اتصال لحيم
 • بررسي خواص خوردگي اتصال در بزاق دهان ساختگي
 • مشخصه هاي خووردگي دو فلز پايه و قسمت اتصال
 • رفتار پتانسيودنياميكي الكتروشيميايي
 • نتايج و جمع بندي نهايي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله خواص لحيم نا همجنس آلياژ حافظه دار TINIو فولاد ضد زنگ:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 14
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *