مقاله خاستگاه و تاريخچه فمينيسم

مقاله و تحقیق خاستگاه و تاريخچه فمينيسم در 23 و فرمت ورد آماده برای پرینت و ویرایش میباشد. این تحقیق مناسب برای تمامی رشته های علوم انسانی بوده و فمینیسم را از تمامی جوانب و جهات مورد بررسی قرار داده در ادامه به خلاصه هایی از مطالب مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید.

خلاصه هایی از متون خاستگاه و تاريخچه فمينيسم:

جهت آگاهی از تاريخچه فمينيسم ضرورت دارد مروری تاريخی بر وضعيت اجتماعی زنان از بدو تاريخ تا آغاز فيمنيسم به معنای امروزی داشته باشيم. در زمان ديرينه سنگی تقسيم کار بين دو جنس بر پايه تعاون قرار گرفته بود (مرد شکار می کند زن به جمع آوری مواد غذايی و شکار می پردازد) زنان اين اختيار را داشتند که زمين‌های کلان را که نتيجه ازدواج آنهابوده است بفروشند و به ميل خود اقدام به عزل و نصب مأمورين امور مالی کنند.در قبايل کوچ نشينی قرن پنجم قبل از ميلاد، طبق گفته هرودت در ميان ايزودون‌ها که زنان با مردان برابر و به همان اندازه دارای اقتدار بودند، زندگي کوچ نشينی زنان را از محدود و محصور بودن، از تمايز قلمروهای عمومی (خاص مردان) و قلمروهای خصوصی (خاص زنان) مصون می داشته‌اند و اين شيوه زندگی سبب می شد آنها با يکديگر در ارتباط بوده و در يک شبکه وسيع بين‌المللی قرار بگيرند، خصوصيتی که زنان شهری اينده با توسعه شهر نشينی از آن محروم خواهند ماند.در پايان قرن هشتم، شارلمانی تعليم پسران در صومعه‌ها توسط زنان مذهبی و راهبه‌ها را ممنوع اعلام کرد، شارلمانی برای حفظ امپراطوری خود هيئتی از کارمندان مرد به وجود آورد و بدين ترتيب دست زنان را از مشاغل دولتی کوتاه کرد، به علاوه از قرن دوازدهم، توسعه شهرها که نتيجه توسعه تجارت و تمرکز دولت نو پديد بود سبب ظهور ديوان سالانی چون خزانه دار، صدر اعظم، قضاوت و مانند آنها شد که قدرت و فرهنگ را به دست گرفته و زنان را از اين قلمرو طرد کردند، بدين‌سان زنان در تمامی دسته‌های اجتماعی بخشی از نقش‌های کهن و قدرت باستانی خود را از دست دادند.در قرن پانزدهم، در فرانسه شاهد انحطاط تدريجی و کند وضعيت زنان در خانواده هستيم، زن حق جانشينی شوهر غايب خود يا ديوانه‌اش را از دست داد اعمالی که در چنين شرايطی او می تواند انجام دهد بايد توسط قاضی اجازه داده شود و به علاوه در حالی که در قرون وسطی عليا، کودک می توانست نام پدر يا مادر را داشته باشد. با توجه به اين که از قرن چهاردهم، دولت به منظور سهولت بخشيدن به کار پليس و ادارات، انتقال نام پدر را اجبار کرد، سرکوبی که هم از طريق کليسا و هم از طريق حکومت اعمال می شد، فرياد اعتراض زنان را بلند کرد و مشهورترين اين اعتراض‌ها، فرياد «کريستين دو پيزا» بود. دوپيزا دو موضوع اساسی را که بعدها در تفکرات فمينيستی قوت می گيرد تسعه بخشيد اين دو عبارت بودند از: ضرورت تربيت دختران و آرزوی پی ريزی يک جامعه آرام و صلح جو. دردوره رنسانس، با حمايت سلطنت برای مصحور کردن زنان در خانواده و محروميت آنان از نقش‌های پيشين توسط کليسا و بورژوازی تکميل شد و زن متأهل مبدل به موجودی ناتوان می گردد که هيچ عملی بدون اجازه شوهر و دادگاه نمی تواند انجام دهد که اين امر موجب تقويت شوهر شد تا آنجا که «سلطنت خانگی» وی را استحکام بخشيد.

فمينيسم
فمينيسم

اراده الهی و اختيار انسان :

پرسش ديگری که در اينجا مطرح است اينست که آنچه در جهان رخ می دهد از قلمرو علم و قدرت و اراده خداوند بيرون نيست؛ پس علم انسان به صورت يک رخداد که از قلمرو اراده الهی خارج نيست چگونه با اختيار و اراده انسان قابل جمع است؟ به عبارت ديگر آيا ما انسانها در کارهايمان مجبور نيستيم و اعمال و افعال ما تحت اختيار و اراده حق تعالي نيستاين پرسشها و شبهات نظير آن از ديرباز در مبحث علم و قدرت و اراده خداوند مطرح بوده است و در مباحث کلامي تحت عنوان جبر و اختيار مورد بررسی قرار گرفته است، ضمن اين که اين شبهات نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان غرب و کلام مسيحی نيز مطرح گرديده و فلاسفه و متکلمين هر کدام به نوعی به اين مسئله و مسائل نظير آن پاسخ داده‌اند. برخي مسلک جبر را برگزيدند و برخی ديگر اختيار کامل انسان را معتقد بودند ودسته سومی که همان فلاسفه اسلامی شيعه بودند راهی بينابين را طی نمودند که به بررسی اين نظرات می پردازيم.

دیگر مباحث مقاله خاستگاه و تاريخچه فمينيسم :

  • تاریخچه فمینیسم
  • اراده صفت ذات يا صفت فعل
  • افعال خدا و انسان
  • مبحث اسماء و صفات خداوند
  • بررسی اراده انسان و اراده الهی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله خاستگاه و تاريخچه فمينيسم:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 23
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *