مقاله توسعه شهری

ارزیابی استراتژیک محیط زیست طرح ریزی کاربری زمین در چین توسط تائوتانگ، تان ژو ،هی  خو و جینگ وو انجام گردیده است.ارزیابی استراتژیک محیط زیست SEA اطلاع رسانی تصمیم گیری استراتژیک در حمایت از توسعه پایدار و معقول محیطی می باشد.چنین سیستم EIA  را در سال ۱۹۷۹ اعمال کرد در طول دو دهه گذشته پروژه EIA راه اندازی شده  و پیشرفت شاخصی در چین داشته است.شاخص SEA  در سال ۹۰ مورد توجه زیاد قرار گرفت.کاملا مشخص است که چین با جمعیت زیاد منابع زمین محدودی دارد. از طرف دیگر توسعه و رشد سریع اقتصاد چین نیز بار منابع زمین را افزایش می دهد. برای دستیابی به توسعه پایدار، استفاده پایدار از منابع طبیعی حیاتی است. یکی از استراتژی های دولت چین استفاده از طرح ریزی مادر کاربری زمین به عنوان ابزاری برای هدایت و کنترل کاربری منابع زمین و کنترل توسعه و رشد منابع خاص می باشد.مقاله توسعه شهری در قالب فایل ورد آماده برای دانلود میباشد.

توضیحاتی از مقاله توسعه شهری:

قائدی EIA مطالب مربوط به ارزیابی اثر محیطی طرح ها ( (PEIA شامل طرح های کاربری زمین می باشد. PEIA با نام ارزیابی استراتژیک محیطی  SEA ابزار مفیدی برای ترکیب و گردآوری طرح پایدار کاربری زمین می باشدچین یکی از چند کشور آسیایی با برخورداری رسمی از SEA می باشد. SEA برای طرح ریزی کاربری زمین در حال حاضر در چین از نظر قانونی اجباری می باشد. SEA به عنوان ابزاری برای دستیابی به کاربری پایدار منابع زمین و توسعه تصمیم گیری شفاف ملاحظه می شود.مقاله پشتیبانی تصمیم فضایی برای ارزیابی استراتژیک محیط زیست طرح های کاربری زمین مطالعه موردی جنوب ایتالیا توسط دیویدو جینلیتی ، استفانو باگلی، پائولو ناپولیتانو و البرتو پیستوچی انجام گردیده است.روش ارزیابی استراتزیک محیط زیست SEA کاملا با تصمیم گیری ارتباط دارد. گزارش SEA ابزار پشتیبانی تصمیم گیری با هدف ارائه تصویر مشروحی از اثرات محیطی مربوط به راه اندازی طرح، سیاست یا برنامه می باشد.طرح هماهنگ  فضایی استان ناپل در جنوب کشور ایتالیا ابزار پشتیبانی تصمیم فضایی اطلاعات مربوط را سازماندهی می کند به طور فضایی یا ماهوی اقدامات طرح را حل می کند به پیش بینی اثرات محیطی می پردازد و نقشه های نهایی عملکرد کلی را تهیه می کند.

توسعه شهری
توسعه شهری

نسخه اصلی طرح  هماهنگ فضایی ناپل در سال ۲۰۰۳ ارائه شد و در سال ۲۰۰۴ قانون ناحیه ای جدید در زمینه تعهدات دولت محلی به انجام SEA مورد موافقت واقع شد.هدف نهایی تامین پشتیبانی فنی مناسب روش SEA  رسمی می باشد ساز و کارهای پیش بینی شده طرح مانند تغییر در کاربری زمین، جریان های رفت و آمد و ترافیک و توسعه شهری در برابر مجموعه ای از معیارهای محیطی با استفاده از تحلیل و نقشه های  swot (قدرت، ضعف، فرصت ها و چالش ها) مدل سازی و ارزیابی می شود.این رو ش امکان سازماندهی اطلاعات مربوط ه را فراهم ساخت که به طور فضایی به حل اقدامات اساسی طرح ، پیش بینی اثرات محیطی و ایجاد و تهیه ی نقشه های عملکرد کلی پرداخت این روش بر داده هایی متکی است که به طور روزمره توسط مدیریت  انسانی فراهم می شود.این داده ها دارای مقیاس فضایی در دامنه ۰۰۰/۱۰تا ۰۰۰/۲۵۰ می باشند و به داده های حاوی اطلاعات کیفیت و دقت مربوط می باشد.این مقیاس فضایی برای SEA مناسب بود و امکان ارائه فرایندهای محیطی مربوطه و الگوهای کاربری زمین را فراهم می سازد.نقشه برداری SWOT به پروپوزال اصلاحات ناحیه بندی و معیارهای تعدیل و جبران خسارت مربوط می باشد. اصلاحات در مناطق خاصی انجام شد و هدف آن حل شرایط حیاتی ناحیه ای بود.تعدیل ها را می توان با قوانین جدید اعمال کرد تا به کاهش فشار بر بعضی از حوزه های مورد نگرانی بینجامد.

مقاله ارزیابی گسترش فضایی- کالبدی شهر زنجان با تاکید بر تغییر کاربری زمین توسط آقایان محمدرضاپورمحمدی- فیروز جمالی و اکبر اصغری زمانی در سال ۱۳۸۵ ارائه گردیده است. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش معیاری – تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است جهت تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور همچون( ARC,GIS 9-IDRISIS 3.2)بررسی ها نشان می دهند که دینامیسم های شهری بر مقیاس های فضایی – کالبدی متفاوتی اثر می گذارند لذا در این پژوهش چارچوبی برای تهیه نقشه و تحلیل الگوهای قابل پیش بینی از گسترش شهر در مقیاس های فضایی – کالبدی متفاوت با هدف تحلیل فرایندهای رشد و گسترش شهرنشینی فراهم شده است.نتایج تحقیق حاضر همبستگی ، شدت ، وسعت و مکانیزم تبدیل و تغییر کاربری اراضی شهری شهر زنجان را به عنوان برآیند و تجسم گسترش و فضایی- کالبدی آن نشان می دهدتحت تاثیر جریان های مهاجرتی ، تمرکز فرصت های سرمایه گذاری و کار در این شهر و افزایش مداوم تقاضا برای منبع محدودی چون زمین به طور اعم و زمین شهری به طور اخص، طی روندی بسیار جهشی به محدوده ی کالبدی این شهر افزوده گردیده است که باعث شده موارد زیر به وقوع بپیوندد.احتکار و بورس بازی زمین- تورم لجام گسیخته در قیمت مسکن – حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی – نقص مکرر قوانین و ضوابط شهری و مدیریت شهری – ناتوانی در ارائه خدمات شهری یک دست و یک وزن به تمام مناطق شهری- تخریب و تهدید سفره آبهای زیرسطحی- تخریب و زیرساخت بردن اراضی زراعی با ارزش و سرسبز داخل و پیرامون شهر- ادغام سکونتگاههای روستایی در اندام کالبد شهری و تمرکز نقدینگی و سرمایه مردم در بخش زمین، ساختمان و بساز و بفروشی آن.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله توسعه شهری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 6
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *